1. Home
  2. Kerncijfers 2019

Kerncijfers 2019

Management

[GRI 102-7] Totale nettoverkoop van ALDI Nord
Total net sales of ALDI Nord

Totale netto-omzet in het boekjaar (in miljard euro)

[GRI 102-4, -7] Winkels en ALDI-medewerkers

Totaal aantal winkels en totaal aantal ALDI-medewerkers (personeelsbezetting) volgens geslacht en regio op referentiedatum 31 december.

Aantal winkels

Aantal medewerkers

waarvan vrouwen

Aantal winkels

Aantal medewerkers

waarvan vrouwen

Aantal winkels

Aantal medewerkers

waarvan vrouwen

België/Luxemburg1

459

6,727

4,804

461

7,234

5,160

456

7,344

5,083

Denemarken

188

2,277

1,099

183

2,367

1,220

182

2,689

1,456

Frankrijk

888

9,218

5,592

872

9,526

5,974

870

10,070

6,290

Duitsland

2,249

35,836

25,511

2,219

36,312

25,415

2,206

37,788

25,297

Nederland

494

8,654

5,099

496

10,933

6,287

492

11,086

6,444

Polen

124

1,906

1,706

132

2,142

1,845

138

2,694

2,206

Portugal

57

1,178

768

65

1,496

987

73

1,633

1,094

Spanje

272

3,571

2,263

294

3,924

2,560

308

4,357

2,870

ALDI Nord

4,731

69,367

46,842

4,722

73,934

49,448

4,725

77,661

50,740

1 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘'bijkomende informatie").

[GRI 102-7] Aantal producten en eigen merken in ons productaanbod

Aantal producten en het aandeel eigenmerkenproducten in het vast assortiment (in percent)

Aantal
producten

Aandeel eigenmerken (in %)

Aantal
producten

Aandeel eigenmerken (in %)

Aantal producten

Aandeel eigenmerken (in %)

België/Luxemburg1

1,465

96.1

1,459

95.5

1,479

95.1

Denemarken

1,826

75.5

1,876

70.8

1,741

61.9

Frankrijk

1,452

90.9

1,546

93.7

1,562

93.1

Duitsland

1,432

91.1

1,649

86.9

1,739

85.4

Nederland

1,737

93.5

2,007

92.5

2,075

92.3

Polen

2,101

73.6

2,259

70.1

2,326

67.8

Portugal

1,639

85.8

1,746

84.5

1,908

84.8

Spanje

1,842

89.6

2,311

84.0

2,624

86.1

ALDI Nord

1,687

86.2

1,857

83.9

1,932

82.8

1 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘'bijkomende informatie").

Klant & product

[GRI 301-1] Verkochte/weggegeven zakken

Aantal verkochte/weggegeven zakken per soort (in duizendtallen)

Totaal

Wegwerp-
zakken1

Duurzame zakken2

Totaal

Wegwerp-
zakken1

Duurzame zakken2

Totaal

Wegwerp-
zakken1

Duurzame zakken2

België/Luxemburg3

9,887

8,268

1,619

8,207

4,449

3,758

6,251

6

6,245

Denemarken

6,751

6,606

145

6,207

6,044

163

5,438

5,177

261

Frankrijk

13,138

10,681

2,457

14,667

10,256

4,411

16,763

12,707

4,056

Duitsland

44,187

36,543

7,644

28,491

10,237

18,254

21,473

21,473

Nederland

7,100

6,034

1,066

2,360

8

2,351

5,439

51

5,388

Polen

2,780

2,623

156

5,560

1,212

4,348

7,638

1,156

6,482

Portugal

3,453

3,127

326

4,439

4,003

436

5,538

4,961

577

Spanje

26,298

25,572

725

24,053

23,254

799

17,909

16,822

1,087

ALDI Nord

113,593

99,455

14,138

93,983

59,462

34,521

86,449

40,881

45,568

1 Wegwerpzakken: Daartoe behoren lusdraagtassen en papieren en plastic draagtassen.
2 Duurzame zakken: Daartoe behoren katoenen tassen, jutezakken, herbruikbare zakken, gekleurde draagtassen, koeltassen en plastic dozen.
3 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘'bijkomende informatie"). In België worden zakken die zowel uit papier als plastic bestaan, gebruikt voor bakkerijproducten.

Voedseldonaties

Aantal winkels die onverkoopbaar maar nog eetbaar voedsel aan liefdadigheidsinstellingen schenken in verhouding tot het totaal aantal winkels (in procent)

In het algemeen beheren we goederen in die mate dat we zoveel mogelijk verliezen proberen te vermijden. Waar mogelijk moeten alle overschotten gedoneerd worden. Niet alle locaties hebben echter toegang tot een partner die voedseldonaties accepteert.

2017

2018

2019

Check Icon – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord

België/Luxemburg1

100,0

100,0

100,0

Denemarken

18.1

56.3

72.9

Frankrijk2

23.4

23.9

36.8

Duitsland

99.0

98.9

99.1

Nederland

74.2

76.2

81.9

Polen

38.7

30.3

41.3

Portugal

31.6

100.0

100.0

Spanje

76.1

68.4

64.0

ALDI Nord

75.4

77.3

81.0

1 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie 'bijkomende informatie").
2
Alle Franse winkels vallen onder een nationale conventie met de Restos du Coeur.

[GRI FP2] Bio- en Fairtradeproducten

Aantal eigenmerkproducten met het EU-biologo en aantal verworven eigenmerkproducten met Fairtrade-certificering in het standaard- en tijdelijke assortiment1

Bio-
producten

Fairtrade- producten

Bio-
producten

Fairtrade- producten

Bio-
producten

Fairtrade- producten

België/Luxemburg2

101

16

113

16

121

41

Denemarken

150

19

213

22

169

75

Frankrijk

103

14

151

15

223

42

Duitsland

188

30

258

42

305

160

Nederland

112

29

114

34

128

82

Polen

45

6

105

17

134

87

Portugal

76

19

165

22

244

97

Spanje

225

4

345

7

322

64

ALDI Nord

803

73

1,024

90

1,178

265

1 Omdat sommige producten samen gekocht worden voor verschillende landen, kan het totale aantal verworven producten lager zijn dan het totaal van de uitsplitsingen per land.
2 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘'bijkomende informatie").

Vegetarische of veganistische producten

Aantal opgesomde food- en non-foodeigenmerkproducten met een vegetarisch en/of veganistisch label uit het standaard- en tijdelijke assortiment 1

Naast gelabelde producten biedt ALDI Nord ook een groot assortiment vegetarische en/of veganistische producten zonder label aan.

2017

2018

2019

België/Luxemburg2

14

36

37

Denemarken

14

15

68

Frankrijk

4

8

23

Duitsland

129

169

246

Nederland

13

16

27

Polen

19

9

73

Portugal

21

17

54

Spanje

24

37

66

ALDI Nord

185

271

497

1 Omdat sommige producten samen gekocht worden voor verschillende landen, kan het totale aantal verworven producten lager zijn dan het totaal van de uitsplitsingen per land.
2 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘'bijkomende informatie").

Groenten en fuit

Gemiddeld aantal groenten en fruit in ons vast assoritment.

 

 

2017

2018

2019

België/Luxemburg1

95

105

106

Denemarken

107

110

107

Frankrijk

75

100

105

Duitsland

97

102

110

Nederland

104

122

124

Polen

109

123

115

Portugal

93

104

111

Spanje

111

140

150

ALDI Nord (gemiddelde)

99

113

116

1De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘'bijkomende informatie")

Productterugroepingen

Het aantal productterugroepingen, opgesplitst in food en non-food.

Totaal

Recalls food

Recalls non-food

Totaal

Recalls food

Recalls non-food

Totaal

Recalls food

Recalls non-food

België/Luxemburg1

4

4


9

8

1

9

7

2

Denemarken

3

3


4

3

1

11

9

2

France

11

10

1

13

13


9

8

1

Duitsland

9

8

1

10

8

2

18

16

2

Nederland

4

4


2

1

1

8

6

2

Polen

1

1


1


1

4

3

1

Portugal

1

1

1

1


Spanje

5

2

3

7

6

1

8

7

1

ALDI Nord

38

33

5

46

39

7

68

57

11

1 The information regarding the legally independent companies of ALDI Belgium and ALDI Luxembourg has been combined for the purposes of a simplified presentation (zie ‘'bijkomende informatie").

Producten met het label Stiftung Warentest of ÖKO-TEST

Aantal artikelen die aan de hand van de testresultaten van consumentenbond Siftung Warentest of consumentenblad ÖKO-TEST gepromoot zijn1

Products promoted with Stiftung Warentest or ÖKO-TEST

1 Het is enkel mogelijk om producten met testresultaten te labellen in Duitsland; de gegevens zijn daarom enkel van toepassing op Duitsland.

Toeleveringsketen en hulpbronnen

[GRI FP2] Gecertificeerde duurzame visproducten

Aantal eigenmerkproducten met een MSC-, ASC-, GLOBALG.A.P.-certificering of het EU-biologo in verhouding tot het totaal aantal visproducten, uitgesplitst per certificeringsnorm (in procent).1

In 2019 was ongeveer 57 procent van de visproducten van een eigenmerk volgens een van de volgende duurzaamheidsnormen gecertificeerd: Het grootste deel viel onder de MSC-certificeringsnorm (ongeveer 66 procent), daarna onder de ASC-certificeringsnorm (ongeveer 27 procent), de GLOBALG.A.P.-certificeringsnorm (ongeveer negen procent) en producten met het EU-biologo (ongeveer één procent).

Totaal

waarvan MSC

waarvan
ASC

waarvan
GLOBAL G.A.P.

waarvan
EU-Biologo

Totaal

waarvan  MSC

waarvan  ASC

waarvan GLOBAL G.A.P.

waarvan  EU-Biologo

Totaal

waarvan  MSC

waarvan  ASC

waarvan
GLOBAL G.A.P.

waarvan EU-Biologo

België/Luxemburg3

51.8

56.1

24.7

17.8

1.4

72.8

67.3

24.3

14.0

1.9

76.9

66.7

27.6

8.9

0.8

Denemarken

75.4

74.4

16.3

4.7

4.6

77.4

76.9

18.5

13.9

4.6

86.8

66.1

18.6

11.9

5.1

Frankrijk

36.9

66.1

18.6

11.9

8.5

43.9

74.7

20.3

5.1

1.3

49.1

72.5

22.9

5.5

3.7

Duitsland

71.1

64.1

10.4

19.8

5.7

78.0

62.3

18.8

21.7

3.6

80.5

58.8

22.2

24.2

3.3

Nederland

61.5

66.1

28.8

11.9

3.4

76.4

60.0

37.5

5.0

0.8

82.7

56.5

43.5

2.6

Polen

42.3

66.7

15.2

15.1

3.0

44.8

76.8

10.7

10.7

5.4

46.6

78.9

6.6

11.8

1.3

Portugal

27.6

71.9

9.4

12.5

6.2

40.2

62.2

18.9

18.9

5.4

51.8

70.2

15.8

15.8

3.5

Spain

12.9

65.0

15.0

5.0

15.0

19.3

75.0

7.1

10.7

7.1

28.2

81.7

10.0

6.7

5.0

ALDI Nord

39.5

66.3

18.8

13.3

4.2

53.9

68.1

24.4

10.5

1.9

56.5

66.4

26.6

8.9

1.4

1 Producten die door meerdere labels gecertificeerd zijn, worden in de uitsplitsing onder alle betrokken categorieën vermeld, maar slechts als één product in het totale aantal. De totale som van alle uitsplitsingen kan dus meer zijn dan 100 procent.
2De enquêtemethode en gegevensbasis zijn veranderd in vergelijking met vorig jaar.
3 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘'bijkomende informatie")

[GRI FP2] Producten met FSC®- of PEFC-certificering

Aantal eigenmerkproducten met een FSC®- of PEFCTM-certificering, in verhouding tot het totale aantal eigenmerkproducten uit het standaard- en tijdelijke assortiment met elementen uit hout, karton, papier, viscose op basis van cellulose, niet-geweven stof en bamboe, uitgesplitst per certificeringsnorm (in percent).

FSC® 100%, FSC® MIX en PEFCTM worden als certificeringsnormen beschouwd. In 2019 was het grootste deel toe te schrijven aan de FSC® MIX-certificering (ongeveer 43 procent), gevolgd door de FSC® 100%-certificering (ongeveer 34 procent) en PEFCTM-certificering (ongeveer 22 procent).

Totaal

waarvan FSC® 100%

waarvan FSC® MIX

waarvan PEFC™

Totaal

waarvan FSC® 100%

waarvan FSC® MIX

waarvan PEFC™

Totaal

waarvan FSC® 100%

waarvan FSC® MIX

waarvan PEFC™

België/Luxemburg1

52.1

32.8

45.1

22.1

79.3

34.8

41.5

23.7

97.8

37.4

38.9

23.8

Denemarken

93.2

45.7

39.1

15.2

93.1

43.6

42.6

13.8

94.5

40.6

42.6

16.8

Franrijk

65.7

35.0

40.8

24.2

85.2

35.0

45.8

19.2

91.2

37.5

43.1

19.4

Duitsland

88.2

28.6

55.1

16.3

92.5

33.4

51.2

15.4

95.3

41.8

44.8

13.4

Nederland

68.5

36.9

33.6

29.5

83.1

41.5

35.7

22.7

89.8

30.7

38.1

31.3

Polen

65.4

37.0

42.0

21.0

75.7

46.7

40.0

13.3

71.4

52.9

30.3

16.8

Portugal

86.3

42.1

43.7

14.3

92.3

43.1

41.9

15.0

94.5

47.7

35.5

16.9

Spanje

74.5

41.0

37.1

21.9

76.3

43.0

36.1

20.9

93.0

53.5

30.8

15.7

ALDI Nord

62.8

30.0

47.9

22.1

76.4

31.3

43.8

24.9

87.9

35.0

42.8

22.2

1 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘'bijkomende informatie").

[GRI FP2] Gecertificeerde palmolie

Aandeel van het totale volume aan palmolie dat gebruikt wordt voor de productie van onze food- en non-foodproducten uit het standaard- en tijdelijke assortiment dat in overeenstemming met een fysiek RSPO-toeleveringsketensysteem gecertificeerd werd (in procent)1

Totaal

Food

Non-Food

Totaal

Food

Non-Food

Totaal

Food

Non-Food

België/Luxemburg2

92.8

99.8

20.1

91.9

99.7

41.2

99.8

99.8

99.3

Denemarken

96.1

99.4

46.0

94.0

100.0

78.0

96.2

99.9

81.8

Frankrijk

87.4

100.0

26.8

87.5

100.0

43.2

100.0

100.0

100.0

Duitsland

91.9

100.0

46.8

92.9

99.9

65.6

99.1

99.9

94.4

Nederland

85.4

91.3

15.2

85.1

90.5

37.4

98.6

99.6

89.4

Polen

75.1

76.5

53.0

79.2

79.5

76.4

78.0

93.9

38.1

Portugal

80.5

90.9

20.2

90.1

93.7

86.9

97.4

99.0

83.9

Spanje

63.2

72.2

36.3

76.8

95.8

20.7

85.6

97.6

33.8

ALDI Nord

89.2

97.4

35.8

90.0

97.9

55.1

98.6

99.7

92.5

1Sommige gegevens zijn op extrapolaties gebaseerd.ommige gegevens zijn op extrapolaties gebaseerd.Sommige gegevens zijn op extrapolaties gebaseerd.
2 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘'bijkomende informatie").

[GRI FP2] Duurzaam katoen

Aandeel duurzaam katoen in verhouding tot het totale volume aan katoen in de productgroepen kleding en huishoudtextiel uit het standaard- en tijdelijke assortiment, uitgesplitst per certificeringsnorm (in procent)

Totaal

waarvan  OCS

waarvan  GOTS

waarvan  CmiA

waarvan  BCI

waarvan
gerecycleerd zonder certificering

waarvan  Fairtrade

waarvan  bio

Totaal

waarvan   OCS

waarvan  GOTS

waarvan  CmiA

waarvan  BCI

waarvan
gerecycleerd zonder certificering

 

waarvan  Fairtrade

waarvan bio

Totaal

waarvan  OCS

waarvan GOTS

waarvan  CmiA

waarvan  BCI

waarvan
gerecycleerd zonder certificering

waarvan  Fairtrade

waarvan  bio

België/Luxemburg1

9.6

60.5

20.2

11.4

7.9

33.8

7.3

83.5

3.6

2.3

3.2

54.7

18.0

64.5

1.6

2.3

5.3

1.4

6.9

Denemarken

19.1

0.4

76.7

3.3

14.2

5.4

32.9

18.5

73.7

2.6

5.2

37.8

52.0

18.5

5.3

11.8

10.9

1.5

Frankrijk

19.0

0.9

72.6

16.9

6.7

2.8

24.5

22.3

68.3

7.3

2.1

24.9

48.5

22.3

4.2

9.2

15.7

Duitsland

22.8

1.4

82.8

3.4

11.0

1.4

35.5

21.3

71.7

1.9

5.1

35.3

52.7

22.2

10.9

9.4

1.8

3.0

Nederland2

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

21.0

25.3

71.5

1.7

1.5

25.3

45.3

23.2

6.9

9.0

10.2

5.4

Polen

11.3

2.0

61.3

5.1

1.8

29.9

30.9

19.7

76.3

1.2

0.5

1.5

0.9

37.1

53.5

24.5

7.8

11.4

0.5

1.3

0.9

Portugal

19.6

1.4

83.9

4.2

8.7

1.8

37.7

14.4

78.8

2.4

4.5

38.6

50.2

26.5

5.0

3.5

13.4

1.2

0.2

Spanje

17.2

1.5

81.5

15.1

1.9

32.6

17.2

76.0

2.7

1.3

2.9

42.6

47.5

31.4

5.8

2.6

10.2

2.5

ALDI Nord

20.6

1.3

80.5

5.6

10.4

2.2

33.2

20.0

72.8

0.02

2.4

4.3

0.4

36.2

46.2

29.6

8.3

8.0

4.3

2.6

1.1

1De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘'bijkomende informatie").
2Er zijn geen gegevens over de tonnage verkocht katoen beschikbaar (n.b. = niet beschikbaar) voor ALDI Nederland voor 2017.

Productievestigingen van de non-foodproductgroep per land
Non-food product group production facilities by country in 2017 – Sustainability at ALDI North

Aantal door het producerende land gebruikte non-foodproductievestigingen in 2019 (in procent)

ALDI Social Assessments (ASA's)

2017

2018

2019

Aantal landen waar ASA’s uitgevoerd werden

8

6

96


Aantal ASA’s, 
waarvan China

199
135

327
240

348
242

Aandeel van non-foodproductievestigingen in risicolanden waar sociale risico’s vastgesteld zijn in verhouding tot het totaal aantal uitgevoerde ASA’s (in procent)

12.6

30.61

22.4

1 Als gevolg van een andere rekenmethode werd de waarde voor 2018 verbeterd in vergelijking met de informatie die in het rapport van het jaar ervoor gepubliceerd werd.

[GRI FP2] Gecertificeerde duurzame cacaoproducten

Aantal eigenmerkproducten uit het standaard- en tijdelijke assortiment met gecertificeerde, duurzame cacao, in verhouding tot het totale aantal verworven cacaoproducten, uitgesplitst per certificeringsnorm (in procent).

In 2019 werd in ongeveer 97 procent van de eigenmerkproducten met cacao gecertificeerde, duurzame cacao gebruikt. Het grootste aandeel was hier toe te schrijven aan de certificeringsnormen UTZ/Rainforest Alliance (ongeveer 90 procent), gevolgd door Fairtrade (ongeveer 8 procent, waarvan 1 procent toe te schrijven is aan artikelen met Fairtrade-certificering en het EU-biologo) en het EU-biologo (ongeveer 0,5 %).

Totaal

waarvan UTZ

waarvan Fairtrade

Totaal

waarvan UTZ

waarvan Fairtrade

Totaal

waarvan UTZ

waarvan Fairtrade

België/Luxemburg1

98.2

97.5

2.2

99.4

94.1

2.7

100.0

95.1

2.5

Denemarken

82.6

97.8

1.1

99.0

88.2

10.3

98.6

83.2

11.7

Frankrijk

88.0

97.8

1.4

87.8

95.8

2.4

94.0

91.4

6.1

Duitsland

93.8

97.8

0.2

97.3

90.5

8.2

95.4

81.9

16.0

Nederland

95.3

98.4

1.6

97.1

96.7

3.0

97.9

88.5

10.9

Polen

80.0

98.4

-

95.7

91.8

5.9

94.1

81.6

16.1

Portugal

88.5

97.3

0,9

98.4

89.2

6.3

96.8

82.6

14.6

Spanje

88.9

96.7

0,5

96.3

87.2

7.7

97.4

80.6

14.1

ALDI Nord

87.6

97.9

1.4

94.9

93.8

3.6

97.1

89.6

7.7

1 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘'bijkomende informatie").

[GRI FP2] Gecertificeerde duurzame koffie

Aandeel gecertificeerde duurzame koffie in verhouding tot het totale volume aan verworven koffie in het standaard- en tijdelijke assortiment, uitgesplitst per certificeringsnorm (in  procent).

In 2019 was ongeveer 53 procent van de verworven koffie van het eigenmerk volgens een van de volgende duurzaamheidsnormen gecertificeerd: Fairtrade, UTZ/Rainforest Alliance en het EU-biologo. Het grootste aandeel was toe te schrijven aan de certificeringsnorm UTZ/Rainforest Alliance (ongeveer 46 procent), gevolgd door een aandeel van ongeveer 6 procent met Fairtrade-certificering en het EU-biologo.

Totaal

waarvan  UTZ

waarvan  Fairtrade/ EU-biologo

waarvan  Rainforest Alliance

Totaal

waarvan UTZ

waarvan  Fairtrade/ EU-biologo

waarvan Rainforest Alliance

Totaal

waarvan  UTZ

waarvvan  Fairtrade/ EU-biologo

waarvan  Rainforest Alliance

België/Luxemburg1

44.1

83.7

3.3

11.1

54.2

86.6

2.7

10.8

54.4

85.2

2.5

12.3

Denemarken

49.0

79.0

11.6

7.3

81.7

84.0

7.5

8.1

54.8

67.0

13.6

5.9

Frankrijk

43.9

88.6

3.3

58.3

92.9

2.6

58.1

92.4

4.7

2.9

Duitsland

50.0

76.6

14.1

6.9

43.1

53.0

13.4

6.5

47.0

72.1

19.0

8.9

Nederland

44.8

85.0

7.8

5.2

57.5

90.0

5.0

5.0

60.2

88.6

5.9

5.5

Polen

43.5

90.8

5.7

46.6

89.4

4.2

5.7

58.2

91.1

4.8

4.1

Portugal

60.6

66.4

20.0

62.6

70.4

19.3

66.0

70.3

8.3

21.0

Spanje

61.6

62.5

19.7

67.3

70.3

15.9

73.4

68.7

15.2

16.2

ALDI Nord

47.8

79.9

9.3

7.2

50.12

69.8

8.2

6.7

52.5

79.9

11.5

8.1

1 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘'bijkomende informatie").
2 De waarde voor 2018 werd verbeterd in vergelijking met de informatie die in het rapport van het jaar ervoor gepubliceerd werd.

 

[GRI FP2] Gecertificeerde duurzame thee

Aandeel gecertificeerde duurzame thee in verhouding tot het totale gewicht aan verworven theeproducten uit het standaard- en tijdelijke assortiment, uitgesplitst per certificeringsnorm (in procent).1

In 2019 was ongeveer 63 procent van de theeproducten van het eigenmerk volgens een van de volgende duurzaamheidsnormen gecertificeerd: Fairtrade, UTZ/Rainforest Alliance, EU-biologo, Ethical Tea Partnership (ETP). Het grootste aandeel was toe te schrijven aan UTZ/Rainforest Alliance (ongeveer 79 procent), gevolgd door het EU-biologo (ongeveer 18 procent).

Totaal

waarvan  Rainforest Alliance

waarvan  UTZ

waarvan  EU-biologo

Totaal

waarvan  Rainforest Alliance

waarvan  UTZ

waarvan  EU-biologo

Totaal

waarvan  Rainforest Alliance

waarvan  UTZ

waarvan  EU-biologo

België/Luxemburg2

38.9

32.5

11.0

45.9

65.3

39.2

8.6

52.2

67.2

50.0

8.8

32.2

Denemarken

49.8

55.1

2.6

24.4

64.9

54.0

23.7

16.3

40.4

61.7

11.6

21.2

Frankrijk

50.6

55.6

2.6

24.1

82.7

44.6

1.9

53.5

71.6

75.8

24.2

Duitsland

55.4

55.9

2.6

23.9

61.6

51.1

23.7

21.4

61.9

52.8

24.5

18.7

Nederland

44.0

48.1

3.0

33.2

70.4

78.3

0.8

17.9

74.1

86.6

3.2

7.3

Polen 

48.4

55.1

2.6

24.4

46.7

57.4

33.1

7.6

52.4

61.4

30.3

7.1

Portugal

53.3

55.5

2.6

24.2

49.4

34.0

35.3

30.7

49.3

53.3

34.2

12.5

Spanje

56.8

55.3

2.6

24.2

49.1

27.8

35.8

36.5

50.5

58.9

27.9

13.2

ALDI Nord

52.9

54.4

2.9

25.6

62.7

53.8

19.5

23.5

62.7

59.2

19.6

17.6

1 Het toepassingsgebied van de gegevens houdt rekening met eigenmerkproducten die thee (artikelen die bestanddelen van de theeplant bevatten, zoals groene en zwarte thee) en eigenmerkproducten die infusies (zoals kruiden- en vruchtenthee) bevatten.
2 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘'bijkomende informatie").

 

KAT-gecertificeerde eieren

Aandeel KAT-gecertificeerde eieren in verhouding tot het totale aantal verworven eieren uit het standaard- en tijdelijke assortiment (in procent)1

2017

2018

2019

België/Luxemburg2

84.9

89.3

94.9

Duitsland

100.0

100.0

100.0

Nederland

100.0

100.0

100.0

Polen

26.9

34.7

35.5

ALDI Nord

96.9

97.6

98.1

1 KAT-certificering wordt niet alle landen gebruikt. In sommige landen zijn er equivalente certificeringen, die hierin opgenomen zijn.
2 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘'bijkomende informatie").

 

Klimaat & milieu

[GRI 302-1] Direct energieverbruik

Direct energieverbruik in gebouwen en logistieke voorzieningen per land (in MWh)1

2017

2018

2019

Check Icon – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord

België/Luxemburg2

111,286

110,758

112,820

Denemarken

19,766

19,658

19,471

Frankrijk

147,787

143,871

143,908

Duitsland

397,3813

394,921

391,645

Nederland

80,058

79,812

80,503

Polen

16,639

18,949

21,373

Portugal

1,206

1,427

1,560

Spanje

4,731

5,081

5,314

ALDI Nord

778,854

774,478

776,593

1 Deze gegevens zijn deels op schattingen en extrapolaties gebaseerd.
2 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘'bijkomende informatie").
3 De waarde voor 2017 werd verbeterd in vergelijking met de informatie die in het rapport van het jaar ervoor gepubliceerd werd.

[GRI 302-1] Direct energieverbruik per bron

Direct energieverbruik in gebouwen en logistieke voorzieningen per energiebron (in MWh)1

2017

2018

2019

Aardgas

418,921

399,292

398,953

Stookolie

25,509

26,925

28,889

Biogas

67

116

131

Diesel (incl. dieselgeneratoren)

333,8712

347,637

347,894

Benzine

18

11

338

Vloeibaar gas

466

498

389

1 Deze gegevens zijn deels op schattingen en extrapolaties gebaseerd
2 De waarde voor 2017 werd verbeterd in vergelijking met de informatie die in het rapport van het jaar ervoor gepubliceerd werd.

[GRI 302-1] Indirect energieverbruik

Elektriciteitsverbruik en verbruik van stadsverwarming (in MWh)1

Elektriciteitsverbruik neemt met bijna 1.067 GWh het grootste deel aan energiebehoefte in onze bedrijven in. Het is met ongeveer twee procent gestegen. Deze stijging is aan een aantal factoren toe te schrijven, waaronder langere openingsuren en de installatie van meer koelkasten en ovens in onze winkels.

Totaal

Elektriciteit

Stads-
verwarming

Totaal

Elektriciteit

Stads-
verwarming

Totaal

Elektriciteit

Stads-
verwarming

België/Luxemburg2

101,354

101,354


96,325

96,325


103,691

103,691


Denemarken

50,470

39,855

10,615

47,769

36,545

11,224

49,875

37,921

11,954

Frankrijk

180,752

180,752


 

199,372

195,753

3,619

201,323

196,093

5,230

Duitsland

472,279

454,553

17,726

495,474

476,032

19,442

502,003

482,154

19,849

Nederland

84,669

83,716

953

90,922

89,947

975

106,734

105,810

924

Polen

25,334

22,173

3,162

28,588

25,027

3,561

32,993

29,106

3,887

Portugal

17,720

17,720


21,621

21,621


24,183

24,183


Spanje

89,029

89,029


108,441

108,441


87,274

87,274


ALDI Nord

1,021,608

989,151

32,456

1,088,512

1.049.691

38,821

1,108,076

1,066,232

41,844

1 Deze gegevens zijn deels op schattingen en extrapolaties gebaseerd.
2 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘'bijkomende informatie")

 

[GRI 305-1/2] Uitstoot van broeikasgassen Omvang 1 en 2

Uitstoot van broeikasgassen Omvang 1 en 2 (in tonnen CO2-equivalenten)

De uitstoot van broeikasgassen werd berekend op basis van energie- en brandstofverbruik en verlies van koelmiddel. De berekening wordt uitgevoerd volgens de vereisten van het Greenhouse Gas (GHG) Protocol met behulp van de emissiefactoren van DEFRA of GEMIS voor de uitstoot die voortkomt uit stadsverwarming. In overeenstemming met het GHG-protocol is de uitstoot van het elektriciteitsverbruik uit Omvang 2 apart berekend op basis van locatiegebonden en marktgebonden emissiefactoren. Terwijl de locatiegebonden methode de factoren voor een specifieke geografische regio (zoals een land) gebruikt, wordt de individuele elektriciteitsmix van een bedrijf – waar mogelijk – gebruikt voor de marktgebonden factoren via de emissies die daadwerkelijk door de energieproducent worden opgewekt. De berekening van de locatiegebonden uitstoot van broeikasgassen is gebaseerd op de factoren die door het Internationaal Energieagentschap (IEA) gespecificeerd zijn.

Omvang 12

Omvang 23
„locatie-
gebonden“

Omvang 23
„markt-gebonden“

Omvang 12

Omvang 23
„locatie-
gebonden“

Scope 23
„market-based“

Scope 12

Omvang 23
„locatie-
gebonden“

Omvang 23
„markt-gebonden“

België/Luxemburg4

38,653

22,674

14,859

37,445

16,200

22,312

34,338

17,093

17,136

Denemarken

14,942

8,119

18,585

9,297

8,784

15,472

8,849

7,153

16,208

Frankrijk

67,101

8,364

6,756

67,738

10,948

10,499

65,975

14,305

10,620

Duitsland

108,179

203,918

223,790

114,111

209,197

196,088

108,556

195,328

203,684

Nederland

28,147

40,984

124

25,961

41,730

126

28,867

45,964

120

Polen

6,931

17,295

18,441

8,727

19,253

18,558

7,138

22,986

24,603

Portugal

5,728

5,695

5,080

3,455

5,674

5,711

2,858

7,675

5,316

Spanje

10,980

25,718

29,854

8,376

26,202

169

11,295

24,102

44

ALDI Nord

280,662

332,767

317,490

275,110

337,988

268,935

267,876

334,605

277,731

1 Omwille van een latere gegevensverstrekking werden de waarden voor 2017 en 2018 aangepast in vergelijking met de informatie die in het rapport van het jaar ervoor gepubliceerd werd.
2 Omvang 1: Omvang 1: Uitstoot van direct energieverbruik in gebouwen, brandstofverbruik voor logistiek en verlies van koelmiddel
3 Omvang 2: Uitstoot van elektriciteitsverbruik en verbruik van stadsverwarming, uitgesplitst in locatie- en marktgebonden uitstoot.
4 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘'bijkomende informatie").

GRI 305-1/2] Uitstoot van broeikasgassen Omvang 1 en 2 per bron
Greenhouse gas emissions Scope 1 and 2 by sources

Totale hoeveelheid uitstoot van broeikasgassen voor Omvang 1 en 2 verhoudingsgewijs per bron in 2019 (in procent, gebaseerd op locatiegebonden uitstoot)

Voertuigen

Aantal voertuigen op de referentiedatum 31 december per soort voertuig

Aantal
vrachtwagens

Aantal auto's

Andere voertuigen1

Aantal
vrachtwagens

Aantal auto's 

Aantal voertuigen

Aantal
vrachtwagens

Aantal
auto's

Andere voertuigen1

België/Luxemburg2

223

226

7

226

236

8

230

259

8

Denemarken

52

100

4

52

128

5

48

140

5

Frankrijk

227

349

22

223

392

18

225

438

20

Duitsland

736

1,125

74

710

1,104

72

690

1,197

71

Nederland

173

211

8

165

238

8

166

276

9

Polen


76

2


91

2


165

2

Portugal


55

1


66

1


61

1

Spanje


165

2


204

5


203

5

ALDI Nord

1,411

2,307

120

1,376

2,459

119

1,359

2,739

121

1 Hieronder vallen industriële trucks (vorkheftrucks) en voertuigen met lpg-aandrijving.
2 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘'bijkomende informatie").

[GRI 302-1] Brandstofverbruik

Brandstofverbruik van vrachtwagens, auto’s en andere voertuigen (in liter of kilogram lpg)

Diesel1 (l)

Benzine (l)

LPG (kg)

Diesel1 (l)

Benzine (l)

LPG (kg)

Diesel1 (l)

Benzine (l)

LPG (kg)

België/Luxemburg2

4,407,1714,520,0974,570,082Denemarken

1,412,919

339

66

1,418,630

1,068

63

1,446,716

3,901

45

Frankrijk

5,913,078


10,116

6,427,933


11,058

6,600,170

9,955

Duitsland

17,419,921

1,698

20,655

17,735,451

107

24,030

17,442,870

572

17,584

Nederland

3,526,6013,823,6733,740,935

19,068


Polen

180,340


1,331

227,094


1,188

287,321

13,895


Portugal

120,112


300

142,393


66

156,477


66

Spanje

423,613


4,059

450,342


2,560

485,950


2,778

ALDI Nord

33,403,755

2,037

36,527

34,745,613

1,175

38,965

34,730,521

37,436

30,428

1 Inclusief het verbruik van stookolie voor de werking van koelmotoren (buiten Duitsland).
2 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘'bijkomende informatie").

Geïnstalleerd vermogen van fotovoltaïsche systemen

Aantal fotovoltaïsche systemen en geïnstalleerd vermogen (in kWp)

Aantal PV-systemen1

Geïnstalleerd vermogen

Aantal PV systemen

Geïnstalleerd vermogen

Aantal PV systemen

Geïnstalleerd vermogen

België/Luxemburg2


2,594

44

3,128

65

6,578

Denemarken


45

6

84

11

145

Frankrijk


273

15

1,275

41

3,125

Duitsland


26,708

289

36,655

380

52,190

Nederland


209

7

580

19

1,500

Polen

1

50

Portugal

1,466

21

2,291

24

2,643

Spanje


850

30

1,733

40

2,224

ALDI Nord


32,145

412

45,746

581

68,455

1Het aantal fotovoltaïsche systemen wordt sinds 2018 bijgehouden.
2 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘'bijkomende informatie").

[GRI 302-1] Interne elektriciteitsproductie

Elektriciteit gegenereerd door fotovoltaïsche systemen en intern verbruik (in MWh)

Gegenereerde elektriciteit

Intern
verbruik

Gegenereerde elektriciteit

Intern
verbruik

Intern
verbruik

In-house consumption

België/Luxemburg1

1,809

1,629

3,152

2,576

4,222

3,479

Denemarken

41

29

75

75

100

100

Frankrijk

125

102

921

562

3,512

2,118

Duitsland

18,261

11,967

27,703

19,281

36,477

25,511

Nederland

156

123

376

322

1,072

903

Polen

18

18

Portugal

1,537

1,285

2,193

1,831

3,250

2,793

Spanje

1,224

1,224

2,023

1,843

3,791

3,674

ALDI Nord

23,153

16,358

36,443

26,490

52,442

38,596

1 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘'bijkomende informatie").

[GRI 306-2] Hoeveelheid afval in Duitsland

Hoeveelheid afval per soort afval (in metrische tonnen)1

De hoeveelheid afval in Duitsland is licht gestegen in vergelijking met 2018. Het grootste deel van het geproduceerde afval is toe te schrijven aan verpakkingsafval. Gevaarlijk afval, in totaal 382 metrische ton, is goed voor slechts 0,1 procent van de totale hoeveelheid afval. Dit omvat gebruikte olie, oliefilters, voertuigaccu’s en tl-buizen die kwik bevatten. Tot op heden was het enkel mogelijk om de hoeveelheid afval op onze Duitse locaties vast te stellen. Internationale vaststellingen staan op de planning voor de komende jaren.

 

2017

2018

2019

Gevaarlijk afval

420

448

382

Papier/bordpapier/karton

400

6,032

10,452

Stedelijk afval2

24,550

38,5913

47,692

Afval van de voedselproductie en -verwerking3

11,343

34,464

38,530

Verpakkingsafval

164,001

168,074

165,489

waarvan folie/plastic

3,432

2,852

1,804

waarvan bordpapier/papier

128,549

133,264

134,249

waarvan pet

31,864

31,522

31,864

waarvan ander verpakkingsafval4

155

436

492

Gebruikte apparaten

52

858

63

Totale hoeveelheid afval

200,765

248,467

262,608

1 Deze gegevens zijn deels op schattingen en extrapolaties gebaseerd.
2 Industrieel afval Hieronder vallen ‘restafval’, verpakte voeding, grofvuil, hout en metaalschroot.
3 Hieronder vallen afval van kantinegebruik en bake-offartikelen.
4 Hieronder valt ander verpakkingsafval, zoals bloem- en plantenpotten.
5 De rekenmethode is veranderd in vergelijking met vorig jaar.

 

[GRI 306-2] Afval volgens verwijderingsmethode

Hoeveelheid afval in Duitsland naar rato van de verwijderingsmethode (in procent)1

Met ruim 97 procent werd in 2019 het meeste niet-gevaarlijk afval teruggewonnen of gerecycleerd (inclusief compostering).

Waste by methods of disposal

1 Toewijzing van soorten afvalverwijdering is deels gebaseerd op schattingen.
2 Inclusief verbranding voor energierecuperatie.

 

Waterverbruik

Waterverbruik (in kubieke meter)1

Het verhoogd gebruik in de verschillende landen in 2019 is vooral te wijten aan een erg hete zomer. Door de hitte moesten koelinstallaties/externe koelers geïrrigeerd worden om defecten te voorkomen en moesten sprinklersystemen gevuld en onderhouden worden.

2017

2018

2019

België/Luxemburg2

47,995

50,419

51,048

Denemarken

16,310

12,031

14,726

Frankrijk

151,269

151,072

179,848

Duitsland

232,644

260,258

264,138

Nederland

38,472

51,504

62,527

Polen

23,532

24,295

25,578

Portugal

60,649

54,381

87,838

Spanje

87,619

127,306

136,858

ALDI Nord

658,490

731,267

822,561

1 Deze gegevens zijn deels op schattingen en extrapolaties gebaseerd.
2 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘'bijkomende informatie").

 

Oplage klantenmagazine

Oplage klantenmagazine (jaarlijks gemiddelde) per magazine

Totaal

ALDI actueel

Reis-
brochure

ALDI Service

Andere2

Totaal

ALDI actueel

Reis-
brochure

ALDI Service

Andere2

Totaal

ALDI actueel

Reis-
brochure

ALDI Service

Andere2

België/Luxemburg3

4,650,273

4,650,273

5,764,573

4,618,936

1,053,157

6,418,293

4,584,102

1,834,191

Denemarken

1,320,458

1,320,458

1,083,033

983,033

100.000

957,982

957,982

Frankrijk

9,034,767

9,034,767

8,919,764

8,919,764

9,486,964

9,082,542

404,422

Duitsland

45,539,205

22,210,748

1,335,392

21,993,065

68,831,500

22,500,000

1,250,000

2,501,500

42,580,000

30,217,364

22,127,016

1,093,587

206,250

6,790,511

Nederland

15,330,870

4,998,835

10,332,035

20,515,919

4,930,995

12,893,320

20,893,450

4,988,170

155,280

15,750,000

Polen

2,216,535

2,216,535

6,345,456

2,419,505

1,902,000

3,457,413

2,513,889

943,524

Portugal

530,807

530,807

727,650

727,650

871,050

871,050

Spanje

2,281,478

511,853

1,769,625

4,022,370

448,820

2,913,550

945,829

686,014

259,815

ALDI Nord

80,904,393

45,474,276

1,335,392

34,094,725

116,210,265

45,537,703

1,250,000

2,501,500

61,442,027

73,248,345

45,810,765

1,093,587

361,530

25,982,463

1 Deze gegevens zijn deels op schattingen en extrapolaties gebaseerd.
Deze categorie bevat zowel thema-uitgaven, zoals gourmet-, wijn- en eindejaarmagazines, als speciale uitgaven zoals magazines voor een winkelopening.
3 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘'bijkomende informatie").

[GRI 301-1] Tonnage van het klantenmagazine

Gewicht van het papier dat gebruikt wordt voor het klantenmagazine op jaarbasis (in metrische ton)

Totaal

ALDI actueel

Reis-
brochure

ALDI Service

Andere2

Totaal

ALDI actueel

Reis-brochure

ALDI Service

Andere2

Totaal

ALDI actueel

Reis-
brochure

ALDI Service

Andere2

België/Luxemburg3

10,823

10,823

13,614

13,451

163

13,075

12,852

223

Denemarken

3,419

3,419

2,884

2,879

5

2,827

2,827

Frankrijk

21,516

21,516

21,238

21,238

21,284

21,153

131

Duitsland

81,314

78,485

874

1,955

93,598

89,000

800

101

3,697

87,900

80,695

1,571

143

5,491

Nederland

11,032

10,550

482

13,266

12,665

601

14,150

13,257

5

888

Polen

5,279

5,279

7,931

7,913

18

8,229

8,221

8

Portugal

1,543

1,543

2,153

2,153

2,596

2,596

Spanje

1,674

1,448

226

1,719

1,323

396

2,139

1,916

223

ALDI Nord

136,600

133,063

874

2,663

156,403

150,622

800

101

4,880

152,200

143,517

1,571

148

6,964

1 Deze gegevens zijn deels op schattingen en extrapolaties gebaseerd.
2Deze categorie bevat zowel thema-uitgaven, zoals gourmet-, wijn- en eindejaarmagazines, als speciale uitgaven zoals magazines voor een winkelopening.
3 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘'bijkomende informatie").

Medewerkers & community

[GRI 405-1] Werknemer per functiecategorie

Aantal ALDI-werknemers per functiecategorie en geslacht op referentiedatum 31 december (personeelsbezetting)

ALDI Nord

waarvan vrouwen

ALDI Nord

waarvan vrouwen

ALDI Nord

waarvan vrouwen

Sales

55,901

42,495

59,620

44,891

61,970

45,561

Magazijn

5,466

1,288

5,903

1,359

6,251

1,414

Wagenpark

2,722

54

2,796

58

2,867

63

Kantoor

2,704

2,419

2,829

2,483

3,379

2,848

Hoger management

631

155

646

165

732

198

Lager management

1,322

403

1,360

420

1,693

595

Ander1

621

28

780

72

769

61

ALDI Nord

69,367

46,842

73,934

49,448

77,661

50,740

1 Deze categorie bevat ook medewerkers die vrijgesteld zijn voor de ondernemingsraad en onderhoudspersoneel

[GRI 102-8] Werknemers per soort werk

Aantal ALDI-werknemers per soort werk en geslacht op referentiedatum 31 december (personeelsbezetting)

Vol-
tijds

waarvan
vrouwen

Deel-
tijds

waarvan
vrouwen

Vol-
tijds

waarvan
vrouwen

Deel-
tijds

waarvan
vrouwen

Vol-
tijds

waarvan
vrouwen

Part-time

waarvan
vrouwen

België/Luxembourg1

2,325

1,099

4,402

3,705

2,649

1,168

4,585

3,992

2,735

1,152

4,609

3,931

Denemarken

1,098

413

1,179

686

1,093

438

1,274

782

1,145

489

1,544

967

Frankrijk

5,993

2,794

3,225

2,798

6,156

3,054

3,370

2,920

6,278

3,161

3,792

3,129

Duitsland

7,370

2,994

28,466

22,517

7,375

3,015

28,937

22,400

8,093

3,062

29,695

22,235

Nederland

1,775

363

6,879

4,736

2,004

383

8,929

5,904

2,120

462

8,966

5,982

Polen

1,334

1,134

572

572

1,640

1,346

502

499

2,210

1,769

484

437

Portugal

333

157

845

611

432

230

1,064

757

475

241

1,158

853

Spanje

1,427

708

2,144

1,555

1,590

770

2,334

1,790

1,878

977

2,479

1,893

ALDI Nord

21,655

9,662

47,712

37,180

22,939

10,404

50,995

39,044

24,934

11,313

52,727

39,427

1 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘'bijkomende informatie").

[GRI 102-41] Werknemers die onder een collectieve arbeidsovereenkomst vallen

Aandeel van ALDI-werknemers die onder een collectieve arbeidsovereenkomst vallen op referentiedatum 31 december (in procent)

Employees covered by collective bargaining agreements

1 Het aandeel werknemers werd berekend met uitsluiting van Polen, want daar zijn geen collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten was.

[GRI 404-1] Leerlingen en studenten uit tweeledige opleidingen

Aantal leerlingen en studenten uit een tweeledige opleiding op referentiedatum 31 december.

Het op het Duitse model gebaseerde beroepsopleidingsmodel wordt niet in alle landen gebruikt en de gegevens over het aantal leerlingen zijn daarom beperkt tot Denemarken, Duitsland en Frankrijk. Het systeem dat in Nederland en Spanje wordt gebruikt, is momenteel niet opgenomen in de registratie van de prestatie-indicatoren omdat de beroepsopleidingsmodellen niet identiek zijn. In Duitsland wordt ook een tweeledige werk/studeeropleiding met bijscholing aangeboden.

Leerlingen

Tweeledige studenten

Leerlingen

Tweeledige studenten

Leerlingen

Tweeledige studenten

Denemarken

59


46


48


Frankrijk

189


221


241


Duitsland

2,084

123

1,684

143

1,759

179

Nederland


54


53

ALDI Nord

2,332

123

2,005

143

2,101

179

[GRI 403-9] Aantal uitvaldagen

Aantal uitvaldagen (betaald ziekteverzuim) (in procent)

2017

2018

2019

België/Luxemburg1

4.2

4,2

4.1

Denemarken

3.3

4.8

2.7

Frankrijk

5.1

10.4

5.6

Duitsland

4.4

8.6

9.4

Nederland

4.3

8.7

4.1

Polen

3.2

3.2

2.7

Portugal2

n/a

n/a

n/a

Spanje

3.2

3.3

3.6

ALDI Nord

4.0

7.2

8.1

1De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘'bijkomende informatie").
2Geen betaald ziekteverzuim in Portugal (n.v.t. niet van toepassing).

 

[GRI 405-1, 102-8] Werknemers per arbeidsovereenkomst

Aandeel ALDI-werknemers per arbeidsovereenkomst en geslacht op referentiedatum 31 december (in procent)

bepaalde duur

waarvan vrouwen

onbepaalde duur

waarvan vrouwen

bepaalde duur

waarvan vrouwen

onbepaalde duur

waarvan vrouwen

bepaalde duur

waarvan vrouwen

onbepaalde duur

waarvan vrouwen

België/
Luxembourg1

11.7

64.5

88.3

74.3

14.9

66.1

85.1

74.3

10.5

62.7

89.5

67.0

Denemarken

6.8

50.6

93.2

48.3

7.1

52.7

92.9

52.4

1.2

67.7

98.8

54.3

Frankrijk

10.2

65.8

89.8

64.6

11.7

68.1

88.3

65.1

10.6

66.6

89.4

64.8

Duitsland

19.5

64.6

80.5

72.4

17.3

60.3

82.7

71.4

18.7

61.1

81.3

72.5

Nederland

42.3

49.8

57.7

64.1

53.5

53.7

46.5

61.1

50.4

53.4

49.6

61.3

Polen

63.4

83.5

36.6

84.8

59.1

85.0

40.9

84.3

61.2

76.0

38.8

81.9

Portugal

66.2

66.4

33.8

70.1

53.0

64.4

47.0

57.3

58.6

64.5

41.4

70.6

Spanje

4.5

53.6

95.5

65.1

7.0

57.2

93.0

65.2

4.6

69.2

95.4

65.2

ALDI Nord

21.3

62.6

78.7

69.5

22.9

61.0

77.1

68.8

22.5

60.9

77.5

68.7

1 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘'bijkomende informatie").

Anciënniteit bij de bedrijven

Gemiddelde anciënniteit bij de bedrijven (in jaren)

2017

2018

2019

België/Luxemburg1

12

12

12

Denemarken

4

4

4

Frankrijk

5

6

6

Duitsland

10

10

10

Nederland

8

7

6

Polen

3

2

2

Portugal

2

2

2

Spanje

4

3

4

ALDI Nord

9

8

8

1 De informatie betreffende de juridisch onafhankelijke ondernemingen van ALDI België en ALDI Luxemburg is samengevoegd voor een vereenvoudigde weergave (zie ‘'bijkomende informatie").

[GRI 405-1] Vrouwen in managementfuncties

Aandeel van vrouwelijke ALDI-werknemers in managementfunctie op referentiedatum 31 december (in procent)

2017

2018

2019

België/Luxemburg1

29.5

31.1

33.1

Denemarken

21.3

27.0

30.9

Frankrijk

23.1

21.7

29.3

Duitsland

27.8

28.4

31.8

Nederland

17.9

17.7

19.2

Polen

36.7

33.7

37.2

Portugal

48.0

50.0

41.8

Spanje

34.0

36.3

42.0

ALDI Nord

27.3

28.0

31.7

1 The information regarding the legally independent companies of ALDI Belgium and ALDI Luxembourg has been combined for the purposes of a simplified presentation (zie ‘'bijkomende informatie").

[GRI 405-1] Werknemers per leeftijdscategorie

Aandeel ALDI-werknemers per leeftijdscategorie op referentiedatum 31 december (in procent)

Employees by age group

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

 

   

   

 

 

 

 

 

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch