1. 2020
  2. Tussentijds rapport 2020

Verklaring van blijvende steun voor de UNGC

Beste lezer,

UN Global Company Logo – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord

Het jaar 2020 werd ook bij ALDI Nord in grote mate door de COVID-19-pandemie gekenmerkt. Als distributeur van levensmiddelen dragen wij in deze crisis een bijzonder grote verantwoordelijkheid. In het voorjaar van 2020 hebben wij snel gehandeld: Dankzij strenge hygiëne- en veiligheidsmaatregelen – zowel voor de medewerkers als voor onze klanten – konden we garanderen dat winkelen ook tijdens de pandemie veilig kon verlopen. Bovendien hebben we technische voorwaarden gecreëerd voor alle domeinen waar mobiel werk mogelijk is. Of het nu in de winkel, in het magazijn of van thuis uit was, alle ALDI-medewerkers hebben in deze uitzonderlijke crisissituatie buitengewoon werk geleverd. De ALDI-centrales hebben de medewerkers in de winkels en de distributiecentra voor hun onvermoeibare inzet bedankt met een bonus of een waardebon.

De coronapandemie heeft ons in het afgelopen jaar duidelijk gemaakt dat we in crisistijden niet aarzelend mogen afwachten, maar vastberaden moeten handelen. Deze les moeten we ook toepassen in een andere crisis waarvan de gevolgen niet minder dramatisch zijn: de klimaatcrisis. Daarom hebben we ons klimaatbeleid nog eens duidelijk verscherpt: In juli 2020 hebben wij ons als eerste discounter aangesloten bij “Science Based Targets initiative”. Met onze toetreding verbinden wij ons ertoe om in de komende twee jaar bindende en wetenschappelijk gecontroleerde doelen vast te leggen om onze CO2-uitstoot te verminderen die in overeenstemming zijn met de 1,5 graad-doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs. In 2022 zullen we informatie geven over deze nieuwe doelen.

Ook op de andere gebieden van onze duurzaamheidsinspanning hebben we het laatste jaar midden in de pandemie niet stilgezeten. Bijvoorbeeld bij het verminderen van plastic afval: Eind 2020 hebben we in de volledige ondernemingsgroep ALDI Nord de verkoop van wegwerpproducten zoals borden, bestek, bekers, rietjes of wattenstaafjes stopgezet. Bovendien hebben we in 2021 nieuwe internationale verpakkingsdoelen vastgelegd. Een van deze doelen luidt: Tegen 2025 moeten verpakkingen uit kunststof van onze eigenmerkproducten voor 30 procent uit gerecycleerd materiaal bestaan. Een andere mijlpaal uit het rapporteringsjaar is onze nieuwe internationale richtlijn om voedselverspilling en -afval te vermijden. Deze richtlijn regelt de omgang met voedselresten en is bindend voor de ALDI-centrales en hun handelspartners. ALDI Nord past al jaren talrijke maatregelen toe die erop gericht zijn om voedselverspilling- en afval tot een minimum te beperken. Met de nieuwe richtlijn hebben we hiervoor een bindend kader voor de volledige ondernemingsgroep gecreëerd.

Over deze en verdere vooruitgang rapporteren we in dit tussentijds rapport, dat gebaseerd is op de richtlijnen van het “Global Compact” van de Verenigde Naties (United Nations Global Compact – UNGC). ALDI Nord sloot zich reeds in 2017 als eerste discountretailer aan bij de UNGC en verbindt zich er sindsdien toe om de tien principes na te leven. Samen met de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals – SDG’s) vormen die de basis voor de verdere ontwikkeling van onze duurzaamheidsstrategieën.

Ik wens u veel leesplezier!

Rolf Buyle
Managing Director
International Buying
ALDI Einkauf SE & Co. oHG

RAPPORT 2020

Mensenrechten

MEER
RAPPORT 2020

Arbeidsnormen

MEER
RAPPORT 2020

Milieubescherming

MEER
RAPPORT 2020

Bestrijding van corruptie

MEER

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

 

   

   

 

 

 

 

 

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch