1. Startpagina
 2. Management
 3. Stakeholders & netwerken

Stakeholders & netwerken

We nemen onze verantwoordelijkheid en ontwikkelen ons verder – of het nu gaat om duurzaamheid in onze toeleveringsketen of om maatschappelijk engagement. Waardevolle impulsen komen voort uit gesprekken met onze stakeholders. Het is ons doel om deze dialoog steeds verder te ontwikkelen. Daarom werd het onderwerp ‘dialoog’ als eigen pijler opgenomen in onze Corporate Responsibility-policy. Ook de Verenigde Naties (United Nations, UN) beklemtoonden in hun Agenda 2030 het belang van nauwe samenwerking tussen verschillende actoren om ambitieuze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te behalen. In het kader van initiatieven en samenwerkingsverbanden werken we samen met onze partners aan de belangrijkste duurzaamheidsuitdagingen in onze sector.

Onze stakeholders en hun thema’s

[GRI 102-40, -42, -43, -44] In het kader van ons relevantieonderzoek checken we regelmatig welke stakeholders voor ons het belangrijkst zijn. Tot onze belangrijkste stakeholders behoren klanten en medewerkers, niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), initiatieven en verenigingen, leveranciers en zakenpartners, ondernemingsraden en vakbonden. We voeren een toenemend intensieve, open en directe dialoog met hen, waaruit we veel leren. We staan ook in contact met andere groepen, zoals omwonenden van onze bedrijfsterreinen, maar ook met de media en de politiek.

Overzicht van hoe we onze stakeholders bij onze activiteiten betrekken
 • Sinds 2017 spreken we onze klanten op een nieuwe manier aan. We moderniseren onze winkels in het kader van het grootste renovatieproject in de geschiedenis van de ALDI Nord-groep en gebruiken uitgebreide reclamecampagnes om onze klanten te laten ervaren waar het merk ALDI al decennialang voor staat [LINK Kundenansprache]. Deze maatregelen zijn het directe resultaat van klantenfeedback en marktonderzoek. Met campagnes, zoals de “Verantwoord boodschappen doen”-campagne in Nederland, worden consumenten
  gesensibiliseerd voor duurzaamheidsthema’s.
 • Ook de communicatie met ALDI-medewerkers wordt verder uitgebouwd: naast de klassieke omzendbrieven informeren we onze medewerkers ook via een driemaandelijkse personeelsmagazine (Duitsland en België), een maandelijkse nieuwsbrief (Portugal) of sociale media (Spanje). In vijf van de ALDI Nord-landen is er een eigen CR-nieuwsbrief. Een
  medewerkersenquête in alle landen leverde ons waardevolle info op over pistes waarin we ons als werkgever nog kunnen verbeteren. Daaruit leiden we maatregelen af die we stap voor stap implementeren.
 • In alle ALDI Nord-landen staan we, persoonlijk of via sector- en multistakeholderinitiatieven met ngo’s en andere organisaties in dialoog. In Spanje bijvoorbeeld, leidde een discussie met ngo’s, klanten en media over palmolie tot een aanpassing van de GutBio-producten in Spanje. In Nederland zijn er vooral gesprekken over het thema gezonde voeding.
 • Inkopers, CR- en kwaliteitsverantwoordelijken staan continu in contact met onze leveranciers. Om onze producten nog duurzamer te maken, realiseren we gemeenschappelijke projecten, bijvoorbeeld over het thema dierenwelzijn. De evaluatie van onze leveranciers wordt steeds belangrijker in ons duurzaamheidsbeleid.
 • Als voorbereiding op dit rapport wisselden we gedachten uit met onze klanten (via een klantenpanelonderzoek), ALDI-medewerkers (via een online-enquête), leveranciers, experten en met de ondernemingsraad van twee Duitse regionale vestigingen.

Samenwerkingen, netwerken en handvesten

[GRI 102-12, -13] ALDI Nord staat nationaal en internationaal met verschillende organisaties, initiatieven of verenigingen in contact. Onze inzet varieert afhankelijk van het onderwerp en varieert van gewoon lidmaatschap tot actief management. Hieronder geven we een overzicht van de initiatieven waaraan we deelnemen en de verplichtingen die daarmee verbonden zijn.

Internationaal

2017

2016

2015

vor 2015

Nationaal

2017

2016

2015

vor 2015

Sectororganisaties

SDG

GRI

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

 

   

   

 

 

 

 

 

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch