1. Startpagina
  2. Kernthema’s
  3. Verpakking & kringloop

Verpakking & kringloop

[GRI 301/103-1] Afvalvermindering is een essentiële pijler van duurzame ontwikkeling. Met bijna 82 procent vormt het verpakkingsafval* het grootste deel van de totale afvalhoeveelheid bij ALDI Nord Duitsland. Verpakkingen zijn voor veel goederen essentieel om het product te beschermen en de kwaliteit te waarborgen en kunnen daarom niet volledig worden vermeden. Daarom leggen wij de nadruk op recycleerbare materialen en – bij omverpakkingen voor groenten en fruit – voor een deel op herbruikbare systemen. Bovendien gaan wij na of het mogelijk is om met verpakkingen maar ook met onze producten en draagtassen tot een milieuvriendelijke kringloopeconomie bij te dragen.

Onze benadering

[GRI 301/103-2] Daar waar het economisch en ecologisch zinvol is, gebruiken wij herbruikbare systemen voor onze transport- en omverpakkingen. De meeste groenten- en fruitproducten transporteren wij in herbruikbare kisten in plaats van in gebruikelijke kartonverpakkingen. In veel gevallen zijn wegwerpverpakkingen echter onontbeerlijk om onze goederen tijdens het transport voldoende te beschermen. Voor dergelijke producten gebruiken wij in Duitsland foliën en kartons op basis van gerecycleerd materiaal zodat deze hergebruikt kunnen worden. Bovendien bestaan onze wegwerpkartons in veel ALDI Nord-landen reeds gedeeltelijk uit gerecycleerd en/of gecertificeerd materiaal.

We houden ons steeds meer bezig met de kringloopgedachte, en niet enkel op het gebied van verpakkingen: In de kringloopeconomie worden producten zo ontwikkeld en gefabriceerd dat ze na hun oorspronkelijke gebruik hergebruikt of volledig gerecycleerd kunnen worden. Hierdoor ontstaat minder afval en worden er minder hulpbronnen bij de productie van nieuwe producten verbruikt. Dit basisidee willen wij voortaan stimuleren door middel van passende projecten.

Organisatie & richtlijnen

[GRI 301/103-2/3] De thema’s verpakkingen en kringloop worden bij ALDI Nord over de hele lijn gecoördineerd. Hier werken de CR-, kwaliteits- en inkoopafdeling samen. Omdat vele verpakkingsmaterialen uit houtvezels samengesteld zijn, zijn de verpakkingen en het recyclageproces binnen de ondernemingsgroep onder andere afgestemd op de richtlijnen van ons internationale inkoopbeleid. In Duitsland is de nieuwe verpakkingswet belangrijk en deze zal op 1 januari 2019 de huidige verpakkingsverordening vervangen. In Nederland bestaan er sectoroverkoepelende doelstellingen van de levensmiddelenindustrie en verwerkende industrie op het gebied van duurzamere verpakkingen. De kringloopgedachte wordt ook vooral bij textiel duidelijk: Met het nationale katoeninkoopbeleid gaan wij in Duitsland voor gerecycleerd katoen.

Vooruitgang & maatregelen 2017

Nieuw internationaal houtinkoopbeleid

[GRI 301/103-2/3] Het grootste deel van onze omverpakkingen bestaat uit houtvezels – dit varieert van land tot land. In totaal bestaat bijna 80 procent van ons verpakkingsafval uit hout, karton of papier. Met ons internationaal houtinkoopbeleid definiëren wij voor de volledige ondernemingsgroep duidelijke richtlijnen voor de omgang met deze grondstof en dus voor een groot deel van onze verpakkingen. Tegen 2020 schakelen wij voor alle houten en op hout gebaseerde producten alsook ook voor verkoops-, om- en transportverpakkingen op gerecycleerd of duurzaam gecertificeerd materiaal om (zie Doelstellingen & status). Het inkoopbeleid is een bindend actiekader voor ons en onze handelspartners. Samen met hen gaan wij de sociale, ecologische en economische uitdagingen van dit domein aan. Momenteel valt reeds 18 procent van ons verpakkingsafval onder het toepassingsgebied van het nieuwe internationaal houtinkoopbeleid. In de rapporteringsperiode zijn we in Duitsland begonnen met de omschakeling van op hout gebaseerde kleine verpakkingen voor verse schaaleieren naar 100 procent gerecycleerd materiaal.

Textiel en schoenen: meer gerecycleerde vezels

In de productgroep textiel en schoenen gebruiken wij reeds gerecycleerde vezels. Speciale dekbedovertrekken en kussens met gerecycleerde vezels maken bijvoorbeeld deel uit van ons tijdelijke assortiment in Duitsland. Deze zijn afkomstig van petflessen die wij ook terugnemen via onze flessenautomaten. De petflessen worden tot zogenaamde flakes verwerkt en uiteindelijk tot vezels gesponnen. Tegen 2020 willen wij – daar waar het mogelijk en zinvol is – de uitvoering van Closed-Loop-projecten of overeenkomstige onderzoeksprojecten controleren. Bovendien gaan wij na waar het gebruik van gerecycleerde vezels uitgebreid kan worden

Neen aan de plastic kassazakken

Eind 2017 zijn wij in België, Duitsland en Nederland begonnen met het afschaffen van de klassieke plastic kassazakken. Na de omschakeling geldt in deze ALDI Nord-landen voor draagtassen enkel het recyclageprincipe. Meer informatie vindt u in de story “ Weg met klassieke plastic zakken ”.

Doelstellingen & status

[GRI 301/103-2/3] Ons internationaal houtinkoopbeleid bevat duidelijk doelstellingen voor verpakkingen. Wij zullen onder andere voor alle nieuw aangekochte verkoops-, om- en transportverpakkingen voor producten, afhankelijk van de beschikbaarheid, op duurzaam gecertificeerde kwaliteit of gerecycleerd materiaal overschakelen. Hierbij accepteren wij de FSC®**– en PEFC™***-norm of, na individueel overleg, andere normen die bijdragen tot de bevordering van duurzaam bosbeheer of een milieuvriendelijke verwerking. Bij om- en transportverpakkingen accepteren wij materialen die uit minstens 70 procent gerecycleerd materiaal bestaan, ook zonder certificaat. De omschakeling begint onmiddellijk en moet tegen eind 2020 voltooid zijn. De omschakeling van plastic kassatassen naar duurzamere alternatieven moet in Duitsland, rekening houdend met de bestaande leverancierscontracten, tegen eind 2018 voltooid zijn.

Onze doelstellingen uit het CR-programma:

Pijler: ketenverantwoordelijkheid

Doelstelling

Status

Streefdatum

Streefwaarde

Bereik

Opstellen en publicatie van een internationaal houtinkoopbeleid

doel bereikt – Duurzaamheid bij ALDI Nord

2017

inkoopbeleid

ondernemingsgroep

Omschakeling van houten en op hout gebaseerde producten naar duurzaam gecertificeerde materialen (FSC®, PEFC™, EU Ecolabel of vergelijkbare normen)

nieuw

2020

100 %

ondernemingsgroep

Alle nieuw ingekochte verkoop-, om- en transportverpakkingen voor producten omschakelen naar – afhankelijk van de beschikbaarheid – gerecycleerde en/of duurzaam gecertificeerde materialen (FSC®, PEFC™, EU Ecolabel of vergelijkbare normen)

nieuw

2020

100 %

ondernemingsgroep

doel bereikt – Duurzaamheid bij ALDI Nord doel bereikt lopend proces – Duurzaamheid bij ALDI Nord lopend proces
Pijler: behoud van natuurlijke hulpbronnen

Doelstelling

Status

Streefdatum

Streefwaarde

Bereik

Verbod op klassieke plastic kassatassen

nieuw

2018

100 %

Duitsland, Nederland, België

doel bereikt – Duurzaamheid bij ALDI Nord doel bereikt lopend proces – Duurzaamheid bij ALDI Nord lopend proces

Kerncijfers

[GRI 301-1]

Aantal verdeelde zakken

Aantal verdeelde zaken naar soort (in duizendtallen)

Draagtassen

Herbruikbare draagtassen

Diepvriestassen

Broodzakken

Plastic zakjes met handvat

Draagtassen

Herbruikbare draagtassen

Diepvriestassen

Broodzakken

Plastic zakjes met handvat

Draagtassen

Herbruikbare draagtassen

Diepvriestassen

Broodzakken

Plastic zakjes met handvat

België/Luxemburg1

8.729

963

310

7.615

8.759

1.088

337

9.213

8.268

1.225

362

8.794

Denemarken

6.459

79

48

7.315

3.678

6.733

84

50

9.187

3.536

6.606

71

42

12.951

4.480

Duitsland

46.627

1.753

878

118.652

184.744

44.160

2.182

876

129.580

181.688

36.543

2.081

930

160.093

175.730

Frankrijk2

9.813

2.345

844

20.647

10.500

11.016

1.332

808

46.638

10.500

10.681

1.506

820

58.864

38.320

Nederland

6.392

465

192

5.483

444

180

111

6.034

518

220

5.867

1.792

Polen3

2.202

39

25.760

2.780

43

17

2.888

26.880

2.623

51

25

7.920

41.280

Portugal

1.725

157

11

2.373

10.206

2.208

206

15

7.560

9.072

3.127

298

22

16.888

14.742

Spanje

17.344

433

57

23.160

12.000

22.248

573

75

29.254

21.736

25.572

624

101

37.113

33.916

Ondernemingsgroep

99.292

6.234

2.340

179.762

246.888

103.387

5.952

2.356

234.431

253.412

99.455

6.374

2.523

308.489

310.171

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag"). In België worden zowel plastic als papieren broodzakken gebruikt.
2 Door latere toevoegingen aan de cijfers van 2015 en 2016 verschillen de cijfers van het huidige en het vorige rapport gedeeltelijk van elkaar.
3 Het design en de grootte van de draagtassen in Polen verschillen van die in de overige ALDI Nord-landen.

Voor primaire verpakkingen gebruikte materialen

Gewicht van de voor primaire verpakkingen gebruikte materialen (in ton)1, 2, 3

Totaal

Hout, karton, papier

Kunststoffen

Andere

Totaal

Hout, karton, papier

Kunststoffen

Andere

Totaal

Hout, karton, papier

Kunststoffen

Andere

België/Luxemburg4

100.260

22.418

26.766

51.076

84.539

16.967

24.921

42.651

74.074

13.203

24.387

36.484

Denemarken

5.000

882

1.323

2.795

2.521

554

397

1.570

8.880

1.612

1.525

5.743

Duitsland

584.192

83.163

177.909

323.120

286.952

52.191

53.314

181.447

280.692

50.964

48.194

181.534

Frankrijk

15.002

2.431

3.004

9.567

7.798

1.526

900

5.372

54.697

9.931

9.391

35.375

Nederland

90.155

10.437

23.857

55.861

64.215

7.758

16.703

39.754

104.028

14.896

23.763

65.369

Polen5

8.658

2.715

2.066

3.877

4.410

1.633

901

1.876

7.643

2.171

1.614

3.858

Portugal

2.075

506

558

1.011

1.885

475

437

973

7.947

813

3.764

3.370

Spanje

20.125

4.857

6.354

8.914

14.265

3.840

3.275

7.150

30.462

6.845

6.228

17.389

Ondernemingsgroep

825.467

127.409

241.837

456.221

466.585

84.944

100.848

280.793

568.423

100.435

118.866

349.122

1 De gegevens zijn gedeeltelijk gebaseerd op prognoses.
2 Zonder informatie over producten die door onze centrales in Denemarken en Frankrijk nationaal aangekocht werden. De voor deze landen vermelde hoeveelheden werden via de collectieve inkooporganisatie van ALDI Inkoop aangekocht.
3 De wijziging van de waarden van alle landen, met uitzondering van België en Luxemburg, ten opzichte van de vorige jaren is te wijten aan een gewijzigde prognosemethode van de via de collectieve inkooporganisatie van ALDI Inkoop aangekochte hoeveelheden.
4 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”). De waarden van de plastic verpakkingen zijn gebaseerd op de wettelijke verpakkingsaangifte en werden voor de twee voorgaande jaren met terugwerkende kracht aangepast.
5 Voor in Polen aangekochte producten werden primaire en secundaire verpakkingen samen genomen onder de noemer ‘primaire verpakkingen’.

Primaire verpakkingen van hout, karton, papier in het toepassingsgebied van ons houtinkoopbeleid

Aandeel hout, karton, papier in vergelijking met het totale gewicht gebruikte materialen voor primaire verpakkingen (in procent)

2015

2016

2017

Ondernemingsgroep

15,4

18,2

17,7

* Verpakkingsafval
Bij ALDI Nord maken we het onderscheid tussen verkoop-, om- en transportverpakkingen. Onze distributiecentra en winkels zijn verantwoordelijk voor de om- en transportverpakkingen, die in ons dataverzamelingssysteem worden ingevoerd. De omverpakkingen kunnen de klanten ook direct in de winkel achterlaten. De verkoopverpakkingen nemen ze me naar huis.

** FSC®
De afkorting FSC® staat voor Forest Stewardship Council®, een onafhankelijke certificeringsorganisatie. De FSC® onderscheidt drie categorieën: FSC® 100%, FSC® MIX en FSC® RECYCLED.

*** PEFC™
De afkorting PEFC™ staat voor Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, een onafhankelijke, internationale certificeringsorganisatie. PEFC™ maakt het onderscheid tussen twee categorieën: PEFC™ voor gecertificeerde verse vezels en PEFC™ Recycled voor gecertificeerd recyclagemateriaal.

SDG

GRI

Verdere inhoud

Kernthema’s

Diversiteit & evenwicht werk-privé

In de negen Europese landen waar wij vertegenwoordigd zijn, werken mensen uit 117 verschillende landen. Deze diversiteit past bij ALDI Nord, want zij verrijkt onze samenwerking en weerspiegelt bovendien de diversiteit van onze klanten.

MEER
Management

Compliance

Wij richten ons handelen naar onze kernwaarden: eenvoudig, verantwoordelijk, betrouwbaar. Deze waarden beschrijven ook het compliance begrip van de ondernemingsgroep ALDI Nord.

MEER
Kernthema’s

Duurzame normen in de non-food-toeleveringsketen

Overal waar wij onze invloed kunnen doen gelden, nemen wij onze verantwoordelijkheid voor veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden en de naleving van milieunormen.

MEER
Highlights

Wat het betekent om een ALDI-medewerker te zijn

Eenvoudig, betrouwbaar, verantwoordelijk. Daarvoor staan we, in alles wat we doen en overal waar we zijn.

MEER
Kernthema’s

Klantbenadering & servicekwaliteit

Het vertrouwen van onze klanten is ons belangrijkste goed. Al meer dan 100 jaar richten wij ons aanbod en onze dienstverlening consequent op de behoeften van onze klanten.

MEER
Kernthema’s

Veiligheid op het werk & gezondheidsbescherming

Het behoort tot de identiteit van de regionale vestigingen van ALDI Nord om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de gezondheid en de veiligheid van de medewerkers op de werkplek.

MEER
Highlights

Engagement voor dierenwelzijn: goed resultaat in vergelijking met de sector

Wij weten dat er op het vlak van dierenwelzijn nog veel te doen is. Maar we zijn op goede weg: dat bevestigen twee actuele publicaties over het engagement voor dierenwelzijn in de levensmiddelenindustrie.

MEER
Kernthema’s

Aantrekkelijke werkgever

De ongeveer 69.000 medewerkers moeten er fier op kunnen zijn om bij ALDI Nord te werken. Daarvoor worden veilige werkomstandigheden, aantrekkelijke raamvoorwaarden en ontwikkelingsperspectieven op lange termijn geboden.

MEER
Kernthema’s

Voedselverspilling & afval

Wij nemen de verantwoordelijkheid op ons voor de bescherming van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen. Afval beperken en voedselverspilling tegengaan, spelen daarbij voor ons als detailhandelaar een centrale rol.

MEER

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

 

   

   

 

 

 

 

 

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch