1. Home
  2. Kerncijfers 2022
  3. Medewerkers & community

Medewerkers & community

Medewerkers per functie

Aantal ALDI-medewerkers volgens afdeling en geslacht op referentiedatum 31 december (personeelsbezetting)

ALDI Nord

waarvan
vrouwen

ALDI Nord

waarvan
vrouwen

ALDI Nord

waarvan
vrouwen

Verkoop

63.733

47.659

69.160

50.713

72.811

53.134

Magazijn

6.521

1.530

6.857

1.597

7.696

1.747

Wagenpark

2.845

86

2.743

61

2.685

105

Kantoor

4.361

3.249

5.221

3.597

5.742

3.831

Hoger management

924

290

876

276

821

262

Lager management

2.002

721

1.866

679

1.851

667

Andere2

124

27

172

64

193

78

ALDI Nord

80.510

53.562

86.895

56.982

91.799

59.824

1 Deze categorie omvat ook de medewerkers die zijn vrijgesteld voor de ondernemingsraad en het onderhoudspersoneel.
2 De waarde voor 2021 werd gecorrigeerd in vergelijking met de informatie die in het rapport van het jaar ervoor gepubliceerd werd.

Medewerkers volgens werkregime

Aantal ALDI-medewerkers volgens werkregime en geslacht op referentiedatum 31 december (personeelsbezetting)

Voltijds

waarvan vrouwen

Halftijds

waarvan vrouwen

Voltijds

waarvan vrouwen

Halftijds

waarvan vrouwen

Voltijds

waarvan vrouwen

Halftijds

waarvan vrouwen

België/Luxemburg1,2

3.551

2.101

4.505

3.772

3.278

1.710

4.768

4.074

3.500

1.844

4.979

4.224

Denemarken

1.090

405

1.504

790

971

370

1.949

1.019

705

249

1.902

960

Frankrijk

6.111

3.277

4.047

3.351

11.105

6.059

5.323

4.278

10.830

5.608

4.926

3.931

Duitsland

8.163

3.351

30.697

23.166

8.588

3.508

29.311

21.892

8.779

3.669

31.268

23.109

Nederland2

2.073

473

8.031

5.521

1.969

468

7.593

5.136

2.131

531

8.674

5.701

Polen3

2.700

2.187

637

585

2.983

2.363

696

637

3.975

3.109

726

662

Portugal

634

341

1.605

1.203

761

402

1.661

1.209

889

483

1.971

1.366

Spanje

2.238

1.148

3.225

2.318

2.485

1.276

3.454

2.532

2.365

1.440

3.908

2.938

ALDI Nord

23.463

11.911

54.251

40.706

32.118

16.156

54.777

40.788

33.445

16.933

58.354

42.891

1 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘Bijkomende informatie’).
2 De waarden voor 2021 zijn gecorrigeerd ten opzichte van de cijfers gepubliceerd in het verslag van vorig jaar.
3 De waarden voor 2020 en 2021 zijn gedeeltelijk gecorrigeerd ten opzichte van de gepubliceerde informatie in het verslag van vorig jaar.

Medewerkers die onder een collectieve arbeidsovereenkomst vallen

Aandeel ALDI-medewerkers gedekt door collectieve arbeidsovereenkomsten op de referentiedatum 31 december (in procent)1

Employees covered by collective bargaining agreements

1 Het aandeel medewerkers werd berekend zonder rekening te houden met ALDI Polen omdat daar geen collectieve arbeidsovereenkomsten werden gesloten.

Stagiairs en duale studenten

Aantal stagiaires en duale studenten1

Het op het Duitse model gebaseerde beroepsopleidingsmodel wordt niet in alle landen gebruikt, daarom zijn de cijfers slechts in beperkte mate vergelijkbaar.

Stagiairs

Duale studenten

Stagiairs

Duale studenten

Stagiairs

Duale studenten

België/Luxemburg2

-

-

-

-

3

-

Denemarken

40


50

n.v.t.3

n.v.t.3

Frankrijk

199


285

2

410

-

Duitsland

1.688

196

1.565

159

1.900

168

Nederland

53


119

159

-

Polen

-

-

-

-

31

-

Portugal

-

-

-

-

-

-

Spanje

16

1

10

1

4

3

ALDI Nord

1.996

197

2.029

162

2.507

171

1 In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt het aantal leerlingen en tweesporige studenten sinds 2022 het hele jaar door geteld en niet alleen op de peildatum 31 december. op de peildatum 31 december.
2 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘Bijkomende informatie’).
3 Gegevens voor ALDI Denemarken waren niet beschikbaar aangezien de ALDI Nord-bedrijvengroep heeft besloten zich eind 2022 uit de Deense markt terug te trekken. Dit proces zal naar verwachting in de loop van 2023 worden afgerond.
 

Verloren dagen

Percentage verloren dagen (betaald ziekteverlof) (in procent)

2020

2021

2022

België/Luxemburg1

9,6

3,7

3,4

Denemarken

3,2

2,7

1,8

Frankrijk

7,0

7,0

7,6

Duitsland

4,8

5,0

6,2

Nederland

4,8

6,0

5,0

Polen

5,0

8,0

4,0

Portugal2

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Spanje

5,0

5,8

7,2

ALDI Nord

5,9

4,8

4,4

1 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘Bijkomende informatie’).
2 Geen betaald ziekteverlof in Portugal (n.v.t. = niet beschikbaar).

Medewerkers volgens contract

Aantal ALDI-medewerkers volgens contract en geslacht op referentiedatum 31 december (in procent)

Bepaalde duur

waarvan
vrouwen

Onbepaalde duur

waarvan
vrouwen

Bepaalde duur

waarvan
vrouwen

Onbepaalde duur

waarvan
vrouwen

Bepaalde duur

waarvan
vrouwen

Onbepaalde duur

waarvan
vrouwen

België/Luxemburg1

14,7

62,3

85,3

65,2

11,1

59,0

88,9

72,9

5,9

53,7

94,1

72,7

Denemarken

16,4

46,4

83,6

48,8

16,5

16,1

83,5

53,8

16,12

16,22

83,92

53,22

Frankrijk

10,3

64,2

89,7

64,4

11,7

65,0

88,3

60,9

12,4

62,0

87,6

62,4

Duitsland

16,8

59,1

83,2

70,0

17,3

57,5

82,7

69,8

17,0

57,8

83,0

70,0

Nederland3

30,6

57,1

69,4

60,6

35,7

55,9

64,2

61,1

42,7

54,4

57,3

60,9

Polen

53,3

80,7

46,7

79,2

46,1

80,9

53,9

82,1

44,5

77,1

55,5

82,1

Portugal

58,2

67,2

41,8

67,6

44,3

63,3

55,7

69,1

47,6

62,4

52,4

66,7

Spanje4

7,4

53,0

92,6

65,2

5,7

69,6

94,3

65,0

3,2

79,2

96,7

66,6

ALDI Nord

20,8

63,8

79,2

67,1

18,9

60,0

81,1

63,7

19,6

60,4

80,4

68,1

1 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘Bijkomende informatie’).
2 De waarden voor Denemarken voor 2022 zijn gedeeltelijk gebaseerd op de waarden van vorig jaar, omdat de ALDI Nord Group of Companies heeft besloten zich eind 2022 terug te trekken uit de Deense markt. Dit proces zal naar verwachting in de loop van 2023 worden afgerond.
3 De waarden voor ALDI Nederland voor 2021 zijn gecorrigeerd ten opzichte van de informatie in het vorige jaarverslag.
4 De waarden voor ALDI Spanje voor 2020 en 2021 zijn gecorrigeerd ten opzichte van de informatie in het vorige jaarverslag.

Vrouwen in managementfuncties

Aantal vrouwelijke ALDI-medewerkers in managementfuncties op referentiedatum 31 december (in procent)

2020

2021

2022

België/Luxemburg1

37,4

37,1

36,9

Denemarken

35,3

32,9

36,0

Frankrijk

37,3

35,6

37,1

Duitsland

30,3

30,8

30,2

Nederland

24,5

28,1

25,0

Polen2

35,7

33,6

32,7

Portugal

37,4

41,2

40,2

Spanje

39,2

41,0

41,5

ALDI Nord

33,4

34,0

34,0

1 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘Bijkomende informatie’).
2
Door latere registraties voor de jaren 2020 en 2021 waren er enkele aanpassingen ten opzichte van het verslag van vorig jaar.

Medewerkers per leeftijdscategorie

Aandeel ALDI-medewerkers volgens leeftijdscategorie op referentiedatum 31 december (in procent)

Employees by age group

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

 

   

   

 

 

 

 

 

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch