1. Home
  2. Kerncijfers 2022
  3. Klimaat & milieu

Klimaat & milieu

Direct energieverbruik

Direct energieverbruik in gebouwen en logistieke voorzieningen per land (in MWh)1

2020

2021

2022

België/Luxemburg2

108.069

111.337

101.925

Denemarken

18.828

20.480

20.187

Frankrijk

134.064

154.377

170.837

Duitsland

386.987

392.8793

369.297

Nederland

77.286

78.5433

64.077

Polen

23.649

28.717

35.046

Portugal

2.015

2.730

3.188

Spanje

5.267

5.747

6.843

ALDI Nord

756.165

795.137

771.400

1 Deze gegevens zijn deels op schattingen en extrapolaties gebaseerd.
2 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘Bijkomende informatie’).
3 De waarde voor 2021 werd gecorrigeerd in vergelijking met de informatie die in het rapport van het jaar ervoor gepubliceerd werd.

Direct energieverbruik volgens bronnen

Direct energieverbruik in gebouwen en logistieke voorzieningen per energiebron (in MWh)1

2020

2021

2022

Aardgas

384.773

424.155

408.055

Stookolie

25.425

22.4162

22.685

Biogas

799

1.430

1.217

Diesel (incl. dieselgeneratoren)

344.053

345.363

376.859

Benzine

713

1.341

3.170

Vloeibaar gas

402

433

408

1 Deze gegevens zijn deels op schattingen en extrapolaties gebaseerd.
2 De waarde voor 2021 werd gecorrigeerd in vergelijking met de informatie die in het rapport van het jaar ervoor gepubliceerd werd.

Indirect energieverbruik

Elektriciteitsverbruik en verbruik van stadsverwarming (in MWh)1

Het elektriciteitsverbruik neemt met bijna 826,285 MWh het grootste deel van de energiebehoefte in onze bedrijven in. Het is met ongeveer 2 procent gestegen. De stijging is te wijten aan verschillende factoren, waaronder de integratie van Leader Price in Frankrijk, de opening van nieuwe winkels en de uitbreiding van gebouwen.

Totaal2

Elektriciteit

Stads-verwarming

Totaal2

Elektriciteit

Stads-verwarming

Totaal2

Elektriciteit

Stads-verwarming

België/Luxemburg3

103.126

103.126


102.674

102.674

101.130

101.130

-

Denemarken

51.465

39.700

11.765

45.919

39.289

6.630

48.080

41.450

6.630

Frankrijk

218.076

207.287

10.789

311.187

296.133

15.054

344.261

328.917

15.344

Duitsland

503.570

483.730

19.840

514.077

493.071

21.005

537.500

514.671

22.829

Nederland

108.000

107.185

815

104.409

103.784

625

107.402

106.798

605

Polen

35.291

30.880

4.411

45.180

38.522

6.658

55.742

46.797

8.945

Portugal

23.577

23.577


30.989

30.989

37.453

37.453

-

Spanje

123.203

123.203


135.066

135.066

141.436

141.436

-

ALDI Nord

1.166.308

1.118.688

47.620

1.289.500

1.239.527

49.973

1.373.004

1.318.650

55.354

1 Deze gegevens zijn deels op schattingen en extrapolaties gebaseerd.
2 Totalen kunnen afwijken door afrondingen.
3 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘Bijkomende informatie’).

Uitstoot van broeikasgassen Scope 1 en 2

Uitstoot van broeikasgassen Scope 1 en 2 (in t CO2e)

De uitstoot van broeikasgassen werd berekend op basis van energie- en brandstofverbruik en verlies van koelmiddel. De berekening wordt uitgevoerd volgens de vereisten van het Greenhouse Gas (GHG) Protocol met behulp van de emissiefactoren van DEFRA of GEMIS voor de uitstoot die voortkomt uit stadsverwarming. In overeenstemming met het GHG-protocol wordt de uitstoot van het elektriciteitsverbruik uit Scope 2 sinds 2019 apart berekend op basis van locatiegebonden en marktgebonden emissiefactoren. Terwijl de locatiegebonden methode de factoren voor een specifieke geografische regio (zoals een land) gebruikt, wordt de individuele elektriciteitsmix van een bedrijf – waar mogelijk – gebruikt voor de marktgebonden factoren via de emissies die daadwerkelijk door de energieproducent worden opgewekt. De berekening van de locatiegebonden uitstoot van broeikasgassen is gebaseerd op de factoren die door het Internationaal Energieagentschap (IEA) gespecificeerd zijn.

Scope 11

Scope 22, 3
“locatiegebonden”

Scope 22 
“marktgebonden”

Scope 11

Scope 22,3 
“locatiegebonden”

Scope 22 
“marktgebonden”

Scope 11

Scope 22,3
“locatiegebonden”

Scope 22 
“marktgebonden”

België/Luxemburg4

35.606

20.566

35.929

16.948

31.662

16.425

-

Denemarken

7.434

8.164

16.243

9.161

4.627

15.660

5.018

4.725

16.477

Frankrijk

50.257

13.284

9.325

66.9055

15.932

29.585

84.291

16.906

14.124

Duitsland

109.997

199.211

140.970

100.4305

176.089

5.338

89.104

166.742

8.159

Nederland

26.248

44.888

106

27.878

38.419

81

38.303

32.417

78

Polen

6.756

24.584

28.754

8.020

29.755

24.405

9.010

34.700

26.937

Portugal

2.398

7.000

4.576

3.596

7.357

6.188

2.381

6.944

10.226

Spanje

13.647

31.971

12.0215

26.905

12.372

21.795

-

ALDI Nord

252.343

349.667

199.972

264.029

316.032

81.257

270.999

300.655

76.001

1 Scope 1: Uitstoot van direct energieverbruik in gebouwen, brandstofverbruik voor logistiek en verlies van koelmiddel
2 Scope 2: Uitstoot van het verbruik van ingekochte elektriciteit en ingekochte stadsverwarming, uitgesplitst naar locatie- en marktgerelateerde uitstoot.
3 De emissiefactoren voor de berekening van de uitstoot door elektriciteitsverbruik zijn geüpdatet van CO2 naar CO2e.
4 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘Bijkomende informatie’).
5 De waarde voor 2021 werd gecorrigeerd in vergelijking met de informatie die in het rapport van het jaar ervoor gepubliceerd werd. 

Uitstoot van broeikasgassen Scope 1 en 2 per bron
Greenhouse gas emissions Scope 1 and 2 by sources

Totale hoeveelheid uitstoot van broeikasgassen voor Scope 1 en 2 verhoudingsgewijs per bron (in t CO2e)

1 De waarde voor 2021 voor Frankrijk, Spanje, Duitsland en België/Luxemburg is gecorrigeerd ten opzichte van de informatie in het verslag het jaar ervoor. 

Besparingen op specifieke broeikasgasemissies

Gerealiseerde verminderingen wat de som van Scope 1- en Scope 2-emissies vanaf 2022 betreft, vergeleken met Scope 1- en Scope 2-emissies in het basisjaar 2020 (in ton CO2-equivalenten)

Scope 1

Scope 2 “marktgebonden”

Scope 1

Scope 2 “marktgebonden”

%

ALDI Nord

252.345

199.972

270.999

76.001

-23,3

Brandstofverbruik

Brandstofverbruik van vrachtwagens, auto’s en andere voertuigen (in liter of kilogram lpg)

Diesel1 (l)

Benzine  (l)

LPG (kg)

Diesel1 (l)

Benzine  (l)

LPG (kg)

Diesel1 (l)

Benzine  (l)

LPG (kg)

België/Luxemburg2

4.483.8594.540.8864.026.950

15.137


Denemarken

1.400.522

1.902

22

1.398.342

3.219

11

1.313.050

1.518

10

Frankrijk

6.532.423

3.906

9.844

6.384.5573

12.133

11.933

6.765.6814

11.8504

10.663

Duitsland

17.348.437

43

19.209

16.655.519

1.035

19.194

15.841.748

105.874

18.026

Nederland

3.559.980

57.633


3.552.829

123.880


3.250.071

200.477


Polen

337.123

15.5813


415.431

8.261


414.530

13.357


Portugal

201.038


66

273.110


66

286.754


264

Spanje

471.979


2.228

517.146


2.659

498.831


2.984

ALDI Nord

34.335.361

79.065

31.369

33.472.021

148.527

33.863

32.397.616

348.213

31.947

1 Inclusief het verbruik van stookolie voor de werking van koelmotoren (buiten Duitsland).
2 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘Bijkomende informatie’).
3 De waarde voor 2021 werd gecorrigeerd in vergelijking met de informatie die in het rapport van het jaar ervoor gepubliceerd werd.
De waarde is gedeeltelijk gebaseerd op de cijfers van vorig jaar.

Elektrische energie uit hernieuwbare bronnen (groene elektriciteit)

Elektrische energie inclusief intern verbruik van fotovoltaïsche energie en Garanties van Oorsprong (in MWh)

20201

20211

2022

België/Luxemburg2

108.714

109.344

110.584

Denemarken

125

1.138

2.000

Frankrijk

5.232

10.146

12.751

Duitsland

38.197

493.071

563.027

Nederland

108.701

105.422

111.296

Polen

57

115

115

Portugal

3.155

4.824

6.546

Spanje

127.204

140.446

154.622

ALDI Nord

391.386

902.626

960.940

1 Vanwege verschillende berekeningsmethoden zijn de waarden voor 2020 en 2021 gecorrigeerd ten opzichte van de cijfers in het verslag van vorig jaar.
2 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘Bijkomende informatie’).

Verbruik van hernieuwbare en niet-hernieuwbare energie (in MWh)

20211,2

20221

Totaal energieverbruik

2.084.637

2.144.404

    van hernieuwbare bronnen3

904.056

962.157

   van niet-hernieuwbare bronnen

1.180.581

1.182.247

Elektriciteit

1.239.527

1.318.672

    van hernieuwbare bronnen

902.626

960.940

            extern4

834.877

903.160

            Eigen zonne-energieverbruik

67.749

104.577

    van niet-hernieuwbare bronnen

336.902

357.710

1 Totalen kunnen afwijken door afrondingen.
2 Vanwege verschillende berekeningsmethoden zijn de waarden voor 2021 gecorrigeerd ten opzichte van de cijfers in het verslag van vorig jaar.
3 Inclusief Garanties van Oorsprong, hernieuwbarestroomcontracten, interne productie van fotovoltaïsche energie en biogasaankopen.
4 Inclusief Garanties van Oorsprong en hernieuwbarestroomcontracten.

Geïnstalleerd vermogen van fotovoltaïsche systemen in eigen beheer

Aantal fotovoltaïsche systemen en geïnstalleerd vermogen in eigen beheer (in kWp)

Aantal PV-systemen

Geïnstalleerd vermogen

Aantal PV-systemen

Geïnstalleerd vermogen

Aantal PV-systemen

Geïnstalleerd vermogen

België/Luxemburg1

86

9.435

134

11.660

119

13.206

Denemarken

14

452

24

2,697

28

4.144

Frankrijk

79

7.437

134

12.798

167

17.033

Duitsland

479

67.528

564

82.191

622

92.130

Nederland

29

2.487

36

3.238

58

12.237

Polen

1

50

2

99

2

99

Portugal

37

4.313

41

4.890

53

7.483

Spanje

52

3.384

101

6.310

189

18.269

ALDI Nord

777

95.104

1.006

123.883

1.238

164.601

1 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘Bijkomende informatie’).

Dakoppervlak met PV-systeem in eigen beheer

Dakoppervlak waarop een PV-systeem in eigen beheer geïnstalleerd is (in m2)

2020

2021

2022

België/Luxemburg1

5.400

66.333

70.547

Denemarken

3.300

18.000

24.000

Frankrijk

112.698

630.5942

847.510

Duitsland

363.300

747.192

842.101

Nederland

41.185

50.369

52.917

Polen

145

290

290

Portugal

25.940

34.052

60.921

Spanje

40.613

88.322

86.267

ALDI Nord

641.581

1.198.558

1.984.554

1 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘Bijkomende informatie’).
2 De waarde voor 2021 werd gecorrigeerd in vergelijking met de informatie die in het rapport van het jaar ervoor gepubliceerd werd.

Interne elektriciteitsproductie

Elektriciteit gegenereerd door fotovoltaïsche systemen en intern verbruik (in MWh)

Gegenereerde elektriciteit

Intern
verbruik

Gegenereerde elektriciteit

Intern
verbruik

Gegenereerde elektriciteit

Intern
verbruik

België/Luxemburg1

7.049

5.588

9.149

6.670

11.939

9.454

Denemarken

125

125

1.138

1.138

2.650

2.000

Frankrijk

5.913

5.232

10.725

9.865

13.857

12.751

Duitsland

56.926

38.197

60.009

38.118

86.157

56.027

Nederland

1.740

1.516

2.286

1.638

10.765

4.498

Polen

57

57

115

115

115

115

Portugal

3.848

3.155

5.460

4.825

7.355

6.546

Spanje

4.212

4.001

5.632

5.380

13.186

13.186

ALDI Nord

79.870

57.872

94.514

67.749

146.023

104.577

1 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘Bijkomende informatie’).

Hoeveelheid afval

Hoeveelheid afval per soort afval (in metrische tonnen)1

Het grootste deel van het geproduceerde afval is toe te schrijven aan verpakkingsafval. Gevaarlijk afval, in totaal 541 metrische ton, is goed voor slechts 0,1 procent van de totale hoeveelheid afval. Dit omvat gebruikte olie, oliefilters, voertuigaccu’s en tl-buizen die kwik bevatten. Vanaf 2020 werden gegevens verzameld en internationaal gerapporteerd, inclusief Polen vanaf 2021. De vorige jaren werden de gegevens enkel verzameld voor en gerapporteerd aan de ondernemingen van ALDI Duitsland.

2020

2021

Totaal

Totaal  

Totale hoeveelheid afval

Gevaarlijk afval

Papier/
bordpapier/
karton

Gemengd stedelijk afval

Ander bedrijfsafval3

Gebruikte apparaten

Plasticafval

Gebruikte batterijen uit huishoudens

België/Luxemburg4

39.860

33.415

36.480

105

24.806

3.068

7.387

n.v.t.

1.115

n.v.t.

Denemarken5

8.918

8.797

10.420

n.v.t.

6.590

1.342

2.488

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Frankrijk

35.744

47.048

47.195

114

36.563

3.912

4.753

40

1.778

36

Duitsland

239.237

215.096

214.891

254

114.753

19.552

50.848

93

28.443

947

Nederland

38.179

39.084

44.525

47

19.238

5.281

17.539

n.v.t.

2.378

41

Polen

n.v.t.

13.753

13.091

4

6.845

1.586

4.139

16

484

16

Portugal

4.413

6.051

6.224

17

4.908

378

700

11

202

6

Spanje

15.989

17.998

19.648

n.v.t.

15.013

2.060

1.837

n.v.t.

739

n.v.t.

ALDI Nord

382.340

381.241

392.472

541

228.716

37.179

89.691

160

35.139

1.047

n.v.t. = gegevens niet beschikbaar.

1 Deze gegevens zijn deels op schattingen en extrapolaties gebaseerd.
2 De toewijzing van afval is niet altijd duidelijk gedefinieerd. Hierdoor kunnen de hoeveelheden per categorie jaarlijks schommelen.
3 Ander bedrijfsafval. Hieronder vallen ‘restafval’, grofvuil, hout en metaalschroot.
4 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘Bijkomende informatie’).
5 Gegevens incl. winkels en logistiek, excl. administratiegebouwen.

Hoeveelheid afval volgens verwijderingsmethode

Hoeveelheid afval in Duitsland naar rato van de verwijderingsmethode (in procent)1.2

Met ongeveer 92 procent werd het grootste deel van het ongevaarlijke afval in 2022 gerecycled of hergebruikt.

Waste by methods of disposal

1 De toewijzing aan de verwijderingstypen is deels gebaseerd op schattingen of extrapolaties.
2 De reikwijdte van de gegevens wordt de komende jaren zoveel mogelijk geïnternationaliseerd.
3 Inclusief verbranding voor energieterugwinning.

Waterverbruik

Waterverbruik (in kubieke meter)1

Het licht gestegen verbruik in 2022 was te wijten aan verschillende factoren, waaronder de opening van nieuwe winkels, grote lekken, waterverbruik om te voldoen aan COVID-19-maatregelen en besproeiing van daken door alarmsensoren van het koelsysteem.

2020

2021

2022

België/Luxemburg2

55.991

61.101

58.173

Denemarken

15.418

16.729

16.891

Frankrijk

186.900

282.930

375.1053

Duitsland

271.369

253.060

263.313

Nederland

65.601

59.287

60.219

Polen

33.478

27.886

117.4013

Portugal

96.104

93.003

113.026

Spanje

132.780

152.139

171.340

ALDI Nord

857.642

946.135

1.175.469

1 Deze gegevens zijn deels op schattingen en extrapolaties gebaseerd.
2 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘Bijkomende informatie’).
3 Door de sterke groei van het aantal winkels van ALDI Frankrijk en ALDI Polen is het waterverbruik ook aanzienlijk gestegen.

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

 

   

   

 

 

 

 

 

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch