1. 2020
  2. Tussentijds rapport 2020
  3. Bestrijding van corruptie

UN Global Compact Voortgangsrapport (COP) 2020 - Bestrijding van corruptie

Bestrijding van corruptie

Beginsel 10: Maatregelen tegen corruptie

Op waarden gebaseerd bedrijfsbeleid

“Eenvoudig. Verantwoordelijk. Betrouwbaar.” Deze waarden sturen ons handelen. Zij zijn als standaard voor ALDI Nord vastgelegd in onze bedrijfsmissie “Eenvoudig ALDI”. Die missie geeft voor circa 79.000 ALDI-medewerkers duidelijk de richting aan. Wij verbinden ons ertoe om steeds in overeenstemming met onze bedrijfswaarden te handelen en nooit risico’s te nemen door compliance-inbreuken. Wij verwachten ook van alle ALDI-medewerkers en handelspartners dat zij verantwoordelijk en trouw handelen en zich aan alle regels, richtlijnen en afspraken houden. De meeste ALDI-landen hebben compliancedoelstellingen vastgelegd waarin deze eisen vastgelegd zijn.

Onze visie op compliance

Onze bedrijfsmissie en het compliance-managementsysteem (CMS) bieden ALDI-medewerkers duidelijke richtlijnen voor een ethische en gereglementeerde handelswijze. We werken momenteel aan een overkoepelende “Code of Conduct” voor ALDI Nord waarin alle compliance-thema’s worden opgenomen. De Algemene Inkoopvoorwaarden bevatten duidelijke regels die de relatie tussen leveranciers en de ALDI-centrales definiëren: Concurrentieverstorend gedrag van leveranciers of producenten is verboden. Voor inbreuken – bijvoorbeeld onrechtmatig laattijdige of uitblijvende leveringen – zijn sancties voorzien. Om te garanderen dat in alle vestigingen van ALDI Nord dezelfde normen gehanteerd worden, zijn er in de Algemene Inkoopvoorwaarden ook compliance-eisen voor de contractuele partijen vastgelegd. Als er duidelijke aanwijzigen zijn voor regelovertreding – hetzij door een leverancier, hetzij door een ALDI-medewerken –, dan voeren de compliance-verantwoordelijken een grondig onderzoek uit.

Gestructureerd compliance-managementsysteem

Het CMS moet alle ALDI-medewerkers helpen om de ALDI-kernwaarden te allen tijde na te leven. Maar CMS moet vooral het succes van ALDI op lange termijn garanderen en inbreuken en risico’s vermijden of verminderen. Het staat internationaal alle ALDI-centrales ter beschikking, maar moet in sommige landen nog ingevoerd worden.

Als deel van CMS werden klokkenluider-systemen (whistleblowing) gecreëerd die dienen om informatie over compliance-inbreuken binnen ALDI Nord op te sporen. Inbreuken tegen de geldende wetgeving en tegen interne voorschriften kunnen via deze kanalen gemeld worden – anoniem of met vermelding van eigen naam. Voorbeelden van inbreuken zijn corruptie, concurrentiebeperkingen en onethisch gedrag alsook de niet-naleving van milieunormen. In Duitsland kan ook de niet-naleving van sociale normen – bijvoorbeeld van fundamentele mensenrechten of veiligheidsvoorschriften op het werk – via deze weg gemeld worden. De klokkenluider-systemen zijn te allen tijde beschikbaar op de websites voor interne en externe partijen. In het referentiejaar hebben ALDI Frankrijk, ALDI Polen en ALDI Portugal klokkenluider-systemen ingevoerd en vrijgegeven voor gebruik. Ook ALDI Denemarken en ALDI Nederland hebben hun meldingskanalen aangepast – die staan sinds 2021 ter beschikking. In enkele landen is er bovendien een klachtensysteem en andere kanalen die ALDI-medewerkers in geval van seksuele intimidatie, pesterij, discriminatie, agressie en geweld kunnen gebruiken. In Nederland is bijvoorbeeld zo’n klachtensysteem in gebruik.

Verankering in het bedrijf

Om alle ALDI-medewerkers voor het belang van compliance te sensibiliseren, worden verschillende opleidingen georganiseerd. Nieuwe medewerkers krijgen in het begin van hun tewerkstelling opleidingen over de belangrijkste richtlijnen van ALDI Nord. In Duitsland volgen ook de stafleden en de Managing Directors van alle afdelingen van ALDI Einkauf regelmatig opleidingen. Daarbij komt een brede reeks kritische thema’s aan bod – zoals kartelrecht, oneerlijke concurrentie, bescherming van bedrijfsgeheimen, anticorruptie alsook gegevensbescherming en informatiebeveiliging. Sinds 2019 maakt die inhoud deel uit van een verplichte klassikale opleiding aan de ALDI Academie. Wegens de COVID-19-pandemie hebben we de klassikale evenementen in het referentiejaar aangepast naar een online aanbod. Om de twee tot drie jaar vinden gelijkaardige cursussen ook plaats in de ALDI-centrales in België, Frankrijk, Nederland, Portugal en Spanje. In Denemarken worden de opleidingen sinds 2020 gegeven. Bovendien breiden we de communicatie over compliance op de websites uit en nemen we deel aan evenementen in de sector – bijvoorbeeld aan het “Bundeskongress Compliance” in Duitsland.

Bij alle activiteiten beschouwen we een betrouwbare gegevensbescherming als basisvoorwaarde. De richtlijnen van de ALDI-centrales over algemene beginselen, doelen en verantwoordelijkheden zijn bedoeld om een volledige informatiebeveiliging en een gegevensbescherming in overeenstemming met de wet in alle bedrijfsprocessen te waarborgen. ALDI-medewerkers worden regelmatig opgeleid op het gebied van informatiebeveiliging en gegevensbescherming. Bovendien vinden er doelgroepgerichte cursussen over gegevensbescherming plaats, bijvoorbeeld over de omgang met gegevens van medewerkers of klanten.

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

 

   

   

 

 

 

 

 

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch