Compliance

[GRI 206/103-1] Wij handelen volgens onze drie kernwaarden: eenvoudig, verantwoordelijk en betrouwbaar. Deze waarden beschrijven ook wat onze visie op compliance* is. In onze missie “Eenvoudig ALDI” staat dat wij ons altijd aan ons woord houden. Wij gedragen ons als echte ondernemers. Zakelijke beslissingen worden uitsluitend gedragen door zakelijke overwegingen.

ALDI Nord verwacht van alle medewerkers en zakenpartners een verantwoordelijk en betrouwbaar gedrag. Bindende regelgevingen, richtlijnen en verdragen moeten gerespecteerd worden. Dat staat ook in het document ‘Compliancedoelen’ omschreven, dat alle managers krijgen.

Hoe compliance bij ALDI georganiseerd is

[GRI 206/103-2/3, GRI 102-18] De afdeling Compliance is onderdeel van ALDI Inkoop in Duitsland. Ze wordt ondersteund door het Compliance-comité, dat bestaat uit vertegenwoordigers van alle afdelingen. Dit comité is verantwoordelijk voor alle informatie omtrent compliance.

Onze bedrijfsmissie en ons compliance-managementsysteem (CMS) bevatten duidelijke richtlijnen voor de ALDI Nord-medewerkers voor een ethisch onberispelijke handelswijze. De verantwoordelijkheid voor het naleven van de compliance-regelingen ligt bij de directie. De naleving wordt getest met gepaste controles, die in het CMS gedefinieerd zijn.

De relatie tussen leveranciers en ALDI Nord is altijd duidelijk geregeld door de Algemene Inkoopvoorwaarden. Concurrentiebeperkend gedrag van leveranciers en producenten is verboden. In het geval van inbreuken volgen vastgelegde sancties. De Algemene Inkoopvoorwaarden omschrijven ook de compliance-eisen voor de contractpartners. Dienstverleners moeten zich ook houden aan de gedragscode voor de naleving van sociale normen bij de levering van bouwwerken, beroepsprestaties en diensten voor ALDI Nord.

Als er sterke aanwijzingen zijn voor een overtreding van deze regels (door een leverancier of door een ALDI-medewerker ), zijn de Compliance-afdeling en het Compliance-comité verantwoordelijk voor een uitgebreide doorlichting van het aankoopproces in kwestie. Met inbreuken door leveranciers of ALDI-medewerkers wordt op consequente wijze omgegaan

Het compliance-managementsysteem van ALDI Nord

[GRI 206/103-2] ALDI Nord heeft altijd uitgebreide compliance-voorschriften gehanteerd. Onder leiding van de Compliance-afdeling van ALDI Inkoop in Duitsland en het Compliance-comité werd het thema in 2017 geherstructureerd en herwerkt tot een algemeen compliance-managementsysteem dat als norm voor heel ALDI Nord dient. Ook de preventiemechanismen werden aangescherpt.

Het CMS als norm voor de ALDI Nord-groep is bedoeld als een hulpmiddel voor de medewerkers om te allen tijde aan de ALDI Nord-kernwaarden te voldoen. De primaire doelstelling van het CMS is het duurzame succes van ALDI Nord waarborgen en bevorderen en inbreuken voorkomen. Het CMS is internationaal beschikbaar voor alle ALDI-ondernemingen. Landspecifieke aanpassingen worden aangebracht in samenspraak met de verantwoordelijke personen van de ALDI-ondernemingen in de verschillende landen.

Sinds eind 2017 is er ook een compliance-managementtool (een IT-tool) die het voor de verantwoordelijke managers van de ALDI Nord-ondernemingen in Duitsland ook gemakkelijker maakt om compliance-risico’s, -regelgeving en -maatregelen op te volgen. Momenteel wordt gewerkt aan een internationale uitbreiding van die tool.

Hoe compliance bij ALDI Nord concreet aangepakt wordt

[GRI 206/103-2] Om alle ALDI-medewerkers voor het belang van compliance te sensibiliseren, organiseren we verschillende opleidingen. Nieuwe medewerkers worden bij hun indiensttreding opgeleid over de belangrijkste richtlijnen van ALDI Nord. In Duitsland nemen medewerkers van ALDI Inkoop (incl. Kwaliteitsmanagement, CR en Bedrijfscommunicatie) regelmatig deel aan opleidingen. Daarbij staan thema’s als kartelrecht, oneerlijke concurrentie, bescherming van handels- en bedrijfsgeheimen, corruptiebestrijding en de vereisten van het Supply Chain Initiative (SCI) op de agenda. Ook in de ondernemingen van de ALDI Nord-groep in de andere landen worden compliance-opleidingen georganiseerd. Begin 2018 hebben we in Duitsland voor ongeveer 700 managers van de regionale vestigingen opleidingen over het CMS en de IT-tool georganiseerd. Die managers kunnen nu dus de medewerkers van hun regionale vestiging opleiden.

In Nederland kunnen medewerkers van de regionale vestigingen sinds 2015 gebruikmaken van een klachtensysteem en een vertrouwenspersoon aanspreken in gevallen van seksuele intimidatie, mobbing, discriminatie, agressie en geweld.

* Compliance
Onder ‘compliance’ verstaan we alle maatregelen die garanderen dat het bedrijf, zijn afdelingen en werknemers voldoen aan alle wettelijke vereisten en verboden, interne richtlijnen (bijvoorbeeld omtrent CR), contractuele vereisten van derden (Codes of Conduct) of vrijwillige verbintenissen (bijvoorbeeld tot bepaalde codes van sectorinitiatieven).

SDG

GRI

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

 

   

   

 

 

 

 

 

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch