1. Home
  2. Doelstellingen 2021

CR-programma 2021 internationaal

In 2021 werd het CR-programma grondig herzien. Er werden interne vereisten ontwikkeld voor doelstellingen die in het CR-programma moeten worden opgenomen. Sommige doelen die niet aan deze vereisten konden voldoen (bijvoorbeeld “SMART-criteria”) werden verwijderd en andere werden aangepast. We streven ernaar dat alle doelstellingen aan de interne vereisten voldoen in het volgende uitgebreide Duurzaamheidsrapport 2023.

Klant & product

Doel

Beschrijving van doelstellingen en scope

Status 2021 & volgende stappen

SDG's

20% minder nieuw plastic eigenmerkverpakkingen tegen 2025

Het totale gewicht van nieuw plastic bij eigenmerkverpakkingen bij ALDI Nord (uitgezonderd groenten en fruit) met 20% verminderen – evenredig met verkoop – ten laatste tegen het einde van 2025 (basisjaar 2020).

Project in uitvoering.
We werken voortdurend aan de optimalisatie van onze verpakkingen om nieuw plastic te verminderen. In Duitsland alleen al bespaarden we in 2021 ongeveer 4.775 ton plastic in de verpakkingen van onze eigenmerkproducten ten opzichte van 2020.

SDG 12

30% gerecycleerd materiaal in plastic verpakkingen van eigen merken tegen 2025

30% gerecycleerd materiaal in plastic verpakkingen van eigen merken tegen ten laatste 2025 (gemiddelde waarde).

Project in uitvoering.
We optimaliseren onze verpakkingen voortdurend om de hoeveelheid gerecycleerd materiaal in plastic verpakkingen te verhogen. In Duitsland bijvoorbeeld gebruiken we voor onze literflessen  mineraalwater van eigen merk voortaan 100% gerecycleerd materiaal.

SDG 12

100% duurzaam gecertificeerde en/of gerecycleerde materialen voor alle productverpakking tegen eind 2020

Omschakeling van alle recent aangekochte productverpakkingen naar duurzaam gecertificeerde materialen (FSC®, PEFC™, EU Ecolabel of vergelijkbare standaarden) of verpakkingen die voor meer dan 70% uit gerecycleerd materiaal bestaan bij ALDI Nord, afhankelijk van de beschikbaarheid tegen eind 2020. De vereiste heeft betrekking op alle eigenmerkproducten binnen het standaardassortiment, de seizoensproducten en de foodactieartikelen.

Project in uitvoering.
Dit is sinds begin 2021 een vereiste voor onze leveranciers op het vlak van aanbestedingen. Door leveringsproblemen kan echter niet 100% aan die vereiste voldaan worden.

SDG 12

100% herbruikbare, recycleerbare of composteerbare verpakkingen tegen eind 2025

100% van de eigenmerkverpakkingen bij ALDI Nord moet recycleerbaar, composteerbaar of herbruikbaar zijn tegen eind 2025.

Project in uitvoering.
We hebben een internationale recycleerbaarheidsrichtlijn gepubliceerd en optimaliseren  onze verpakkingen continu om de recycleerbaarheid te verhogen. In België werd in maart 2021 bijvoorbeeld onze niet-recycleerbare verpakking van cacaopoeder vervangen door een 100% recycleerbare plastic verpakking. 

SDG 12

15% minder verpakking tegen eind 2025

Het totale gewicht van verpakkingsmateriaal van eigenmerkproducten bij ALDI Nord (uitgezonderd groenten en fruit) met 15% verminderen – evenredig met verkoop – ten laatste tegen het einde van 2025 (basisjaar 2020).

Project in uitvoering.
Alternatief materiaal ontwikkelen om verpakkingen te verminderen – rekening houdend met voedselverliezen en productkwaliteit- en veiligheid. In Frankrijk werden bijvoorbeeld harde plastic deksels verwijderd van alle gekoelde kant-en-klare salades. Hierdoor verminderde het totale verpakkingsgewicht met gemiddeld 37%. Zo wordt er elk jaar 120 ton plastic bespaard.

SDG 12

Herbruikbare netjes voor groenten en fruit.

Uitrol van herbruikbare netjes voor groenten en fruit in alle winkels van de ALDI-ondernemingen.

Project in uitvoering.
De netjes zijn al beschikbaar in Duitsland, Denemarken, Portugal en Spanje. De overige landen zijn bezig met de invoering.

SDG 12

Geen plastic wegwerptassen meer (behalve knooptassen) tegen eind 2021

Geen plastic wegwerptassen meer (behalve knooptassen) tegen eind 2021: Om dit doel te bereiken, moet het assortiment herbruikbare draagtassen worden uitgebreid. Deze tassen moeten hersteld en/of gewassen kunnen worden en duidelijk herbruikbaar zijn en er moet rekening gehouden worden met haptiek en het draagcomfort. Tassen die niet aan deze vereisten voldoen, vallen niet onder deze doelstelling. Papieren zakken worden apart in beschouwing genomen.

Project in uitvoering.
Door leveringsproblemen van papier en herbruikbare tassen kon deze doelstelling niet in alle landen gerealiseerd worden. We zijn bezig deze doelstelling zo snel mogelijk te realiseren.

SDG 12

100% onverpakte of milieuvriendelijk verpakte biologische groenten en fruit tegen eind 2023

100% van onze biologische producten (biologische groenten & fruit) zal tegen eind 2023 in alle ALDI-ondernemingen onverpakt zijn of een milieuvriendelijke verpakking hebben. Het gebruik van plastic moet tot een minimum beperkt worden. Dat wil zeggen dat verpakkingsmateriaal enkel gebruikt mag worden voor zover dat noodzakelijk is om de productkwaliteit, -veiligheid en -behandeling te garanderen.

Project in uitvoering.
We optimaliseren onze verpakkingen voortdurend om verpakkingsmateriaal te reduceren, met de nadruk op minder plastic en meer recycleerbare materialen. Zo hebben we in Spanje al een optimalisatiegraad van 83,3% bereikt en in Nederland van 50%.

SDG 12

Aandeel onverpakte artikelen in de sector groenten en fruit naar minstens 40% tegen eind 2025

Minstens 40% onverpakte groenten en fruit tegen eind 2025 in de winkels van alle ALDI-ondernemingen. Voor producten die een verpakking nodig hebben, zullen enkel duurzame en milieuvriendelijke verpakkingen gebruikt worden.

Project in uitvoering.
Al gerealiseerd in Portugal en Polen. We optimaliseren onze verpakkingen voortdurend om verpakkingsmateriaal te reduceren, met nadruk op hoge uitpakpercentages, rekening houdend met voedselverliezen, -veiligheid en -behandeling. In Duitsland bedraagt het aandeel 30%.

SDG 12

Geen plastic tussenlaag in kratten tegen eind 2021

In alle ALDI-ondernemingen zal tegen eind 2021 100% van de plastic tussenlagen in kratten voor groenten & fruit  verwijderd worden.

Doelstelling gerealiseerd.
In alle ALDI-landen worden plastic tussenlagen niet meer gebruikt voor kratten van groenten en fruit.

SDG 12

Optimalisatie van de samenstelling van 100% van de eigenmerk-foodproducten voor kinderen tegen eind 2024 *,**

Eigenmerkproducten uit het standaardassortiment van van ALDI die kinderproducten zijn volgens de ALDI Nord-definitie. Optimalisatie wordt uitgevoerd op basis van intern gedefinieerde ALDI-criteria die o.a. het voedingsprofielmodel van de WHO omvatten.

Doelstelling deels gerealiseerd.
De uitvoering is wel bezig in alle landen. Er is een holistische reorganisatie van de strategie voor kinderproducten gepland tegen eind 2022.

Marketing van ongezonde keuzes voor kinderen vermijden en gezondere producten promoten tegen eind 2021.

Marketing van ongezonde producten voor kinderen vermijden en gezonde producten promoten (inclusief fruit en groenten) in alle ALDI-ondernemingen tegen eind 2021, met uitzondering van speciale aanbiedingen, bv. Kerstmis.

Doelstelling wordt momenteel herzien.
Er is een holistische reorganisatie van de strategie voor kinderproducten gepland tegen eind 2022. Update over de doelstelling zal in het volgende rapport meegedeeld worden.

SDG 02

Eigen merken lanceren voor producten voor kinderen tegen eind 2021

Een nieuw ALDI-merk voor kinderen lanceren en promoten tegen eind 2021.

Doelstelling wordt momenteel herzien.
Er is een holistische reorganisatie van de strategie voor kinderproducten gepland tegen eind 2022. Update over de doelstelling zal in het volgende rapport meegedeeld worden.

Samenwerking met minstens één partner op nationaal of internationaal niveau voor het aanbod aan kinderproducten tegen eind 2021

Samenwerking met leveranciers, organisaties en deskundigen om het huidige productaanbod voor kinderen te verbeteren en innovaties te ontwikkelen voor alle ALDI-ondernemingen tegen eind 2021.

Doelstelling deels gerealiseerd.
Samenwerking met partner deels opgezet. Zie voorbeelden van samenwerking op nationaal niveau in bv. Nederland en Portugal.

Er is een holistische reorganisatie van de strategie voor kinderproducten gepland tegen eind 2022.

SDG 17

Verbeterde nutritionele samenstelling van 100% van de gedefinieerde productgroepen tegen eind 2022

Verbetering van de producten door een optimale nutritionele samenstelling (bv. minder zout, suiker of vet of meer vezels) en aanbod van betrouwbaar assortiment voor klanten met bijzondere voedingsbehoeften binnen de productgroepen Ontbijt, Zuivel, Gekoelde kant-en-klare levensmiddelen, Diepvries en Niet-Alcoholische Dranken in alle ALDI-ondernemingen tegen eind 2022.

Project in uitvoering.

SDG 02

100% van alle eigen merken van ALDI registreren voor het Nutri-Score-label tegen eind 2024 *,**

Alle eigenmerk-foodproducten. Buiten scope: Gerechtvaardigde, intern gedefinieerde uitzonderingen. Uitzonderingen worden o.a. bepaald op basis van de verwachtingen van de klant.

Project in uitvoering.
De uitvoering is bezig in alle landen.

SDG 02

Verbetering van de etikettering en communiceren over meerwaarde op het gebied van duurzaamheid

Verbetering van de etikettering en de communicatie over de meerwaarde op het gebied van duurzaamheid, bv. dierenwelzijn, veganistisch, biologisch, verbeterde voedingswaarde-etikettering en maatschappelijke projecten in alle ALDI-ondernemingen.

Project in uitvoering.
Valt onder de etiketteringsdoelstellingen voor lokale voeding, vegetarische en veganistische producten en Nutri-Score.

SDG 12

Uitbreiding van biologisch assortiment

De gaten in het biologische assortiment in elk ALDI-land en elke productgroep vaststellen en ontbrekende producten in het assortiment vermelden.

Project in uitvoering.

Uitbreiding van vegetarisch en veganistisch assortiment

Uitbreiding van het aanbod aan vegetarische en veganistische producten, inclusief certificering (bv. V-label) in alle ALDI-ondernemingen.

Project in uitvoering.

Aanbrengen van een label op 100% van de vegetarische en veganistische producten voor alle nieuwe producten/nieuwe aankopen vanaf 2021

100% etikettering van alle vegetarische en veganistische producten (V-label/vegan flower) voor alle nieuw aangekochte/nieuw opgenomen producten in alle ALDI-ondernemingen, met focus op cosmetica, persoonlijke verzorging, health & beauty, vanaf 2021.

Doelstelling gerealiseerd.
We hebben een doorlopend proces ontwikkeld om nieuw opgenomen vegetarische en veganistische producten binnen de scope te etiketteren.

SDG 12

100% van de winkels in een samenwerkingsverband integreren om tegen eind 2021 voedselverspilling te verminderen

100% van de ALDI-winkels in samenwerkingsverbanden met ngo’s integreren om voedselverspilling te verminderen tegen 2021 (bv. Tafel, Too Good To Go, Refood). De doelstelling is bereikt zodra elke winkel regelmatig samenwerkt met een of meer gedefinieerde potentiële partners.

Regelmatig betekent dat de herverdeling van voedseloverschotten zo vaak mogelijk van beide kanten mogelijk gemaakt moet worden.

Project in uitvoering.
De doelstelling werd bereikt in Portugal, Denemarken, Polen en Duitsland. In de overige landen werd de doelstelling niet bereikt wegens nationale uitdagingen (o.a. infrastructuur, uitbreiding, strategische prioriteiten van de ondernemingen). Deze landen zullen aan deze doelstelling blijven werken en de updates communiceren in het volgende rapport.

SDG 17

Producten van de voedseloverschotten aanbieden tegen eind 2021

Producten ontwikkelen die gemaakt zijn van voedseloverschotten en de minstens één product binnen welomschreven productgroepen introduceren bij ALDI Nord tegen eind 2021.

Doelstelling gerealiseerd.
ALDI Nord Duitsland bood “Wetteräpfel” (appels met beschadigingen door het weer) en “Knödelkult” (knoedels gemaakt van overtollig brood). ALDI Portugal bood in augustus 2021 broodbier aan dat gemaakt was van overtollig brood uit eigen winkels en ALDI Spanje bood tomatensaus en confituur aan uit voedseloverschotten.

Aanbrengen van een label op 100% van de nationale producten voor alle nieuwe producten/nieuwe aankopen vanaf 2021

100% etikettering van alle nationale producten, bv. met een nationale vlag, voor alle nieuw aangekochte/nieuw opgenomen producten in alle ALDI-ondernemingen tegen eind 2021. Scope: groenten en fruit, zuivel, vers vlees en vis.

Doelstelling gerealiseerd.
De vereiste is sinds 2021 geïntegreerd in de inkoopvoorwaarden. Volgens die vereiste moeten alle nationale producten geëtiketteerd worden volgens de nieuw opgestelde ALDI Guideline for Local Food

SDG 12

Aanbod aan streekproducten ontwikkelen in elk ALDI-land tegen eind 2021

Ontwikkeling van aanbod aan streekproducten in elk ALDI-land tegen eind 2021. Scope: groenten en fruit, zuivel, vers vlees en vis.

Doelstelling deels gerealiseerd.
De uitvoering zal verder verlopen volgens de nieuw gedefinieerde ALDI Guideline for Local Food, die een duidelijke beschrijving geeft van streek- en nationale producten en verdere onderverdelingen.

Tegen eind 2024 100% vegetarische en veganistische alternatieven op basis van soja aanbieden voor zuivel, vlees, vis & eieren (geëtiketteerd met V-label/Green Heart) met Europese en/of gecertificeerde soja*,**

Producten zijn op basis van soja wanneer soja een primair en/of waardevol ingrediënt is. Getextureerd soja-eiwit (TSP) behoort ook tot de scope. Geaccepteerde certificeringen en normen zijn RTRS, Pro Terra, ISCC+, SFAP Non-Conversion, CRS, BFA, Donau Soja/Europa Soya, Cargill Triple S, ADM Responsible Soybean Standard, Bunge Pro S.

Doelstelling deels gerealiseerd.
De vereiste is geïntegreerd in de inkoopvoorwaarden. Alle veganistische en vegetarische sojaproducten binnen de scope moeten Europese en/of gecertificeerde soja bevatten.

Compensatie van alle CO2-uitstoot voor internationaal aangekochte veganistische alternatieven voor vlees, vis en zuivel (met V-label) bij ALDI Nord tegen eind 2023.

Veganistische alternatieven voor vlees, vis en zuivel met het V-label worden door International Buying aangekocht. De scope omvat ook vegetarische variëteiten als die deel uitmaken van een gemengde doos waarin veganistische producten worden aangeboden.

Nieuwe doelstelling.
De eerste koolstofneutrale producten worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 op de markt gebracht.

SDG 12

* De formulering van de doelstelling werd aangepast volgens de vereisten.
** Het streefjaar van de doelstelling werd aangepast.

Toeleveringsketen & grondstoffen

Doel

Beschrijving van doelstellingen en scope

Status 2021 & volgende stappen

SDG's

De doelstelling van 100% gecertificeerde bloemen en planten nastreven**

Het aandeel gecertificeerde duurzame planten en bloemen (bv. GLOBALG.A.P. in combinatie met GRASP of alternatieve normen) in alle ALDI-ondernemingen continu opvolgen

Project in uitvoering. In een volgende stap zullen we de manier van opvolgen in alle landen proberen te harmoniseren om meer betrouwbare gegevens te verkrijgen om zo een duidelijk overzicht te krijgen van de status van de doelstelling.

SDG 12

Sociale evaluatie van 100% van de producenten voor groenten en fruit tegen eind 2023*, **

Het aandeel gecertificeerde duurzame groenten en fruit (bv. GLOBALG.A.P. in combinatie met GRASP of alternatieve normen) in alle ALDI-ondernemingen continu verhogen.

Project in uitvoering. De certificering van groenten en fruit is een internationale vereiste voor onze leveranciers voor landen met middelhoog of hoog risico. We accepteren bv. GRASP, Rainforest Alliance, Fairtrade.

In de volgende stappen richten we ons op het opvolgen en controleren van de vereiste. Hiervoor ontwikkelen we een controlesysteem tegen eind 2023.

Uitbreiding van criteria voor dierenwelzijn.

Voortdurende uitbreiding van test- en certificatiesystemen en eigen normen in alle ALDI-ondernemingen en daarbij verder gaan dan wat wettelijk verplicht is en ook rekening houdend met aspecten van dierenwelzijn.

Project in uitvoering. In 2021 hebben we een update van onze International Animal Welfare Policy gepubliceerd.

100% duurzaam katoen tegen eind 2025

Gebruik van duurzaam katoen (bv. GOTS, OCS 100/blended, Fairtrade, gerecycleerd katoen, BCI, CmiA) voor alle kleding en huishoudtextiel in alle ALDI-ondernemingen tegen eind 2025.

Project in uitvoering. 82,0% in 2021; + 18 procentpunten in vergelijking met het jaar ervoor.

De inkoopafdeling zal verder duurzaam katoen inkopen.

SDG 12

Verdere uitvoering van Corporate Responsibility Supplier Evaluations

Uitrol van Corporate Responsibility Supplier Evaluations (CRSE) in alle toeleveringsketens met hoog risico tegen 2027.

Project in uitvoering. In 2021 werd het CRSE-concept herzien. Dat resulteerde in CRSE 2.0, waarmee er een vergelijking gemaakt kan worden tussen verschillende productgroepen. Bananen en ananassen werden als eerste audits op bedrijfsniveau in de CRSE opgenomen en er werd een pilootproject gestart met vis en zeevruchten (leveranciers van tonijn in blik). Verder zijn we begonnen met een piloot-CRSE voor DIY-leveranciers. De volgende stappen bestaan uit het finaliseren van de beoordelingen van de CRSE 2.0-piloten en de tools aan te passen indien nodig.

SDG 8

Engagement om ontbossing en omzetting van natuurlijke ecosystemen uit onze toeleveringsketens met hoge prioriteit te elimineren tegen 31 december 2030

Waaronder tot wel tien toeleveringsketens die verband houden met ontbossing. Te beginnen met hout, palmolie, soja, suiker, bananen en rundvlees, waarna andere zullen volgen.

Nieuwe doelstelling. Te beginnen met de invoering van vereisten voor suiker en rundvlees.

SDG 06

Engagement om tegen eind 2022 de namen en adressen te publiceren van onze eerstelijnsleveranciers in de voedingssector die deel uitmaken van onze hoogrisicotoeleveringsketens

De scope omvat alle relevante voedselvoorzieningsketens op basis van een risicoanalyse.

Nieuwe doelstelling. Te beginnen met de publicatie van de leverancierslijst.

Impact op mensenrechten vaststellen en transparante verslaggeving invoeren volgens onze due diligence-strategie

We streven ernaar om tot 12 HRIA’s uit te voeren en te publiceren tegen 2025 waarvan minstens één in elke toeleveringsketen met hoog risico.

Nieuwe doelstelling. De eerste stappen zijn om uitzonderlijke HRIA’s in 2022 te publiceren en de volgende stappen de bepalen op basis van de jaarlijkse risicobeoordeling.

SDG 08

Creëren van klachtenmechanismes die voldoen aan de vereisten van de VN-richtlijnen in onze toeleveringsketens met hoog risico tegen 2025*, **

Klachtenmechanismes invoeren in alle toeleveringsketens met hoog risico tegen 2025.

Project in uitvoering. We zijn momenteel klachtenmechanismes aan het creëren en versterken met andere belanghebbenden. Dit engagement omvat deelname aan de Speak for Change Pilot op amfori en aan het klachtenmechanisme van de International Accord for Health and Safety in the Garment and Textile Industry. We zullen tegen eind 2022 verslag uitbrengen over onze eerste resultaten.

SDG 08

100% transparantie over alle chemische stoffen die gebruikt worden in alle productievestigingen waar natte processen worden toegepast voor ALDI tegen 2024*, **

De doelstelling omvat alle productievestigingen waar natte processen worden toegepast in risicolanden voor de productie van ALDI-textiel en -schoenen.

Project in uitvoering. De naleving van de ZDHC MRSL wordt jaarlijks gecontroleerd in afvalwater en slib. Chemische inventarissen worden enkel steekproefsgewijs gevraagd, bijgevolg is er geen systematische transparantie. De nieuwe vereiste werd in februari 2022 aan de leveranciers gecommuniceerd.

SDG 03

* De formulering van de doelstelling werd aangepast volgens de vereisten.
** Het streefjaar van de doelstelling werd aangepast.

Klimaat & milieu

Doel

Beschrijving van doelstellingen en scope

Status 2021 & volgende stappen

SDG's

40% vermindering van uitstoot van broeikasgassen tegen eind 2021

40% vermindering van uitstoot van broeikasgassen in alle ALDI-ondernemingen tegen eind 2021 ten opzichte van het referentiejaar 2015.

Doelstelling gerealiseerd. In 2021 was de uitstoot van broeikasgassen in alle ALDI-ondernemingen met 49% verminderd ten opzichte van het referentiejaar 2015.

SDG

Verhoging van het aandeel van ALDI-winkels die uitgerust zijn met fotovoltaïsche installaties via een continue uitbreiding*

Alle nieuwe winkels zullen worden uitgerust met zonnepanelen. In elke winkel waar het technisch en economisch haalbaar is, zullen er systemen geïnstalleerd worden.

Project in uitvoering. 863 zonnepanelen tegen eind 2021. +11% ten opzichte van het voorgaande jaar.

SDG 07

Installatie van ledverlichting in alle nieuwe ALDI-winkels tegen eind 2019

Installatie van ledverlichting in alle nieuwe ALDI-winkels (binnen- en buitenverlichting) tegen eind 2019

Doelstelling gerealiseerd voor binnen- en buitenverlichting in alle nieuwe ALDI-winkels.

SDG 08

ALDI Nord-bedrijvengroep verplicht de leveranciers die 75% vertegenwoordigen van de uitstoot van aangekochte producten en diensten om tegen 2024 Science Based Targets vast te leggen

Onze leveranciers die minstens 75% vertegenwoordigen van de uitstoot van aangekochte goederen en diensten ertoe verplichten hun eigen wetenschappelijk onderbouwde reductiedoelstellingen te stellen tegen 2024.

Project in uitvoering. In 2021 hebben we het doel bereikt met 27%.

55% vermindering van uitstoot van broeikasgassen tegen eind 2030 (referentiejaar 2020)

55% absolute vermindering van uitstoot van broeikasgassen in alle ALDI-ondernemingen tegen eind 2030 ten opzichte van het referentiejaar 2020 (Science Based Target).

Nieuwe doelstelling. Project in uitvoering. 25,4% vermindering van uitstoot van broeikasgassen tegen eind 2021 ten opzichte van het referentiejaar 2020.De focus lag op het verhogen van efficiëntie en op groene stroom/vergroening.

SDG 07

* De formulering van de doelstelling werd aangepast volgens de vereisten.
** Het streefjaar van de doelstelling werd aangepast.

De gemeenschappelijke doelstellingen, en de landspecifieke doelstellingen, zijn beschikbaar als een aparte PDF.

 

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

 

   

   

 

 

 

 

 

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch