Voorwaarden kortingsbonnen

 1. Startpagina
 2. Kortingsbonnen

Algemene voorwaarden voor kortingsbonnen bij ALDI

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere voordeelbon, kortingsbon en dergelijke (hierna: ‘kortingsbon’), uitgegeven door ALDI Inkoop nv (hierna aangeduid als ‘ALDI’). Onder ‘website’ wordt in deze voorwaarden verstaan www.aldi.be en de daaraan gekoppelde (sub)domeinen.

Bonvoordeel

ALDI biedt de klant op vertoning of tegen inlevering van de bon (afhankelijk van de actievoorwaarden) éénmalig het op de bon vermelde voordeel, met inachtname van de daarbij vermelde actievoorwaarden. De klant dient de bon te overhandigen of te tonen aan de kassa, waarbij de korting onmiddellijk in mindering gebracht zal worden op het aankoopbedrag op het moment van volledige betaling.

Tenzij op de bon of in de daarbij vermelde actievoorwaarden anders is bepaald, kan de bon ingeleverd worden bij iedere ALDI-winkel in België.

Geldigheid bons

Voor alle bons geldt:

 • de bon is enkel geldig op vertoning of bij afgifte van de originele bon.
 • de bon is geldig gedurende de op de bon vermelde periode;
 • de bon kan maar één keer worden gebruikt;
 • de bon kan niet worden ingewisseld voor contant geld;
 • dupliceren van de bon of het verspreiden van het bonnummer of andere gegevens van de bon is verboden;
 • wanneer fouten in de manier waarop het voordeel op de bon wordt toegekend of verrekend wordt aan het licht komen, waaronder eveneens begrepen onverwachte, onvoorziene en/of door ALDI niet gewenste effecten, is ALDI gerechtigd, de werking van bepaalde bons op te schorten of de betreffende bons geheel in te trekken. In dit geval zullen de rechten van klanten die te goeder trouw gebruik willen maken van de betreffende bons naar eigen inzicht van ALDI gehonoreerd of gecompenseerd worden.
 • bij vermoeden van misbruik of frauduleus handelen met de bon(s), is ALDI gerechtigd de bon(s) ongeldig te verklaren en het eventueel verkregen bonvoordeel te verrekenen met respectievelijk terug te vorderen van de klant.
 • de bon is niet cumuleerbaar met andere acties (1 bon per aankoop);
 • betreft de bon een voordeel bij aankoop van één of meer of (minimaal) een bepaald bedrag aan artikelen uit een bepaald deel van het assortiment, dan kan het zijn dat de betreffende artikelen uitverkocht zijn en/of niet in alle ALDI-winkels verkrijgbaar zijn. Dit leidt niet tot (een recht op) compensatie;

Aansprakelijkheid

ALDI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de bon(s), noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met bon(s). Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is ALDI niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van of verband houdende met het niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken, om welke reden dan ook, van de bon(s);

Slotbepaling

 • ALDI behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene actievoorwaarden aan te brengen;
 • door gebruik te maken van de bon(s) geeft de klant te kennen in te stemmen met deze algemene voorwaarden;
 • indien enige bepaling uit deze actievoorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van deze actievoorwaarden onverminderd van kracht;

Facebook Opt-out

Er wordt een zogenaamde opt-out cookie in uw browser geplaatst die het de Facebook Pixel onmogelijk maakt om nog data te verzamelen.

Herinnering voor
Foutmelding Er is helaas een fout opgetreden. Probeer het later nogmaals.

Wil je een melding ontvangen als het artikel beschikbaar is?

Datumselectie

Dag van herinnering
2 dagen vooraf
1 dag vooraf
Aanbiedingsdag
Tijdstip
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ter info
 • Om onze gratis herinneringsservice te kunnen gebruiken, moet je je bij eerste gebruik authentificeren.
 • Dat gaat als volgt: geef je e-mailadres en/of gsm-nummer in en klik op "Herinnering activeren". Afhankelijk van de gekozen service (e-mail, sms) zal je een activeringslink ontvangen op je toestel. Klik op de link om de herinneringsservice te activeren. Je hoeft je maar één keer te authentificeren.
 • Vul minstens alle velden met een * in.
 • Om dit formulier te kunnen verzenden, moet je de acceptatie van cookies activeren in de veiligheidsinstellingen van je browser. Sms-berichten kunnen enkel naar het Belgische mobiele netwerk verzonden worden. De herinnering kan alleen worden verzonden als de geselecteerde datum in de toekomst ligt en je jouw e-mailadres of mobiele telefoonnummer met succes hebt geverifieerd.
 • Je e-mailadres en mobiele telefoonnummer worden opgeslagen voor verzendingsdoeleinden (voor het verzenden van de herinnering voor een geselecteerd artikel) en voor authenticatiedoeleinden voor toekomstige herinneringen in het kader van deze dienst. Je kan je afmelden of je gegevens laten verwijderen via de pagina "Afmelden voor herinngeringsservice". De herinneringsservice mag enkel gebruikt worden als je zelf de ontvanger van de herinneringen bent.

Dit aanbod is al beschikbaar in de winkel. De herinneringsfunctie werd om die reden niet geactiveerd.

Let erop dat onze aanbiedingen in tegenstelling tot het vast assortiment in beperkte aantallen verkocht worden. Om die reden is het mogelijk dat ze al zijn uitverkocht in de voormiddag op de eerste actiedag.

Herinnering geactiveerd!

Herinneringsbevestiging

Je ontvangt je herinnering op ${date} om ${time}.

Bevestiging emailadres

Bevestiging telefoonnummer

Bevestiging emailadres en telefoonnummer

We sturen je nog een e-mail om je e-mailadres te bevestigen. Klik aub op de link in de e-mail. Als de bevestigingspagina niet opent, kopieer dan de link en plak die in je browser.

We sturen je ook een bericht via sms om je telefoonnummer te bevestigen. Surf aub naar de link in het bericht.

We sturen je een bericht per e-mail en per sms om je e-mailadres en telefoonnummer te bevestigen. Klik aub op de link in het bericht.

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch