1. Startpagina
  2. Management
  3. Over dit duurzaamheidsrapport

Over dit duurzaamheidsrapport

Dit is het tweede uitvoerige duurzaamheidsrapport van de ondernemingsgroep ALDI Nord. Met de publicatie ervan houden we ons aan onze belofte interne en externe stakeholders regelmatig en transparant over onze belangrijkste sociale, ecologische en economische doelstellingen en maatregelen te informeren. Het rapport is bestemd voor klanten, medewerkers, leveranciers en zakenpartners en natuurlijk ook voor alle andere geïnteresseerden.

Nieuwigheden: nieuwe structuur en meer inhoud

Het duurzaamheidsrapport van 2017 bestaat uit twee kernelementen: klassieke verslagen die aangevuld worden met illustrerende story’s. De overzichtspagina’s
 „Management“, „Kernthema’s“ und „Cijfers en normen“ vormen het startpunt voor de verschillende thema’s. Daar leggen we rekenschap af over waar we op het gebied van duurzaamheid staan en wat we in de toekomst willen bereiken. Deze teksten kunnen ook in pdf-formaat gedownload worden. Op de startpagina van cr-aldinord.com vindt de lezer ook grote en kleine story’s – informatieve verhalen uit de hele ondernemingsgroep over de activiteiten in het kader van duurzaamheid (onze ‘highlights‘). Op die manier willen we vooral klanten en medewerkers een blik achter de schermen en nieuwe perspectieven bieden. Zo worden duurzaamheidsthema’s nog tastbaarder. Tegelijkertijd krijgen de ALDI Nord-activiteiten die eigen zijn aan een bepaald land meer ruimte.

Rapporteringsperiode en publicatie

[GRI 102-50] De rapporteringsperiode loopt van 1 januari tot 31 december 2017. Bijzondere gebeurtenissen hebben wij tot aan de redactionele termijn van 31 maart 2018 opgenomen in het rapport. De story’s op de startpagina zullen buiten de rapporteringsperiode geactualiseerd en aangevuld worden om nieuwe ontwikkelingen onder de aandacht te brengen.

[GRI 102-52] Het duurzaamheidsrapport van ALDI Nord verschijnt elke twee jaar. Het volgende rapport publiceren we in 2020.

Het rapport is beschikbaar in 8 verschillende talen. Om de leesbaarheid te vergroten zien we af van gendergerelateerde dubbele benamingen en van aanduidingen van rechtsnormen.

Omvang van het rapport en uitgever

[GRI 102-54] We hebben de thema’s in dit rapport op basis van onze relevantieanalyse benaderd. Het rapport werd in overeenstemming met de GRI-normen (optie: ‘core’) van het Global Reporting Initiative (GRI) opgesteld. De GRI-inhoudsindex biedt een beknopt overzicht.

[GRI 102-1, -3, -5] ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG, Essen (hierna: ALDI Inkoop) is uitgever van het rapport. De Duitse regionale vestigingen zijn aandeelhouders van ALDI Inkoop en vormen samen een horizontaal concern. De ALDI Nord-ondernemingen in de andere landen zijn licentienemers van ALDI Inkoop. Deze juridisch zelfstandige ondernemingen vormen de ondernemingsgroep ALDI Nord, die onderwerp van dit rapport is. Afwijkingen van bepaalde kerncijfers of van bepaalde inhoud maken wij dienovereenkomstig kenbaar. De afdelingen Inkoop en Logistiek van ALDI België verzorgen de inkoop van producten voor ALDI Luxemburg. ALDI België en ALDI Luxemburg zijn echter twee juridisch zelfstandige ondernemingen. Voor de leesbaarheid voegen wij deze ondernemingsgroepen in dit duurzaamheidsrapport regelmatig samen.

[GRI 102-48, -56] De gekozen onderwerpen en de kerncijfers voor 2017 werden door het onafhankelijke auditbedrijf Flottmeyer • Steghaus + Partner gecontroleerd op bedrijfseconomisch gebied. Die onderwerpen worden met het symbool ✔ aangeduid. Het bewijs van de audit kan u downloaden. Veranderingen in de kerncijfers met terugwerkende kracht ten opzichte van voorgaande rapporten worden kenbaar gemaakt.

Assurance-verklaring

Het bewijs van de audit kan u
downloaden.

Ontwikkelingen in de organisatie

[GRI 102-10] Begin 2018 werden de activiteiten van de Duitse regionale vestigingen Hoyerswerda en Könnern eherstructureerd; de bijhorende winkels werden niet getroffen door de veranderingen. Met de herstructurering van logistiek en administratie wil ALDI Nord een betere bevoorrading van de winkels mogelijk maken, waar ook de klanten baat bij hebben. Door een betere belading van de vrachtwagens, bijvoorbeeld, zullen er in de toekomst minder transporten nodig zijn. Ook in onze toeleveringsketen creëren we stapsgewijs een intensievere dialoog met onze leveranciers. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het project duurzame textielinkoop.

GRI

hoofdstuk gecontroleerd

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

 

   

   

 

 

 

 

 

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch