Klant & product

Verkochte/weggegeven zakken

Aantal verkochte/weggegeven zakken per soort (in duizendtallen)

Totaal1

Wegwerpzakken2

Duurzame zakken3

Totaal1

Wegwerpzakken2

Duurzame zakken3

Totaal1

Wegwerpzakken2

Duurzame zakken3

België/Luxemburg4

5.220

5.220

4.088

4.088

5.495

1.706

3.788

Denemarken

3.845

2.329

1.516

2.532

7

 2.525

2.153

-

2.153

Frankrijk

15.982

11.998

3.984

18.537

10.737

7.800

26.9915

16.248

10.741

Duitsland

20.860

20.860

22.286

22.286

25.710

8.346

17.364

Nederland

4.958

1

4.957

5.045

1

5.044

5.429

1.272

4.156

Polen

7.479

7.154

3246

9.575

9.181

394

1.676

-

1.676

Portugal

6.239

5.353

704

7.124

6.218

906

6.025

4.127

1.898

Spanje

25.541

24.391

1.150

28.722

27.707

1.015

25.724

11.269

14.455

ALDI Nord1

90.124

51,408

38.755

97.909

53.851

44.058

99.203

42.968

56.231

1 De totalen van wegwerpzakken en duurzame zakken kunnen door afronding verschillen.
Wegwerpzakken: Daartoe behoren papieren en plastic draagtassen (incl. lusdraagtassen).
3 Duurzame zakken: Daartoe behoren de katoenen tassen, jutezakken, herbruikbare zakken, koeltassen en plastic plooiboxen. Vanaf 2020 behoren de herbruikbare lusdraagtas en de OGATA-rugzak ook hiertoe.
En vanaf 2022 ook de herbruikbare zakjes voor fruit en groenten en voor bakkerijproducten.
4 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘Bijkomende informatie’).
5 De sterke stijging van het aantal verkochte/weggegeven zakken is toe te schrijven aan de opening van veel nieuwe ALDI-winkels in Frankrijk in 2022.
6 De waarde voor 2020 is gecorrigeerd ten opzichte van de informatie in het verslag van vorig jaar.

Voedselschenkingen

Aandeel winkels die onverkoopbaar maar nog eetbaar voedsel aan liefdadigheidsinstellingen schenken in verhouding tot het totaal aantal winkels (in procent)

In het algemeen beheren we goederen in die mate dat we zoveel mogelijk verliezen proberen te vermijden. Waar mogelijk moeten alle overschotten gedoneerd worden. Niet alle locaties hebben echter toegang tot een partner die voedseldonaties aanneemt.

2020

2021

2022

België/Luxemburg1

61,0

65,9

79,1

Denemarken

61,2

28,42

26,6

Frankrijk

55,7

50,0

47,1

Duitsland

97,6

97,4

97,9

Nederland

86,4

78,7

80,0

Polen

92,7

96,2

93,5

Portugal

100,0

100,0

100,0

Spanje

56,1

66,7

69,5

ALDI Nord

80,9

76,7

77,6

1 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘Bijkomende informatie’).
2 In 2021 doneerde 28,4% van de winkels in Denemarken (als gevolg van een sterke daling van het aantal donatiepartners). In 2022 bleven de aantallen stabiel in vergelijking met het jaar ervoor. 100 procent van de winkels in Denemarken had echter een partnerschap met Too Good To Go om voedselverspilling te voorkomen.

Biologische en Fairtradeproducten

Aantal eigenmerkproducten met het EU-biologo en aantal verworven eigenmerkproducten met Fairtradecertificering in het standaardassortiment en het tijdelijke assortiment11

De ALDI North Group heeft rekening gehouden met de huidige economische situatie en veranderingen in het gedrag van klanten en heeft het productassortiment dienovereenkomstig aangepast om de focus op biologische producten te verminderen. Als gevolg hiervan is het aantal biologische producten gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar.

Biologische producten

Fairtradeproducten

Biologische producten

Fairtradeproducten

Biologische producten

Fairtradeproducten

België/Luxemburg2

112

27

189

32

158

41

Denemarken

234

61

243

41

314

15

Frankrijk

256

40

221

31

156

27

Duitsland

379

174

371

201

280

186

Nederland

106

75

83

69

40

71

Polen

84

86

32

70

35

56

Portugal

271

92

228

80

288

76

Spanje

314

69

295

65

320

75

ALDI Nord

1.290

269

1.378

294

1.104

332

1 Omdat sommige producten samen gekocht worden voor verschillende landen kan het totale aantal verworven producten lager zijn dan het totaal van de uitsplitsingen per land.
2 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘Bijkomende informatie’).

Gelabelde vegetarische en veganistische producten

Aantal opgesomde food- en non-foodeigenmerkproducten met een vegetarisch en/of veganistisch label uit het standaardassortiment en het tijdelijke assortiment1

Naast gelabelde producten biedt ALDI Nord ook een groot assortiment vegetarische en/of veganistische producten zonder label aan.

2020

2021

2022

België/Luxemburg2

57

70

120

Denemarken

58

62

623

Frankrijk

35

25

26

Duitsland

385

421

456

Nederland

76

115

95

Polen

96

84

64

Portugal

126

114

164

Spanje

139

202

198

ALDI Nord

684

872

975

 1 Omdat sommige producten samen gekocht worden voor verschillende landen, kan het totale aantal verworven producten lager zijn dan het totaal van de uitsplitsingen per land.
2 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘Bijkomende informatie’).
3 ALDI Denemarken rapporteert voor 2022 dezelfde gegevens als voor 2021 aangezien de ALDI Nord-bedrijvengroep heeft besloten zich eind 2022 uit de Deense markt terug te trekken. Dit proces zal naar verwachting in de loop van 2023 worden afgerond.

Openbare productterugroeping

Het aantal openbaar teruggeroepen producten uitgesplitst in food- en non-foodproducten

Totaal

terugroepingen
food

terugroepingen
non-food

Totaal

terugroepingen
food

terugroepingen
non-food

Totaal

terugroepingen
food

terugroepingen
non-food

België/Luxemburg1

8

8

20

18

2

17

16

1

Denemarken

3

2

1

12

10

2

6

3

3

Frankrijk

18

15

3

55

51

4

30

27

3

Duitsland

13

12

1

8

6

2

8

4

4

Nederland

5

5

6

5

1

6

5

1

Polen

11

10

1

1

1

3

2

1

Portugal

1

1

4

2

2

3

1

2

Spanje

9

7

2

14

11

3

18

16

2

ALDI Nord

68

60

8

120

104

16

91

74

17

1 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘Bijkomende informatie’).
2 Het aantal openbare productterugroepingen is in 2021 gestegen door de crisis omtrent de ethyleenoxidebesmetting (33 terugroepingen) die de detailhandel getroffen heeft.

Producten met ALDI Transparency Code (vis en zeevruchten in Duitsland)

Aantal en aandeel vis- en zeevruchtenproducten uit eigenmerk en eigenmerkproducten op basis van vis en zeevruchten in Duitsland met de ALDI Transparency Code (ATC)

De reikwijdte van de gegevens moet in de komende jaren uitgebreid en geïnternationaliseerd worden door de invoering van de ATC voor bijkomende productgroepen en in bijkomende landen.

Proportion of products with ALDI Transparency Code in Germany – Sustainability at ALDI North

Producten met ALDI Transparency Code (vlees)

Aantal en aandeel vleesproducten uit eigenmerk en vleesbevattende eigenmerkproducten met de ALDI Transparency Code (ATC)

Totaal

ATC-producten

ATC
Aandeel
(in %)

Totaal

ATC-producten

ATC
Aandeel
(in %)

Totaal

ATC-producten

ATC
Aandeel
(in %)

België/Luxemburg1

389

324

83,3

415

371

89,4

411

388

94,4

Denemarken

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Frankrijk

606

368

60,7

645

490

76,0

735

685

93,2

Duitsland

781

717

91,8

918

863

94,0

811

752

92,7

Nederland

466

113

24,2

541

121

22,4

411

145

35,3

Polen

381

19

5,0

110

20

18,2

99

-

-

Portugal

286

72

25,2

261

92

35,2

224

92

41,1

Spanje

265

8

3,0

399

7

1,8

348

1

0,3

ALDI Nord

3.174

1.621

51,1

3.289

1.964

59,7

3.039

2.063

67,9

De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘Bijkomende informatie’).

Kooivrije eieren

Aandeel kooivrije eieren van eigen merk tot het totale aantal aangekochte eieren van eigen merk (in procent)1

2020

2021

2022

België/Luxemburg2

100,0

100,0

100,0

Denemarken

100,0

100,0

100,03

Frankrijk

54,6

100,0

100,0

Duitsland

100,0

100,0

100,0

Nederland

100,0

100,0

100,0

Polen

36,8

100,0

100,0

Portugal

100,0

100,0

100,0

Spanje

100,0

100,0

100,0

ALDI Nord

96,1

100,0

100,0

1 KAT-certificering wordt niet meer afzonderlijk gerapporteerd aangezien in alle landen 100% KAT-certificering werd bereikt.
2 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘Bijkomende informatie’).
3 ALDI Denemarken rapporteert voor 2022 dezelfde gegevens als voor 2021 aangezien de ALDI Nord-bedrijvengroep heeft besloten zich eind 2022 uit de Deense markt terug te trekken. Dit proces zal naar verwachting in de loop van 2023 worden afgerond.

Eigenmerkproducten die kooivrije eieren bevatten

Aandeel verkochte eigenmerkproducten die kooivrije eieren bevatten in verhouding tot het totale aantal verkochte eigenmerkproducten die eieren bevatten uit het standaardassortiment en het tijdelijke assortiment (in procent)1

2020

2021

2022

België/Luxemburg2

99,73

100,0

98,24

Denemarken

100,0

100,0

100,05

Frankrijk

79,3

93,4

98,1

Duitsland

99,5

99,9

99,8

Nederland

100,0

100,0

100,0

Polen

49,7

40,8

73,6

Portugal

62,9

43,0

44,1

Spanje

64,4

56,0

56,3

ALDI Nord

80,1

79,1

94,0

1 De gegevens werden in 2020 voor de eerste keer verzameld. De gegevensverzamelingsmethode in 2021 is gewijzigd ten opzichte van het vorige jaar. Daarom kunnen de gegevens slechts in beperkte mate vergeleken worden met die van het vorige jaar.
2 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘Bijkomende informatie’).
3
De gegevens hebben enkel betrekking op de ondernemingen van ALDI België. Een uitbreiding naar de ondernemingen van ALDI Luxemburg zal de komende jaren volgen.
4 De cijfers in 2022 voor ALDI België/Luxemburg zijn gedaald in vergelijking met 2021 als gevolg van lokaal assortiment
5 ALDI Denemarken rapporteert voor 2022 dezelfde gegevens als voor 2021 aangezien de ALDI Nord-bedrijvengroep heeft besloten zich eind 2022 uit de Deense markt terug te trekken. Dit proces zal naar verwachting in de loop van 2023 worden afgerond.

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

 

   

   

 

 

 

 

 

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch