Privacybescherming bij ALDI

 1. Startpagina
 2. Privacybescherming bij ALDI

Van harte welkom! Wij verheugen ons over uw bezoek aan onze website.

Uw privacy is belangrijk. Ook voor ons. We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens dan ook zeer ernstig. We verwerken de gegevens conform aan de Belgische Privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) en de daaropvolgende Algemene Verordening Gegevensbescherming. Via deze pagina willen wij u verduidelijken welke gegevens wij wanneer en met welk doel verzamelen, verwerken en gebruiken.

Algemene bepalingen betreffende onze omgang met persoonsgegevens

Transparantie is een belangrijk begrip voor ALDI. We gebruiken uw gegevens enkel binnen het kader van de diensten die wij u verlenen. Deze diensten verlenen wij u uitsluitend op uw vraag.

Wij kunnen uw persoonsgegevens binnen de verschillende verwerkingen aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor het doeleinde van de verwerking. Het kan hier gaan om een derde partij die zelf als verantwoordelijke voor de verwerking optreedt, zoals bv. een verzekeraar, maar ook om verwerkers. Zo maken wij gebruik van dienstverleners – bv. IT-dienstverleners. We doen dit binnen de context van zowel onze website als onze app. Maar ook voor de afhandeling van vragen, klachten, bemerkingen, facturen en sollicitaties maken wij gebruik van dienstverleners. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. We waarborgen ook de beveiliging van uw persoonsgegevens door goede afspraken met deze verwerkers.
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. We zullen uw gegevens ook nooit doorgeven voor commerciële doeleinden.

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

1. Rechten van betrokkenen

Als klant kan u op elk ogenblik aan ons de vraag stellen of wij uw persoonsgebonden gegevens hebben opgeslagen en om welke gegevens het dan wel gaat. Als er persoonsgegevens van u verwerkt worden, bent u, in het kader van de AVG, een 'betrokkene' en beschikt u over de volgende rechten:

Recht van inzage: U kan ons vragen om te bevestigen of uw persoonsgegevens door ons verwerkt worden, met welk doel en voor hoe lang, om welke gegevenscategorieën het gaat en aan welke ontvangers of categorieën ontvangers deze gegevens zullen worden verstrekt. U kan ons ook een kopie van deze gegevens vragen.

Recht op rectificatie, vervollediging van de gegevens, beperking van de verwerking: U kan verzoeken om de rectificatie of vervollediging van onjuiste of onvolledige gegevens die op u betrekking hebben. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking te beperken, in het bijzonder in het geval van wettelijke bewaarverplichtingen.

Recht op gegevenswissing: Bij intrekking van uw toestemming en onder bepaalde omstandigheden kan u verzoeken om verwijdering uw persoonsgegevens.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U hebt het recht te vragen om uw persoonsgegevens in een machineleesbare vorm te verstrekken.

Recht van bezwaar, recht op intrekken toestemming: U kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en uw toestemming intrekken.

Recht om klacht in te dienen: U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u van mening bent dat wij niet hebben voldaan aan de vereisten van AVG met betrekking tot uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten uitoefenen via dataprotection@aldi.be, via ALDI Data Protection, Keerstraat 4, 9420 Erpe-Mere of via het contactformulier op deze website. Selecteer daarvoor Privacybescherming als Onderwerp. Indien u één van uw rechten wil uitoefenen, moeten wij natuurlijk zeker zijn dat u bent wie u beweert. Daarom kan u een kopie van uw identiteitskaart bijvoegen waarop uw voornaam, naam, geboorteplaats en geboortedatum zichtbaar zijn.

2. Website
ALDI Nord Logo auf einem Laptop – Datenschutzhinweis von ALDI Nord

Alle persoonsgegevens binnen het kader van onze website worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt. We doen dit enkel voor de door u gevraagde diensten en verwerking van uw aanvragen.

Online diensten

Wij verwerken persoonsgegevens op onze website voor de volgende diensten:

 • Nieuwsbrief: Onze nieuwsbrief werkt met een double opt-insysteem. Zo krijgt u enkele minuten na uw inschrijving een e-mail. Pas wanneer u in deze e-mail op de bevestigingslink klikt, wordt u opgenomen in de mailinglist en ontvangt u de volgende nieuwsbrief. Door deze inschrijving geeft u ons toestemming om u op de hoogte te houden van onze acties. Wij gebruiken uw e-mailadres enkel voor de nieuwsbrief en niet voor andere doeleinden. We geven uw e-mailadres dus ook niet door aan derden. Natuurlijk kan u zich op elk ogenblik uitschrijven van onze nieuwsbrief. Als u uw inschrijving stopzet, wordt ook uw e-mailadres uit de databank met abonnees gewist. Indien u hiermee instemt, kunnen er ook gegevens over uw individuele gebruiksgedrag van onze nieuwsbrief worden verzameld en geëvalueerd. We doen dit om de nieuwsbrief aan te passen en om onze dienstverlening voortdurend te optimaliseren. U kunt ook hiervoor op elk moment uw toestemming intrekken. Klik hiervoor op de link "[....] afmelden voor tracking" in de ontvangen nieuwsbrief.
 • Herinneringsservice: Deze service werkt op basis van uw toestemming via een double opt-insysteem. Uw e-mailadres en mobiel nummer worden opgeslagen voor verzending om de herinnering voor een geselecteerd item te verzenden en voor authenticatiedoeleinden voor toekomstige herinneringen onder deze service. Via dit formulier kan u zich ook laten uitschrijven. Hou er rekening mee dat het activeren van de herinneringsdienst alleen is toegestaan als u zelf de ontvanger bent.
 • Winkelzoeker: Met de winkelzoeker kan u winkels in de omgeving van uw woonplaats of een andere door u gekozen plek vinden. De gegevens die u hebt ingevoerd (postcode, woonplaats en/of straatnaam) geven we door aan onze contractpartner. Deze gebruikt de gegevens enkel en alleen om u weer te geven welke winkel zich in uw omgeving bevindt.
 • Contactformulier: Meer informatie kan u vinden onder "Wat gebeurt als u contact opneemt met ALDI?"
 • Sollicitaties: Meer informatie kan u vinden onder "Wat gebeurt er bij een sollicitatie?"

Op onze website verwijzen wij u voor een stuk verder naar de websites van onze contractanten. Om uw aanvragen te kunnen verwerken, wordt u doorverwezen naar de internetpagina's van onze contractanten. In deze context geven wij in geen geval persoonsgebonden gegevens door. De gegevens die de contractant nodig heeft voor de verwerking van uw aanvraag geeft u zelf in op die site. De contractant wordt dan op de site en het impressum vermeld. Op de website van de contractant gelden zijn privacybeschermingsregels. Hou er dus rekening mee dat deze privacybeschermingsregeling enkel geldt voor onze website.

De gegevens die u invoert, worden versleuteld overgedragen. Dit beschermt de communicatie tussen u en onze webserver en helpt misbruik van gegevens (onrechtmatig verkrijgen) door derden te voorkomen. Voor de codering gebruiken wij SSL (Secure Socket Layer), een erkend en wijdverspreid systeem op internet, waar bijvoorbeeld ook banken of onlineshops gebruik van maken en waarvan de actuele versie veiligheid biedt.

Algemeen gebruik van cookies en local storage

Wij maken op onze website ook gebruik van zogenaamde "cookies" en gebruiken de lokale opslagcapaciteit van uw browser of "local storage" om u een maximaal gebruikscomfort te bieden.

Cookies zijn tekstbestanden die de browser op uw computer opslaat en die informatie over uw gebruik van onze website bevatten. Dankzij sommige cookies hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te voeren of downloaden wanneer u onze site opnieuw bezoekt. Andere cookies gebruiken we dan weer om onze site klantvriendelijker te maken. Een aantal van deze cookies blijven permanent op uw computer staan tenzij u deze wist.

In de standaardinstelling aanvaardt uw browser cookies. Zo hoeft u dus geen speciale instelling te configureren om cookies op uw computer te kunnen opslaan.

Indien u de opslag van cookies wil deactiveren, vindt u meer informatie hieromtrent via de help-functie in de menubalk van uw browser. Houd er echter rekening mee dat het uitschakelen van cookies het gebruik van de website kan beperken. Onze website kan echter ook probleemloos (maar wellicht met een paar beperkingen) gebruikt worden zonder local storage.

Meer informatie over onze cookies:

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om alle functionaliteit en gebruiksgemak te bieden die u als gebruiker van onze website verdient. We onderscheiden volgende:

 • Cookies aanvaard (cookie: "cookies_consent"): wij houden een cookie bij wanneer u onze cookies aanvaardt. Zo moeten wij u die vraag niet opnieuw stellen tijdens uw bezoek. Deze cookie verloopt na uw sessie.
 • Virtueel boodschappenlijstje (cookie: "ALDI_Einkauf"): artikelen die u aan het virtueWe plaatsen deze cookies op basis van ons gerechtvaardigd belang. U kan hiertegen bezwaar uitoefenen door de instellingen van uw browser te wijzigen of door uw cookies te verwijderen. le boodschappenlijstje toegevoegd heeft, worden tijdelijk opgeslagen. De opgeslagen artikelen worden automatisch gewist zodra de artikelen niet meer beschikbaar zijn op onze website. De cookie is geldig voor 4 uur.
 • Contactformuliercookie (cookie: "PHPSESSID"): wanneer u het contactformulier gebruikt, worden gegevens van de ene pagina naar de andere doorgegeven via een cookie. Deze cookie verloopt na uw sessie.
 • Bannercookie (cookie: "advertising_pv"): wanneer u onze site bezoekt, is er een banner die verschijnt van rechts naar links (bv. voor een prijsvermindering). Deze cookie regelt het verschijnen van deze banner.
 • YouTube: we hebben YouTube-video's in onze website geïntegreerd die op www.youtube.com opgeslagen zijn en vanuit onze website rechtstreeks afgespeeld kunnen worden. Deze worden enkel geplaatst indien u de video's afspeelt. Meer informatie kan u vinden onder "Bijkomende informatie m.b.t. YouTube-video's".
 • Delen op social media: om te vermijden dat gebruikersgegevens ongewild worden doorgegeven aan Google+, Facebook en Twitter, worden de sociale-mediadiensten standaard gedeactiveerd. Enkel wanneer u deze functionaliteit gebruikt, kunnen er dus gegevens doorgegeven worden aan een derde partij. Meer informatie kan u vinden onder "Bijkomende informatie m.b.t. sociale netwerkknoppen."
   

We plaatsen deze cookies op basis van ons gerechtvaardigd belang. U kan hiertegen bezwaar uitoefenen door de instellingen van uw browser te wijzigen of door uw cookies te verwijderen.

Adobe Analytics en Adobe Target

Op deze website wordt de webanalysetool Adobe Analytics gebruikt. Adobe Analytics gebruikt eveneens cookies (cookies: "s_cc", "s_fid", "s_sq", “s_fid”, "s_vi”). Dat zijn tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Uit deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen opgesteld worden, maar uit die gebruikersprofielen kunnen geen conclusies worden getrokken over personen, aangezien het IP-adres geanonimiseerd is.

Adobe Target gebruikt cookies (cookie: “mbox”) om de website te kunnen weergeven op een manier die geschikt is voor de gebruiker. Aan de hand van de informatie die de cookie verzamelt, kunnen wij uw volgende websitebezoek aan uw interesses aanpassen. Klanten die tijdens hun eerste bezoek aan de ALDI-website de themapagina “Onze Wijnen” een tijdje bekeken hebben, zien zo bijvoorbeeld tijdens hun volgende bezoek al wijnproducten op de startpagina. Verder is het met Adobe mogelijk om door middel van tests te achterhalen hoe we de inhoud van onze website aantrekkelijk vorm kunnen geven. Klanten uit testgroep A zien het ALDI-logo links bovenaan, terwijl klanten uit testgroep B het logo aan de rechterkant zien staan.

De door de cookies gegenereerde informatie wordt normaal gezien doorgegeven aan een server van Adobe in de VS en daar opgeslagen. Aangezien we op deze website IP-anonimisering geactiveerd hebben, wordt door de door ons gekozen serverinstelling gegarandeerd, dat het IP-adres voor de geolocalisering geanonimiseerd wordt. Daarbij wordt het laatste octet van het IP-adres door nullen vervangen. Voordat de door de cookie gegenereerde gegevens opgeslagen worden, wordt het IP-adres door individuele generische IP-adressen vervangen. Adobe zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website voor ons te analyseren, om verslagen over de websiteactiviteiten op te stellen en voor de verdere dienstverlening in verband met website- en internetgebruik.

We plaatsen deze cookies natuurlijk enkel indien u hiervoor uw toestemming hebt gegeven via onze cookiebanner. U kan ook de opslag van cookies via uw browsersinstellingen uitschakelen en zo ook het gebruik van Adobe Analytics en Adobe Target verhinderen. Let erop dat u in dat geval niet alle functionaliteiten van deze website kan gebruiken. U kan bovendien toestemming intrekken (reeds geplaatste cookies dient u dan wel zelf te verwijderen in uw browser) of verhinderen dat door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) door Adobe geregistreerd en verwerkt worden, door de gegevensverzameling en -opslag via volgende link tegen te gaan:

Gegegevensverzameling op deze website voor deze browsers uitschakelen.

Marketingcookies

Marketingcookies maken het mogelijk om op andere websites internetgebruikers die reeds interesse voor onze website en onze producten getoond hebben, doelgericht d.m.v. reclame aan te spreken. De invoeging van reclamemiddelen gebeurt bij retargeting op basis van een cookiegebaseerde analyse van eerder gebruiksgedrag. Onze marketingcookies maken dus de herkenning van de internetbrowser mogelijk. De gebruikte retargeting-technologie wordt toegepast met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming.

We plaatsen deze cookies echter enkel indien u daarvoor uw toestemming hebt gegeven via de "OK" knop in onze cookie banner of via de link hieronder. U ben natuurlijk volledig vrij om geen toestemming te geven. U kan tevens uw toestemming intrekken op elk moment via deze link:

Gegegevensverzameling op deze website voor deze browsers uitschakelen.

Indien u uw toestemming intrekt, zijn reeds geplaatste cookies wel nog aanwezig. U kan deze verwijderen via uw browserinstellingen. Na deze verwijdering, zullen er ook geen nieuwe cookies geplaatst worden, tenzij u daarvoor opnieuw toestemming geeft.

Indien u geen gepersonaliseerde reclame te zien wilt krijgen op andere websites, kan u retargeting kanalen ook individueel blokkeren. Aangezien op deze website verschillende retargeting-systemen gebruikt worden, moet u hiervoor alle links gebruiken:

Opslag in een logfile

Daarnaast hebben wij ook nog een logbestand op onze server. Bij elke toegang tot onze website, dit wil zeggen bij elke opvraging of poging tot opvragen van gegevens van onze server, worden gegevens over deze opvraging in een protocol-gegevensbestand opgeslagen (Logfile).

 • IP-adres
 • Naam van de opgevraagde gegevens
 • Datum en uur van de opvraging
 • Omvang van de datatransmissie
 • Melding of de opvraging succesvol was
 • Melding waarom een opvraging eventueel niet geslaagd is
 • Besturingssysteem en browsersoftware van uw computer
 • Beeldschermresolutie
 • Taal van de browser
 • Kleurdiepte
 • Browser-plugins (JavaScript, Flash Player, Java, Silverlight, Adobe Acrobat Reader enz.)
 • Alsook de website van waar u ons consulteert.

De tot stand gekomen records worden om statistische reden in logfiles weggeschreven en na statistische verwerking terug verwijderd. Deze gegevens worden door ons niet doorgegeven aan derden, enkel en alleen bij overtredingen van de wet behouden wij ons het recht voor om bepaalde records over te maken aan de bevoegde instanties om vervolging van rechtsinbreuken mogelijk te maken.

Deze gegevensverwerking gebeurt op basis van het gerechtvaardigd belang om onze website-ervaring te optimaliseren.

Bijkomende informatie m.b.t. YouTube-video's

We hebben YouTube-video's in onze website geïntegreerd die op "www.youtube.com" opgeslagen zijn en rechtstreeks op onze website afgespeeld kunnen worden. Deze zijn allemaal in de zogenaamde "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" opgenomen, d.w.z. dat geen gegevens over u als gebruiker aan YouTube doorgegeven worden wanneer u de video's niet afspeelt. Pas wanneer u de video's afspeelt, zullen op uw computer YouTube-cookies opgeslagen en gegevens naar Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, als YouTube-beheerder doorgestuurd worden.

Bij het afspelen van op YouTube opgeslagen video's worden minstens de volgende gegevens naar Google Inc. als YouTube beheerder doorgestuurd: IP-adres en cookie-ID, het specifieke adres van de bij ons opgeroepen pagina, systeemdatum en -tijd van de oproep en de identificatiecode van uw browser.

De gegevensoverdracht gebeurt los van de vraag of u al dan niet bij Google een gebruikersaccount heeft via dewelke u ingelogd bent. Wanneer u ingelogd bent, worden deze gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Wanneer u niet wil dat deze gegevens aan uw profiel worden toegewezen, moet u voor activering van de button uitloggen.

YouTube respectievelijk Google Inc. slaat deze gegevens als gebruikersprofielen op en gebruikt ze voor reclame, marktonderzoek en/of om zijn website gebruiksvriendelijker te maken. Een dergelijke evaluatie gebeurt vooral (ook voor niet ingelogde gebruikers) om aangepaste reclameboodschappen te kunnen brengen en om andere gebruikers over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt het recht om u tegen de vorming van deze gebruikersprofielen te verzetten, waarbij u zich voor de uitoefening hiervan tot Google Inc., de beheerder van YouTube, dient te richten.

Verdere informatie over het doel en de omvang van de gegevensinzameling en -verwerking door Google Inc. vindt u op deze informatiepagina.

Bijkomende informatie m.b.t. socialenetwerkknoppen

Wanneer u gebruik maakt van de socialenetwerkknoppen, worden er doorgaans al bij het oproepen van een pagina gegevens naar Google+, Facebook en Twitter doorgestuurd zonder dat de bezoeker van de pagina daarvoor zijn/haar expliciete toestemming heeft gegeven. Zo wordt onder andere naast het adres van de bezochte website ook een identificeringsteken doorgestuurd, waardoor een directe relatie tussen de bezoeker van de website en zijn profiel, bijvoorbeeld op Facebook, kan worden vastgesteld. Bovendien geven deze sociale-netwerkplatformen geen concrete informatie over de gegevens die worden overgedragen. Hier vindt u de respectievelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens van de aanbieders: Google+, Facebook en Twitter.

Om te vermijden dat gebruikersgegevens ongewild worden doorgegeven aan Google+, Facebook en Twitter, worden de socialemediadiensten standaard gedeactiveerd. Er worden dus geen gegevens aan derden doorgegeven zonder dat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Pas wanneer u de socialemediadiensten geactiveerd hebt en zo uw toestemming hebt gegeven voor communicatie met Google+, Facebook en Twitter, worden deze knoppen actief en wordt de verbinding met deze diensten tot stand gebracht.

Vervolgens kan u artikels aanbevelen via Google+, Facebook en Twitter. U kan in dit geval ook zien hoe vaak een andere gebruiker een bepaalde inhoud gedeeld heeft.

Privacyverklaring iPaper A/S

Wij maken gebruik van de catalogussoftware iPaper A/S voor de weergave van onze digitale folders. Hiervoor zijn absoluut noodzakelijke cookies vereist om de integratie van de digitale folders op de website te ondersteunen. Absoluut noodzakelijke cookies garanderen functies zonder welke u deze website niet kunt gebruiken zoals deze is bedoeld. Ze worden alleen tijdens de huidige browsersessie op uw computer opgeslagen en na het afsluiten van het browservenster weer verwijderd. Uw persoonlijke gegevens worden hierbij niet verwerkt.

Verdere cookies, met name prestatie-, functionaliteits- of advertentiecookies, kunnen rechtstreeks in de cookiebanner van de digitale catalogus of in de instellingen worden geselecteerd. Deze worden alleen opgeslagen als u uitdrukkelijk akkoord gaat met het bewaren ervan. U kunt uw toestemming te allen tijde wijzigen in de instellingen rechtstreeks in de catalogus. Voor meer informatie over algemene cookies verwijzen wij u naar de categorie "Algemeen gebruik van cookies en local storage".

Facebook Pixel

Om onze reclame-efficiëntie te meten, maakt ALDI gebruik van de Facebook-pixel van Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Indien u hiermee instemt (Art. 6 lid 1.a) GDPR), gaat u akkoord met het gebruik van zogenaamde "cookies" (pagina bezoeken, micro-conversie uitvoeren zoals bijvoorbeeld inschrijven voor de nieuwsbrief of de Baby Bag) die worden opgeslagen op het door u gebruikte toestel wanneer u de website bezoekt. Alle informatie die hierin wordt verzameld, wordt doorgestuurd naar Facebook. Dit stelt Facebook in staat om data te verzamelen over uw persoonlijk gebruikersgedrag. Het doorgeven van de gegevens gebeurt ongeacht of u een account heeft op Facebook of niet. Als u een account heeft op Facebook en u heeft onze reclame op Facebook bekeken, dan koppelt Facebook de verzamelde gegevens aan dit account en kan vervolgens de effectiviteit van onze reclame op Facebook geëvalueerd worden voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden.

Voor meer informatie over de aard en omvang van de verzamelde persoonsgegevens, de verdere verwerking en het gebruik ervan door Facebook, uw rechten en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Facebook verstrekt ons uitsluitend anonieme gegevens, die worden gebruikt voor het optimaliseren en meten van de effectiviteit van onze reclame. Aan de hand van deze gegevens kunnen we het resultaat van onze reclamemaatregelen analyseren en ons websiteaanbod verbeteren.

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van cookies door Facebook wanneer u op de link Facebook Opt-out klikt. Zo zorgt u ervoor dat de Facebookpixel uitgeschakeld wordt. Door op de link te klikken wordt in de gebruikte webbrowser een zogenaamde opt-out-cookie ingesteld, die het verzamelen en opslaan van gegevens door de Facebookpixel op uw device verhindert. Wanneer u alle cookies in uw webbrowser verwijdert, moet u om dit ongedaan te maken opnieuw de toestemming voor het gebruik van cookies door Facebook activeren.

3. Social Media

Privacyverklaring van de ALDI-fanpagina op Facebook en Instagram

Privacybescherming is voor ons een zeer belangrijk onderwerp. De bescherming van uw persoonsgegevens nemen we daarom zeer ernstig. Op deze pagina willen we verduidelijken welke gegevens we wanneer en met welk doel verzamelen, verwerken en gebruiken terwijl u op onze fanpagina op het sociale netwerk Facebook of Instagram surft.

I. Naam en adres van de verantwoordelijken
Verantwoordelijk voor het aanbod van de inhoud op de fanpagina’s zijn ten eerste wij (hierna “Aldi ” genoemd”),

ALDI Inkoop NV
Keerstraat 4
9420 Erpe-Mere


De Data Protection Officer kan u via e-mail op dataprotection@aldi.be bereiken of per post op het adres ALDI  Data Protection , Keerstraat 4, 9420, Erpe-Mere.

Bovendien is ook de exploitant van de sociale netwerken Facebook en Instagram (hierna “Facebook en Instagram” genoemd) verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op de ALDI-fanpagina’s in overeenstemming met de wet op gegevensbescherming, mits het volgende wordt aangegeven:

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland

De Data Protection Officer kan u via het contactformulier en per post bereiken op het adres Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

II. De rechtsgrondslagen

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Belgische Privacywet beschermen persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. Deze wetten zijn niet van toepassing op gegevens van rechtspersonen. Persoonsgegevens zijn individuele gegevens van persoonlijke of zakelijke aard die aan uw persoon gelinkt kunnen worden (bv. uw naam in combinatie met uw telefoonnummer of uw e-mailadres). Informatie die niet daadwerkelijk met uw identiteit in verbinding kan gebracht worden (zoals bijvoorbeeld de door u aangeklikte artikelen op een website), behoren daar niet toe.

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op basis van een verleende toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG), om te voldoen aan een overeenkomst waarvan u de overeenkomstsluitende partij bent (artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG) of ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG).

III. Wat gebeurt er wanneer u onze fanpagina op Facebook en Instagram gebruikt?

Bij elke toegang tot onze fanpagina, dat wil zeggen bij elke opvraging of poging tot opvraging van een bestand op deze fanpagina, worden gegevens over dit proces in een protocolbestand opgeslagen (Logfile).

1. Gegevensverwerking door ons, ALDI

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken bij een bezoek aan onze fanpagina’s op Facebook en Instagram. We verwerken enkel persoonsgegevens die u openbaar heeft gemaakt (bv. echte naam in uw gebruikersprofiel) en rechtstreeks verband houden met activiteiten op onze fanpagina’s (bv. berichten, posts, likes, tags) die bestemd zijn voor de verwerking van uw verzoek (rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1 f van de AVG).

2. Gegevensverwerking door Facebook en Instagram

We gebruiken ook Facebook “Insights” om een beeld te krijgen van statistisch verwerkte gegevens zonder persoonsgebonden verwijzingen. Hierdoor kunnen we het gedrag van onze gebruikers vaststellen en kunnen we die informatie gebruiken om onze bijdragen te optimaliseren. De statistische verwerking wordt door Facebook gegenereerd en verstrekt. ALDI heeft als fanpaginabeheerder geen invloed op het genereren en het verstrekken hiervan. De bijhorende verwerkingen van de persoonsgegevens vinden uitsluitend bij Facebook plaats. Bovendien is het mogelijk dat er persoonsgegevens worden verwerkt bij het bezoeken van onze fanpagina’s. Hiervoor verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van Facebook en Instagram. Verdere informatie over de omvang en de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u in de privacyregeling van Facebook en de privacyregeling van Instagram vinden.

3. Duur van de verwerking

Wat betreft de bewaartermijn van uw gebruikersbijdragen en berichten aan ons via Facebook en Instagram en wat betreft de gegevensverwerking door Facebook en Instagram, verwijzen we naar de desbetreffende privacyverklaringen (zie boven III.2.).

4. Doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door ons in principe niet aan derden doorgegeven (geen “derden” in deze context zijn: de ondernemingen van de ALDI Nord-groep en onze verwerkers, aan wie wij, zo nodig, gegevens doorgeven om de klantenverzoeken te verwerken en het aanbod en de klantenrelaties te optimaliseren (rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder a) f) van de AVG). Om uw klantenverzoeken te verwerken, werken wij samen met het reclamebureau Pivott.

Wanneer u een klacht indient, doen we een beroep op de leverancier of contractpartner alsook de regionale ondernemingen die voor het product in kwestie verantwoordelijk zijn. Uw aanvraag wordt dan naar die leverancier of contractpartner doorgestuurd, die een antwoord zal formuleren. Om uw klacht snel en vakkundig af te handelen, gebeurt deze gegevensverwerking op basis van artikel 6, lid 1 onder b), c) en f) van de AVG.
Aan de hand van gegevensverwerkingsovereenkomsten garanderen we dat de genoemde partners uw gegevens verzamelen als dienstverleners die onderworpen zijn aan instructies die in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming verplicht zijn en de gegevens niet voor een ander doeleinde mogen gebruiken. Daarmee wordt verzekerd dat wij steeds eigenaar blijven van de gegevens die op onze pagina verzameld worden.
Uw gegevens worden door ons ook niet doorgegeven aan derde landen of internationale organisaties.

4. Contact

U kan steeds contact opnemen met ons in geval van vragen, klachten of bemerkingen. U kan dit via het online contactformulier. U kan ook via één van onze winkels contact zoeken en het is mogelijk dat u hierbij een formulier invult samen met één van onze medewerkers (bv. voor een vraag over een product of een retour). Dit kan ook via post of telefoon gebeuren. Hierbij is het mogelijk dat wij zekere persoonsgegevens van u verwerken. Want om u verder te kunnen helpen, moeten we natuurlijk weten hoe we u kunnen contacteren en wat uw verhaal is. We verwerken deze gegevens natuurlijk enkel en alleen met het doel om u verder te kunnen helpen. Wij houden uw verhaal bij zodat u het niet opnieuw hoeft te vertellen en dit gedurende een periode van maximaal drie jaar. We verwerken ook bepaalde gegevens om misbruik te voorkomen. De grond van deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang als uw leverancier van producten en diensten en de noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent - bv. voor garantieafhandeling.

De gegevens die u aan ons verstrekt binnen dit kader, worden in eerste instantie binnen onze onderneming, dit wil zeggen de bedrijven van ALDI, verwerkt. Om uw vraag vlug en vakkundig te kunnen beantwoorden doen wij, in geval van productaanvragen en klachten, beroep op de deskundigheid van onze regionale zetels, daar zij de ALDI-filialen exploiteren. Wij kunnen deze persoonsgegevens ook aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de afhandeling, inclusief aan leveranciers of de dienst na verkoop van leveranciers, bv. in het kader van onze garantieregeling. Het kan dus ook dat uw vragen door hen beantwoord worden.

Daarnaast gelden natuurlijk onze algemene bepalingen. We verstrekken deze gegevens niet aan partijen gevestigd buiten de EU.

5. Filialen

Wat gebeurt er als u een factuur opvraagt in de winkel?

In de winkel kan u een factuur opvragen voor een aankoop. Uw persoonsgegevens worden dan verwerkt om u een rechtsgeldige factuur te kunnen overhandigen van uw aankoop. We zijn immers wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te vermelden. De grond is de contractuele relatie die u aangaat van zodra u onze diensten/producten aankoopt en hiervoor een factuur vraagt.

De persoonsgegevens die wij van u ontvangen binnen het kader van het facturatieproces worden enkel voor de facturatie gebruikt. Ze worden zo lang bewaard als redelijkerwijs vereist is om de wettelijke verplichtingen bij facturatie na te komen en niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet vereist is. Voor gegevens inzake facturatie betreft dit een periode van zeven jaar.

De gegevens die u aan ons verstrekt, worden in eerste instantie binnen onze onderneming, dit wil zeggen alle bedrijven van ALDI, verwerkt.

Daarnaast gelden natuurlijk onze algemene bepalingen. We verstrekken deze gegevens niet aan partijen gevestigd buiten de EU.

Wat gebeurt er bij een sollicitatie?

U heeft de mogelijkheid om online te solliciteren voor een uitgeschreven vacature. In dit geval vult u persoonlijke gegevens in die wij uitsluitend gebruiken voor het verdere verloop van de sollicitatie. Ook wanneer u dit via één van onze vestigingen zou doen, gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend voor het verdere verloop van uw sollicitatie. Uw persoonsgegevens worden op uw vraag verwerkt om de nodige stappen te zetten naar een mogelijk contract met u. We doen dit op grond van onze gerechtvaardigde belangen om geschikte kandidaten te kunnen identificeren en contracteren voor een job. We kunnen uw persoonsgegevens daarnaast ook verwerken voor de totstandkoming van een overeenkomst.

De persoonsgegevens die wij van u ontvangen (bv. cv, sollicitatiebrief) binnen het kader van het sollicitatieproces worden enkel voor dit doel gebruikt. Het is ook mogelijk dat wij gegevens van u verwerken die afkomstig zijn van andere partijen, zoals referenties van vorige werkgevers of informatie van een recruitmentbedrijf. We zullen u hiervan echter steeds op de hoogte brengen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet vereist is. Indien uw sollicitatie niet succesvol zou zijn, kunnen wij uw persoonsgegevens tot maximaal twee jaar bijhouden om u eventueel later te contacteren. We zullen uw gegevens vroeger wissen indien u dit wenst, meer informatie kan u vinden onder "Welke rechten heeft u met het oog op de opgeslagen gegevens en het verdere gebruik ervan?".

De gegevens die u aan ons verstrekt, worden in eerste instantie binnen onze onderneming verwerkt. Zo kan uw sollicitatie bijvoorbeeld automatisch doorgestuurd worden naar de ALDI centrale in uw regio, indien u solliciteerde voor één van hun functies. Het is ook mogelijk dat uw persoonsgegevens bijvoorbeeld terechtkomen bij onze personeelsdienst, maar ook bij het betreffende departement.

Daarnaast gelden natuurlijk onze algemene bepalingen. We verstrekken deze gegevens niet aan partijen gevestigd buiten de EU.

Wat gebeurt er met de camerabewakingsbeelden in de winkel?

Het is mogelijk dat u in of op de parking van één van onze winkels gefilmd wordt. Dit zal aangeduid worden op zowel de parking als in de winkel. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform aan de Belgische camerawet en met respect voor uw privacy. We verwerken deze op grond van ons gerechtvaardigd belang ter beveiliging van zowel onze klanten als onze medewerkers, in het bijzonder om misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen.

We verzamelen enkel beeldfragmenten. We gebruiken uw persoonsgegevens enkel en alleen voor dit doel.

Uw persoonsgegevens kunnen binnen het wettelijke kader worden doorgegeven aan de politie, die onder eigen verantwoordelijkheid de beelden zal verwerken. We verstrekken deze gegevens niet aan andere partijen, ook niet aan partijen gevestigd buiten de EU.

De beelden worden gedurende maximaal een maand bewaard. Daarnaast gelden natuurlijk onze algemene bepalingen.

Wat gebeurt er bij een vordering tot schadevergoeding?

Het is mogelijk dat u via één van onze winkels of vestigingen een vordering tot schadevergoeding heeft ingediend. Uw persoonsgegevens worden dan verwerkt om uw aanvraag tot vordering af te handelen. We verwerken deze op grond van onze wettelijke verplichting om gevolg te geven aan deze vordering.

Om u verder te kunnen helpen, moeten we natuurlijk weten wat uw verhaal precies is en hoe we u kunnen contacteren tijdens de verdere afhandeling. We dienen dus te weten wat de schade was ten gevolge van het incident; op materieel en/of persoonlijk vlak. De beschrijving van de persoonlijke schade kan ook gezondheidsgegevens omvatten indien deze noodzakelijk zijn voor de afhandeling van de vordering. We gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor het doel van de afhandeling van uw aanvraag.

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze verzekeraar, die onder eigen verantwoordelijkheid de aanvraag zal behandelen. Ze worden zo lang bewaard als redelijkerwijs vereist is om de wettelijke verplichtingen na te komen en niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet vereist is. Voor de persoonsgegevens in verband met verzekeringsdossiers betreft dit een periode van vijf jaar.

Daarnaast gelden natuurlijk onze algemene bepalingen. We verstrekken deze gegevens niet aan partijen gevestigd buiten de EU.

6. Wijnwijzer

Als u een extra wijnsuggestie aanvraagt via onze Wijnwijzer, vragen wij uw voornaam en e-mailadres. Wij verwerken uw voornaam en e-mailadres om ons de mogelijkheid te bieden deze extra wijnsuggestie persoonlijk naar u toe te sturen. In dit geval vindt de gegevensverwerking plaats op grond van art. 6, lid 1, punt a) AVG, namelijk toestemming.

Wij bewaren uw e-mailadres tot het moment dat de extra wijnsuggestie verstuurd is. Hierna wordt uw e-mailadres automatisch verwijderd in onze database.

Uw voornaam bewaren we enkel indien u zich eveneens heeft geabonneerd op onze nieuwsbrief, met het oog deze te personaliseren. Indien dit niet het geval, wordt ook uw voornaam verwijderd in onze database.

Wij verstrekken uw e-mailadres enkel aan “De Reclamefabriek”, zij verzorgen de actiewebsite van de wijnwijzer voor ons.

7. Privacybeleid - Klantenfeedback

Om de dialoog met onze klanten te verbeteren volgens uw behoeften, bieden we u de mogelijkheid om ons feedback te geven. Dit gebeurt op vrijwillige basis en anoniem via een open en niet-gepersonaliseerde link die in de e-mailcommunicatie is opgenomen. Uw IP-adres wordt 7 dagen lang in het enquêtesysteem opgeslagen in een gepseudonimiseerde vorm om meervoudige deelname binnen de opslagperiode uit te sluiten. Conclusies over u als deelnemer worden door het enquêtesysteem uitgesloten. De volledige verwijdering vindt plaats na 7 dagen.

Volgend op uw toestemming volgens Art. 6, lid 1, punt a) van de AVG ontvangt u een e-mail met een link naar een anonieme enquête waarmee u uw ervaringen met onze klantendienst kunt beoordelen.

De link brengt u naar de feedbackpagina van onze contractuele verwerker SKOPOS CONNECT GmbH.

In de context van de anonieme enquête worden er geen karakteristieke persoonsgegevens gevraagd waardoor we conclusies zouden kunnen trekken over u als deelnemer aan de enquête. Zorg ervoor dat u geen namen of andere persoonsgegevens vermeldt waardoor conclusies kunnen worden getrokken over u of een andere persoon.

Als u persoonsgegevens  zoals uw leeftijd, geslacht en regio heeft ingevoerd, beschouwen we dit als vrijwillig. We verwerken deze persoonsgegevens op grond van toestemming en op basis van onze rechtmatige belangen (Art. 6, lid 1, punt f van de AVG) om de dialoog met onze klanten verder te verbeteren.

Uw feedback zal uitsluitend voor interne evaluaties worden gebruikt. Als u persoonsgegevens  heeft ingevuld, worden deze geanonimiseerd in de evaluatie van de feedback

Wijzigingen op deze privacyverklaring

Deze verklaring wordt regelmatig herzien en wij behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen om rekening te houden met de wijzigingen in onze zakelijke noden en wettelijke verplichtingen. Om u in te lichten over de wijzigingen zullen wij updates plaatsen op onze website.

De laatste wijziging vond plaats op 16/09/2020.

Verantwoordelijke en Data Protection Officer

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking met betrekking tot onze website is:

ALDI INKOOP NV
Keerstraat 4
9420 Erpe-Mere

Voor de overige verwerkingen, is de verantwoordelijke afhankelijk van uw postcode (vragen, klachten, bemerkingen en facturen) of van de functie waarvoor u solliciteert. Via het contactformulier kan u een postcode invullen en dan wordt u getoond welk ALDI vestiging de verantwoordelijke is voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor die specifieke dienst. Indien uw persoonsgegevens door meerdere bedrijven binnen ALDI België zouden verwerkt worden, delen deze de verantwoordelijkheid.

Als u vragen of bemerkingen hebt over de verwerking van uw gegevens, of uw voormelde rechten wenst uit te oefenen, kan u contact opnemen met de Data Protection Officer van ALDI België via dataprotection@aldi.be, via het contactformulier op deze website of via ALDI Data Protection, Keerstraat 4, 9420 Erpe-Mere.

U heeft steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Wij danken u voor uw bezoek.

Uw ALDI-team

Facebook Opt-out

Er wordt een zogenaamde opt-out cookie in uw browser geplaatst die het de Facebook Pixel onmogelijk maakt om nog data te verzamelen.

ALDI-nieuwsbrief

Schrijf je in en krijg altijd de strafste promo's in je mailbox.

Herinnering voor

Foutmelding Er is helaas een fout opgetreden. Probeer het later nogmaals.

Wil je een melding ontvangen als het artikel beschikbaar is? *

Datumselectie *

Dag van herinnering
2 dagen vooraf
1 dag vooraf
Aanbiedingsdag
Tijdstip
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Gelieve het veld in te vullen

Ter info
 • Om onze gratis herinneringsservice te kunnen gebruiken, moet je je bij eerste gebruik authentificeren.
 • Dat gaat als volgt: geef je e-mailadres en/of gsm-nummer in en klik op "Herinnering activeren". Afhankelijk van de gekozen service (e-mail, sms) zal je een activeringslink ontvangen op je toestel. Klik op de link om de herinneringsservice te activeren. Je hoeft je maar één keer te authentificeren.
 • Vul minstens alle velden met een * in.
 • Om dit formulier te kunnen verzenden, moet je de acceptatie van cookies activeren in de veiligheidsinstellingen van je browser. Sms-berichten kunnen enkel naar het Belgische mobiele netwerk verzonden worden. De herinnering kan alleen worden verzonden als de geselecteerde datum in de toekomst ligt en je jouw e-mailadres of mobiele telefoonnummer met succes hebt geverifieerd.
 • Je e-mailadres en mobiele telefoonnummer worden opgeslagen voor verzendingsdoeleinden (voor het verzenden van de herinnering voor een geselecteerd artikel) en voor authenticatiedoeleinden voor toekomstige herinneringen in het kader van deze dienst. Je kan je afmelden of je gegevens laten verwijderen via de pagina "Afmelden voor herinngeringsservice". De herinneringsservice mag enkel gebruikt worden als je zelf de ontvanger van de herinneringen bent.
div>

Dit aanbod is al beschikbaar in de winkel. De herinneringsfunctie werd om die reden niet geactiveerd.

Let erop dat onze aanbiedingen in tegenstelling tot het vast assortiment in beperkte aantallen verkocht worden. Om die reden is het mogelijk dat ze al zijn uitverkocht in de voormiddag op de eerste actiedag.

Herinnering geactiveerd!

Herinneringsbevestiging

Je ontvangt je herinnering op ${date} om ${time}.

Bevestiging emailadres

Bevestiging telefoonnummer

Bevestiging emailadres en telefoonnummer

We sturen je nog een e-mail om je e-mailadres te bevestigen. Klik aub op de link in de e-mail. Als de bevestigingspagina niet opent, kopieer dan de link en plak die in je browser.

We sturen je ook een bericht via sms om je telefoonnummer te bevestigen. Surf aub naar de link in het bericht.

We sturen je een bericht per e-mail en per sms om je e-mailadres en telefoonnummer te bevestigen. Klik aub op de link in het bericht.