Een groeiende onderneming met sterke duurzaamheidsdoelstellingen: ALDI Frankrijk

Een groeiende onderneming met sterke duurzaamheidsdoelstellingen: ALDI Frankrijk

De snelle groei van ALDI Frankrijk is niet ten koste gegaan van de duurzaamheidsinitiatieven. Zo werden er lokaal eerlijke overeenkomsten gesloten om de Franse landbouwsector en boeren te beschermen.

ALDI Frankrijk groeit. Met de overname van Leader Price is het aantal winkels toegenomen met 440, wat het totaal op 1.309 brengt. In 2021 kreeg ALDI Frankrijk 3 nieuwe distributiecentra en werden meer dan 6.000 nieuwe medewerkers aangeworven.

In 2021 stonden de Franse landbouwsector en boeren centraal. Onze vertegenwoordigers tekenden het eerste trilaterale contract met Franse leveranciers om onze klanten GMO-vrije melk van eigen merk en Franse origine aan te bieden en ervoor te zorgen dat de boeren hiervoor correct worden betaald.

Daarnaast ondertekenden we in september 2021 ook een overeenkomst over vlees van Limousin-runderen om te garanderen dat producenten een eerlijke verloning krijgen en onze klanten kwaliteitsvlees kunnen kopen, zonder het milieu uit het oog te verliezen door in te zetten op boerderijen met High Natural Value (HNV)-certificering. Het is onze bedoeling om dat uit te breiden naar andere sectoren.

We steunen bovendien verschillende initiatieven voor verantwoordelijke grondstofwinning: we hebben ons bijvoorbeeld geëngageerd voor het Initiative Française pour un Cacao Durable.

ALDI Frankrijk groeit snel, maar verdubbelt ook zijn inspanningen om broeikasgassen te reduceren door nieuwe maatregelen in alle winkels. 85% van de winkels is nu uitgerust met energiebesparende ledverlichting en 69% heeft klimaatvriendelijke koelsystemen. ALDI Frankrijk heeft ook ambitieuze plannen op het vlak van PV-installaties: tegen eind 2024 wil het 270 bijkomende PV-installaties plaatsen. In maart 2022 heeft ALDI Frankrijk zich aangesloten bij het FRET21-programma, een vrijwillig initiatief om de uitstoot in de stroomafwaartse transportketen tussen 2021-2024 te beperken met 7%. .

Onze highlights

100 %

van onze melk van eigen merk biedt eerlijke verloning aan boeren

Dankzij de overeenkomst van februari 2022 voor onze organische melk van eigen merk krijgen boeren een eerlijke verloning voor hun melk.

134

PV-installaties op onze winkels (12.798 kWp geplaatst in totaal)

Door de extra zonnepanelen die in 2021 op onze winkels werden geplaatst, hebben we nu een totaal piekvermogen van 12.798 kWp. Als volgende stap mikken we op 270 bijkomende PV-installaties tegen eind 2024.

ALDI Frankrijk in profiel

RHK's
13
Winkels
1.309
Totaal aantal ALDI-medewerkers
16.428
Eerste winkel in
1988
Website
www.aldi.fr

Vooruitgang in nationale doelstellingen 2021

Klant & product

Beschrijving van doelstellingen

Bepaling van scope

Status 2021 & vooruitgang

SDG's

100% transparantie en traceerbaarheid van vleesbevattende producten tegen eind 2022

Etiketteren met de ATC-code van alle eigenmerkproducten die ten minste 5% vlees bevatten.

Project in uitvoering. 96% van de producten in het standaardassortiment en 76% van de producten in het volledige assortiment (inclusief tijdelijk assortiment) werden tegen eind 2021 voorzien van de ATC-code.

100% BEE FRIENDLY-gecertificeerde appels en peren tegen eind 2021

100% Europese BEE FRIENDLY-gecertificeerde appels en peren in de Franse winkels tegen eind 2021.

Project in uitvoering. 50% van de appels en 72% van de peren die in 2021 werden verkocht, waren BEE FRIENDLY-gecertificeerd. De volumes BEE FRIENDLY-producten werden in 2021 negatief beïnvloed door bijzonder ongunstige klimaatomstandigheden (vorst).

SDG 15

100% van de eigenmerkproducten voorzien van de Nutri-Score tegen eind 2023

Alle voedingsproducten van eigen merk voorzien van de Nutri-Score tegen eind 2023.

Project in uitvoering. 108 van onze eigen merken waren tegen eind 2021 geregistreerd op het Franse Nutri-Scoreplatform.

SDG 02
Toeleveringsketen & hulpbronnen

Beschrijving van doelstellingen

Bepaling van scope

Status 2021 & vooruitgang

SDG's

100% gecertificeerde cacao tegen eind 2020

Omschakeling naar gecertificeerde cacao (UTZ, Fairtrade, Rainforest Alliance en bio) voor al onze eigenmerkproducten tegen eind 2020.

Doelstelling gerealiseerd. In 2021 was 97,7% van onze eigenmerkproducten die cacao bevatten gecertificeerd. Dat is een interne eis voor onze leveranciers.

SDG 12

75% gecertificeerde duurzame vis- en zeevruchtenproducten tegen eind 2019

Omschakeling van 75% van vis- en zeevruchtenproducten uit eigenmerkenaanbod in Frankrijk naar gecertificeerde duurzame producten tegen eind 2019.

Project in uitvoering. In 2021 was 59% van de vis- en zeevruchtenproducten gecertificeerd volgens de standaarden ASC, MSC, GLOBALG.A.P., Bio, Label Rouge en IGP. De doelstelling zal volgend jaar herbekeken worden in het kader van de ontwikkeling van een internationaal vis- en zeevruchtenbeleid.

SDG 14

Verbod op batterijeieren vanaf 2020

Een einde maken aan het gebruik van batterijeieren als ingrediënt in producten in Frankrijk tegen eind 2020 en aan de verkoop van batterijeieren (verse eieren) in Frankrijk tegen eind 2025.

Project in uitvoering. Schaaleieren: doelstelling gerealiseerd. Sinds maart 2021 worden geen verse eieren afkomstig van kooikippen meer verkocht.

Eigenmerkproducten die eieren bevatten: in uitvoering. 94,3% van de producten die eieren bevatten werden geproduceerd met kooivrije eieren (2020: 79,3%).

In 2026 moeten al onze relevante eigenmerkproducten voldoen aan de criteria van het European Chicken Commitment.

In 2026 zullen al onze in Frankrijk onder onze eigen merken verkochte kippenproducten (rauwe en verwerkte, verse en ingevroren producten die meer dan 50% kip bevatten) voldoen aan de criteria van het European Chicken Commitment (ECC). Daarnaast zal tegen 2026 20% van ons verkoopvolume in dit productassortiment afkomstig zijn van boerderijen die garanderen dat kippen toegang hebben tot buitenruimte of beschutting in open lucht.

Project in uitvoering.

Klimaat & milieu

Beschrijving van doelstellingen

Bepaling van scope

Status 2021 & vooruitgang

SDG's

120 fotovoltaïsche installaties tegen eind 2021

Plaatsing van 120 fotovoltaïsche installaties op nieuwe winkels in Frankrijk tegen eind 2021.

Doelstelling gerealiseerd. In 2021 werden in Frankrijk 134 fotovoltaïsche installaties geplaatst.

SDG 07

270 bijkomende fotovoltaïsche installaties tegen eind 2024

Plaatsing van 270 bijkomende fotovoltaïsche installaties op winkels in Frankrijk tegen eind 2024.

Nieuwe doelstelling.

SDG 7

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

 

   

   

 

 

 

 

 

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch