1. Home
  2. Kerncijfers 2021
  3. Klimaat & milieu

Klimaat & milieu

Direct energieverbruik

Direct energieverbruik in gebouwen en logistieke voorzieningen per land (in MWh)1

2019

2020

2021

België/Luxemburg2

112.820

108.0693

111.337

Denemarken

19.471

18.828

20.480

Frankrijk

138.007

134.0643

154.377

Duitsland

391.645

386.9873

392.307

Nederland

80.503

77.286

78.543

Polen

21.373

23.6493

28.717

Portugal

1.560

2.015

2.730

Spanje

5.314

5.2673

5.747

ALDI Nord

770.693

756.165

794.238

1 Deze gegevens zijn deels op schattingen en extrapolaties gebaseerd.
2
De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie "Rapportprofiel").
3 De waarde voor 2020 werd gecorrigeerd in vergelijking met de informatie die in het rapport van het jaar ervoor gepubliceerd werd.

Direct energieverbruik volgens bronnen

Direct energieverbruik in gebouwen en de logistiek, ingedeeld volgens energiebronnen (in MWh)1

2019

2020

2021

Aardgas

393.052

384.7732

424.155

Stookolie

28.889

25.4252

21.881

Biogas

131

7992

1.430

Diesel (incl. dieselgeneratoren)

347.894

344.0532

344.998

Benzine

338

7132

1.341

Vloeibaar gas

389

402

433

1 Deze gegevens zijn deels op schattingen en extrapolaties gebaseerd.
2
De waarde voor 2020 werd gecorrigeerd in vergelijking met de informatie die in het rapport van het jaar ervoor gepubliceerd werd.

Indirect energieverbruik

Elektriciteitsverbruik en verbruik van stadsverwarming (in MWh)1

Elektriciteitsverbruik is met bijna 1.239.527 MWh goed voor het grootste deel aan energiebehoefte in onze bedrijven. Het is met ongeveer 10 procent gestegen. De stijging is te wijten aan verschillende factoren: integratie van Leader Price in Frankrijk opening van nieuwe winkels en de uitbreiding van gebouwen.

Totaal

Elektriciteit

Stadsverwarming

Totaal

Elektriciteit

Stadsverwarming

Totaal2

Elektriciteit

Stadsverwarming

België/Luxemburg3

103.691

103.691


103.126

103.126


102.674

102.674

Denemarken

49.875

37.921

11.954

51.465

39.700

11.765

45.919

39.289

6.630

Frankrijk

207.224

196.093

11.131

218.076

207.287

10.789

311.187

296.133

15.054

Duitsland

502.075

482.226

19.849

503.570

483.730

19.840

514.077

493.071

21.005

Nederland

106.734

105.810

924

108.000

107.185

815

104.409

103.784

625

Polen

32.993

29.106

3.887

35.291

30.880

4.411

45.180

38.522

6.658

Portugal

24.183

24.183


23.577

23.577


30.989

30.989

Spanje

113.353

113.353


123.203

123.203


135.066

135.066

ALDI Nord

1.140.128

1.092.383

47.745

1.166.308

1.118.688

47.620

1.289.500

1.239.527

49.973


1
Deze gegevens zijn deels op schattingen en extrapolaties gebaseerd.
2
Totalen kunnen afwijken door afrondingen.
3
De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie "Rapportprofiel").

Uitstoot van broeikasgassen Scope 1 en 2

Uitstoot van broeikasgassen Scope 1 en 2 (in tonnen CO2-equivalenten)

De uitstoot van broeikasgassen werd berekend op basis van energie- en brandstofverbruik en verlies van koelmiddel. De berekening wordt uitgevoerd volgens de vereisten van het Greenhouse Gas (GHG) Protocol met behulp van de emissiefactoren van DEFRA of GEMIS voor de uitstoot die voortkomt uit stadsverwarming. In overeenstemming met het GHG-protocol wordt de uitstoot van het elektriciteitsverbruik uit Scope 2 sinds 2019 apart berekend op basis van locatiegebonden en marktgebonden emissiefactoren. Terwijl de locatiegebonden methode de factoren voor een specifieke geografische regio (zoals een land) gebruikt, wordt de individuele elektriciteitsmix van een bedrijf – waar mogelijk – gebruikt voor de marktgebonden factoren via de emissies die daadwerkelijk door de energieproducent worden geproduceerd. De berekening van de locatiegebonden uitstoot van broeikasgassen is gebaseerd op de factoren die door het Internationaal Energieagentschap (IEA) gespecificeerd zijn.

Scope 11

Scope 22, 3 “locatiegebonden”

Scope 22 “marktgebonden”

Scope 11

Scope 22, 3 “locatiegebonden”

Scope 22 “marktgebonden”

Scope 11

Scope 22, 3 “locatiegebonden”

Scope 22 “marktgebonden”

België/Luxemburg4

34.338

17.230

17.136

35.6065

20.566

35.929

16.948

Denemarken

8.849

7.184

16.208

7.434

8.164

16.243

9.161

4.627

15.660

Frankrijk

59.3164

15.422

11.658

50.2575

13.284

9.325

59.108

15.932

29.585

Duitsland

108.556

196.317

203.716

109.9975

199.211

140.970

100.281

176.089

5.338

Nederland

28.867

46.153

120

26.248

44.888

106

27.878

38.419

81

Polen

7.138

23.088

24.603

6.7565

24.584

28.754

8.020

29.755

24.405

Portugal

2.8574

7.718

5.316

2.398

7.000

4.576

3.596

7.357

6.188

Spanje

11.295

31.774

57

13.6475

31.971

12.021

26.905

ALDI Nord

258.216

344.884

278.814

252.343

349.668

199.972

255.994

316.032

81.257


1
Scope 1: Uitstoot van direct energieverbruik in gebouwen, brandstofverbruik voor logistiek en verlies van koelmiddel.
2
Scope 2: Uitstoot van elektriciteitsverbruik en verbruik van stadsverwarming, uitgesplitst in locatie- en marktgebonden uitstoot.
3
De emissiefactoren voor de berekening van de uitstoot van het elektriciteitsverbruik zijn geüpdatet van CO2 naar CO2e.
4
De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie "Rapportprofiel").
5
De waarde voor 2020 werd gecorrigeerd in vergelijking met de informatie die in het rapport van het jaar ervoor gepubliceerd werd.

Uitstoot van broeikasgassen Scope 1 en 2 per bron
Greenhouse gas emissions Scope 1 and 2 by sources

Totale hoeveelheid uitstoot van broeikasgassen voor Scope 1 en 2 verhoudingsgewijs per bron (in procent, gebaseerd op marktgebonden uitstoot)

De waarde voor 2020 werd gecorrigeerd in vergelijking met de informatie die in het rapport van het jaar ervoor gepubliceerd werd.

Besparingen op specifieke broeikasgasemissies

Besparingen wat betreft de som van Scope 1- en Scope 2-emissies vanaf 2021, vergeleken met Scope 1- en Scope 2-emissies in het basisjaar 2015 (in ton CO2-equivalenten)

Scope 1

Scope 2 “marktgebonden”

Scope 1

Scope 2 “marktgebonden”

%

ALDI Nord

297.137

355.522

255.994

81.257

-48,3

Brandstofverbruik

Brandstofverbruik van vrachtwagens, auto’s en andere voertuigen (in liter of kilogram lpg)

Diesel1 (l)

Benzine (l)

Lpg (kg)

Diesel1 (l)

Benzine (l)

Lpg (kg)

Diesel1 (l)

Benzine (l)

Lpg (kg)

België/Luxemburg2

4.570.0824.483.8594.540.886Denemarken

1.446.716

3.901

45

1.400.522

1.902

22

1.398.342

3.219

11

Frankrijk

6.600.170

9.955

6.532.4233

3.906

9.844

6.667.713

12.133

11.933

Duitsland

17.442.870

572

17.584

17.348.437

43

19.209

16.655.913

1.035

19.194

Nederland

3.740.935

19.068


3.559.980

57.633


3.552.829

123.880


Polen

287.321

13.895


337.1233

15.5813


415.431

8.261

Portugal

156.477


66

201.038


66

273.110


66

Spanje

485.950


2.778

471.979


2.228

517.146


2.659

ALDI Nord

34.730.521

37.436

30.428

34.335.361

79.065

31.369

34.021.369

148.527

33.863

1 Inclusief het verbruik van stookolie voor de werking van koelmotoren (buiten Duitsland).
2
De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie "Rapportprofiel").
3 De waarde voor 2020 werd gecorrigeerd in vergelijking met de informatie die in het rapport van het jaar ervoor gepubliceerd werd.

Elektrische energie uit hernieuwbare bronnen (groene elektriciteit)

Elektrische energie inclusief intern PV-verbruik en Garanties van Oorsprong (MWh)

2020

2021

België/Luxemburg1

5.588

6.670

Denemarken

125

1.138

Frankrijk

5.232

10.146

Duitsland

38.197

493.071

Nederland

107.185

103.784

Polen

57

115

Portugal

3.155

4.825

Spanje

12.985

135.066

ALDI Nord

172.524

754.815

1 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie "Rapportprofiel").

Verbruik van hernieuwbare en niet-hernieuwbare energie (in MWh)

20201

20211

Totaal energieverbruik

1.922.473

2.083.736

    van hernieuwbare bronnen2

392.185

904.056

    van niet-hernieuwbare bronnen

1.530.288

1.179.680

Elektriciteit

1.118.688

1.239.527

    van hernieuwbare bronnen

391.386

902.626

            extern3

333.514

834.877

            Eigen zonne-energieverbruik

57.872

67.749

    van niet-hernieuwbare bronnen

727.303

336.902

1 Totalen kunnen afwijken door afrondingen.
2
Inclusief Garanties van Oorsprong, groenestroomcontracten, interne PV-productie en biogasaankopen.
3
Inclusief Garanties van Oorsprong en groenestroomcontracten.

Geïnstalleerd vermogen van fotovoltaïsche systemen in eigen beheer

Aantal fotovoltaïsche systemen en geïnstalleerd vermogen (in kWp) in eigen beheer

Aantal PV-systemen

Geïnstalleerd vermogen

Aantal PV-systemen

Geïnstalleerd vermogen

Aantal PV-systemen

Geïnstalleerd vermogen

België/Luxemburg1

65

6.578

86

9.453

118

11.660

Denemarken

11

145

14

452

24

2.697

Frankrijk

41

3.125

79

7.437

134

12.798

Duitsland

380

52.190

479

67.528

564

82.191

Nederland

19

1.500

29

2.487

36

3.238

Polen

1

50

1

50

2

99

Portugal

24

2.643

37

4.313

41

4.890

Spanje

40

2.224

52

3.384

101

6.310

ALDI Nord

581

68.455

777

95.104

1.006

123.883

1 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie "Rapportprofiel").

Dakoppervlak met PV-systeem in eigen beheer

Dakoppervlak1 waarop een PV-systeem in eigen beheer geïnstalleerd is (in m2)

2020

2021

België/Luxemburg2

54.400

66.333

Denemarken

3.300

18.000

Frankrijk

112.698

194.000

Duitsland

363.300

747.192

Nederland

41.185

50.369

Polen

145

290

Portugal

25.940

34.052

Spanje

40.613

88.322

ALDI Nord

641.581

1.198.558

1 De gegevens werden in 2020 voor de eerste keer verzameld.
2 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie "Rapportprofiel").

Interne elektriciteitsproductie

Elektriciteit gegenereerd door fotovoltaïsche systemen en intern verbruik (in MWh)

Gegenereerde elektriciteit

Intern verbruik

Gegenereerde elektriciteit

Intern verbruik

Gegenereerde elektriciteit

Intern verbruik

België/Luxemburg1

4.222

3.479

7.049

5.588

9.149

6.670

Denemarken

100

100

125

125

1.138

1.138

Frankrijk

3.512

2.118

5.913

5.232

10.725

9.865

Duitsland

36.477

25.511

56.926

38.197

60.009

38.118

Nederland

1.072

903

1.740

1.516

2.286

1.638

Polen

18

18

57

57

115

115

Portugal

3.250

2.793

3.848

3.155

5.460

4.825

Spanje

3.791

3.674

4.212

4.001

5.632

5.380

ALDI Nord

52.442

38.596

79.870

57.872

94.514

67.749

1 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie "Rapportprofiel").

Hoeveelheid afval

Hoeveelheid afval per soort afval (in metrische tonnen)1

Het grootste deel van het geproduceerde afval is toe te schrijven aan verpakkingsafval. Gevaarlijk afval, in totaal 1.582 metrische ton, is goed voor slechts 0,4 procent van de totale hoeveelheid afval. Dit omvat gebruikte olie, oliefilters, voertuigaccu’s en tl-buizen die kwik bevatten. Vanaf 2020 werden gegevens internationaal verzameld en gerapporteerd, inclusief Polen vanaf 2021. De vorige jaren werden de gegevens enkel verzameld voor en gerapporteerd voor de ondernemingen van ALDI Duitsland.

2019

2020

Totaal

Totaal

Totaal hoeveelheid afval

Gevaarlijk afval3

Papier/bordpapier/karton

Stedelijk afval4

Organisch afval

Elektronica en elektronische toestellen

Verpakkingsafval totaal

Waarvan plastic (o.a. folie, petflessen)

 

waarvan: bordpapier/papier

waarvan: ander verpakkingsafval5

België/Luxemburg6

n.v.t.

39.860

33.415

190

n.v.t.

4.933

n.v.t.

n.v.t.

28.292

1.207

27.085

n.v.t.

Denemarken7

n.v.t.

8.918

8.797

n.v.t.

n.v.t.

4.241

n.v.t.

n.v.t.

4.556

n.v.t.

4.556

n.v.t.

Frankrijk

n.v.t.

35.744

47.048

68

10

6.914

1.047

13

38.995

1.660

37.335

n.v.t.

Duitsland

262.608

239.237

215.096

1.246

344

62.380

864

96

150.167

26.702

123.033

431

Nederland

n.v.t.

38.179

39.084

54

10

13.219

n.v.t.

33

25.768

2.107

23.660

n.v.t.

Polen

n.v.t.

n.v.t.

13.753

16

52

6.026

100

12

7.548

486

6.408

654

Portugal

n.v.t.

4.412

6.051

9

49

1.561

n.v.t.

1

4.432

159

4.202

71

Spanje

n.v.t.

15.990

17.998

n.v.t.

n.v.t.

2.834

n.v.t.

11

15.153

523

14.629

n.v.t.

ALDI Nord

262.608

382.340

381.242

1.582

465

102.109

2.011

165

274.910

32.845

240.908

1.156

n.v.t. = gegevens niet beschikbaar

1 Deze gegevens zijn deels op schattingen en extrapolaties gebaseerd.
2
De toewijzing van afval is niet altijd duidelijk gedefinieerd. Hierdoor kunnen de hoeveelheden per categorie jaarlijks schommelen.
3
Exclusief elektronica en elektronische toestellen.
4
Industrieel afval. Hieronder vallen ‘restafval’, grofvuil, hout en metaalschroot.
5
Hieronder valt ander verpakkingsafval, zoals bloem- en plantenpotten.
6
De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie "Rapportprofiel").
7
Gegevens incl. winkels en logistiek, excl. administratiegebouwen.

Verpakkingsafval per categorie voor ALDI Nord

Gewicht en percentage verpakkingsafval per categorie (in tonnen en procent)

Waste by methods of disposal

Hoeveelheid afval volgens verwijderingsmethode

Hoeveelheid afval in Duitsland naar rato van de verwijderingsmethode (in procent)1.2

Met ruim 94 procent werd in 2021 het meeste niet-gevaarlijk afval teruggewonnen of gerecycleerd (inclusief compostering).

Waste by methods of disposal

1 Toewijzing van soorten afvalverwijdering is deels gebaseerd op schattingen.
2
De reikwijdte van de gegevens zal in de komende jaren worden uitgebreid en geïnternationaliseerd, afhankelijk van de beschikbaarheid.
3 Inclusief verbranding voor energierecuperatie.

Waterverbruik

Waterverbruik (in kubieke meter)1

Het licht gestegen verbruik in 2021 in de verschillende landen was te wijten aan verschillende factoren, waaronder de opening van nieuwe winkels, grote lekken, waterverbruik om te voldoen aan COVID-19-maatregelen en besproeiing van daken door alarmsensoren van het koelsysteem.

2019

2020

2021

België/Luxemburg2

51.048

55.991

61.101

Denemarken

14.726

15.418

16.729

Frankrijk

166.618

186.900

282.930

Duitsland

264.138

271.369

253.060

Nederland

62.527

65.601

59.287

Polen

25.578

33.478

27.886

Portugal

87.838

96.104

93.003

Spanje

136.858

132.780

152.139

ALDI Nord

809.330

857.642

946.135

1 Deze gegevens zijn deels op schattingen en extrapolaties gebaseerd.
2
De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie "Rapportprofiel").

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

 

   

   

 

 

 

 

 

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch