1. Home
  2. Kerncijfers 2021
  3. Medewerkers & community

Medewerkers & community

Medewerkers per functie

Aantal ALDI-medewerkers volgens afdeling en geslacht op referentiedatum 31 december (personeelsbezetting)

ALDI Nord

waarvan vrouwen

ALDI Nord

waarvan vrouwen

ALDI Nord

waarvan vrouwen

Sales

61.970

45.561

63.733

47.659

68.638

50.330

Magazijn

6.251

1.414

6.521

1.5302

6.890

1.597

Wagenpark

2.867

63

2.8452

86

2.755

76

Kantoor

3.379

2.848

4.361

3.249

5.072

3.518

Hoger management

732

198

924

290

912

286

Lager management

1.693

595

2.002

721

1.947

736

Andere1

744

61

124

27

171

64

ALDI Nord

77.636

50.740

80.510

53.562

86.385

56.607

1 Deze categorie omvat ook de medewerkers die zijn vrijgesteld voor de ondernemingsraad en het onderhoudspersoneel.
2
De waarde voor 2020 werd gecorrigeerd in vergelijking met de informatie die in het rapport van het jaar ervoor gepubliceerd werd.

Medewerkers volgens werkregime

Aantal ALDI-medewerkers volgens werkregime en geslacht op referentiedatum 31 december (personeelsbezetting)

Voltijds

waarvan vrouwen

Halftijds

waarvan vrouwen

Voltijds

waarvan vrouwen

Halftijds

waarvan vrouwen

Voltijds

waarvan vrouwen

Halftijds

waarvan vrouwen

België/Luxemburg1

2.710

1.152

4.609

3.931

3.551

2.101

4.505

3.772

3.280

1.710

4.829

4.072

Denemarken

1.145

489

1.544

967

1.090

405

1.504

790

971

370

1.949

1.019

Frankrijk

6.278

3.161

3.792

3.129

6.111

3.277

4.047

3.351

11.105

6.059

5.323

4.278

Duitsland

8.093

3.062

29.695

22.235

8.163

3.351

30.697

23.166

8.588

3.508

29.311

21.892

Nederland

2.120

462

8.966

5.982

2.073

473

8.031

5.521

1.858

441

7.155

4.840

Polen

2.210

1.769

484

437

2.904

2.258

605

554

3.007

2.387

648

598

Portugal

457

241

1.158

853

634

341

1.605

1.203

761

402

1.661

1.209

Spanje

1.878

977

2.479

1.893

2.238

1.148

3.225

2.318

2.485

1.276

3.454

2.532

ALDI Nord

24.909

11.313

52.727

39.427

26.764

13.354

54.219

40.675

32.055

16.153

54.330

40.440

1 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie "Rapportprofiel").

Medewerkers die onder een collectieve arbeidsovereenkomst vallen

Aandeel ALDI-medewerkers die onder een collectieve arbeidsovereenkomst vallen op de referentiedatum 31 december (in procent)1

Employees covered by collective bargaining agreements

1 Het aandeel medewerkers werd berekend zonder rekening te houden met ALDI Polen omdat daar geen collectieve arbeidsovereenkomsten werden gesloten.

Stagiairs en duale studenten

Aantal stagiairs en duale studenten op referentiedatum 31 december

Het op het Duitse model gebaseerde beroepsopleidingsmodel wordt niet in alle landen gebruikt en de gegevens over het aantal stagiairs zijn dan ook beperkt tot Denemarken, Duitsland en Frankrijk. Het in Spanje gebruikte systeem is momenteel niet opgenomen in de registratie van de prestatie-indicatoren omdat de beroepsopleidingsmodellen niet identiek zijn. In Duitsland wordt ook een duale opleiding met bijscholing aangeboden.

Stagiairs

Duale studenten

Stagiairs

Duale studenten

Stagiairs

Duale studenten

Denemarken

48


40


50

Frankrijk

241


199


285

2

Duitsland

1.759

179

1.688

196

1.565

159

Nederland

53

53


119

Spanje116

1

10

1

ALDI Nord

2.101

179

1.996

197

2.029

162

1 De opleidingsperiode in Spanje verschilt per regio en kan minder lang duren dan een normaal schooljaar. Daarom is de rapportering van het totale aantal stagiairs over het hele jaar ook voor Spanje relevant: 56 in 2020 en 31 in 2021.

 

 

Percentage verloren dagen

Percentage verloren dagen (betaald ziekteverlof) (in procent)

2019

2020

2021

België/Luxemburg1

4,1

9,6

3,7

Denemarken

2,7

3,2

2,7

Frankrijk

5,6

7,0

7,0

Duitsland

4,8

4,8

5,0

Nederland

4,1

4,8

6,0

Polen

2,7

5,0

8,0

Portugal2

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Spanje

3,6

5,0

5,8

ALDI Nord

3,9

5,0

4,8

1 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie "Rapportprofiel").
 2 Geen betaald ziekteverlof in Portugal (n.b. = niet beschikbaar).

Medewerkers volgens contract

Aantal ALDI-medewerkers volgens contract en geslacht op referentiedatum 31 december (in procent)

Bepaalde duur

waarvan vrouwen

Onbepaalde duur

waarvan vrouwen

Bepaalde duur

waarvan vrouwen

Onbepaalde duur

waarvan vrouwen

Bepaalde duur

waarvan vrouwen

Onbepaalde duur

waarvan vrouwen

België/Luxemburg1

10,5

62,7

89,5

67,0

14,7

62,3

85,3

65,2

11,1

59,0

88,9

72,9

Denemarken

1,2

67,7

98,8

54,3

16,4

46,4

83,6

48,8

16,5

16,1

83,5

53,8

Frankrijk

10,6

66,6

89,4

64,8

10,3

64,2

89,7

64,4

11,7

65,0

88,3

60,9

Duitsland

18,7

61,1

81,3

72,5

16,8

59,1

83,2

70,0

17,3

57,5

82,7

69,8

Nederland

50,4

53,4

49,6

61,3

30,6

57,1

69,4

60,6

35,8

55,9

64,2

61,1

Polen

61,2

76,0

38,8

81,9

53,3

80,7

46,7

79,2

46,1

80,9

53,9

82,1

Portugal

58,6

64.5

41,4

70,6

58,2

67,2

41,8

67,6

44,3

63,3

55,7

69,1

Spanje

4,6

69,2

95,4

65,2

16,9

20,6

83,1

65,2

14,8

24,4

85,2

65,0

ALDI Nord

22,5

60,9

77,5

68,7

21,4

61,5

78,6

67,1

19,4

57,7

80,6

66,9

1 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie "Rapportprofiel").

Vrouwen in managementfuncties

Aantal vrouwelijke ALDI-medewerkers in managementfuncties op referentiedatum 31 december (in procent)

2019

2020

2021

België/Luxemburg1

28,4

37,42

37,1

Denemarken

27,6

35,3

32,9

Frankrijk

29,3

37,3

35,6

Duitsland

31,8

30,3

30,8

Nederland

19,2

24,5

28,1

Polen

36,5

34,42

43,0

Portugal

36,1

37,42

41,2

Spanje

42,0

39,2

41,0

ALDI Nord

31,7

33,5

34,8

1 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie "Rapportprofiel").
2 De waarde voor 2020 werd gecorrigeerd in vergelijking met de informatie die in het rapport van het jaar ervoor gepubliceerd werd.

Medewerkers per leeftijdscategorie

Aandeel ALDI-medewerkers volgens leeftijdscategorie op referentiedatum 31 december (in procent)1

Employees by age group

1 De waarde voor 2020 werd gecorrigeerd in vergelijking met de informatie die in het rapport van het jaar ervoor gepubliceerd werd.

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

 

   

   

 

 

 

 

 

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch