1. 2020
  2. Kerncijfers 2020

Kerncijfers 2020

Management

Totale netto-omzet van de ALDI-centrales
Total net sales of ALDI Nord

Totale netto-omzet in het boekjaar (in miljard euro)

Winkels en medewerkers

Totaal aantal winkels en ALDI-medewerkers (in hoofden) naar geslacht en regio op 31 december

Aantal Winkels

Aantal Medewerkers

waarvan vrouwen

Aantal Winkels

Aantal Medewerkers

waarvan vrouwen

Aantal Winkels

Aantal Medewerkers

waarvan vrouwen

België/Luxemburg1

461

7.234

5.160

456

7.3192

5.083

456

8.056

5.837

Denemarken

183

2.367

1.220

182

2.689

1.456

184

2.594

1.195

Frankrijk

872

9.526

5.974

870

10.070

6.290

885

10.158

6.628

Duitsland

2.219

36.312

25.415

2.206

37.788

25.297

2.210

38.860

26.517

Nederland

496

10.933

6.287

492

11.086

6.444

493

10.104

5.994

Polen

132

2.142

1.845

138

2.694

2.206

157

3.509

2.812

Portugal

65

1.496

987

73

1.633

1.094

83

2.239

1.544

Spanje

294

3.924

2.560

308

4.357

2.870

328

5.463

3.466

ALDI Nord

4.722

73.934

49.448

4.725

77.636

50.740

4.796

80.983

54.029

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige centrales van ALDI België en ALDI Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “bijkomende informatie”).
2
Door latere toevoegingen aan de cijfers van 2019 verschillen de cijfers van het huidige en het vorige rapport gedeeltelijk van elkaar.

Artikelen en eigen merken in ons assortiment

Aantal artikelen en percentage eigenmerkartikelen in ons standaardassortiment

Aantal Artikelen

Percentage eigen merken

Aantal Artikelen

Percentage eigen merken

Aantal Artikelen

Percentage eigen merken

België/Luxemburg1

1.459

95,5

1.479

95,1

1.594

90,0

Denemarken

1.876

70,8

1.741

61,9

1.624

65,3

Frankrijk

1.546

93,7

1.562

93,1

1.775

88,4

Duitsland

1.649

86,9

1.739

85,4

1.579

79,4

Nederland

2.007

92,5

2.075

92,3

1.947

90,5

Polen

2.259

70,1

2.326

67,8

1.991

48,7

Portugal

1.746

84,5

1.908

84,8

2.016

84,4

Spanje

2.311

84,0

2.624

86,1

2.472

85,8

ALDI Nord

1.857

83,9

1.932

82,8

1.875

79,1

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige centrales van ALDI België en ALDI Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “bijkomende informatie”).

Klant & product

Verkochte draagtassen

Aantal verkochte draagtassen naar soort (in duizendtallen)

Totaal

Niet-duurzame draagtassen1


Duurzame draagtassen2

Totaal

Niet-duurzame draagtassen1


Duurzame draagtassen2

Totaal

Niet-duurzame draagtassen1


Duurzame draagtassen2

België/Luxemburg3

8.207

4.449

3.758

6.251

6

6.245

5.220

5.220

Denemarken

6.207

6.044

163

5.438

5.177

261

3.845

2.329

1.516

Frankrijk

14.667

10.256

4.411

16.763

12.707

4.056

15.982

11.998

3.984

Duitsland

28.491

10.237

18.254

21.473

21.473

27.674

27.674

Nederland

2.360

8

2.351

5.439

51

5.388

4.958

1

4.957

Polen

5.560

1.212

4.348

7.638

1.156

6.482

7.479

908

6.571

Portugal

4.439

4.003

436

5.538

4.961

577

6.239

5.535

704

Spanje

24.053

23.254

799

17.909

16.822

1.087

25.541

24.391

1.150

ALDI Nord

93.983

59.462

34.521

86.449

40.881

45.568

96.938

45.162

51.776

1 Niet-duurzame draagtassen: Hierbij horen de papieren en plastic draagtas (incl. lustassen).
2
Duurzame draagtassen: Hierbij horen o.a. de katoenen tas, de jutetas, de herbruikbare draagtas,de ‘color’-draagtas, de permanente tas, de koeltas en de plooibox. Vanaf 2020 omvatten de gegevens bovendien herbruikbare lustassen en de OGATA-draagrugzak.
3
De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige centrales van ALDI België en ALDI Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “bijkomende informatie”).

Voedseldonaties

Aantal winkels die niet meer voor verkoop maar wel nog voor consumptie geschikte voedingsmiddelen aan liefdadigheidsinstellingen schenken in vergelijking met het totale aantal winkels (in procent)

In principe plannen wij goederen op zodanige wijze dat er zo min mogelijk verliezen optreden. Eventuele overschotten worden indien mogelijk gedoneerd. Niet alle vestigingen beschikken over partners die voedseldonaties aanvaarden.

2018

2019

2020

België/Luxemburg1

42,72

50,12

61,0

Denemarken

56,3

72,9

61,2

Frankrijk

23,9

36,8

55,7

Duitsland

98,9

99,1

97,6

Nederland

76,2

81,9

86,4

Polen

30,3

41,3

92,7

Portugal

100,0

100,0

100,0

Spanje

68,4

64,0

56,1

ALDI Nord

71,6

76,2

80,9

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige centrales van ALDI België en ALDI Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “bijkomende informatie”).
2
Door latere toevoegingen aan de cijfers van 2018 en 2019 verschillen de cijfers van het huidige en het vorige rapport gedeeltelijk van elkaar.

Bio- en Fairtrade-artikelen

Aantal eigenmerkartikelen met EU-biolabel en aantal aangekochte eigenmerkartikelen met Fairtrade-certificaat in het vaste en tijdelijke assortiment1

Bioartikelen

Fairtrade-artikelen

Bioartikelen

Fairtrade-artikelen

Bioartikelen

Fairtrade-artikelen

België/Luxemburg2

113

16

121

41

112

27

Denemarken

213

22

169

75

234

61

Frankrijk

151

15

223

42

233

40

Duitsland

258

42

305

160

379

174

Nederland

114

34

128

82

106

75

Polen

105

17

134

87

84

86

Portugal

165

22

244

97

271

92

Spanje

345

7

322

64

314

69

ALDI Nord

1.024

90

1.178

265

1.290

269

1 De inkoopvestigingen van ALDI Nord kopen individuele artikelen gedeeltelijk ook voor meerdere landen aan. Daarom kan het totale aantal aangekochte artikelen lager zijn dan de som van de nationale aankopen.
2
De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige centrales van ALDI België en ALDI Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “bijkomende informatie”).

 

Vegetarisch en veganistisch geëtiketteerde artikelen

Aantal opgenomen, vegetarisch en/of veganistisch geëtiketteerde food- en non-food-eigenmerkartikelen in het vaste en tijdelijke assortiment1

Naast de gelabelde artikelen is er nog een groot aantal nietgelabelde vegetarische en/of veganistische artikelen bij ALDI Nord.

2018

2019

2020

België/Luxemburg2

36

37

57

Denemarken

15

68

58

Frankrijk

8

23

35

Duitsland

169

246

385

Nederland

16

27

76

Polen

9

73

96

Portugal

17

54

126

Spanje

37

66

139

ALDI Nord

271

497

633

1 De inkoopvestigingen van ALDI Nord kopen individuele artikelen gedeeltelijk ook voor meerdere landen aan. Daarom kan het totale aantal aangekochte artikelen lager zijn dan de som van de nationale aankopen.
2
De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige centrales van ALDI België en ALDI Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “bijkomende informatie”).

Groente- en fruitartikelen

Gemiddeld aantal groente- en fruitartikelen in het assortiment

 

 

2018

2019

2020

België/Luxemburg1

105

106

139

Denemarken

110

107

95

Frankrijk

100

105

128

Duitsland

102

110

125

Nederland

122

124

109

Polen

123

115

112

Portugal

104

111

129

Spanje

140

150

188

ALDI Nord  

113

116

115

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige centrales van ALDI België en ALDI Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “bijkomende informatie”).

Productrecalls

Aantal teruggeroepen artikelen, opgesplitst in food- en non-foodartikelen

Totaal

Recalls Food

Recalls Non-Food

Totaal

Recalls Food

Recalls Non-Food

Totaal

Recalls Food

Recalls Non-Food

België/Luxemburg1

9

8

1

9

7

2

8

8

Denemarken

4

3

1

11

9

2

3

2

1

Frankrijk

13

13


9

8

1

18

15

3

Duitsland

10

8

2

18

16

2

13

12

1

Nederland

2

1

1

8

6

2

5

5

Polen

1


1

4

3

1

11

10

1

Portugal
1

1


1

1

Spanje

7

6

1

8

7

1

9

7

2

ALDI Nord

46

39

7

68

57

11

68

60

8

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige centrales van ALDI België en ALDI Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “bijkomende informatie”).

Met Stiftung Warentest- of ÖKO-TEST-labels gepromote artikelen

Aantal artikelen die met het Stiftung-Warentest- of ÖKO-TEST-testresultaat gepromoot werden1

Products promoted with Stiftung Warentest or ÖKO-TEST

1 De promotie van artikelen met testresultaten is enkel in Duitsland mogelijk. Daarom hebben de gegevens enkel betrekking op Duitsland.

Artikelen met ALDI Transparency Code (vis en zeevruchten in Duitsland)

Aantal en aandeel visartikelen en zeevruchtenartikelen of visbevattende en zeevruchtbevattende eigenmerkartikelen in Duitsland die voorzien zijn van de ALDI Transparency Code (ATC)

De omvang van de gegevens zal de komende jaren door de invoering van de ATC voor andere productgroepen en in andere landen uitgebreid en geïnternationaliseerd worden.

Proportion of products with ALDI Transparency Code in Germany – Sustainability at ALDI North

Artikelen met ALDI Transparency Code (vlees)

Aantal en aandeel vleesartikelen en vleesbevattende eigenmerkartikelen die voorzien zijn van de ALDI Transparency Code1

Totaal

ATC Artikelen

ATC Andeel

België/Luxemburg2

389

324

83,3

Denemarken

n.a.

n.a.

n.a.

Frankrijk

606

368

60,7

Duitsland

781

717

91,8

Nederland

466

113

24,2

Polen

381

19

5,0

Portugal

286

72

25,2

Spanje

265

8

3,0

ALDI Nord

3.174

1.621

51,1

1 In 2020 zijn er voor het eerst internationaal gegevens verzameld, met uitzondering van Denemarken.
2
De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige centrales van ALDI België en ALDI Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “bijkomende informatie”).

 

Toeleveringsketen en hulpbronnen

Duurzaam gecertificeerde vis- en zeevruchtenartikelen

Aandeel eigenmerkartikelen die MSC-, ASC-, GLOBALG.A.P.-gecertificeerd of conform het EU-biolabel gecertificeerd zijn, in vergelijking met het totale aantal aangekochte vis- en zeevruchtenartikelen, ingedeeld volgens certificatienorm (in procent)

In 2020 was ongeveer 60 procent van onze vis- en zeevruchtenartikelen (eigen merken) conform een van de volgende duurzaamheidsnormen gecertificeerd: Het grootste deel daarvan is conform de MSC-norm (ca. 65 procent) gecertificeerd, gevolgd door de ASC-norm (ca. 27 procent), de GLOBALG.A.P.-norm (ca. 13 procent) en artikelen met het EU-biolabel (ca. 2 procent).1

Totaal

waarvan  MSC

waarvan  ASC

waarvan GLOBAL G.A.P.

waarvan EU-biolabel

Totaal

waarvan  MSC

waarvan  ASC

waarvan GLOBAL G.A.P.

waarvan EU-biolabel

Totaal

waarvan  MSC

waarvan  ASC

waarvan GLOBAL G.A.P.

waarvan EU-biolabel

België/Luxemburg2

72,8

67,3

24,3

14,0

1,9

76,9

66,7

27,6

8,9

0,8

74,3

71,4

29,3

9,0

0,8

Denemarken

77,4

76,9

18,5

13,9

4,6

86,8

66,1

18,6

11,9

5,1

88,9

58,9

30,4

16,1

Frankrijk

43,9

74,7

20,3

5,1

1,3

49,1

72,5

22,9

5,5

3,7

54,1

70,6

25,4

4,8

4,0

Duitsland

78,0

62,3

18,8

21,7

3,6

80,5

58,8

22,2

24,2

3,3

85,8

53,4

25,2

27,6

4,3

Nederland

76,4

60,0

37,5

5,0

0,8

82,7

56,5

43,5

2,6

80,6

53,3

46,7

2,7

Polen

44,8

76,8

10,7

10,7

5,4

46,6

78,9

6,6

11,8

1,3

42,2

80,9

7,4

10,3

Portugal

40,2

62,2

18,9

18,9

5,4

51,8

70,2

15,8

15,8

3,5

51,0

61,5

25,0

7,7

5,8

Spanje

19,3

75,0

7,1

10,7

7,1

28,2

81,7

10,0

6,7

5,0

37,8

67,6

17,6

11,8

2,9

ALDI Nord

53,9

68,1

24,4

10,5

1,9

56,5

66,4

26,6

8,9

1,4

60,0

64,6

27,2

12,6

2,1

1 Artikelen die met meerdere keurmerken gecertificeerd zijn, worden voor elk certificatietype meegeteld maar in het totale aantal worden ze enkel als één artikel beschouwd. Daarom kan de som van de indelingen meer dan 100 procent bedragen.
2
De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige centrales van ALDI België en ALDI Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “bijkomende informatie”).

FSC®- of PEFC™-gecertificeerde artikelen

Aandeel eigenmerkartikelen die FSC®- of PEFC™-gecertificeerd zijn, als aandeel van het totale aantal eigenmerkartikelen uit het vaste en tijdelijke assortiment met elementen uit hout, karton, papier, op cellulose gebaseerde viscose en gebonden textielvlies zoals bamboe, ingedeeld volgens certificatienorm (in procent)

FSC® 100 %, FSC® MIX en PEFC™ worden als certificatienormen beschouwd. In 2020 was het grootste deel daarvan FSC® MIX (ca. 43 procent), gevolgd door FSC® 100% (ca. 39 procent) en PEFC™ (ca. 18 procent).

Totaal

waarvan FSC® 100%

waarvan  FSC® MIX

waarvan  PEFC™

Totaal

waarvan FSC® 100%

waarvan  FSC® MIX

waarvan  PEFC™

Totaal

waarvan FSC® 100%

waarvan  FSC® MIX

waarvan  PEFC™

België/Luxemburg1

79,3

34,8

41,5

23,7

97,8

37,4

38,9

23,8

97,2

35,2

43,7

21,1

Denemarken

93,1

43,6

42,6

13,8

94,5

40,6

42,6

16,8

95,0

49,3

33,3

17,4

Frankrijk

85,2

35,0

45,8

19,2

91,2

37,5

43,1

19,4

92,6

47,9

39,1

13,0

Duitsland

92,5

33,4

51,2

15,4

95,3

41,8

44,8

13,4

95,2

38,6

47,6

13,8

Nederland

83,1

41,5

35,7

22,7

89,8

30,7

38,1

31,3

90,7

39,2

39,2

21,6

Polen

75,7

46,7

40,0

13,3

71,4

52,9

30,3

16,8

89,8

41,3

34,1

24,6

Portugal

92,3

43,1

41,9

15,0

94,5

47,7

35,5

16,9

96,7

51,7

35,0

13,3

Spanje

76,3

43,0

36,1

20,9

93,0

53,5

30,8

15,7

97,5

52,6

28,1

19,3

ALDI Nord

76,4

31,3

43,8

24,9

87,9

35,0

42,8

22,2

93,2

39,2

43,3

17,5

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige centrales van ALDI België en ALDI Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “bijkomende informatie”).

Gecertificeerde palmolie

Aandeel van het totale volume palmolie dat gebruikt wordt voor de productie van onze food- en non-foodproducten uit het vaste en tijdelijke assortiment en dat in overeenstemming met een fysiek RSPO-productieketensysteem gecertificeerd werd (in procent)

Totaal

Food

Non-Food

Totaal

Food

Non-Food

Totaal

Food

Non-Food

België/Luxemburg2

91,9

99,7

41,2

99,8

99,8

99,3

100,0

100,0

99,9

Denemarken

94,0

100,0

78,0

96,2

99,9

81,8

90,1

93,8

69,8

Frankrijk

87,5

100,0

43,2

100,0

100,0

100,0

99,9

99,9

100,0

Duitsland

92,9

99,9

65,6

99,1

99,9

94,4

100,0

100,0

100,0

Nederland

85,1

90,5

37,4

98,6

99,6

89,4

100,0

100,0

100,0

Polen

79,2

79,5

76,4

78,0

93,9

38,1

99,5

99,4

100,0

Portugal

90,1

93,7

86,9

97,4

99,0

83,9

99,7

99,9

96,6

Spanje

76,8

95,8

20,7

85,6

97,6

33,8

87,6

97,8

56,7

ALDI Nord

90,0

97,9

55,1

98,6

99,7

92,5

99,3

99,8

96,9

1 De gegevens zijn gedeeltelijk gebaseerd op prognoses.
2
De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige centrales van ALDI België en ALDI Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “bijkomende informatie”).

Duurzaam katoen

Aandeel duurzaam katoen van het totale volume katoen in de productgroepen kledij en huishoudtextiel uit het vaste en tijdelijke assortiment, ingedeeld volgens certificatienorm (in procent)

Totaal

waarvan  OCS

waarvan  GOTS

waarvan CmiA

waarvan  BCI

waarvan gerecycleerd zonder label

waarvan  Fairtrade

waarvan overige biolabels

Totaal

waarvan  OCS

waarvan  GOTS

waarvan CmiA

waarvan  BCI

waarvan gerecycleerd zonder label

waarvan  Fairtrade

waarvan overige biolabels

Totaal

waarvan  OCS

waarvan  GOTS

waarvan CmiA

waarvan  BCI

waarvan gerecycleerd zonder label

waarvan  Fairtrade

waarvan GRS

waarvan overige biolabels

België/Luxemburg1

33,8

7,3

83,5

3,6

2,3

3,2

54,7

18,0

64,5

1,6

2,3

5,3

1,4

6,9

74,7

12,9

52,3

2,4

18,2

5,8

1,3

0,8

6,3

Denemarken

32,9

18,5

73,7

2,6

5,2

37,8

52,0

18,5

5,3

11,8

10,9

1,5

63,7

21,3

32,5

4,9

40,3

0,7

0,3

Frankrijk

24,5

22,3

68,3

7,3

2,1

24,9

48,5

22,3

4,2

9,2

15,7

52,1

23,7

26,3

4,0

37,3

7,7

1,0

Duitsland

35,5

21,3

71,7

1,9

5,1

35,3

52,7

22,2

10,9

9,4

1,8

3,0

64,9

23,2

25,2

9,0

39,2

0,9

1,4

1,1

Nederland

21,0

25,3

71,5

1,7

1,5

25,3

45,3

23,2

6,9

9,0

10,2

5,4

49,5

19,0

31,2

6,5

37,2

5,2

1,2

Polen

30,9

19,7

76,3

1,2

0,5

1,5

0,9

37,1

53,5

24,5

7,8

11,4

0,5

1,3

0,9

64,8

21,2

26,9

5,9

44,8

0,5

0,3

0,3

Portugal

37,7

14,4

78,8

2,4

4,5

38,6

50,2

26,5

5,0

3,5

13,4

1,2

0,2

76,4

12,2

25,8

3,3

56,3

1,0

0,5

0,2

0,8

Spanje

32,6

17,2

76,0

2,7

1,3

2,9

42,6

47,5

31,4

5,8

2,6

10,2

2,5

68,7

30,5

33,7

6,7

25,2

2,9

0,9

ALDI Nord

33,2

20,0

72,8

0,02

2,4

4,3

0,4

36,2

46,2

29,6

8,3

8,0

4,3

2,6

1,1

64,1

21,9

29,0

7,4

36,9

2,1

1,3

0,8

0,7

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige centrales van ALDI België en ALDI Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “bijkomende informatie”).

Productievestigingen van de non-food-productgroepen per land
Non-food product group production facilities by country in 2020 – Sustainability at ALDI North

Aandeel ingeschakelde non-food-productievestigingen per productieland (in procent)

ALDI Social Assessments (ASAs)

2018

2019

2020

Aantal landen waar ASA’s uitgevoerd werden

6

9

10

Aantal ASA’s die uitgevoerd werden
   waarvan in China

327
240

348
242

307
156

Aandeel non-food-productievestigingen in risicolanden waar sociale risico’s vastgesteld werden (ASA), berekend op het totale aantal uitgevoerde ASA’s (in procent)

30,6

22,4

19,2

Duurzaam gecertificeerde cacao

Aandeel eigenmerkartikelen in het vaste en tijdelijke assortiment met duurzaam gecertificeerde cacao in verhouding tot het totale aantal aangekochte cacaobevattende artikelen, ingedeeld volgens certificatienorm (in procent)

In 2020 bevatten ongeveer 96 procent van de cacaobevattende eigenmerkartikelen duurzaam gecertificeerde cacao. Het grootste deel daarvan is conform de certificatienorm UTZ/Rainforest Alliance (ca. 80 procent) gecertificeerd, gevolgd door Fairtrade (ca. 19 procent, incl. 1 procent artikelen met Fairtrade-certificaat en EU-biolabel) en het EU-biolabel (ca. 0,2 procent).

Totaal

waarvan
UTZ

waarvan  Fairtrade

Totaal

waarvan
UTZ

waarvan  Fairtrade

Totaal

waarvan
UTZ1

waarvan  Fairtrade

waarvan Rainforest Alliance1

België/Luxemburg2

99,4

94,1

2,7

100,0

95,1

2,5

99,7

94,6

2,6

0,6

Denemarken

99,0

88,2

10,3

98,6

83,2

11,7

92,0

60,7

33,2

5,6

Frankrijk

87,8

95,8

2,4

94,0

91,4

6,1

93,6

75,8

7,6

13,0

Duitsland

97,3

90,5

8,2

95,4

81,9

16,0

98,8

58,6

33,0

6,9

Nederland

97,1

96,7

3,0

97,9

88,5

10,9

96,1

65,7

22,3

12,0

Polen

95,7

91,8

5,9

94,1

81,6

16,1

97,6

64,0

33,0

3,0

Portugal

98,4

89,2

6,3

96,8

82,6

14,6

95,8

66,3

26,6

4,8

Spanje

96,3

87,2

7,7

97,4

80,6

14,1

94,7

70,4

19,2

7,6

ALDI Nord

94,9

93,8

3,6

97,1

89,6

7,7

96,1

72,4

18,6

7,3

1 De enquête over UTZ- en Rainforest Alliance-gecertificeerde cacaoartikelen gebeurde in 2020 nog naar analogie met de structuur van de jaren voordien. Vanaf 2021 wordt de enquête overeenkomstig de fusie van de twee certificatienormen aangepast.
2
De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige centrales van ALDI België en ALDI Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “bijkomende informatie”).

 

Duurzaam gecertificeerde cacao naar gewicht

Aandeel duurzaam gecertificeerde cacao in vergelijking met het totale gewicht aangekochte cacao voor eigenmerkartikelen in het vaste en tijdelijke assortiment, ingedeeld volgens certificatienorm (in procent)

In 2020 bevatten ongeveer 100 procent van de cacaobevattende eigenmerkartikelen duurzaam gecertificeerde cacao. Het grootste deel daarvan is conform de certificatienorm UTZ/Rainforest Alliance (ca. 94 procent) gecertificeerd, gevolgd door Fairtrade (ca. 6 procent, incl. 0,2 procent artikelen met Fairtrade-certificaat en EU-biolabel) en het EU-biolabel (ca. 0,005 procent).

Totaal

waarvan UTZ2

waarvan Fairtrade

waarvan Rainforest Alliance2

België/Luxemburg3

100,0

99,3

0,2

0,5

Denemarken

97,5

19,7

77,5

0,3

Frankrijk

93,5

77,3

4,1

10,4

Duitsland

99,9

58,4

36,6

3,8

Nederland

98,4

68,8

23,9

5,8

Polen

99,2

81,3

16,5

1,3

Portugal

92,1

56,1

22,1

8,0

Spanje

98,7

60,3

27,4

5,6

ALDI Nord

99,7

92,3

6,0

1,4

1 De gegevens werden in 2020 voor het eerst verzameld.
2
De enquête over UTZ- en Rainforest Alliance-gecertificeerde cacaohoeveelheden gebeurde in 2020 los van elkaar. Vanaf 2021 wordt de enquête overeenkomstig de fusie van de twee certificatienormen aangepast.
3
De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige centrales van ALDI België en ALDI Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “bijkomende informatie”).

Duurzaam gecertificeerde koffie

Aandeel duurzaam gecertificeerde koffie in vergelijking met het totale gewicht aangekochte koffie voor eigenmerkartikelen in het vaste en tijdelijke assortiment, ingedeeld volgens certificatienorm (in procent)

In 2020 was ongeveer 55 procent van de aangekochte koffie voor eigenmerkartikelen conform een van de volgende duurzaamheidsnormen gecertificeerd: Fairtrade, UTZ/Rainforest Alliance en het EU-biolabel. Het grootste deel daarvan is conform de UTZ-/Rainforest Alliance-norm (ca. 88 procent) gecertificeerd, gevolgd door een aandeel van ca. 12 procent met de Fairtrade-certificatie en met het EU-biolabel.

Totaal

waarvan  UTZ

warvaan  Fairtrade/ Bio

waarvan  Rainforest Alliance

Totaal

waarvan  UTZ

waarvan  Fairtrade/ Bio

waarvan  Rainforest Alliance

Totaal

waarvan UTZ1

waarvan Fairtrade/ Bio

waarvan Rainforest Alliance1

België/Luxemburg2

54,2

86,6

2,7

10,8

54,4

85,2

2,5

12,3

57,0

84,1

2,4

13,5

Denemarken

81,7

84,0

7,5

8,1

54,8

67,0

13,6

5,9

85,7

83,3

8,4

8,3

Frankrijk

58,3

92,9

2,6

58,1

92,4

4,7

2,9

57,7

91,7

4,6

3,7

Duitsland

43,1

53,0

13,4

6,5

47,0

72,1

19,0

8,9

49,5

72,0

20,0

8,0

Nederland

57,5

90,0

5,0

5,0

60,2

88,6

5,9

5,5

63,6

90,4

3,9

5,6

Polen

46,6

89,4

4,2

5,7

58,2

91,1

4,8

4,1

46,5

90,4

3,8

5,8

Portugal

62,6

70,4

19,3

66,0

70,3

8,3

21,0

69,4

77,5

6,2

15,9

Spanje

67,3

70,3

15,9

73,4

68,7

15,2

16,2

71,2

62,7

18,9

18,4

ALDI Nord

50,1

69,8

8,2

6,7

52,5

79,9

11,5

8,1

54,8

80,0

11,7

8,3

1 De enquête over UTZ- en Rainforest Alliance-gecertificeerde koffiehoeveelheden gebeurde in 2020 los van elkaar. Vanaf 2021 wordt de enquête overeenkomstig de fusie van de twee certificatienormen aangepast.
2
De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige centrales van ALDI België en ALDI Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “bijkomende informatie”).

 

Duurzaam gecertificeerde thee

Anteil des zertifiziert nachhaltigen Tees am Gesamtgewicht der eingekauften Tee-Eigenmarkenartikel in den Standard- und Aktionssortimenten, aufgeschlüsselt nach Zertifizierungsstandard (in Prozent)1

Im Jahr 2020 waren rund 68 Prozent unserer Tee-Eigenmarkenartikel mit einem der folgenden Nachhaltigkeitsstandards zertifiziert: Fairtrade, UTZ/Rainforest Alliance und dem EU-Bio-Logo. Der größte Anteil entfiel auf UTZ/Rainforest Alliance (rund 82 Prozent), gefolgt von dem EU-Bio-Logo (rund 15 Prozent).

Totaal

waarvan  Rainforest Alliance

waarvan  UTZ

waarvan Bio

Totaal

waarvan  Rainforest Alliance

waarvan 
UTZ

waarvan Bio

Totaal

waarvan 
Rainforest Alliance2

waarvan 
UTZ2

waarvan Bio

België/Luxemburg3

65,3

39,2

8,6

52,2

67,2

50,0

8,8

32,2

70,1

72,1

12,5

15,4

Denemarken

64,9

54,0

23,7

16,3

40,4

61,7

11,6

21,2

78,9

70,3

19,1

9,7

Frankrijk

82,7

44,6

1,9

53,5

71,6

75,8

24,2

67,4

75,0

25,0

Duitsland

61,6

51,1

23,7

21,4

61,9

52,8

24,5

18,7

67,3

43,7

35,8

17,4

Nederland

70,4

78,3

0,8

17,9

74,1

86,6

3,2

7,3

73,9

88,4

8,8

Polen

46,7

57,4

33,1

7,6

52,4

61,4

30,3

7,1

67,0

57,5

35,2

6,3

Portugal

49,4

34,0

35,3

30,7

49,3

53,3

34,2

12,5

62,1

30,0

49,0

15,1

Spanje

49,1

27,8

35,8

36,5

50,5

58,9

27,9

13,2

61,5

43,6

39,8

16,5

ALDI Nord

62,7

53,8

19,5

23,5

62,7

59,2

19,6

17,6

68,0

52,6

29,8

14,9

1 In het inkoopbeleid wordt zowel met eigenmerkartikelen met theebestanddelen (artikelen die bestanddelen uit theestruiken bevatten, zoals bv. zwarte en groene thee) alsook eigenmerkartikelen met theeachtige bestanddelen (bv. kruiden- en vruchtenthee) rekening gehouden.
2
De enquête voor UTZ- en Rainforest Alliance-gecertificeerde theehoeveelheden gebeurde in 2020 los van elkaar. Vanaf 2021 wordt de enquête overeenkomstig de fusie van de twee certificatienormen aangepast.
3
De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige centrales van ALDI België en ALDI Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “bijkomende informatie”).

 

KAT-gecertificeerde schaaleieren

Aandeel KAT-gecertificeerde schaaleieren in vergelijking met het totale aantal aangekochte schaaleieren in het vaste en tijdelijke assortiment (in procent)1

2018

2019

2020

België/Luxemburg2

89,3

94,9

95,6

Duitsland

100,0

100,0

100,0

Nederland

100,0

100,0

100,0

Polen

34,7

35,5

32,3

Totaal

97,6

98,1

98,7

1 De KAT-certificatie wordt niet in alle landen toegepast. Daarom worden hier enkel de landen opgesomd waarin deze wel gehanteerd wordt.
2
De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige centrales van ALDI België en ALDI Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “bijkomende informatie”).

Schaaleieren uit kooiloze systemen

Aandeel schaaleieren uit kooiloze systemen in vergelijking met het totale aantal aangekochte schaaleieren (in procent)1

2019

2020

België/Luxemburg2

100,0

100,0

Denemarken

100,0

100,0

Frankrijk

25,3

54,63

Duitsland

100,0

100,0

Nederland

100,0

100,0

Polen

n.a.

36,8

Portugal

100,0

100,0

Spanje

100,0

100,0

ALDI Nord

96,0

96,1

1 De gegevens werden in 2020 voor het eerst verzameld, en met terugwerkende kracht voor 2019 indien beschikbaar.
2
De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige centrales van ALDI België en ALDI Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “bijkomende informatie”).
3
ALDI Frankrijk heeft in maart 2021 het doel om 100 procent schaaleieren uit kooiloze systemen aan te kopen bereikt – en dus ruim voor de doelstelling tegen 2025.

Eigenmerkartikelen op basis van eieren uit kooiloze systemen

Aandeel eigenmerkartikelen op basis van eieren uit kooiloze systemen in vergelijking met het totale aantal aangekochte artikelen op basis van eieren (in procent)1

2020

België/Luxemburg2

99,73

Denemarken

100,0

Frankrijk

79,3

Duitsland

99,5

Nederland

100,0

Polen

49,7

Portugal

62,9

Spanje

64,4

ALDI Nord

80,1

1 De gegevens werden in 2020 voor het eerst verzameld.
2
De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige centrales van ALDI België en ALDI Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “bijkomende informatie”).
3 De gegevens hebben enkel betrekking op de centrales van ALDI België. Een uitbreiding naar de centrales van ALDI Luxemburg zal in de komende jaren gebeuren.

 

Klimaat & milieu

Direct energieverbruik

Direct energieverbruik in gebouwen en de logistiek, ingedeeld per land (in MWh)1

2018

2019

2020

België/Luxemburg2

110.758

112.820

105.946

Denemarken

19.658

19.471

18.828

Frankrijk

143.871

138.0073

384.431

Duitsland

394.921

391.645

132.214

Nederland

79.812

80.503

77.286

Polen

18.949

21.373

27.143

Portugal

1.427

1.5603

2.015

Spanje

5.081

5.314

5.118

ALDI Nord

774.478

770.693

752.981

1 De gegevens zijn gedeeltelijk gebaseerd op prognoses.
2
De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige centrales van ALDI België en ALDI Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “bijkomende informatie”).
3
Door latere toevoegingen aan de cijfers van 2019 verschillen de cijfers van het huidige en het vorige rapport gedeeltelijk van elkaar.

Direct energieverbruik volgens bronnen

Direct energieverbruik in gebouwen en de logistiek, ingedeeld volgens energiebronnen (in MWh)1

2018

2019

2020

Aardgas

399.292

393.0522

382.216

Stookolie

26.925

28.889

22.455

Biogas

116

131

101

Diesel (incl. dieselgeneratoren)

347.637

347.894

346.954

Benzine

11

338

854

Vloeibaar gas

498

389

402

1 De gegevens zijn gedeeltelijk gebaseerd op prognoses.
2
Door latere toevoegingen aan de cijfers van 2019 verschillen de cijfers van het huidige en het vorige rapport gedeeltelijk van elkaar.

Indirect energieverbruik

Stroomverbruik en verbruik bij stadsverwarming (in MWh)1

Het stroomverbruik is met bijna 1.119 Gwh voor het grootste deel van de energiebehoefte van onze vestigingen verantwoordelijk. Het is met ongeveer 6 procent gestegen. De stijging is toe te schrijven aan meerdere factoren, zoals de openening van nieuwe winkels, extra tentverkopen en slechtere weersomstandigheden.

Totaal

Stroom

Stadsverwarming

Totaal

Stroom

Stadsverwarming

Totaal

Stroom

Stadsverwarming

België/Luxemburg2

96.325

96.325


103.691

103.691


103.126

103.126


Denemarken

47.769

36.545

11.224

49.875

37.921

11.954

51.465

39.700

11.765

Frankrijk

199.372

195.753

3.619

207.2243

196.093

11.1313

218.076

207.287

10.789

Duitsland

495.474

476.032

19.442

502.0753

482.2263

19.849

503.570

483.730

19.840

Nederland

90.922

89.947

975

106.734

105.810

924

108.000

107.185

815

Polen

28.588

25.027

3.561

32.993

29.106

3.887

35.291

30.880

4.411

Portugal

21.621

21.621


24.183

24.183


23.577

23.577


Spanje

108.441

108.441


113.3533

113.3533


123.203

123.203


ALDI Nord

1.088.512

1.049.691

38.821

1.140.128

1.092.383

47.745

1.166.308

1.118.688

47.620

1 De gegevens zijn gedeeltelijk gebaseerd op prognoses.
2
De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige centrales van ALDI België en ALDI Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “bijkomende informatie”).
3
Door latere toevoegingen aan de cijfers van 2019 verschillen de cijfers van het huidige en het vorige rapport gedeeltelijk van elkaar.

Broeikasgasemissies scope 1 en 2

Broeikasgasemissies scope 1 en 2 (in ton CO2-equivalenten)

De broeikasgasemissies werden op basis van het energie- en brandstofverbruik alsook van het verlies van koudemiddelen bepaald. De berekening is uitgevoerd conform de eisen van het Greenhouse Gas (GHG) Protocol (Broeikasgassenprotocol) op basis van de DEFRA- of GEMIS-emissiefactoren voor de emissies van de stadsverwarming. Conform het GHG-protocol werd in 2019 voor het eerst een aparte berekening van de scope-2-emissies uit stroomverbruik volgens plaats- en marktgebaseerde emissiefactoren uitgevoerd. Terwijl de plaatsgebaseerde methode gericht is op de factoren voor een bepaalde geografische regio (bijvoorbeeld een land), wordt voor de marktgebaseerde factoren – indien mogelijk – een individuele stroommix van een bedrijf gebruikt via de effectieve emissies van de energieproducent. De berekening van de plaatsgebaseerde broeikasgasemissies is gebaseerd op de factoren van het International Energy Agency (IEA).

Scope 11

Scope 22 „plaatsgebaseerd“

Scope 22 „marktgebaseerd"

Scope 11

Scope 22 „plaatsgebaseerd“

Scope 22 „marktgebaseerd"

Scope 11

Scope 22 „plaatsgebaseerd“

Scope 22 „marktgebaseerd"

België/Luxemburg3

37.445

16.200

22.312

34.338

17.093

17.136

35.055

20.424

Denemarken

9.297

8.784

15.472

8.849

7.153

16.208

7.434

8.128

16.243

Frankrijk

67.738

10.948

10.499

59.3164

15.3444

11.6584

49.954

13.222

9.325

Duitsland

114.111

209.197

196.088

108.556

195.3584

203.7164

109.476

198.196

140.970

Niederlande

25.961

41.730

126

28.867

45.964

120

26.248

44.716

106

Polen

8.727

19.253

18.558

7.138

22.986

24.603

7.694

24.475

28.754

Portugal

3.455

5.674

5.711

2.8574

7.675

5.316

2.398

6.958

4.576

Spanje

8.376

26.202

169

11.295

31.6214

574

13.609

31.811

ALDI Nord

275.110

337.988

268.935

258.2164

343.1944

278.8144

251.868

347.930

199.972

1 Scope 1: emissies uit direct energieverbruik van gebouwen, brandstofverbruik van de logistiek en koudemiddelenverlies.
2
Scope 2: emissies uit stroomverbruik en verbruik bij stadsverwarming met een indeling volgens plaats- en marktgebaseerde emissies vanaf 2015.
3
De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige centrales van ALDI België en ALDI Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “bijkomende informatie”).
4
Door latere toevoegingen aan de cijfers van 2019 verschillen de cijfers van het huidige en het vorige rapport gedeeltelijk van elkaar.

Broeikasgasemissies scope 1 en 2 volgens bronnen
Greenhouse gas emissions Scope 1 and 2 by sources

Totale hoeveelheid broeikasgasemissies scope 1 en 2 volgens bronnen (in procent, op basis van plaatsgebaseerde emissies)

1 Door latere toevoegingen aan de cijfers van 2019 verschillen de cijfers van het huidige en het vorige rapport gedeeltelijk van elkaar.

Aantal voertuigen

Aantal voertuigen volgens type voertuig op 31 december

Aantal vrachtwagens

Aantal personenwagens

andere voertuigen1

Aantal vrachtwagens

Aantal personenwagens

andere voertuigen1

Aantal vrachtwagens

Aantal personenwagens


andere voertuigen1

België/Luxemburg2

226

236

8

230

259

8

235

279

8

Denemarken

52

128

5

48

140

5

46

137

4

Frankrijk

223

392

18

225

438

20

243

505

19

Duitsland

710

1.104

72

690

1.197

71

673

1.262

67

Nederland

165

238

8

166

276

9

169

316

9

Polen


91

2


165

2


356

2

Portugal


66

1


61

1


120

1

Spanje


204

5


203

5


280

5

ALDI Nord

1.376

2.459

119

1.359

2.739

121

1.366

3.255

115

1 Hieronder vallen heftrucks en voertuigen met aardgasaandrijving.
2
De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige centrales van ALDI België en ALDI Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “bijkomende informatie”).

Brandstofverbruik

Brandstofverbruik van personenwagens, vrachtwagens en andere voertuigen (in liter of per kilogram aardgas)

Diesel1 (l)

Benzine  (l)

Aardgas (kg)

Diesel1 (l)

Benzine  (l)

Aardgas (kg)

Diesel1 (l)

Benzine (l)

Aardgas (kg)

België/Luxemburg2

4.520.0974.570.0824.483.859Denemarken

1.418.630

1.068

63

1.446.716

3.901

45

1.400.522

1.902

22

Frankrijk

6.427.933


11.058

6.600.170

9.955

6.486.941

3.906

9.844

Duitsland

17.735.451

107

24.030

17.442.870

572

17.584

17.348.437

43

19.209

Nederland

3.823.6733.740.935

19.068


3.559.980

57.633


Polen

227.094


1.188

287.321

13.895


673.910

31.162


Portugal

142.393


66

156.477


66

201.038


66

Spanje

450.342


2.560

485.950


2.778

471.979


2.228

ALDI Nord

34.745.613

1.175

38.965

34.730.521

37.436

30.428

34.626.666

94.646

31.369

1 Inclusief verbruik van stookolie voor de aandrijving van koelmotoren (buiten Duitsland).
2
De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige centrales van ALDI België en ALDI Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “bijkomende informatie”).

Geïnstalleerd vermogen van fotovoltaïsche installaties

Aantal en geïnstalleerd vermogen van fotovoltaïsche installaties (in kWp)

Aantal fotovoltaïsche installaties

geïnstalleerd vermogen

Aantal fotovoltaïsche installaties

geïnstalleerd vermogen

Aantal fotovoltaïsche installaties

geïnstalleerd vermogen

België/Luxemburg1

44

3.128

65

6.578

86

9.453

Denemarken

6

84

11

145

14

452

Frankrijk

15

1.275

41

3.125

79

7.437

Duitsland

289

36.655

380

52.190

479

67.528

Nederland

7

580

19

1.500

29

2.487

Polen1

50

1

50

Portugal

21

2.291

24

2.643

37

4.313

Spanje

30

1.733

40

2.224

52

3.384

ALDI Nord

412

45.746

581

68.455

777

95.104

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige centrales van ALDI België en ALDI Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “bijkomende informatie”).

Zelfopwekking

Stroom opgewekt via fotovoltaïsche installaties en eigen verbruik (in MWh)

Opgewekte stroom

Eigen verbruik

Opgewekte stroom

Eigen verbruik

Opgewekte stroom

Eigen verbruik

België/Luxemburg1

3.152

2.576

4.222

3.479

7.049

5.588

Denemarken

75

75

100

100

125

125

Frankrijk

921

562

3.512

2.118

5.913

5.232

Duitsland

27.703

19.281

36.477

25.511

56.926

38.197

Nederland

376

322

1.072

903

1.740

1.516

Polen18

18

57

57

Portugal

2.193

1.831

3.250

2.793

3.848

3.155

Spanje

2.023

1.843

3.791

3.674

4.212

4.001

ALDI Nord

36.443

26.490

52.442

38.596

79.870

57.871

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige centrales van ALDI België en ALDI Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “bijkomende informatie”).

Afvalhoeveelheden

Afvalhoeveelheden volgens type afval (in ton)1

Het grootste deel van onze afvalhoeveelheid is te wijten aan verpakkingsafval. Gevaarlijk afval maakt met 1.057 ton slechts ongeveer 0,3 procent uit van het totale afvalvolume. Hieronder vallen voornamelijk gebruikte olie, oliefilters, voertuigbatterijen en kwikhoudende TL-buizen. 2020 is het eerste jaar waarin de gegevens internationaal verzameld en gerapporteerd werden, met uitzondering van ALDI Polen. In de vorige jaren werden de gegevens enkel voor de centrales van ALDI Duitsland verzameld en gerapporteerd.

2018

2019

Totaal

Totaal

Totaal

Gevaarlijk afval

Papier/karton

Stedelijk afval2

Afval van de productie en verwerking van levensmiddelen3

Gebruikte toestellen

Totale hoeveelheid verpakkingsafval

waarvan: plastic (bv. folie, PET)

waarvan: karton/papier

waarvan: Overige4

België/Luxemburg5

n.a.

n.a.

39.860

69

4.304

73.459

5

28.949

1.193

27.756

Denemarken6

n.a.

n.a.

8.918

1.095

2.987

4.836

4.836

Frankrijk

n.a.

n.a.

35.744

24

109

3.855

406

18

31.332

1.420

27.519

2.393

Duitsland

214.093

262.608

239.237

903

705

23.266

55.193

44

159.126

29.118

129.524

484

Nederland

n.a.

n.a.

38.179

28

277

5.396

7.624

26

24.828

3.474

21.354

Polen

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Portugal

n.a.

n.a.

4.412

14

115

395

n.a.

3.888

148

3.689

51

Spanje

n.a.

n.a.

15.990

18

27

1.403

716

10

13.816

664

13.146

6

ALDI Nord

214.093

262.608

382.340

1.056

1.233

39.714

73.459

103

266.775

36.016

227.823

2.935

n.a. = geen gegevens beschikbaar

1 De gegevens zijn gedeeltelijk gebaseerd op prognoses.
2
Industrieel afval Hieronder vallen "restafval", verpakte levensmiddelen, grofvuil, hout en schroot.
3
Hieronder valt ook afval van de kantine en bake-offgoederen.
4
Hieronder valt ook ander verpakkingsafval zoals bloempotten of plantenbakken.
5
De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige centrales van ALDI België en ALDI Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “bijkomende informatie”).
6
Gegevens enkel voor winkels en logistiek, exclusief centrale administratie.

 

Verpakkingsafval volgens categorie in de ondernemingsgroep

Gewicht en aandeel van het verpakkingsafval volgens categorie in 2020 (in ton en procent)

Waste by methods of disposal

Afvalhoeveelheden volgens verwerkingsmethode in Duitsland

Afvalhoeveelheden volgens verwijderingsmethode in Duitsland (in procent)1,2

In 2020 werd met circa 98 procent het grootste deel van het ongevaarlijke afval hergebruikt of gerecycleerd.

Waste by methods of disposal

1 De toewijzing volgens verwijderingsmethode is deels gebaseerd op prognoses.
2
De omvang van de gegevens zal in de komende jaren indien mogelijk geïnternationaliseerd worden.
3
Inclusief verbranding voor energieterugwinning.

Waterverbruik

Waterverbruik (in kubieke meter)1

Het toegenomen verbruik in de landen in 2020 heeft meerdere redenen, zoals de opening van nieuwe winkels, het onderhoud en het vullen van sprinklerinstallaties, grotere lekken, het watergebruik om de COVID-19-maatregelen na te leven en het besproeien van de buitenvoorzieningen wegens hitte.

2018

2019

2020

België/Luxemburg2

50.419

51.048

55.991

Denemarken

12.031

14.726

15.418

Frankrijk

151.072

166.6183

186.900

Duitsland

260.258

264.138

271.369

Nederland

51.504

62.527

65.601

Polen

24.295

25.578

33.478

Portugal

54.381

87.838

96.104

Spanje

127.306

136.858

132.780

ALDI Nord

731.267

809.330

857.642

1 De gegevens zijn gedeeltelijk gebaseerd op prognoses.
2
De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige centrales van ALDI België en ALDI Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “bijkomende informatie”).
3
Door latere toevoegingen aan de cijfers van 2019 verschillen de cijfers van het huidige en het vorige rapport gedeeltelijk van elkaar.

Oplage klantenmagazine

Jaarlijks gemiddelde oplage van het klantenmagazine, opgesplitst volgens magazine1

Totaal

ALDI  folder

ALDI reisfolder

ALDI Service

Overige2

Totaal

ALDI  folder

ALDI reisfolder

ALDI Service

Overige2

Totaal

ALDI  folder

ALDI reisfolder

ALDI Service

Overige2

België/Luxemburg3

5.764.573

4.618.936

1.053.157

6.418.293

4.584.102

1.834.191

4.825.380

4.281.193

544.187

Denemarken

1.083.033

983.033

100.000

957.982

957.982

885.729

885.729

Frankrijk

8.919.764

8.919.764

9.486.964

9.082.542

404.422

7.387.740

7.387.740

Duitsland

68.831.500

22.500.000

1.250.000

2.501.500

42.580.000

30.217.364

22.127.016

1.093.587

206.250

6.790.511

24.718.493

18.500.054

885.438

206.2504

5.126.751

Niederlande

20.515.919

4.930.995

12.893.320

20.893.450

4.988.170

155.280

15.750.000

17.721.365

4.857.011

155.280

12.700.074

Polen

6.345.456

2.419.505

1.902.000

3.457.413

2.513.889

943.524

1.998.055

1.942.422

55.633

Portugal

727.650

727.650

871.050

871.050

989.250

989.250

Spanje

4.022.370

448.820

2.913.550

8.480.4645

686.014

7.794.4505

3.426.843

1.262.793

2.164.050

ALDI Nord

116.210.265

45.537.703

1.250.000

2.501.500

61.442.027

80.782.980

45.810.765

1.093.587

361.530

33.517.098

61.943.855

40.106.192

885.438

361.530

20.590.695

1 De gegevens zijn gedeeltelijk gebaseerd op prognoses.
2
Tot deze categorie behoren thematische publicaties, zoals bv. het gourmet-, wijn- of feestmagazine en actiemagazines, zoals het openingsmagazine.
3
De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige centrales van ALDI België en ALDI Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “bijkomende informatie”).
4
Deze gegevens zijn gebaseerd op cijfers van vorig jaar.
5
Door latere toevoegingen aan de cijfers van 2019 verschillen de cijfers van huidige en het vorige rapport gedeeltelijk van elkaar.

Tonnage van het klantenmagazine

Gewicht van het voor het klantenmagazine gebruikte papier op jaarbasis (in ton)1

Totaal

ALDI  folder

ALDI reisfolder

ALDI Service

Overige2

Totaal

ALDI  folder

ALDI reisfolder

ALDI Service

Overige2

Totaal

ALDI  folder

ALDI reisfolder

ALDI Service

Overige2

België/Luxemburg3

13.614

13.451

163

13.075

12.852

223

1814

166

15

Denemarken

2.884

2.879

5

2.827

2.827

2.401

2.401

Frankrijk

21.238

21.238

21.284

21.153

131

19.606

19.606

Duitsland

93.598

89.000

800

101

3.697

87.900

80.695

1.571

143

5.491

86.804

84.076

591

1435

1.994

Nederland

13.266

12.665

601

14.150

13.257

5

888

12.922

12.388

1

533

Polen

7.931

7.913

18

8.229

8.221

8

7.651

7.572

79

Portugal

2.153

2.153

2.596

2.596

2.768

2.768

Spanje

1.719

1.323

396

2.139

1.916

223

3.983

3.810

173

ALDI Nord

156.403

150.622

800

101

4.880

152.200

143.517

1.571

148

6.964

136.316

132.787

591

144

2.794

1 De gegevens zijn gedeeltelijk gebaseerd op prognoses.
2
Tot deze categorie behoren thematische publicaties, zoals bv. het gourmet-, wijn- of feestmagazine en actiemagazines, zoals het openingsmagazine.
3
De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige centrales van ALDI België en ALDI Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “bijkomende informatie”).
4
Door de vermindering van het gewicht van het papier, het aantal bladzijdes, het aantal publicatiedata en de omschakeling naar een online magazine wegens de COVID-19-pandemie is de tonnage in vergelijking met de vorige jaren aanzienlijk afgenomen.
5
Deze gegevens zijn gebaseerd op cijfers van vorig jaar.

Medewerkers & community

Medewerkers volgens afdeling

Aantal ALDI-medewerkers volgens afdeling en geslacht op 31 december (in hoofden)

Ondernemings-groep

aantal vrouwen

Ondernemings-groep

aantal vrouwen

Ondernemings-groep

aantal vrouwen

Verkoop

59.620

44.891

61.970

45.561

63.733

47.659

Magazijn

5.903

1.359

6.251

1.414

6.988

1.997

Wagenpark

2.796

58

2.867

63

2.851

86

Bureau

2.829

2.483

3.379

2.848

4.361

3.249

Hoger management

646

165

732

198

924

290

Lager management

1.360

420

1.693

595

2.002

721

Overige1

780

72

7442

61

124

27

Totaal

73.934

49.448

77.661

50.740

80.983

54.029

1 Onder deze categorie vallen zowel de van de ondernemingsraad vrijgestelde medewerkers als de medewerkers van de klusjesdienst.
2
Door latere toevoegingen aan de cijfers van 2019 verschillen de cijfers van het huidige en het vorige rapport gedeeltelijk van elkaar.

 

Medewerkers volgens dienstverband

Aantal ALDI-medewerkers volgens dienstverband en geslacht op 31 december (in hoofden)

Voltijds

Aantal vrouwen

Deeltijds

Aantal vrouwen

Voltijds

Aantal vrouwen

Deeltijds

Aantal vrouwen

Voltijds

Aantal vrouwen

Deeltijds

Aantal vrouwen

België/Luxemburg1

2.649

1.168

4.585

3.992

2.7102

1.152

4.609

3.931

3.551

2.101

4.505

3.772

Denemarken

1.093

438

1.274

782

1.145

489

1.544

967

1.090

405

1.504

790

Frankrijk

6.156

3.054

3.370

2.920

6.278

3.161

3.792

3.129

6.111

3.277

4.047

3.351

Duitsland

7.375

3.015

28.937

22.400

8.093

3.062

29.695

22.235

8.163

3.351

30.697

23.166

Nederland

2.004

383

8.929

5.904

2.120

462

8.966

5.982

2.073

473

8.031

5.521

Polen

1.640

1.346

502

499

2.210

1.769

484

437

2.904

2.258

605

554

Portugal

432

230

1.064

757

475

241

1.158

853

634

341

1.605

1.203

Spanje

1.590

770

2.334

1.790

1.878

977

2.479

1.893

2.238

1.148

3.225

2.318

ALDI Nord

22.939

10.404

50.995

39.044

24.909

11.313

52.727

39.427

26.764

13.354

54.219

40.675

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige centrales van ALDI België en ALDI Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “bijkomende informatie”).
2
Door latere toevoegingen aan de cijfers van 2019 verschillen de cijfers van het huidige en het vorige rapport gedeeltelijk van elkaar.

Medewerkers die onder een cao vallen

Aantal ALDI-medewerkers dat onder een cao valt op 31 december (in procent)1

Employees covered by collective bargaining agreements

1 Bij de berekening van het medewerkersaantal werd met ALDI Polen geen rekening gehouden omdat daar geen cao’s worden gesloten.

Aantal leerlingen en duale studenten

Aantal leerlingen en duale studenten op 31 december

Het opleidingsmodel op basis van het Duitse model wordt niet in alle landen gehanteerd. Daarom beperken de gegevens zich tot het aantal leerlingen in Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Spanje. In Duitsland en Spanje wordt ook een duale opleiding aangeboden.

Leerlingen

duale studenten

Leerlingen

duale studenten

Leerlingen

duale studenten

Denemarken

46


48


40


Frankrijk

221


241


199


Duitsland

1.684

143

1.759

179

1.688

196

Nederland

54


53

53


Spanje

12

5

Totaal

2.005

143

2.101

179

1.992

201

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim bij doorbetaling (in procent)

20181

20191

2020

België/Luxemburg2

4,2

4,1

5,0

Denemarken

2,8

2,7

3,2

Frankrijk

5,8

5,6

7,0

Duitsland

4,7

4,8

4,8

Nederland

8,7

4,1

4,8

Polen

3,2

2,7

5,0

Portugal3

n.a.

n.a.

n.a.

Spanje

3,3

3,6

5,0

ALDI Nord

4,0

3,9

5,0

1 Als gevolg van een wijziging in de berekeningsmethode zijn de waarden voor 2018 en 2019 gedeeltelijk gecorrigeerd ten opzichte van de gepubliceerde informatie in het verslag van vorig jaar.
2 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige centrales van ALDI België en ALDI Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “bijkomende informatie”).
Geen betaald ziekteverzuim in Portugal (n.a. = niet beschikbaar).

Medewerkers volgens arbeidscontract

Aandeel ALDI-medewerkers volgens dienstverband en geslacht op 31 december (in procent)

Bepaalde duur

Aantal vrouwen

Onbepaalde duur

Aantal vrouwen

Bepaalde duur

Aantal vrouwen

Onbepaalde duur

Aantal vrouwen

Bepaalde duur

Aantal vrouwen

Onbepaalde duur

Aantal vrouwen

België/Luxemburg1

14,9

66,1

85,1

74,3

10,5

62,7

89,5

67,0

14,7

62,3

85,3

65,2

Denemarken

7,1

52,7

92,9

52,4

1,2

67,7

98,8

54,3

16,4

46,4

83,6

48,8

Frankrijk

11,7

68,1

88,3

65,1

10,6

66,6

89,4

64,8

10,3

64,2

89,7

64,4

Duitsland

17,3

60,3

82,7

71,4

18,7

61,1

81,3

72,5

16,8

59,1

83,2

70,0

Nederland

53,5

53,7

46,5

61,1

50,4

53,4

49,6

61,3

30,6

57,1

69,4

60,6

Polen

59,1

85,0

40,9

84,3

61,2

76,0

38,8

81,9

53,3

80,7

46,7

79,2

Portugal

53,0

64,4

47,0

57,3

58,6

64,5

41,4

70,6

58,2

67,2

41,8

67,6

Spanje

7,0

57,2

93,0

65,2

4,6

69,2

95,4

65,2

16,9

20,6

83,1

65,2

ALDI Nord

22,9

61,0

77,1

68,8

22,5

60,9

77,5

68,7

21,4

61,5

78,6

67,1

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige centrales van ALDI België en ALDI Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “bijkomende informatie”).

Anciënniteit

Gemiddelde duur van anciënniteit (in jaren)

2018

2019

2020

België/Luxemburg1

12

12

12

Denemarken

4

4

3

Frankrijk

6

6

6

Duitsland

10

10

10

Nederland

7

6

7

Polen

2

2

3

Portugal

2

2

2

Spanje

3

4

4

ALDI Nord

8

8

8

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige centrales van ALDI België en ALDI Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “bijkomende informatie”).

Vrouwen in leidinggevende posities

Aantal vrouwelijke ALDI-medewerkers in leidinggevende posities op 31 december (in procent)

2018

2019

2020

België/Luxemburg1

31,1

33,1

38,0

Denemarken

27,0

30,9

35,3

Frankrijk

21,7

29,3

37,3

Duitsland

28,4

31,8

30,3

Nederland

17,7

19,2

24,5

Polen

33,7

37,2

34,7

Portugal

50,0

41,8

38,4

Spanje

36,3

42,0

39,2

ALDI Nord

28,0

31,7

33,5

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige centrales van ALDI België en ALDI Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “bijkomende informatie”).

Medewerkers volgens leeftijdscategorie

Aandeel ALDI-medewerkers volgens leeftijdscategorie op 31 december (in procent)

Employees by age group

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

 

   

   

 

 

 

 

 

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch