Het klimaatplan van ALDI

ALDI beschermt het klimaat

ALDI’s klimaatplan

Klimaatverandering en de gevolgen daarvan behoren tot de grootste maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. ALDI heeft de afgelopen jaren al veel bereikt. Tegen 2021 kon bijna de helft van de uitstoot van broeikasgassen worden bespaard ten opzichte van 2015.

Maar dat is nog niet alles: we willen onze uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met nog eens 55 procent verminderen ten opzichte van 2020. Dit zowel in onze winkels en distributiecentra als tijdens het transport. Via concrete maatregelen willen we besparen op energie, koelmiddelen en brandstof, en willen we meer stroom gebruiken uit hernieuwbare energiebronnen.

We zijn ons er ook van bewust dat klimaatverandering alleen kan worden tegengegaan in samenwerking met sterke partners. Zo  heeft ALDI zich ook aangesloten bij het Science Based Targets Initiative (SBTI), dat op een wetenschappelijke manier concrete klimaatdoelstellingen definieert. Hierbij gaan we een stap verder dan onze eigen gebouwen en activiteiten. We betrekken ook onze belangrijkste leveranciers en hebben met hen afgesproken dat zij tegen 2024 hun eigen, wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelstellingen zullen vaststellen.

Onze klimaatvoetafdruk

Elk jaar meten we onze klimaatvoetafdruk en splitsen we onze broeikasgasemissies op per bron:

Winkels

Met ongeveer 59 procent nemen de winkels het grootste deel van onze uitstoot voor hun rekening. De meeste energie (elektriciteit en aardgas) wordt gebruikt voor verlichting en verwarming. Daarnaast is er ook 17% van onze uitstoot gelinkt aan onze koelingsmiddelen van de koel en diepvriesmeubelen van de levensmiddelen.

Logistiek

Ongeveer 13 procent van onze uitstoot ontstaat in de logistiek. Het grootste deel daarvan is te wijten aan het dieselverbruik van de vrachtwagens die gebruikt worden om onze winkels te bevoorraden.

Logistieke centra

Naast koeling is verlichting verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van het elektriciteitsverbruik in de logistieke centra. In totaal bedraagt de uitstoot van broeikasgassen door onze logistieke centra ongeveer 9 procent.

grafiek

Onze klimaatinspanningen

11 %

We willen onze uitstoot van broeikasgassen met 55% verminderen tegen eind 2030 ten opzichte van referentiejaar 2020.

Eind 2022 behaalden we door verschillende maatregelen een broeikasgasuitstoot-vermindering van 3.943.971 kg CO2e ten opzichte van 2020. Dit is een reductie van 11%.

127

We zetten maximaal in op zonnepanelen

Alle 7 distributiecentra en 127 van onze winkels zijn momenteel uitgerust met zonnepanelen, samen goed voor 76.275 zonnepanelen. Door meer stroom te gebruiken van hernieuwbare energiebronnen zoals de zon verminderen we de CO2  uitstoot van onze gebouwen.

64

Bij koelkasten en diepvriezers schakelen we over van synthetische koelmiddelen zoals freon naar natuurlijke koelmiddelen zoals CO2.

Synthetische koelmiddelen hebben een nog veel grotere impact op de opwarming van de aarde dan CO2, dus hierdoor verminderen we de CO2e -uitstoot aanzienlijk.

64 winkels zijn momenteel uitgerust met milieuvriendelijkere koeling.

160

We investeren volop in warmterecuperatie.

Hierbij wordt de restwarmte die ontstaat bij de koeling van onze koel en diepvriesmeubelen gebruikt om de winkel te verwarmen. Zo hoeft er geen aardgas meer verbrand te worden, wat een besparing is op CO2 -uitstoot. 

160 winkels zijn momenteel uitgerust met warmterecuperatie.

100 %

Naast de zelf opgewekte energie via onze zonnepanelen kopen we ook extra elektriciteit aan via het net. Voor deze aangekochte elektriciteit kiezen we 100% voor groene stroom.

Interessante bijlagen

Zet met ons nog meer stappen richting duurzaamheid

Duurzame verpakkingen

Duurzame verpakkingen

Verpakkingen vormen een groot deel van onze afvalberg. Daarom hechten we veel belang aan het vermijden, hergebruiken en recycleren van verpakkingen.

Meer

Zonnepanelen

ALDI kiest resoluut voor duurzame energie.

Meer
Bevoorrading van de winkels

Bevoorrading van de winkels

Winkels bevoorraden met minimale impact op het milieu? Zo pakt ALDI dit aan.

Meer

Biodiversiteit

ALDI wil de leefomgeving beschermen door de biologische diversiteit op onze bedrijfsterreinen te verhogen.

Meer
Vandaag voor morgen

Bij de productie, de verwerking en het transport van onze producten hebben we steeds aandacht voor onze impact op de natuur, de mens en de maatschappij. We nemen als bedrijf onze verantwoordelijkheid op en zijn dagelijks bezig met thema’s als milieuvriendelijkheid, faire arbeidsvoorwaarden, gezonde voeding en duurzame verpakkingen.

Want vandaag gaan we voor een betere toekomst. Vandaag gaan we voor morgen.

Facebook Opt-out

Er wordt een zogenaamde opt-out cookie in uw browser geplaatst die het de Facebook Pixel onmogelijk maakt om nog data te verzamelen.

Herinnering voor
Foutmelding Er is helaas een fout opgetreden. Probeer het later nogmaals.

Wil je een melding ontvangen als het artikel beschikbaar is?

Datumselectie

Dag van herinnering
2 dagen vooraf
1 dag vooraf
Aanbiedingsdag
Tijdstip
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ter info
  • Om onze gratis herinneringsservice te kunnen gebruiken, moet je je bij eerste gebruik authentificeren.
  • Dat gaat als volgt: geef je e-mailadres en/of gsm-nummer in en klik op "Herinnering activeren". Afhankelijk van de gekozen service (e-mail, sms) zal je een activeringslink ontvangen op je toestel. Klik op de link om de herinneringsservice te activeren. Je hoeft je maar één keer te authentificeren.
  • Vul minstens alle velden met een * in.
  • Om dit formulier te kunnen verzenden, moet je de acceptatie van cookies activeren in de veiligheidsinstellingen van je browser. Sms-berichten kunnen enkel naar het Belgische mobiele netwerk verzonden worden. De herinnering kan alleen worden verzonden als de geselecteerde datum in de toekomst ligt en je jouw e-mailadres of mobiele telefoonnummer met succes hebt geverifieerd.
  • Je e-mailadres en mobiele telefoonnummer worden opgeslagen voor verzendingsdoeleinden (voor het verzenden van de herinnering voor een geselecteerd artikel) en voor authenticatiedoeleinden voor toekomstige herinneringen in het kader van deze dienst. Je kan je afmelden of je gegevens laten verwijderen via de pagina "Afmelden voor herinngeringsservice". De herinneringsservice mag enkel gebruikt worden als je zelf de ontvanger van de herinneringen bent.

Dit aanbod is al beschikbaar in de winkel. De herinneringsfunctie werd om die reden niet geactiveerd.

Let erop dat onze aanbiedingen in tegenstelling tot het vast assortiment in beperkte aantallen verkocht worden. Om die reden is het mogelijk dat ze al zijn uitverkocht in de voormiddag op de eerste actiedag.

Herinnering geactiveerd!

Herinneringsbevestiging

Je ontvangt je herinnering op ${date} om ${time}.

Bevestiging emailadres

Bevestiging telefoonnummer

Bevestiging emailadres en telefoonnummer

We sturen je nog een e-mail om je e-mailadres te bevestigen. Klik aub op de link in de e-mail. Als de bevestigingspagina niet opent, kopieer dan de link en plak die in je browser.

We sturen je ook een bericht via sms om je telefoonnummer te bevestigen. Surf aub naar de link in het bericht.

We sturen je een bericht per e-mail en per sms om je e-mailadres en telefoonnummer te bevestigen. Klik aub op de link in het bericht.

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch