Privacybescherming

 1. Startpagina
 2. Privacybescherming

Van harte welkom! Wij verheugen ons over uw bezoek aan onze website.

Uw privacy is belangrijk. Ook voor ons. We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens dan ook zeer ernstig. We verwerken de gegevens conform aan de Belgische Privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) en de daaropvolgende Algemene Verordening Gegevensbescherming. Via deze pagina willen wij u verduidelijken welke gegevens wij wanneer en met welk doel verzamelen, verwerken en gebruiken.

Algemene bepalingen betreffende onze omgang met persoonsgegevens

Transparantie is een belangrijk begrip voor ALDI. We gebruiken uw gegevens enkel binnen het kader van de diensten die wij u verlenen. Deze diensten verlenen wij u uitsluitend op uw vraag.

Wij kunnen uw persoonsgegevens binnen de verschillende verwerkingen aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor het doeleinde van de verwerking. Het kan hier gaan om een derde partij die zelf als verantwoordelijke voor de verwerking optreedt, zoals bv. een verzekeraar, maar ook om verwerkers. Zo maken wij gebruik van dienstverleners - bv. IT-dienstverleners. We doen dit binnen de context van zowel onze website als onze app. Maar ook voor de afhandeling van vragen, klachten, bemerkingen, facturen en sollicitaties maken wij gebruik van dienstverleners. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. We waarborgen ook de beveiliging van uw persoonsgegevens door goede afspraken met deze verwerkers.

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. We zullen uw gegevens ook nooit doorgeven voor commerciële doeleinden.

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

Wat gebeurt er als u onze website bezoekt?

ALDI Nord Logo auf einem Laptop – Datenschutzhinweis von ALDI Nord

Alle persoonsgegevens binnen het kader van onze website worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt. We doen dit enkel voor de door u gevraagde diensten en verwerking van uw aanvragen.

Online diensten

Wij verwerken persoonsgegevens op onze website voor de volgende diensten:

 • Nieuwsbrief: Onze nieuwsbrief werkt met een double opt-insysteem. Zo krijgt u enkele minuten na uw inschrijving een e-mail. Pas wanneer u in deze e-mail op de bevestigingslink klikt, wordt u opgenomen in de mailinglist en ontvangt u de volgende nieuwsbrief. Door deze inschrijving geeft u ons toestemming om u op de hoogte te houden van onze acties. Wij gebruiken uw e-mailadres enkel voor de nieuwsbrief en niet voor andere doeleinden. We geven uw e-mailadres dus ook niet door aan derden. Natuurlijk kan u zich op elk ogenblik uitschrijven van onze nieuwsbrief. Als u uw inschrijving stopzet, wordt ook uw e-mailadres uit de databank met abonnees gewist. Indien u hiermee instemt, kunnen er ook gegevens over uw individuele gebruiksgedrag van onze nieuwsbrief worden verzameld en geëvalueerd. We doen dit om de nieuwsbrief aan te passen en om onze dienstverlening voortdurend te optimaliseren. U kunt ook hiervoor op elk moment uw toestemming intrekken. Klik hiervoor op de link "[....] afmelden voor tracking" in de ontvangen nieuwsbrief.
 • Herinneringsservice: Deze service werkt op basis van uw toestemming via een double opt-insysteem. Uw e-mailadres en mobiel nummer worden opgeslagen voor verzending om de herinnering voor een geselecteerd item te verzenden en voor authenticatiedoeleinden voor toekomstige herinneringen onder deze service. Via dit formulier kan u zich ook laten uitschrijven. Hou er rekening mee dat het activeren van de herinneringsdienst alleen is toegestaan als u zelf de ontvanger bent.
 • Winkelzoeker: Met de winkelzoeker kan u winkels in de omgeving van uw woonplaats of een andere door u gekozen plek vinden. De gegevens die u hebt ingevoerd (postcode, woonplaats en/of straatnaam) geven we door aan onze contractpartner. Deze gebruikt de gegevens enkel en alleen om u weer te geven welke winkel zich in uw omgeving bevindt. Een overzicht van alle winkels vindt u op de homepage van onze contractpartner.
 • Contactformulier: Meer informatie kan u vinden onder "Wat gebeurt als u contact opneemt met ALDI?"
 • Sollicitaties: Meer informatie kan u vinden onder "Wat gebeurt er bij een sollicitatie?"

Op onze website verwijzen wij u voor een stuk verder naar de websites van onze contractanten. Om uw aanvragen te kunnen verwerken, wordt u doorverwezen naar de internetpagina's van onze contractanten. In deze context geven wij in geen geval persoonsgebonden gegevens door. De gegevens die de contractant nodig heeft voor de verwerking van uw aanvraag geeft u zelf in op die site. De contractant wordt dan op de site en het impressum vermeld. Op de website van de contractant gelden zijn privacybeschermingsregels. Hou er dus rekening mee dat deze privacybeschermingsregeling enkel geldt voor onze website.

De gegevens die u invoert, worden versleuteld overgedragen. Dit beschermt de communicatie tussen u en onze webserver en helpt misbruik van gegevens (onrechtmatig verkrijgen) door derden te voorkomen. Voor de codering gebruiken wij SSL (Secure Socket Layer), een erkend en wijdverspreid systeem op internet, waar bijvoorbeeld ook banken of onlineshops gebruik van maken en waarvan de actuele versie veiligheid biedt.

Algemeen gebruik van cookies en local storage

Wij maken op onze website ook gebruik van zogenaamde "cookies" en gebruiken de lokale opslagcapaciteit van uw browser of "local storage" om u een maximaal gebruikscomfort te bieden.

Cookies zijn tekstbestanden die de browser op uw computer opslaat en die informatie over uw gebruik van onze website bevatten. Dankzij sommige cookies hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te voeren of downloaden wanneer u onze site opnieuw bezoekt. Andere cookies gebruiken we dan weer om onze site klantvriendelijker te maken. Een aantal van deze cookies blijven permanent op uw computer staan tenzij u deze wist.

In de standaardinstelling aanvaardt uw browser cookies. Zo hoeft u dus geen speciale instelling te configureren om cookies op uw computer te kunnen opslaan.

Indien u de opslag van cookies wil deactiveren, vindt u meer informatie hieromtrent via de help-functie in de menubalk van uw browser. Houd er echter rekening mee dat het uitschakelen van cookies het gebruik van de website kan beperken. Onze website kan echter ook probleemloos (maar wellicht met een paar beperkingen) gebruikt worden zonder local storage.

Meer informatie over onze cookies:

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om alle functionaliteit en gebruiksgemak te bieden die u als gebruiker van onze website verdient. We onderscheiden volgende:

 • Cookies aanvaard (cookie: "cookies_consent"): wij houden een cookie bij wanneer u onze cookies aanvaardt. Zo moeten wij u die vraag niet opnieuw stellen tijdens uw bezoek. Deze cookie verloopt na uw sessie.
 • Virtueel boodschappenlijstje (cookie: "ALDI_Einkauf"): artikelen die u aan het virtueWe plaatsen deze cookies op basis van ons gerechtvaardigd belang. U kan hiertegen bezwaar uitoefenen door de instellingen van uw browser te wijzigen of door uw cookies te verwijderen. le boodschappenlijstje toegevoegd heeft, worden tijdelijk opgeslagen. De opgeslagen artikelen worden automatisch gewist zodra de artikelen niet meer beschikbaar zijn op onze website. De cookie is geldig voor 4 uur.
 • Contactformuliercookie (cookie: "PHPSESSID"): wanneer u het contactformulier gebruikt, worden gegevens van de ene pagina naar de andere doorgegeven via een cookie. Deze cookie verloopt na uw sessie.
 • Bannercookie (cookie: "advertising_pv"): wanneer u onze site bezoekt, is er een banner die verschijnt van rechts naar links (bv. voor een prijsvermindering). Deze cookie regelt het verschijnen van deze banner.
 • YouTube: we hebben YouTube-video's in onze website geïntegreerd die op www.youtube.com opgeslagen zijn en vanuit onze website rechtstreeks afgespeeld kunnen worden. Deze worden enkel geplaatst indien u de video's afspeelt. Meer informatie kan u vinden onder "Bijkomende informatie m.b.t. YouTube-video's".
 • Delen op social media: om te vermijden dat gebruikersgegevens ongewild worden doorgegeven aan Google+, Facebook en Twitter, worden de sociale-mediadiensten standaard gedeactiveerd. Enkel wanneer u deze functionaliteit gebruikt, kunnen er dus gegevens doorgegeven worden aan een derde partij. Meer informatie kan u vinden onder "Bijkomende informatie m.b.t. sociale netwerkknoppen.".

We plaatsen deze cookies op basis van ons gerechtvaardigd belang. U kan hiertegen bezwaar uitoefenen door de instellingen van uw browser te wijzigen of door uw cookies te verwijderen.

Analytische cookies

Op deze website wordt de webanalysetool Adobe Analytics gebruikt. Adobe Analytics gebruikt cookies (cookies: "s_cc", "s_fid", "s_sq", "s_vi") die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Uit deze gegevens kunnen, onder een pseudoniem, gebruikersprofielen opgesteld worden. De door de cookies gegenereerde informatie wordt normaal gezien doorgegeven aan een server van Adobe in de VS en daar opgeslagen.

Aangezien we op deze website IP-anonimisering geactiveerd hebben, wordt door de door ons gekozen serverinstelling gegarandeerd, dat het IP-adres voor de geolocalisering geanonimiseerd wordt. Daarbij wordt het laatste octet van het IP-adres door nullen vervangen. Voordat de door de cookie gegenereerde gegevens opgeslagen worden, wordt het IP-adres door individuele generische IP-adressen vervangen. Adobe zal die informatie gebruiken om uw gebruik van de website voor ons te analyseren, om verslagen over de websiteactiviteiten op te stellen en voor de verdere dienstverlening in verband met website- en internetgebruik.

U kan de opslag van cookies via uw browsersinstellingen uitschakelen en zo ook het gebruik van Adobe Analytics verhinderen. U kan bovendien verhinderen dat door de cookie genereerde gegevens over uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) door Adobe geregistreerd en verwerkt worden, door de gegevensverzameling en -opslag via volgende link tegengaan:

We plaatsen deze cookies op basis van ons gerechtvaardigd belang. U kan hiertegen bezwaar uitoefenen door de instellingen van uw browser te wijzigen of door gegevensverzameling op deze website voor deze browser uit te schakelen via:

Marketingcookies

Marketingcookies maken het mogelijk om op andere websites internetgebruikers die reeds interesse voor onze website en onze producten getoond hebben, doelgericht d.m.v. reclame aan te spreken. De invoeging van reclamemiddelen gebeurt bij retargeting op basis van een cookiegebaseerde analyse van eerder gebruiksgedrag. Onze marketingcookies maken dus de herkenning van de internetbrowser mogelijk. De gebruikte retargeting-technologie wordt toegepast met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming.

We plaatsen deze cookies echter enkel indien u daarvoor uw toestemming hebt gegeven via de "OK" knop in onze cookie banner of via de link hieronder. U ben natuurlijk volledig vrij om geen toestemming te geven. U kan tevens uw toestemming geven of intrekken op elk moment via deze link:

Indien u uw toestemming intrekt, zijn reeds geplaatste cookies wel nog aanwezig. U kan deze verwijderen via uw browserinstellingen. Na deze verwijdering, zullen er ook geen nieuwe cookies geplaatst worden, tenzij u daarvoor opnieuw toestemming geeft.

Indien u geen gepersonaliseerde reclame te zien wilt krijgen op andere websites, kan u retargeting kanalen ook individueel blokkeren. Aangezien op deze website verschillende retargeting-systemen gebruikt worden, moet u hiervoor alle links gebruiken:

Opslag in een logfile

Daarnaast hebben wij ook nog een logbestand op onze server. Bij elke toegang tot onze website, dit wil zeggen bij elke opvraging of poging tot opvragen van gegevens van onze server, worden gegevens over deze opvraging in een protocol-gegevensbestand opgeslagen (Logfile).

 • IP-adres
 • Naam van de opgevraagde gegevens
 • Datum en uur van de opvraging
 • Omvang van de datatransmissie
 • Melding of de opvraging succesvol was
 • Melding waarom een opvraging eventueel niet geslaagd is
 • Besturingssysteem en browsersoftware van uw computer
 • Beeldschermresolutie
 • Taal van de browser
 • Kleurdiepte
 • Browser-plugins (JavaScript, Flash Player, Java, Silverlight, Adobe Acrobat Reader enz.)
 • Alsook de website van waar u ons consulteert.

De tot stand gekomen records worden om statistische reden in logfiles weggeschreven en na statistische verwerking terug verwijderd. Deze gegevens worden door ons niet doorgegeven aan derden, enkel en alleen bij overtredingen van de wet behouden wij ons het recht voor om bepaalde records over te maken aan de bevoegde instanties om vervolging van rechtsinbreuken mogelijk te maken.

Deze gegevensverwerking gebeurt op basis van het gerechtvaardigd belang om onze website-ervaring te optimaliseren.

Bijkomende informatie m.b.t. YouTube-video's

We hebben YouTube-video's in onze website geïntegreerd die op "www.youtube.com" opgeslagen zijn en rechtstreeks op onze website afgespeeld kunnen worden. Deze zijn allemaal in de zogenaamde "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" opgenomen, d.w.z. dat geen gegevens over u als gebruiker aan YouTube doorgegeven worden wanneer u de video's niet afspeelt. Pas wanneer u de video's afspeelt, zullen op uw computer YouTube-cookies opgeslagen en gegevens naar Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, als YouTube-beheerder doorgestuurd worden.

Bij het afspelen van op YouTube opgeslagen video's worden minstens de volgende gegevens naar Google Inc. als YouTube beheerder doorgestuurd: IP-adres en cookie-ID, het specifieke adres van de bij ons opgeroepen pagina, systeemdatum en -tijd van de oproep en de identificatiecode van uw browser.

De gegevensoverdracht gebeurt los van de vraag of u al dan niet bij Google een gebruikersaccount heeft via dewelke u ingelogd bent. Wanneer u ingelogd bent, worden deze gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Wanneer u niet wil dat deze gegevens aan uw profiel worden toegewezen, moet u voor activering van de button uitloggen.

YouTube respectievelijk Google Inc. slaat deze gegevens als gebruikersprofielen op en gebruikt ze voor reclame, marktonderzoek en/of om zijn website gebruiksvriendelijker te maken. Een dergelijke evaluatie gebeurt vooral (ook voor niet ingelogde gebruikers) om aangepaste reclameboodschappen te kunnen brengen en om andere gebruikers over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt het recht om u tegen de vorming van deze gebruikersprofielen te verzetten, waarbij u zich voor de uitoefening hiervan tot Google Inc., de beheerder van YouTube, dient te richten.

Verdere informatie over het doel en de omvang van de gegevensinzameling en -verwerking door Google Inc. vindt u op deze informatiepagina.

Bijkomende informatie m.b.t. socialenetwerkknoppen

Wanneer u gebruik maakt van de socialenetwerkknoppen, worden er doorgaans al bij het oproepen van een pagina gegevens naar Google+, Facebook en Twitter doorgestuurd zonder dat de bezoeker van de pagina daarvoor zijn/haar expliciete toestemming heeft gegeven. Zo wordt onder andere naast het adres van de bezochte website ook een identificeringsteken doorgestuurd, waardoor een directe relatie tussen de bezoeker van de website en zijn profiel, bijvoorbeeld op Facebook, kan worden vastgesteld. Bovendien geven deze sociale-netwerkplatformen geen concrete informatie over de gegevens die worden overgedragen. Hier vindt u de respectievelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens van de aanbieders: Google+, Facebook en Twitter

Om te vermijden dat gebruikersgegevens ongewild worden doorgegeven aan Google+, Facebook en Twitter, worden de socialemediadiensten standaard gedeactiveerd. Er worden dus geen gegevens aan derden doorgegeven zonder dat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Pas wanneer u de socialemediadiensten geactiveerd hebt en zo uw toestemming hebt gegeven voor communicatie met Google+, Facebook en Twitter, worden deze knoppen actief en wordt de verbinding met deze diensten tot stand gebracht.

Vervolgens kan u artikels aanbevelen via Google+, Facebook en Twitter. U kan in dit geval ook zien hoe vaak een andere gebruiker een bepaalde inhoud gedeeld heeft.

Wat gebeurt er als u onze app gebruikt?

Bovenop onze website bieden wij u ook een mobiele app aan die u op uw toestel kan downloaden. Naast de bepalingen inzake privacybescherming over onze website, willen wij u over het volgende informeren:

Bij het gebruik van de app verzamelen wij de volgende persoonsgegevens voor statistische doeleinden of ter verbetering van de app-functies:

 • Identificatiecode van uw toestel, uniek toestelnummer / Push-ID (IMEI = International Mobile Equipment Identity)
 • Uw IP-adres

Wij geven deze gegevens niet door aan derden, met uitzondering van de YellowMap-webservice. Na de statistische analyse worden de IP-adressen gewist. De UDID's van mobiele apparaten worden gewist op het moment dat de klant de meldingsfunctie niet meer gebruikt. De protocolbestanden (logfiles) worden als volgt opgeslagen resp. gewist: op de caching-webservers worden de protocolbestanden 10 dagen en op de Apache-webservers 45 dagen lokaal ter beschikking gehouden en daarna gewist.

De UDID's van mobiele apparaten worden gewist op het moment dat de klant de meldingsfunctie niet meer gebruikt. De protocolbestanden (logfiles) worden als volgt opgeslagen resp. gewist: op de caching-webservers worden de protocolbestanden 10 dagen en op de Apache-webservers 45 dagen lokaal ter beschikking gehouden en daarna gewist.

Om toegang tot de volgende toestelfuncties en -sensoren te krijgen, maakt de app via de interfaces van uw toestel van de volgende functies en sensoren gebruik:

 • Locatiespecifieke informatie: Wanneer u de winkelzoeker gebruikt, verzamelen en verwerken wij mogelijk informatie over uw werkelijke locatie op voorwaarde dat u vooraf de locatiefunctie voor de app op uw mobiele toestel geactiveerd heeft. Wij maken gebruik van verschillende technologieën, zoals bijvoorbeeld IP-adressen, GPS of aIn het geval dat u bijvoorbeeld een beroep doet op onze ALDI-services, komt u via de in-appbrowser op subpagina's van onze partners of onze website terecht. Er moet rekening gehouden worden met de bepalingen inzake gegevensbescherming van de gekoppelde en doorgelinkte pagina's. ndere sensoren, om uw locatie te bepalen. Om uw winkelzoekopdracht te verwerken, wordt een zoekaanvraag naar de YellowMap-webservice (YellowMap-AG, Casweg 1-5, 76131 Karlsruhe) gestuurd en het IP-adres in de serverlog opgeslagen.
 • Als uw mobiele toestel met een camera is uitgerust, wordt die gebruikt voor het inscannen van QR-codes.
 • Als de berichtenservice van de app geactiveerd is, ontvangt u pushberichten op uw mobiele toestel. Voor deze service worden enerzijds de door u ingevoerde zoektermen en anderzijds de Push-ID van uw toestel in een database opgeslagen. Berichten worden verzonden via de pushservices van Apple (iOS-toestellen) of van Google (voor Android-toestellen).
 • De app maakt gebruik van de draadloze verbinding van uw toestel om een internetverbinding tot stand te brengen.
 • Door toegang tot andere toestelfuncties en -sensoren van uw mobiele toestel kan de app internetgegevens oproepen en foutmeldingen verwerken.

In het geval dat u bijvoorbeeld een beroep doet op onze ALDI-services, komt u via de in-appbrowser op subpagina's van onze partners of onze website terecht. Er moet rekening gehouden worden met de bepalingen inzake gegevensbescherming van de gekoppelde en doorgelinkte pagina's.

Wat gebeurt er als u contact opneemt met ALDI?

U kan steeds contact opnemen met ons in geval van vragen, klachten of bemerkingen. U kan dit via het online contactformulier. U kan ook via één van onze winkels contact zoeken en het is mogelijk dat u hierbij een formulier invult samen met één van onze medewerkers (bv. voor een vraag over een product of een retour). Dit kan ook via post of telefoon gebeuren. Hierbij is het mogelijk dat wij zekere persoonsgegevens van u verwerken. Want om u verder te kunnen helpen, moeten we natuurlijk weten hoe we u kunnen contacteren en wat uw verhaal is. We verwerken deze gegevens natuurlijk enkel en alleen met het doel om u verder te kunnen helpen. Wij houden uw verhaal bij zodat u het niet opnieuw hoeft te vertellen en dit gedurende een periode van maximaal drie jaar. We verwerken ook bepaalde gegevens om misbruik te voorkomen. De grond van deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang als uw leverancier van producten en diensten en de noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent - bv. voor garantieafhandeling.

De gegevens die u aan ons verstrekt binnen dit kader, worden in eerste instantie binnen onze onderneming, dit wil zeggen de bedrijven van ALDI, verwerkt. Om uw vraag vlug en vakkundig te kunnen beantwoorden doen wij, in geval van productaanvragen en klachten, beroep op de deskundigheid van onze regionale zetels, daar zij de ALDI-filialen exploiteren. Wij kunnen deze persoonsgegevens ook aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de afhandeling, inclusief aan leveranciers of de dienst na verkoop van leveranciers, bv. in het kader van onze garantieregeling. Het kan dus ook dat uw vragen door hen beantwoord worden.

Daarnaast gelden natuurlijk onze algemene bepalingen. We verstrekken deze gegevens niet aan partijen gevestigd buiten de EU.

Wat gebeurt er als u een factuur opvraagt in de winkel?

In de winkel kan u een factuur opvragen voor een aankoop. Uw persoonsgegevens worden dan verwerkt om u een rechtsgeldige factuur te kunnen overhandigen van uw aankoop. We zijn immers wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te vermelden. De grond is de contractuele relatie die u aangaat van zodra u onze diensten/producten aankoopt en hiervoor een factuur vraagt.

De persoonsgegevens die wij van u ontvangen binnen het kader van het facturatieproces worden enkel voor de facturatie gebruikt. Ze worden zo lang bewaard als redelijkerwijs vereist is om de wettelijke verplichtingen bij facturatie na te komen en niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet vereist is. Voor gegevens inzake facturatie betreft dit een periode van zeven jaar.

De gegevens die u aan ons verstrekt, worden in eerste instantie binnen onze onderneming, dit wil zeggen alle bedrijven van ALDI, verwerkt.

Daarnaast gelden natuurlijk onze algemene bepalingen. We verstrekken deze gegevens niet aan partijen gevestigd buiten de EU.

Wat gebeurt er bij een sollicitatie?

U heeft de mogelijkheid om online te solliciteren voor een uitgeschreven vacature. In dit geval vult u persoonlijke gegevens in die wij uitsluitend gebruiken voor het verdere verloop van de sollicitatie. Ook wanneer u dit via één van onze vestigingen zou doen, gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend voor het verdere verloop van uw sollicitatie. Uw persoonsgegevens worden op uw vraag verwerkt om de nodige stappen te zetten naar een mogelijk contract met u. We doen dit op grond van onze gerechtvaardigde belangen om geschikte kandidaten te kunnen identificeren en contracteren voor een job. We kunnen uw persoonsgegevens daarnaast ook verwerken voor de totstandkoming van een overeenkomst.

De persoonsgegevens die wij van u ontvangen (bv. cv, sollicitatiebrief) binnen het kader van het sollicitatieproces worden enkel voor dit doel gebruikt. Het is ook mogelijk dat wij gegevens van u verwerken die afkomstig zijn van andere partijen, zoals referenties van vorige werkgevers of informatie van een recruitmentbedrijf. We zullen u hiervan echter steeds op de hoogte brengen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet vereist is. Indien uw sollicitatie niet succesvol zou zijn, kunnen wij uw persoonsgegevens tot maximaal twee jaar bijhouden om u eventueel later te contacteren. We zullen uw gegevens vroeger wissen indien u dit wenst, meer informatie kan u vinden onder "Welke rechten heeft u met het oog op de opgeslagen gegevens en het verdere gebruik ervan?".

De gegevens die u aan ons verstrekt, worden in eerste instantie binnen onze onderneming verwerkt. Zo kan uw sollicitatie bijvoorbeeld automatisch doorgestuurd worden naar de ALDI centrale in uw regio, indien u solliciteerde voor één van hun functies. Het is ook mogelijk dat uw persoonsgegevens bijvoorbeeld terechtkomen bij onze personeelsdienst, maar ook bij het betreffende departement.

Daarnaast gelden natuurlijk onze algemene bepalingen. We verstrekken deze gegevens niet aan partijen gevestigd buiten de EU.

Wat gebeurt er met de camerabewakingsbeelden in de winkel?

Het is mogelijk dat u in of op de parking van één van onze winkels gefilmd wordt. Dit zal aangeduid worden op zowel de parking als in de winkel. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform aan de Belgische camerawet en met respect voor uw privacy. We verwerken deze op grond van ons gerechtvaardigd belang ter beveiliging van zowel onze klanten als onze medewerkers, in het bijzonder om misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen.

We verzamelen enkel beeldfragmenten. We gebruiken uw persoonsgegevens enkel en alleen voor dit doel.

Uw persoonsgegevens kunnen binnen het wettelijke kader worden doorgegeven aan de politie, die onder eigen verantwoordelijkheid de beelden zal verwerken. We verstrekken deze gegevens niet aan andere partijen, ook niet aan partijen gevestigd buiten de EU.

De beelden worden gedurende maximaal een maand bewaard. Daarnaast gelden natuurlijk onze algemene bepalingen.

Wat gebeurt er bij een vordering tot schadevergoeding?

Het is mogelijk dat u via één van onze winkels of vestigingen een vordering tot schadevergoeding heeft ingediend. Uw persoonsgegevens worden dan verwerkt om uw aanvraag tot vordering af te handelen. We verwerken deze op grond van onze wettelijke verplichting om gevolg te geven aan deze vordering.

Om u verder te kunnen helpen, moeten we natuurlijk weten wat uw verhaal precies is en hoe we u kunnen contacteren tijdens de verdere afhandeling. We dienen dus te weten wat de schade was ten gevolge van het incident; op materieel en/of persoonlijk vlak. De beschrijving van de persoonlijke schade kan ook gezondheidsgegevens omvatten indien deze noodzakelijk zijn voor de afhandeling van de vordering. We gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor het doel van de afhandeling van uw aanvraag.

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze verzekeraar, die onder eigen verantwoordelijkheid de aanvraag zal behandelen. Ze worden zo lang bewaard als redelijkerwijs vereist is om de wettelijke verplichtingen na te komen en niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet vereist is. Voor de persoonsgegevens in verband met verzekeringsdossiers betreft dit een periode van vijf jaar.

Daarnaast gelden natuurlijk onze algemene bepalingen. We verstrekken deze gegevens niet aan partijen gevestigd buiten de EU.

Wat gebeurt er als u zich inschrijft voor onze ALDI Baby Bag?

Wanneer u zich inschrijft via het formulier en u bevestigt via de opt-in e-mail, gaat u een overeenkomst aan met ALDI (namelijk een overeenkomst voor het bezorgen van een gratis ALDI Baby Bag). Indien u niet bevestigt binnen de achtenveertig uur, worden uw gegevens gewist en dient u zich opnieuw in te schrijven. Om deze overeenkomst met u te kunnen nakomen, verwerken wij een aantal persoonsgegevens:

 • de voor- en familienaam van de ouder (zodat u zich kan aanbieden in uw voorkeurswinkel wanneer u uw ALDI Baby Bag afhaalt)
 • een e-mail adres (om u uw persoonlijke code te bezorgen voor de afhaling)
 • uw taal (om u in de juiste taal te kunnen aanspreken)
 • de (verwachte) geboortedatum van uw kindje (om te zien of uw kindje in aanmerking komt voor een Baby Bag en om het tijdstip te bepalen voor het verzenden van uw persoonlijke code)
 • een voorkeurswinkel (om ervoor te zorgen dat uw Baby Bag in de goede winkel terechtkomt)
 • we verzamelen ook zekere tracking gegevens van de verzonden e-mails: het gaat hier om tracking van technische links die nodig zijn voor het correct functioneren van onze consent tool: de uitschrijvingslink en de link naar onze formulieren (bv. de tevredenheidsenquête).

Door het formulier te versturen en de opt-in mail te bevestigen, gaat u dus akkoord met de verwerking van deze persoonsgegevens. Belangrijk hierbij is dat wij enkel persoonsgegevens kunnen verwerken van het kindje met toestemming van de wettelijke voogd. De ALDI Baby Bag kan dus enkel aangevraagd worden door de ouders of de wettelijke voogd van het kindje.

Na het ontvangen van uw persoonlijke code (het tijdstip hiervan is afhankelijk van de geboortedatum van uw kindje), kan u deze bon uitknippen en afgeven aan één van de medewerkers in uw voorkeurswinkel. U dient dan ook een geboortekaartje te tonen aan één van de medewerkers. We bekijken dit enkel om te valideren of u effectief voldoet aan de voorwaarden om een ALDI Baby Bag te ontvangen. De persoonsgegevens in het geboortekaartje worden hierbij op geen enkele manier bewaard of geregistreerd. Indien u geen geboortekaartje hebt, kan u ook gewoon uw kindje tonen aan de kassamedewerk(st)er.

We versturen u na een bepaalde periode ook een tevredenheidsenquête binnen het kader van deze overeenkomst.

We kunnen gedurende dit proces gebruik maken van dienstverleners indien dit nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van een dienstverlener voor het verzenden van de transactionele e-mails. Indien u zich enkel inschrijft voor de Baby Bag, bewaren wij uw gegevens gedurende een periode van één jaar tot na de (verwachte) geboortedatum. U kan echter op elk moment de overeenkomst met ons stopzetten en u uitschrijven voor de ALDI Baby Bag. Het is dan natuurlijk vanzelfsprekend dat wij onze overeenkomst met u niet langer kunnen nakomen en uw persoonlijke code niet langer recht geeft op de gratis ALDI Baby Bag. U kan u op elk moment uitschrijven via de “uitschrijven” link in de e-mails of u kan zich rechtstreeks wenden tot onze Data Protection dienst (meer informatie kan u vinden in “Welke rechten heeft u met het oog op de opgeslagen gegevens en het verdere gebruik ervan?”).

Wanneer u via het formulier toestemming geeft om marketing mails van ALDI te ontvangen, gebruiken wij bovenstaande persoonsgegevens ook om u gepersonaliseerde ALDI tips en weetjes te sturen in verband met zwangerschap en ouderschap. We kunnen gebruik maken van dienstverleners indien dit nodig is om u deze tips en weetjes te bezorgen. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van een dienstverlener voor het verzenden van de marketing e-mails. We bewaren uw gegevens tot u uw toestemming voor deze verwerking intrekt. Indien u geen e-mails meer wenst te ontvangen, kan u zich via de daar toe dienende link in elke mail uitschrijven. U blijft dan wel ingeschreven voor de gratis ALDI Baby Bag!

Wanneer u ook toestemming geeft voor click tracking in onze e-mails, zullen wij ook niet-technische links tracken. Zo verzamelen wij dus op basis van uw toestemming individueel gebruikersgedrag. We doen dit om onze dienstverlening en communicatie voortdurend te optimaliseren. U kan op elk moment uw toestemming hiervoor intrekken. Klik hiervoor op de link "[....] je kan dit natuurlijk op elk moment weer uitschakelen" in de ontvangen e-mails. Onze overige bepalingen zijn ook bij deze verwerking van toepassing.

Daarnaast gelden natuurlijk onze algemene bepalingen. We verstrekken deze gegevens niet aan partijen gevestigd buiten de EU.

Welke rechten heeft u met het oog op de opgeslagen gegevens en het verdere gebruik ervan?

Als klant kan u op elk ogenblik aan ons de vraag stellen of wij uw persoonsgebonden gegevens hebben opgeslagen en om welke gegevens het dan wel gaat. Als er persoonsgegevens van u verwerkt worden, bent u, in het kader van de AVG, een 'betrokkene' en beschikt u over de volgende rechten:

Recht van inzage: U kan ons vragen om te bevestigen of uw persoonsgegevens door ons verwerkt worden, met welk doel en voor hoe lang, om welke gegevenscategorieën het gaat en aan welke ontvangers of categorieën ontvangers deze gegevens zullen worden verstrekt. U kan ons ook een kopie van deze gegevens vragen.

Recht op rectificatie, vervollediging van de gegevens, beperking van de verwerking: U kan verzoeken om de rectificatie of vervollediging van onjuiste of onvolledige gegevens die op u betrekking hebben. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking te beperken, in het bijzonder in het geval van wettelijke bewaarverplichtingen.

Recht op gegevenswissing: Bij intrekking van uw toestemming en onder bepaalde omstandigheden kan u verzoeken om verwijdering uw persoonsgegevens.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U hebt het recht te vragen om uw persoonsgegevens in een machineleesbare vorm te verstrekken.

Recht van bezwaar, recht op intrekken toestemming: U kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en uw toestemming intrekken.

Recht om klacht in te dienen: U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u van mening bent dat wij niet hebben voldaan aan de vereisten van AVG met betrekking tot uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten uitoefenen via dataprotection@aldi.be, via ALDI Data Protection, Keerstraat 4, 9420 Erpe-Mere of via het contactformulier op deze website. Selecteer daarvoor Privacybescherming als Onderwerp. Indien u één van uw rechten wil uitoefenen, moeten wij natuurlijk zeker zijn dat u bent wie u beweert. Daarom kan u een kopie van uw identiteitskaart bijvoegen waarop uw voornaam, naam, geboorteplaats en geboortedatum zichtbaar zijn.

Wijzigingen op deze privacyverklaring

Deze verklaring wordt regelmatig herzien en wij behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen om rekening te houden met de wijzigingen in onze zakelijke noden en wettelijke verplichtingen. Om u in te lichten over de wijzigingen zullen wij updates plaatsen op onze website.

De laatste wijziging vond plaats op 23/08/2018.

Verantwoordelijke en Data Protection Officer

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking met betrekking tot onze website en app is:

ALDI INKOOP NV
Keerstraat 4
9420 Erpe-Mere

Voor de overige verwerkingen, is de verantwoordelijke afhankelijk van uw postcode (vragen, klachten, bemerkingen en facturen) of van de functie waarvoor u solliciteert. Via het contactformulier kan u een postcode invullen en dan wordt u getoond welk ALDI vestiging de verantwoordelijke is voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor die specifieke dienst. Indien uw persoonsgegevens door meerdere bedrijven binnen ALDI België zouden verwerkt worden, delen deze de verantwoordelijkheid.

Als u vragen of bemerkingen hebt over de verwerking van uw gegevens, of uw voormelde rechten wenst uit te oefenen, kan u contact opnemen met de Data Protection Officer van ALDI België via dataprotection@aldi.be, via het contactformulier op deze website of via ALDI Data Protection, Keerstraat 4, 9420 Erpe-Mere.

U heeft steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Wij danken u voor uw bezoek.

Uw ALDI-team

ALDI-nieuwsbrief

Meld je aan en mis geen enkele aanbieding.

Dit aanbod is al beschikbaar in de winkel. De herinneringsfunctie werd om die reden niet geactiveerd.

Let erop dat onze aanbiedingen in tegenstelling tot het vast assortiment in beperkte aantallen verkocht worden. Om die reden is het mogelijk dat ze al zijn uitverkocht in de voormiddag op de eerste actiedag.

Herinnering geactiveerd!

Je ontvangt je herinnering op ${date} om ${time}.

We sturen je nog een e-mail om je e-mailadres te bevestigen. Klik aub op de link in de e-mail. Als de bevestigingspagina niet opent, kopieer dan de link en plak die in je browser.

We sturen je ook een bericht via sms om je telefoonnummer te bevestigen. Surf aub naar de link in het bericht.

We sturen je een bericht per e-mail en per sms om je e-mailadres en telefoonnummer te bevestigen. Klik aub op de link in het bericht.

Herinnering voor

Foutmelding Er is helaas een fout opgetreden. Probeer het later nogmaals.

Wil je een melding ontvangen als het artikel beschikbaar is? *

Gelieve het veld in te vullen
Gelieve het veld in te vullen
Gelieve het veld in te vullen
Dag van herinnering
2 dagen vooraf
1 dag vooraf
Aanbiedingsdag
Tijdstip
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Gelieve het veld in te vullen

Ter info
 • Om onze gratis herinneringsservice te kunnen gebruiken, moet je je bij eerste gebruik authentificeren.
 • Dat gaat als volgt: geef je e-mailadres en/of gsm-nummer in en klik op "Herinnering activeren". Afhankelijk van de gekozen service (e-mail, sms) zal je een activeringslink ontvangen op je toestel. Klik op de link om de herinneringsservice te activeren. Je hoeft je maar één keer te authentificeren.
 • Vul minstens alle velden met een * in.
 • Om dit formulier te kunnen verzenden, moet je de acceptatie van cookies activeren in de veiligheidsinstellingen van je browser. Sms-berichten kunnen enkel naar het Belgische mobiele netwerk verzonden worden. De herinnering kan alleen worden verzonden als de geselecteerde datum in de toekomst ligt en je jouw e-mailadres of mobiele telefoonnummer met succes hebt geverifieerd.
 • Je e-mailadres en mobiele telefoonnummer worden opgeslagen voor verzendingsdoeleinden (voor het verzenden van de herinnering voor een geselecteerd artikel) en voor authenticatiedoeleinden voor toekomstige herinneringen in het kader van deze dienst. Je kan je afmelden of je gegevens laten verwijderen via de pagina "Afmelden voor herinngeringsservice". De herinneringsservice mag enkel gebruikt worden als je zelf de ontvanger van de herinneringen bent.