1. Home
  2. Doelstellingen 2022

CR-programma 2022 internationaal

Als onderdeel van ons CR-programma1 hebben we duidelijke doelen gesteld voor alle gebieden:

Klant & product

Doel

Beschrijving van doelstellingen en scope

Status 2022 & volgende stappen

SDG's

20% minder nieuw plastic in eigenmerkverpakkingen tegen 2025

Het totale gewicht van nieuw plastic in eigenmerkverpakkingen bij ALDI Nord (uitgezonderd groenten en fruit) met 20% verminderen – evenredig met verkoop – tegen ten laatste eind 2025 (basisjaar 2020).

In uitvoering, In vergelijking met 2020 werd eind 2022 11% minder nieuw plastic gebruikt.

SDG 12

30% gerecycleerd materiaal in plastic eigenmerkverpakkingen tegen 2025

30% gerecycleerd materiaal in plastic eigenmerkverpakkingen tegen ten laatste 2025 (gemiddelde waarde).

In uitvoering, 15% gerecycleerd materiaal in plastic eigenmerkverpakkingen eind 2022.

SDG 12

100% duurzaam gecertificeerde en/of gerecycleerde materialen voor alle productverpakkingen tegen eind 2020

Omschakeling van alle recent aangekochte productverpakkingen naar duurzaam gecertificeerde materialen (FSC®, PEFC™, EU Ecolabel of vergelijkbare standaarden) of verpakkingen die voor meer dan 70% uit gerecycleerd materiaal bestaan bij ALDI Nord, afhankelijk van de beschikbaarheid, tegen eind 2020. De vereiste heeft betrekking op alle eigenmerkproducten binnen het standaardassortiment, de seizoensproducten en de foodactieartikelen.

Doelstelling geschrapt. Omdat dit nu een strikte eis is voor papieren/kartonnen verpakkingen.

SDG 12

100% herbruikbare, recycleerbare of composteerbare verpakkingen tegen eind 2025

Tegen eind 2025 moet 100% van de eigenmerkverpakkingen bij ALDI Nord herbruikbaar, recycleerbaar of composteerbaar zijn.

In uitvoering, eind 2022 was 67% van de verpakkingen herbruikbaar, recycleerbaar of composteerbaar.

SDG 12

15% minder verpakking tegen eind 2025

Het totale gewicht van verpakkingsmateriaal van eigenmerkproducten bij ALDI Nord (uitgezonderd groenten en fruit) met 15% verminderen – evenredig met verkoop – tegen ten laatste eind 2025 (basisjaar 2020).

In uitvoering, In vergelijking met 2020 werd eind 2022 14% minder verpakking gebruikt.

SDG 12

Herbruikbare netjes voor groenten en fruit

Uitrol van herbruikbare netjes voor groenten en fruit in alle winkels van de ALDI-ondernemingen.

Doelstelling geschrapt. Om technische redenen kan het tijdschema voor de uitvoering niet worden vastgelegd.

SDG 12

Geen plastic wegwerpzakken meer (bijv. lusdraagtas = “Schlaufentragetasche” met een dikte van maximaal 60µ) voor de hele ALDI Nord-bedrijvengroep tegen uiterlijk eind T1/2024*

Plastic wegwerpzakken bij de kassa (bv. lusdraagtas, met uitzondering van knoopzakjes voor fruit en groenten).

Reikwijdte: zakken met een dikte < 60 µ.

In uitvoering, Aangepast streefjaar. Eind 2021 was het doel voor de selectie bijna bereikt. Door de Covid-19-pandemie en het conflict in Oekraïne waren er problemen met de bevoorradingsketen. De tas werd opnieuw ingevoerd.

SDG 12

100% onverpakte of milieuvriendelijk verpakte biologische groenten en fruit tegen eind 2023

100% van onze biologische producten (biologische groenten & fruit) zal tegen eind 2023 in alle ALDI-bedrijven onverpakt zijn of een milieuvriendelijke verpakking hebben. Het gebruik van plastic moet tot een minimum beperkt worden. Dat wil zeggen dat verpakkingsmateriaal enkel gebruikt mag worden voor zover dat noodzakelijk is om de productkwaliteit, -veiligheid en -behandeling te garanderen.

In uitvoering, Er zijn ten opzichte van de laatste status in 2021 geen significante wijzigingen  vastgesteld als gevolg van uitdagingen in de toeleveringsketen voor grondstoffen en duurzame verpakkingen.

SDG 12

Aandeel onverpakte artikelen in de sector groenten en fruit uitbreiden naar minstens 40% tegen eind 2025

Minstens 40% van de groenten en fruit zal tegen eind 2025 in de winkels van alle ALDI-bedrijven onverpakt zijn. Voor producten die een verpakking nodig hebben, zullen enkel duurzame en milieuvriendelijke verpakkingen gebruikt worden.

In uitvoering, ALDI Portugal heeft al 50% onverpakte artikelen in de groenten- en fruitsector. ALDI Polen heeft 71% onverpakt fruit en 75% onverpakte groenten.

SDG 12

Optimalisering** van de samenstelling van 100% van de eigenmerk-foodproducten voor kinderen tegen eind 2025*

Eigenmerkproducten uit het standaardvoedingsassortiment van ALDI die kinderproducten zijn volgens de ALDI Nord-definitie.

In uitvoering, De uitvoering is bezig in alle landen.

Op kinderen gerichte off-product marketing van ongezonde keuzes vermijden en gezondere producten promoten in onze folders, websites en socialemediakanalen tegen eind 2023*

Op kinderen gerichte off-product marketing van ongezonde producten*** vermijden en gezonde producten promoten (inclusief groenten en fruit) in alle ALDI-bedrijven tegen eind 2023, met uitzondering van speciale aanbiedingen, bijv. Kerstmis.

In uitvoering, De uitvoering is bezig in alle landen.

SDG 02

Op kinderen gerichte marketing via productverpakkingen van ongezonde keuzes op de producten vermijden en een gezonder assortiment en gezondere producten voor kinderen promoten tegen eind 2025

Op kinderen gerichte marketing via productverpakkingen van ongezonde producten*** vermijden en gezonde producten promoten (inclusief groenten en fruit) in alle ALDI-bedrijven tegen eind 2025, met uitzondering van speciale aanbiedingen, bv. Kerstmis.

In uitvoering, De uitvoering is bezig in alle landen.

SDG 02

Gerichte etikettering voor eigenmerkproducten voor kinderen tegen uiterlijk eind 2025*

Duidelijke etikettering en oriëntatie voor kinderproducten van eigen merk tegen eind 2025.

In uitvoering.

Samenwerken met minstens één partner op nationaal of internationaal niveau voor het aanbod aan kinderproducten tegen eind 2021

Samenwerking met leveranciers, organisaties en deskundigen om het huidige productaanbod voor kinderen te verbeteren en innovaties te ontwikkelen voor alle ALDI-bedrijven tegen eind 2021.

Doelstelling geschrapt. Op basis van interne besprekingen werd beslist zich te concentreren op productoptimalisatie en marketingbeperkingen.

SDG 17

Verbeterde nutritionele samenstelling van 100% van de gedefinieerde productgroepen tegen eind 2022

Verbetering van de producten door een optimale nutritionele samenstelling (bv. minder zout, suiker of vet of meer vezels) en aanbod van betrouwbaar assortiment voor klanten met bijzondere voedingsbehoeften binnen de productgroepen Ontbijt, Zuivel, Gekoelde kant-en-klare levensmiddelen, Diepvries en Niet-Alcoholische Dranken in alle ALDI-bedrijven tegen eind 2022.

Doelstelling geschrapt. Wegens interne reorganisatie is de doelstelling ingetrokken. De eerste optimalisaties zijn niettemin reeds voltooid en zullen intern verder worden opgevolgd.

SDG 02

100% van alle eigen merken van ALDI registreren voor het Nutri-Score-label tegen eind 2024

Toepassingsgebied: Alle eigenmerk-foodproducten.
Buiten scope:  Gerechtvaardigde, intern gedefinieerde uitzonderingen. Uitzonderingen worden o.a. bepaald op basis van de verwachtingen van de klant.

De uitvoering is bezig in alle landen.

SDG 02

De etikettering verbeteren en communiceren over meerwaarde op het gebied van duurzaamheid

De etikettering verbeteren en communiceren over de meerwaarde op het gebied van duurzaamheid, bv. dierenwelzijn, veganistisch, biologisch, verbeterde voedingswaarde-etikettering en maatschappelijke projecten in alle ALDI-bedrijven.

Doelstelling geschrapt. Dat doel is systematisch geïntegreerd in onze eisen en specificaties. Voor elk thema zullen verdere vervolgmaatregelen worden genomen om de etikettering en de duurzame meerwaarde te verbeteren.

SDG 12

Biologisch assortiment uitbreiden

De lacunes in het biologische assortiment in elk ALDI-land en elke productgroep vaststellen en ontbrekende producten in het assortiment inventariseren.

De doelstelling wordt momenteel herzien. Wegens de lopende strategische herschikking wordt de doelstelling herzien.

Het vegetarisch en veganistisch assortiment uitbreiden

Het aanbod aan vegetarische en veganistische producten uitbreiden, inclusief certificering (bv. V-label) in alle ALDI-bedrijven.

De doelstelling wordt momenteel herzien. Wegens de lopende strategische herschikking wordt de doelstelling herzien.

100% van de winkels in een samenwerkingsverband integreren om tegen eind 2021 voedselverspilling te verminderen****

100% van de ALDI-winkels integreren in samenwerkingsverbanden (met bv. Too Good To Go,  Tafel) om voedselverspilling te verminderen tegen 2021. De doelstelling is bereikt zodra elke winkel regelmatig***** samenwerkt met een of meer gedefinieerde potentiële partners.

Gedeeltelijk bereikt. De doelstelling werd bereikt in Portugal, Denemarken, Polen en Duitsland. In de overige landen konden de doelstellingen niet 100% worden bereikt wegens nationale uitdagingen (waaronder infrastructuur en bereikbaarheid van sommige winkels, haalbaarheid voor donatiepartners en andere strategische prioriteiten). Nieuwe maatregelen om voedselverspilling in onze winkels verder terug te dringen, worden momenteel geëvalueerd.

SDG 17

Aanbod aan streekproducten ontwikkelen in elk ALDI-land tegen eind 2021

Ontwikkeling van aanbod aan streekproducten in elk ALDI-land tegen eind 2021. Scope: groenten en fruit, zuivel, vers vlees en vis.

Doelstelling geschrapt. Wegens interne reorganisatie is de doelstelling ingetrokken.

Tegen eind 2024 100% vegetarische en veganistische alternatieven op basis van soja voor zuivel, vlees, vis & eieren (geëtiketteerd met V-label/Green Heart) aanbieden met Europese en/of gecertificeerde soja

Producten zijn op basis van soja wanneer soja een primair en/of waardevol ingrediënt is. Getextureerd soja-eiwit (TSP) behoort ook tot de scope. Geaccepteerde certificeringen en standaarden zijn RTRS, Pro Terra, ISCC+, SFAP Non-Conversion, CRS, BFA, Donau Soja/Europa Soya, Cargill Triple S, ADM Responsible Soybean Standard, Bunge Pro S.

In uitvoering, Tegen eind 2022 werd 63,9% van de vegetarische en veganistische alternatieven op basis van soja voor zuivel, vlees, vis & eieren (geëtiketteerd met V-label) gemaakt met Europese en/of gecertificeerde soja.

Compensatie van alle CO2e-uitstoot voor internationaal aangekochte veganistische alternatieven voor vlees, vis en zuivel (met V-label) bij ALDI Nord tegen eind 2023

Veganistische alternatieven voor vlees, vis en zuivel met het V-label worden door International Buying aangekocht. De scope omvat ook vegetarische variëteiten als die deel uitmaken van een gemengde doos waarin veganistische producten worden aangeboden.

Doelstelling geschrapt. Op basis van interne besprekingen is beslist om af te zien van de compensatie van alle CO2e-emissies voor internationaal aangekochte producten bij ALDI Nord.

SDG 12

* Aangepast streefjaar.
** De optimalisering wordt uitgevoerd op basis van het voedingsprofielmodel van de WHO.
*** Producten die niet voldoen aan het voedingsprofielmodel van de WHO.
**** Te herzien voor communicatie in 2024.
***** Regelmatig betekent dat de herverdeling van voedseloverschotten zo vaak mogelijk van beide kanten mogelijk gemaakt moet worden.

Toeleveringsketen & hulpbronnen

Doel

Beschrijving van doelstellingen en scope

Status 2022 & volgende stappen

SDG's

De doelstelling van 100% gecertificeerde bloemen en planten nastreven

Het aandeel gecertificeerde duurzame planten en bloemen (bv. GLOBALG.A.P. in combinatie met GRASP of alternatieve normen) in alle ALDI-bedrijven continu monitoren.

Loopt. In de volgende stap zullen wij ons richten op het harmoniseren van de monitoringaanpak in alle landen om betrouwbaardere gegevens te verkrijgen. Dat zal een duidelijke verklaring over de status van de doelstelling mogelijk maken.

SDG 12

Sociale evaluatie van 100% van de groenten- en fruitproducenten*

Het aandeel gecertificeerde duurzame groenten en fruit (bv. GLOBALG.A.P. in combinatie met GRASP of alternatieve standaarden) in alle ALDI-bedrijven continu monitoren.

Loopt. De certificering van groenten en fruit is een internationale vereiste voor onze leveranciers voor landen met middelhoog of hoog risico. Wij accepteren bijvoorbeeld GRASP, Rainforest Alliance en Fairtrade, dus we gaan ervan uit dat we al op 100% zitten. In de volgende stappen richten we ons op het monitoren en controleren van de vereiste. Hiervoor versterken we het monitoringsysteem tegen eind 2024.

Uitbreiding van criteria voor dierenwelzijn

Voortdurende uitbreiding van test- en certificatiesystemen en eigen standaarden in alle ALDI-ondernemingen en daarbij verder gaan dan wat wettelijk verplicht is, ook rekening houdend met aspecten van dierenwelzijn.

Doelstelling geschrapt, Het dierenwelzijn op internationaal niveau vergelijken blijkt moeilijk.

100% duurzaam katoen tegen eind 2025

Gebruik van duurzaam katoen (bv. GOTS, OCS 100/blended, Fairtrade, gerecycleerd katoen, BCI, CmiA) voor alle kleding en huishoudtextiel in alle ALDI-bedrijven tegen eind 2025.

In uitvoering. We haalden 90,6% gecertificeerd duurzaam katoen tegen eind 2022 Een stijging met 8,6% in vergelijking met het jaar ervoor.

SDG 12

Verdere uitvoering van Corporate Responsibility Supplier Evaluations

Uitrol van Corporate Responsibility Supplier Evaluations (CRSE) in alle toeleveringsketens met hoge prioriteit tegen 2027.

Wordt momenteel herzien. Op basis van de (komende) risicoanalyse in de toeleveringsketen van ALDI zal de beslissing over een verdere uitrol van CRSE naar andere toeleveringsketens in 2023 worden genomen.

SDG 8

Engagement om ontbossing en omzetting van natuurlijke ecosystemen uit onze toeleveringsketens met hoge prioriteit te elimineren tegen 31 december 2030

Voor alle tien ontbossingsgerelateerde leveringsketens: Palmolie, soja, cacao, koffie, hout, verpakkingen op basis van hout, bananen, rundvlees, kokosnoot, suikerriet.**

In uitvoering, Rundvlees uit Brazilië is tegen 2023 uit onze toeleveringsketens geweerd. Volgende stap: Suikerriet en kokosnoot. De verwachte EU-wetgeving inzake ontbossing heeft geen betrekking op deze leveringsketens.

SDG 06

Engagement om tegen eind 2022 de namen en adressen te publiceren van de eerstelijnsleveranciers van onze toeleveringsketens met hoge prioriteit in de voedingssector, op basis van onze duurzaamheidsrisicoanalyse

Het gaat om de eerstelijnsleveranciers van onze toeleveringsketens met hoge prioriteit in de voedingssector die in 2021 actief zijn.

Doelstelling gerealiseerd. De lijst, die voortdurend wordt bijgewerkt, is hier te vinden.

Impact op mensenrechten identificeren en transparante verslaggeving invoeren volgens onze due diligence-strategie.

Wij streven ernaar om tegen eind 2025 tot 12 Human Rights Impact Assessments (HRIA’s)*** uit te voeren en te publiceren, ten minste één in elke toeleveringsketen met hoge prioriteit die in onze risicoanalyse van de mensenrechten is vastgesteld.

In uitvoering, We hebben al 3 HRIA's uitgevoerd. Deze HRIA's omvatten inzichten in de volgende leveringsketens: vis en zeevruchten, thee uit Assam, India, en citrusvruchten uit Murcia en Valencia, Spanje. In 2023 zullen we doorgaan met nieuwe HRIA's.

SDG 08

Creëren van klachtenmechanismen die voldoen aan de vereisten van de VN-richtlijnen in onze toeleveringsketens met hoge prioriteit tegen 2025

Wij streven ernaar dat alle artikelgroepen die in onze duurzaamheidsrisicoanalyse zijn geïdentificeerd tegen 2025 gedekt zijn.

In uitvoering, We zijn momenteel met andere belanghebbenden klachtenmechanismes aan het creëren en versterken. Dit engagement omvat deelname aan het Speak for Change-programma van Amfori en aan de klachtenmechanismen van andere initiatieven. Wij evalueren ook aanvullende initiatieven, proefprojecten en instrumenten om de dekking uit te breiden. Onze eerste bevindingen en aanvullende informatie zijn hier te vinden onder "4. Klachtenmechanisme”.

SDG 08

Tegen 2024 100% transparantie over alle chemische stoffen die gebruikt worden in alle productievestigingen waar natte processen worden toegepast voor ALDI

De doelstelling omvat alle productievestigingen in risicolanden waar natte processen worden toegepast voor de productie van ALDI-textiel en -schoenen.

In uitvoering, De werknemers in de productievestigingen waar natte processen worden toegepast, worden opgeleid en vertrouwd gemaakt met de nieuwe processen, zodat zij hun gebruikte chemicaliën correct kunnen rapporteren.

SDG 03

* Termijn “tegen eind 2023” geschrapt aangezien dit doel al bereikt moet zijn en de belangrijkste taak de voortdurende verificatie is.
** Verruiming van het streefbereik.
*** Een Human Rights Impact Assessment (HRIA) is een proces om te begrijpen en systematisch vast te stellen hoe specifieke activiteiten in de toeleveringsketen de internationaal erkende mensenrechten kunnen aantasten. Een dergelijke evaluatie geeft informatie over de belangrijkste risico's en onderliggende oorzaken op het gebied van mensenrechten en omvat het perspectief van de betrokken rechthebbenden.

Klimaat & milieu

Doel

Beschrijving van doelstellingen en scope

Status 2022 & volgende stappen

SDG's

De uitstoot van broeikasgassen tegen eind 2030 met 55% verminderen (referentiejaar 2020)

55 % absolute vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in alle ALDI-bedrijven tegen eind 2030 ten opzichte van het referentiejaar 2020 (science-based target).

In uitvoering, 23,2% vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in 2022 ten opzichte van het referentiejaar 2020. De focus lag op het verhogen van de efficiëntie en op hernieuwbare energiebronnen.

SDG 07

De ALDI Nord-groep heeft zich geëngageerd om tegen 2024 wetenschappelijk onderbouwde emissiedoelstellingen vast te leggen voor 75% van zijn leveranciers van goederen en diensten

Onze leveranciers die minstens 75% vertegenwoordigen van de uitstoot van aangekochte goederen en diensten (scope 3) ertoe verplichten hun eigen wetenschappelijk onderbouwde reductiedoelstellingen vast te leggen tegen 2024.

In uitvoering, In 2022 hebben we 34% van de doelstelling bereikt.

Het percentage ALDI-winkels die uitgerust zijn met fotovoltaïsche installaties verhogen via continue uitbreiding

Alle nieuwe winkels zullen worden uitgerust met zonnepanelen. In elke winkel waar het technisch en economisch haalbaar is, zullen er systemen geïnstalleerd worden.

Loopt, Bijna alle nieuwe winkels zijn uitgerust met PV-systemen (in Duitsland 80 winkels in 2022). De volgende stap is de verdere uitrusting van nieuwe gebouwen met PV-systemen.

SDG 07

Ten minste 500 snellaadstations voor elektrische voertuigen installeren aan onze winkels tegen eind 2024

Ten minste 500 snellaadstations (tussen 50 en 150 kW) voor elektrische voertuigen installeren aan onze winkels tegen eind 2024; alle winkels daarmee uitrusten waar dat technisch haalbaar en economisch verantwoord is.

Nieuwe doelstelling. Het project gaat in 2023 van start.

SDG 07

De gemeenschappelijke doelstellingen, en de landspecifieke doelstellingen, zijn beschikbaar als een aparte PDF (Engels).
 

1 Elk ALDI-bedrijf kan zichzelf individuele doelen stellen die de door ALDI Noord gestelde norm kunnen overschrijden. Mochten nationale wettelijke vereisten in een van de ALDI-landen hogere eisen stellen dan de hier gepubliceerde doelstellingen, dan zal hieraan in het betreffende land worden voldaan.

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

 

   

   

 

 

 

 

 

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch