1. Startpagina
  2. Kernthema’s
  3. Duurzaam food-inkoopbeleid

Duurzaam food-inkoopbeleid

[GRI 204/103-1, 308/103-1, 414/103-1] Met meer dan 1.600 producten boden wij onze klanten in 2017 een nog veelzijdiger assortiment aan dan in de voorbije jaren; een groot deel daarvan waren levensmiddelen (foodproducten*1). Een belangrijk onderdeel: ons seizoens- en regionaal aanbod. Onze verantwoordelijkheid voor deze producten strekt zich niet alleen uit van het magazijn tot de kassa, maar we nemen ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid op ons voor de duurzamere productie van grondstoffen doorheen de volledige waardecreatieketen. Hiervoor stellen we duidelijke eisen aan onze leveranciers en maken we gebruik van certificeringen volgens erkende duurzaamheidsnormen. Wij handelen conform de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals – SDG’s) die op de agenda van de Verenigde Naties (United Nations – UN) in 2030 staan, die zich inzetten voor de bescherming van leven op het vasteland (SDG 15) en een duurzaam gebruik van de zeeën (SDG 14).

Onze benadering

[GRI 102-11, 204/103-2, 308/103-2, 414/103-2] Ons foodassortiment bestaat grotendeels uit eigenmerken die wij voor klanten selecteren en vormgeven. Wij publiceren ons grondstofspecifieke inkoopbeleid voor verschillende productcategorieën en definiëren interne inkooprichtlijnen. Daarbij hanteren wij een risicogebaseerde aanpak: Dat betekent dat wij ons inzetten daar waar ecologische of sociale uitdagingen bestaan en waar we met onze verbeteringen de grootste impact kunnen bereiken. We werken nauw samen met onze leveranciers en wisselen voortdurend informatie omtrent onze duurzaamheidsnormen uit opdat deze onze eisen kunnen uitvoeren. Voor vele thema’s nemen we bovendien deel aan sector- of stakeholderinitiatieven, bijvoorbeeld inzake het thema tropische vruchten. Traceerbaarheid van producten wordt steeds belangrijker om de verwerking van grondstoffen tot bij de producent te kunnen blijven aansturen. Onze klanten kunnen via de ALDI Transparenz Code (ATC) de herkomst van verschillende producten snel bepalen. Bovendien hanteren wij erkende duurzaamheidslabels, -keurmerken en -certificaten.

Organisatie, CR-policy & inkoopbeleid

Organisation

[GRI 204/103-2, 308/103-2, 414/103-2] Die Corporate Responsibility (CR)-Abteilung der ALDI Einkauf erstellt die rohstoffspezifischen Einkaufspolitiken in Rücksprache mit der Einkaufsabteilung und den ALDI Nord Ländern. Auch die Umsetzung der darin definierten Vorgaben wird von der CR-Abteilung koordiniert. Die ALDI Nord Länder können nationale Varianten der Einkaufspolitiken entwickeln, um länderspezifischen Anforderungen zu entsprechen. Bevor wir neue Nachhaltigkeitsanforderungen verabschieden, prüfen wir mit ausgewählten Lieferanten die Umsetzbarkeit. Die so entwickelten Anforderungen werden fester Bestandteil unserer Einkaufsprozesse und -verträge.

CR-Policy & Einkaufspolitiken

[GRI 204/103-2, 308/103-2/3, 414/103-2/3] Lieferkettenverantwortung ist ein zentrales Handlungsfeld in unserer CR-Policy. Im Berichtsjahr führten wir die Internationale Einkaufspolitik für Tee ein. Sie ergänzt die bestehenden rohstoffspezifischen Einkaufspolitiken für Kakao, Kaffee, Palmöl, Tierwohl und Fisch (national). 2018 planen wir Internationale Einkaufspolitiken für Fisch, Soja/nachhaltige Futtermittel sowie Obst und Gemüse. Auch im Non-Food-Bereich haben wir in Einkaufspolitiken klare Anforderungen definiert.

Die Lieferanten der Produkte verpflichten sich bei Vertragsabschluss, die Anforderungen der jeweiligen Einkaufspolitik umzusetzen. Unsere Einkaufspolitiken werden jährlich inhaltlich geprüft und falls nötig überarbeitet. Anforderungen, Daten und Fakten sind so stets auf dem neuesten Stand.

Für den seltenen Fall, dass Lieferanten – trotz vorheriger Machbarkeitsprüfung – unsere Zielvorgaben nicht einhalten, entwickeln wir gemeinsam mit unseren Lieferanten konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Produktionsprozesse. Wir behalten uns vor, entsprechende Sanktionen zu verhängen – im schlimmsten Fall bis zur Beendigung der Geschäftsbeziehung.

Vooruitgang & maatregelen 2017

[GRI 204/103-2/3, 308/103-2]

Groenten en fruit: nauwe samenwerking met leveranciers en stakeholders

Groenten en fruit is een van de belangrijkste productgroepen in de volledige ondernemingsgroep. Ons assortiment bestaat uit bijna 100 verschillende soorten groenten en fruit – het aantal varieert per land en per seizoen. Sinds 2015 is het aanbod in totaal met meer dan 20 procent gestegen. De door ons in deze productgroep behandelde thema’s zijn divers. Elke plant stelt andere eisen en reageert ook anders: of het nu gaat om een grote waterbehoefte bij de teelt of om een speciale bescherming tegen ongedierte. Bovendien moeten eerlijke arbeidsomstandigheden bij de teelt gegarandeerd worden. Alle producenten van groenten en fruit, wiens producten bij ALDI Nord verkocht worden, moeten niet alleen over een geldig GLOBALG.A.P.-certificaat beschikken maar ook een sociale evaluatie conform de aanvullende module GRASP van GLOBALG.A.P.*2 (GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Pratice) kunnen voorleggen. Eind 2017 bedroeg het aandeel conform GRASP geëvalueerde kwekerijen of bedrijven met een vergelijkbare sociale evaluatie ongeveer 80 procent (gemeten op basis van het totale aantal kwekerijen van groente- en fruitleveranciers die aan ALDI Nord Duitsland leveren). Sinds 2017 verkopen wij in België, Duitsland en Nederland uitsluitend bananen die gecertificeerd zijn conform Bio-Fairtrade en Rainforest Alliance Certified en Rainforest Alliance CertifiedTM-gecertificeerde ananas.

In 2017 zijn we in dialoog gegaan met de leveranciers om de belangrijkste uitdagingen in de toeleveringsketens van groenten en fruit te bespreken. Bovendien werken we in Nederland samen met leveranciers aan de toekenning van het keurmerk Planetproof van de Stichting Milieukeur aan groenten en fruit. Het keurmerk staat voor traditioneel geteelde producten die zich kenmerken door duurzamere verbeteringen – bijvoorbeeld bij het gebruik van pesticiden, waterbescherming, bodembeheer of energiebesparing. Door onze bijdrage tot het Juice CSR Platform (voor het thema sap) en het World Banana Forum voeren wij gesprekken op internationaal niveau. In 2017 hebben wij opnieuw informatie uitgewisseld met niet-gouvernementele organisaties (Non-Governmental Organisations – NGO’s) zoals Oxfam of Danwatch (Denemarken). Daarbij staan kritische thema’s zoals de verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de bananen- of wijnteelt centraal.

Tropische vruchten, zoals sinaasappelen of bananen, behoren in Duitsland tot de vaakst geconsumeerde fruitsoorten. Het is daarom van groot belang om te streven naar een duurzame teelt en de sociale en arbeidsomstandigheden op plantages te verbeteren. In Duitsland hebben wij daarvoor in oktober 2017 de interne inkooprichtlijnen tropisch fruit vastgelegd waarin de eisen voor de aankoop van tropische vruchten zijn gedefinieerd. Het doel van de richtlijn is om (indien mogelijk) langetermijnrelaties tussen onze leveranciers en de telers van tropisch fruit tot stand te brengen. De telers moeten namelijk ondersteund worden bij de naleving van de strenge sociale en milieunormen. De richtlijn bepaalt dat onze leveranciers controles in de herkomstlanden uitvoeren. Wij behouden ons het recht voor om zelf controles uit te voeren of dit aan derden uit te besteden.

Palmolie: duidelijke doelstellingen en projectwerk in het herkomstland

Palmolie wordt als veelzijdige grondstof in talrijke producten gebruikt – van taartglazuur tot wasmiddelen. In de teeltgebieden van Zuidoost-Azië heeft de palmolieproductie echter een negatieve impact op mens en milieu. De oliepalm is wereldwijd de meest winstgevende olievrucht, dus palmolie is niet gemakkelijk te vervangen. Met ons internationale palmolie-inkoopbeleid , dat sinds 2015 van kracht is, zetten wij ons in de hele ondernemingsgroep in voor duurzamere en milieuvriendelijkere teeltmethoden. De basis is de fysische certificatie*3 conform de norm van de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (Roundtable on Sustainable Palm Oil – RSPO). Tegen eind 2018 schakelen wij zowel voor food- als non-food-eigenmerkproducten met palmoliebestanddelen over op 100 procent conform RSPO fysisch gecertificeerde palmolie. Aan derivaten en fracties die eind 2018 niet in fysisch gecertificeerde kwaliteit op de markt beschikbaar zijn, worden voortaan Book & Claim-certificaten*4 van de RSPO toegekend. In het rapporteringsjaar bedroeg dit bijna 90 procent in de ondernemingsgroep (2015: 77 procent).

[GRI 414-2] Wij zijn van plan om tegen 2019 meer dan 2.000 kleine boeren in Ivoorkust op te leiden. Vervolgens worden ze gecertificeerd volgens de criteria van de RSPO. Het project wordt ter plaatse door de ngo Solidaridad International, die zich voor duurzamere toeleveringsketens inzet, begeleid. Dit heeft niet alleen op de milieubescherming maar ook op de afzetmogelijkheden van de kleine boeren een gunstig effect.

Cacao: eigenmerken met gecertificeerde duurzame grondstoffen

Cacao wordt grotendeels door kleine boeren en hun families in West-Afrika geteeld en aan coöperaties verkocht. Wij willen bijdragen aan het behoud van ecosystemen en de arbeidsomstandigheden alsook de levensomstandigheden van de bij de cacaoteelt betrokken personen verbeteren. Zo dragen we bij aan het veiligstellen van de cacaovoorraden in de toekomst en aan het behoud ervan als basis voor onze producten. Sinds eind 2017 zijn wij voor alle snoepwaren, ontbijtgranen, ijs en andere eigenmerkproducten met een aanzienlijk cacaogehalte uit ons assortiment overgeschakeld op duurzaam gecertificeerde grondstoffen die conform Fairtrade*5, het Fairtrade-cacaoprogramma, de normen Rainforest Alliance*of UTZ*gecertificeerd zijn. Hiermee is het doel van ons internationale cacao-inkoopbeleid en ons CR-programma bereikt. In enkele ALDI Nord-landen, zoals Portugal en Spanje, zijn wij reeds voor verschillende productgroepen overgeschakeld op duurzame grondstoffen of zijn wij dit van plan, bijvoorbeeld bij chocoladedonuts of -croissants.

ALDI Nord werd in 2018 partner van het Fairtrade-cacaoprogramma. Dat betekent dat wij voor verschillende eigenmerkproducten voortaan gecertificeerde cacao uit het Fairtrade-cacaoprogramma aankopen. Geselecteerde chocoladeproducten van Moser Roth bestaan in de volledige ondernemingsgroep uit duurzaam gecertificeerde grondstoffen. In tegenstelling tot het traditionele Fairtrade-keurmerk gaat het bij het cacaoprogramma om de faire aankoop van grondstoffen en niet om de samenstelling en certificering van individuele producten.

[GRI 414-2] Sinds 2015 werken we in het kader van het project PRO-PLANTEURS in Ivoorkust aan de verbetering van de arbeids- en levensomstandigheden van de cacaoboeren: Het project werd opgestart door leden van het Forum Duurzame Cacao (Forum Nachhaltiger Kakao) alsook door de Duitse en Ivoriaanse regering.

Koffie: kleine boeren ondersteunen, het aandeel gecertificeerde ongebrande koffie verhogen

De koffieteelt voorziet in het levensonderhoud van ongeveer 25 miljoen kleine boeren uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Talrijke stappen in het productieproces op weg naar het eindproduct stellen ons voor sociale, ecologische en economische uitdagingen. Daarbovenop worden de kleine boeren met nieuwe problemen geconfronteerd: oprukkende klimaatverandering en de gevolgen ervan, langaanhoudende droogteperiodes, overstromingen en kleine opbrengsten. Wij hebben ons tot doel gesteld om de verantwoorde teelt in de herkomstlanden te bevorderen door ons engagement ter plaatse alsook door onze vraag naar verantwoord geproduceerde goederen. Ons internationale koffie-inkoopbeleid impliceert sinds 2016 dat het gecertificeerde aandeel van de hoeveelheden ongebrande koffie in eigenmerkproducten voortdurend verhoogd wordt. Eind 2017 was in de volledige ondernemingsgroep ALDI Nord 48 procent van de gebruikte hoeveelheden ongebrande koffie in eigenmerkproducten met het UTZ-, EU Bio-, Fairtrade- of Rainforest Alliance CertifiedTM-label uitgerust (2015: 13 procent).

[GRI 414-2] Sinds maart 2017 zetten wij ons samen met de Hanns R. Neumann Stiftung voor een duurzamere koffieteelt in Colombia in. Tijdens het twee jaar durende project moeten in totaal 800 kleine boeren actief ondersteund worden door middel van opleidingen en workshops op het vlak van duurzame teeltmethoden, betere koffieverwerkingsprocessen, professioneel farm management en operationele planning.

Thee: internationaal inkoopbeleid gepubliceerd

Thee is een van de belangrijkste handelsgoederen ter wereld. De grootste producenten zijn China, India, Kenia en Sri Lanka. Om van de grondstof tot het eindproduct te komen, moeten verschillende stadia worden doorlopen. Wereldwijd zijn er 200 miljoen mensen op theeplantages tewerkgesteld. Thema’s zoals plattelandsvlucht, arbeidsomstandigheden, gebruik van pesticides en klimaatverandering zijn hier de centrale duurzaamheidsuitdagingen. Begin 2017 hebben wij ons internationale thee-inkoopbeleid gepubliceerd. Dit beleid regelt de inkoop van alle hoeveelheden ruwe thee voor de assortimenten zwarte, groene, kruiden- en vruchtenthee (theezakjes, losse thee) van ALDI Nord. Het doel: tegen eind 2018 minstens 80 procent van de hoeveelheid zwarte en groene thee naar een duurzaam gecertificeerde grondstof (UTZ-, EU Bio-, Fairtrade- of Rainforest Alliance CertifiedTM-label) omschakelen. Sedert eind 2017 is in de volledige ondernemingsgroep ALDI Nord bijna 53 procent van de aangeboden zwarte en groene thee in eigenmerkproducten duurzaam gecertificeerd. Bovendien hebben wij ons tot doel gesteld om tegen eind 2018 30 procent en tegen eind 2020 40 procent van de hoeveelheid kruiden- en vruchtenthee in eigenmerkproducten over te schakelen naar een duurzaam gecertificeerde grondstof (UTZ-, UEBT-/UTZ-, EU Bio-, Fairtrade- of Rainforest Alliance CertifiedTM-label). Sedert eind 2017 is in de volledige ondernemingsgroep ALDI Nord 30 procent van de aangeboden kruiden- en vruchtenthee duurzaam gecertificeerd.

Vis: intensieve dialoog met partners

Vele natuurlijke visbestanden worden door overbevissing, illegale visvangst en milieugevolgen bedreigd. Om de voorraden te beschermen en om op lange termijn aan de vraag naar vis te kunnen voldoen, moeten de vangst en visteelt gewijzigd worden. Wij willen bij onze eigenmerkproducten een duurzamere omgang met vis en zeevruchten in de volledige toeleverings- en productieketen. In 2017 bedroeg het aandeel grondstoffen, die conform Marine Stewardship Council (MSC), Aquaculture Stewardship Council (ASC), GLOBALG.A.P. of het EU Biolabel gecertificeerd zijn, in de volledige ondernemingsgroep bijna 40 procent (2015: 33 procent). Wij zijn van plan om in 2018 ons nationale inkoopbeleid voor verschillende productcategorieën uit te breiden met een internationaal visinkoopbeleid dat de verplichte doelstellingen voor de volledige ondernemingsgroep definieert. In dit kader werd in de ondernemingsgroep een analyse van het assortiment uitgevoerd en een “rode lijst” van vissoorten die niet verhandeld mogen worden in de ondernemingsgroep opgesteld. Samen met de inkoopafdeling analyseert de CR-afdeling voortdurend het volledige visassortiment conform vastgelegde criteria, zoals vangstmethode, vangstgebied alsook de huidige voorraadsituatie van de desbetreffende vissoort.

Ook wat het thema vis betreft is de dialoog met onze partners heel belangrijk. In 2017 zijn wij lid geworden van het internationale Global Dialogue on Seafood Traceability (Globaal Dialoog over de Traceerbaarheid van Vis en zeevruchten). Hier werken wij samen met andere stakeholders aan de verbetering van de traceerbaarheid van visproducten. Wat tonijn betreft werken wij samen met het International Seafood Sustainability Foundation (ISSF). Samen met andere foodretailers promoten we ook de website “Fischbestände online” van het Thünen-Institut.

Wij helpen onze consumenten bij hun bewuste aankoopbeslissing door middel van onze visetikettering en de ALDI Transparency Code (ATC). Beide etiketteringen worden stap voor stap in de ALDI Nord-landen ingevoerd.

Dierenwelzijn: breed engagement verdergezet

[GRI FP Dierenwelzijn] Landbouwdieren op een correcte manier houden, vormt de kern van onze maatschappelijke debatten. Talrijke eigenmerkproducten van ALDI Nord bevatten grondstoffen van dierlijke oorsprong. Het is daarom onze verantwoordelijkheid om samen met de leveranciers dierenwelzijnsnormen te creëren en verder te ontwikkelen. De voorbije jaren werden in de ondernemingsgroep verschillende maatregelen getroffen die verder gaan dan de wettelijke eisen. Dit betreft voornamelijk de uitsluiting van bepaalde dierlijke producten, zoals angorawol of bont. Ons internationaal dierenwelzijnsbeleid is een bindend actiekader voor onze activiteiten en geldt sinds 2016 voor alle producten van de ALDI Nord-food- en non-food-eigenmerken met grondstoffen van dierlijke oorsprong. In het inkoopbeleid is onder andere voor alle landen van de ondernemingsgroep het verbod op kooieieren tegen uiterlijk 2025 geïntegreerd.

In België, Denemarken, Duitsland en Nederland werden in 2015/16 reeds aanvullende versies van het nationale dierenwelzijnsbeleid goedgekeurd. Portugal en Frankrijk volgden begin 2018; Spanje plant dit nog dit jaar. Vooral België, Denemarken, Duitsland en Nederland hebben in 2017 intensieve inspanningen geleverd om het dierenwelzijnsniveau nog te verhogen. In Duitsland werden onder andere het dierenbeschermingslabel (Tierschutzlabel) van de Duitse vereniging voor dierenbescherming (Deutscher Tierschutzbund) en het keurmerk Fair & Gut geïntroduceerd. In Denemarken gebruiken we het staatslabel dierenwelzijn, in Nederland het keurmerk Beter Leven. Onze vooruitgang is zichtbaar: bijvoorbeeld aan de hand van onze positie in de “ Business Benchmark on Farm Animal Welfare" in 2017.

Doelstellingen & status

[GRI 204/103-2/3, 308/103-2/3, 414/103-2/3] Elk inkoopbeleid bevat doelstellingen die voor de volledige ondernemingsgroep of op nationaal niveau gelden en die wij jaarlijks controleren aan de hand van rondvragen bij onze leveranciers. De doelstellingen zijn terug te vinden in de verschillende versies van ons inkoopbeleid. Updates van het inkoopbeleid zijn beschikbaar op cr-aldinord.com. Dat maakt onze vooruitgang transparant en traceerbaar.

Onze doelstellingen uit het CR-programma:

Pijler: ketenverantwoordelijkheid

Doelstelling

Status

Streefdatum

Streefwaarde

Bereik

Bewijs van een sociale evaluatie (conform GRASP of een alternatieve norm) van alle producenten (kwekers) van groenten en fruit

lopend proces – Duurzaamheid bij ALDI Nord

2018

100 %

ondernemingsgroep

Verhoging van het aandeel gecertificeerde ruwe koffie (UTZ, Fairtrade, Rainforest Alliance en bio) voor bepaalde eigenmerkproducten

nieuw

2020

uitbreiding

ondernemingsgroep

Omschakeling van zwarte en groene thee naar duurzaam gecertificeerde grondstoffen (UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade, bio) voor bepaalde eigenmerkproducten

nieuw

2018

80 %

ondernemingsgroep

Omschakeling van kruiden- en vruchtenthee naar duurzaam gecertificeerde grondstoffen (Rainforest Alliance, Fairtrade, UTZ, UEBT/UTZ, bio) voor bepaalde eigenmerkproducten

nieuw

2018

30 %

ondernemingsgroep

Omschakeling van kruiden- en vruchtenthee naar duurzaam gecertificeerde grondstoffen (Rainforest Alliance, Fairtrade, UTZ, UEBT/UTZ, bio) voor bepaalde eigenmerkproducten

nieuw

2020

40 %

ondernemingsgroep

Omschakeling naar duurzaam gecertificeerde grondstoffen (UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade) voor eigenmerkproducten met een aanzienlijk cacao-aandeel uit het vaste assortiment en de aanbiedingen in het gedefinieerde toepassingsgebied

doel bereikt – Duurzaamheid bij ALDI Nord

2017

100 %

ondernemingsgroep

Omschakeling naar conform RSPO fysiek gecertificeerde palmolie voor alle eigenmerkproducten met palmolie als bestanddeel (Roundtable on Sustainable Palm Oil – RSPO)

lopend proces – Duurzaamheid bij ALDI Nord

2018

100 %

ondernemingsgroep

Uitbreiding van het sortiment vegetarische en veganistische producten incl. certificering (bv. V-label)

nieuw

voortdurend

uitbreiding

ondernemingsgroep

Uitbreiding van controle-/certificeringssystemen alsook eigen normen die verder gaan dan de wettelijke vereisten en dierenwelzijnsaspecten bevatten

nieuw

voortdurend

uitbreiding

ondernemingsgroep

Verhoging van het aandeel duurzaam gecertificeerde visproducten en visbevattende producten (MSC, ASC, GLOBALG.A.P. en EU Biolabel

nieuw

2018

50 %

ondernemingsgroep

doel bereikt – Duurzaamheid bij ALDI Nord doel bereikt lopend proces – Duurzaamheid bij ALDI Nord lopend proces

Kerncijfers

Aandeel aangekochte gecertificeerde duurzame visproducten [GRI FP2]

Aandeel aangekochte eigenmerkproducten die MSC-, ASC-, GLOBALG.A.P.-gecertificeerd of conform het EU Biolabel gecertificeerd zijn, in vergelijking met het totale aantal aangekochte visproducten in het vaste en tijdelijke assortiment, ingedeeld volgens certificatietype (in procent)1

In 2017 was in de volledige ondernemingsgroep ongeveer 40 procent van de aangekochte visproducten conform één van de bovengenoemde duurzaamheidsnormen gecertificeerd. Het grootste deel daarvan is conform de MSC-norm (ca. 66 procent) gecertificeerd, gevolgd door de ASC-norm (ca. 19 procent) en de GLOBALG.A.P.- norm (ca. 13 procent) alsook de producten met EU Biolabel (ca. 4 procent).

Totaal

Waarvan MSC

Waarvan ASC

Waarvan GLOBALG.A.P.

Waarvan EU Biolabel

Totaal

Waarvan MSC

Waarvan ASC

Waarvan GLOBALG.A.P.

Waarvan EU Biolabel

Totaal

Waarvan MSC

Waarvan ASC

Waarvan GLOBALG.A.P.

Waarvan EU Biolabel

België/Luxemburg2

32,4

82,6

8,7

8,7


56,0

60,0

30,0

20,0


51,8

56,1

24,7

17,8

1,4

Denemarken

56,9

72,4

6,9

20,7


59,4

65,8

10,5

21,1

2,6

75,4

74,4

16,3

4,7

4,6

Duitsland

70,6

64,0

10,1

22,5

3,4

66,9

55,9

7,5

31,2

5,4

71,1

64,1

10,4

19,8

5,7

Frankrijk

17,9

85,0

5,0

40,0


22,2

62,5

15,6

25,0


36,9

66,1

18,6

11,9

8,5

Nederland

47,4

67,3

16,4

14,5

1,8

50,9

69,5

18,6

13,6

3,4

61,5

66,1

28,8

11,9

3,4

Polen

35,8

73,7

10,5

21,1


31,1

78,9

5,3

15,8


42,3

66,7

15,2

15,1

3,0

Portugal

25,0

76,9


23,1


28,8

53,3

13,3

26,7

6,7

27,6

71,9

9,4

12,5

6,2

Spanje

10,9

76,9


15,4

7,7

10,0

66,7

13,3

13,3

6,7

12,9

65,0

15,0

5,0

15,0

Ondernemingsgroep

32,9

71,7

11,5

17,3

2,6

36,0

63,4

17,5

20,2

3,1

39,5

66,3

18,8

13,3

4,2

1 Producten die met meerdere keurmerken gecertificeerd zijn, worden voor elk certificatietype meegeteld maar in het totale aantal worden ze enkel als één product beschouwd. Daarom kan de som van de indelingen meer dan 100 procent bedragen.
2 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat.

Aandeel aangekochte gecertificeerde duurzame visproducten (eigenmerken) per productgroep [GRI FP2]

Aandeel aangekochte gecertificeerde duurzame visproducten in het vaste en tijdelijke assortiment (eigenmerken) per productgroep (in procent)1

Verse vis (koeling)

Diepvries

Conserven

Overige

België/Luxemburg2

81,8

76,5

32,1

49,4

Denemarken

78,6

91,7

50,0

61,5

Duitsland

82,9

88,9

58,3

62,8

Frankrijk

75,0

68,8

20,0

28,3

Nederland

81,8

74,1

50,0

22,7

Polen

34,4

63,6

11,1

76,5

Portugal

81,3

12,2

4,5

35,1

Spanje

22,9

30,0

3,4

3,1

Ondernemingsgroep

58,0

41,2

18,5

38,6

1 Alle producten werden over het algemeen toegewezen aan de vier productgroepen. Nationale publicaties kunnen door de verschillende productgroepen in de desbetreffende landen afwijken.
2 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat.

Aandeel KAT-gecertificeerde schaaleieren

Aandeel KAT-gecertificeerde schaaleieren in vergelijking met het totale aantal aangekochte schaaleieren in het vaste en tijdelijke assortiment (in procent)1

2015

2016

2017

België/Luxemburg2

86,0

80,0

84,9

Duitsland

100,0

100,0

100,0

Nederland

100,0

100,0

100,0

Polen

34,4

32,3

26,9

Ondernemingsgroep

97,6

96,6

96,9

1 De KAT-certificatie wordt niet in alle landen toegepast. Daarom worden hier enkel de landen opgesomd waarin deze wel gehanteerd wordt.
2 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat.

Aandeel gecertificeerde palmolie [GRI FP2]

Aandeel voor de productie van onze food- en non-foodproducten in het vaste en tijdelijke assortiment gebruikte hoeveelheid palmolie die conform een fysiek RSPO-productieketensysteem gecertificeerd werd (in procent)1

2015

2016

Totaal

Totaal

Totaal

Food

Non-Food

België/Luxemburg3

77,7

85,4

92,8

99,8

20,1

Denemarken

30,1

91,0

96,1

99,4

46,0

Duitsland

86,7

90,0

91,9

100,0

46,8

Frankrijk

66,5

82,2

87,4

100,0

26,8

Nederland

71,4

88,3

85,4

91,3

15,2

Polen

78,7

69,2

75,1

76,5

53,0

Portugal

62,7

84,1

80,5

90,9

20,3

Spanje

36,9

68,7

63,2

72,2

36,3

Ondernemingsgroep

76,8

86,7

89,2

97,4

35,8

1 De gegevens zijn gedeeltelijk gebaseerd op prognoses.
2 Een indeling volgens food- en non-foodproducten is pas vanaf 2017 mogelijk.
3 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat.

Aandeel gecertificeerde cacaobevattende producten [GRI FP2]

Aandeel aangekochte cacaobevattende eigenmerkproducten in het vaste en tijdelijke assortiment met gecertificeerde duurzame cacao in vergelijking met het totale aantal aangekochte cacaobevattende producten, ingedeeld volgens certificatienorm (in procent)

In 2017 bevatten ongeveer 88 procent van de cacaobevattende eigenmerkproducten duurzaam gecertificeerde cacao. Het grootste deel daarvan is conform de UTZ-norm (ca. 98 procent) gecertificeerd, gevolgd door de Fairtrade-norm (ca. 1,5 procent, incl. 0,1 procent producten met Fairtrade-certificaat en EU Biolabel) en het EU Biolabel (ca. 0,7 procent).

Totaal

Waarvan Fairtrade

Waarvan UTZ

Totaal

Waarvan Fairtrade

Waarvan UTZ

Totaal

Waarvan Fairtrade

Waarvan UTZ

België/Luxemburg1

20,0

1,9

98,1

77,0

2,0

98,0

98,2

2,2

97,5

Denemarken

73,5

100,0

89,6

1,2

98,8

82,6

1,1

97,8

Duitsland

77,0

0,9

99,1

90,1

0,8

99,2

93,8

0,2

97,8

Frankrijk

23,9

100,0

90,9

0,4

99,6

88,0

1,4

97,8

Nederland

77,5

3,6

96,4

84,2

3,2

96,4

95,3

1,6

98,4

Polen

69,7

100,0

68,6

0,8

99,2

80,0

98,4

Portugal

68,5

100,0

80,2

0,5

99,5

88,5

0,9

97,3

Spanje

55,4

99,4

70,3

0,5

99,5

88,9

0,5

96,7

Ondernemingsgroep

48,9

1,9

97,9

78,8

1,5

98,4

87,6

1,4

97,9

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat.

Aandeel aangekochte gecertificeerde en geverifieerde duurzame koffie [GRI FP2]

Aandeel aangekochte gecertificeerde of geverifieerde duurzame koffie in vergelijking met het totale gewicht aangekochte koffie voor eigenmerkproducten in het vaste en tijdelijke assortiment (in procent)

Als certificatie- en verificatietypes voor de door ons aangekochte koffie werden Fairtrade, het EU Biolabel, 4C, Rainforest Alliance en UTZ gehanteerd. In 2017 was ongeveer 48 procent van de aangekochte koffie conform één van de bovengenoemde duurzaamheidsnormen gecertificeerd. Het grootste deel daarvan is conform de UTZ-norm (ca. 80 procent) gecertificeerd, gevolgd door de Fairtrade-norm en het EU Biolabel (ca. 9 procent).

20151

20161

2017

Check Icon – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord

België/Luxemburg2

11,2

16,4

44,1

Denemarken

13,6

18,7

49,0

Duitsland

14,1

21,9

50,0

Frankrijk

9,2

15,7

43,9

Nederland

11,3

15,8

44,8

Polen

9,8

13,4

43,5

Portugal

16,5

29,6

60,6

Spanje

19,2

36,9

61,6

Ondernemingsgroep

12,8

19,5

47,8

1 Op basis van een verbeterde onderzoeksmethode werden de gegevens met terugwerkende kracht aangepast ten opzichte van eerdere publicaties.
2 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat.

Aandeel aangekochte gecertificeerde duurzame thee [GRI FP2]

Aandeel aangekochte gecertificeerde duurzame thee in vergelijking met het totale gewicht aangekochte thee voor eigenmerkproducten in het vaste en tijdelijke assortiment (in procent)1

Als certificatie- en verificatietypes voor de door ons aangekochte thee werden Fairtrade, het EU Biolabel, 4C, Rainforest Alliance en UEBT/UTZ gehanteerd. In 2017 was ongeveer 53 procent van de aangekochte thee conform één van de bovengenoemde duurzaamheidsnormen gecertificeerd. Het grootste deel daarvan is conform de Rainforest Alliance-norm (ca. 54 procent) gecertificeerd, gevolgd door het EU Biolabel (ca. 28 procent).

20152

20162

2017

België/Luxemburg3

7,9

20,9

38,9

Denemarken

12,2

29,6

49,8

Duitsland

17,8

37,2

55,4

Frankrijk

12,0

34,4

50,6

Nederland

13,2

25,2

44,0

Polen

14,7

20,1

48,4

Portugal

46,4

36,4

53,3

Spanje

33,5

36,3

56,8

Ondernemingsgroep

17,1

34,3

52,9

1 In het inkoopbeleid wordt zowel met eigenmerkproducten met theebestanddelen (producten die bestanddelen uit theestruiken bevatten, zoals bv. zwarte en groene thee) alsook eigenmerkproducten met theeachtige bestanddelen (bv. kruiden- en vruchtenthee) rekening gehouden.
2 Op basis van een verbeterde onderzoeksmethode werden de gegevens met terugwerkende kracht aangepast ten opzichte van eerdere publicaties.
3 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat.

*1 Food & Non-Food
Onder ‘food’ verstaan we alle levensmiddelen uit het vaste en tijdelijke assortiment, daaronder ook seizoens- en regionale producten. Het vaste assortiment is permanent beschikbaar in de winkels, kan echter verschillen van land tot land. ‘Non-foodproducten’ zijn onder andere onze cosmetica en verzorgingsproducten uit het vaste assortiment en een groot deel van de wekelijkse aanbiedingen, zoals meubels en textiel.

*2 GRASP
GRASP staat voor GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice en is een vrijwillige aanvullende module bij de GLOBALG.A.P.-certificering voor de evaluatie van sociale praktijken bij landbouwproducenten. De module heeft betrekking op de aspecten veiligheid op het werk, gezondheidsbescherming en sociale belangen van de werknemers, die aan een audit worden onderworpen. Ten slotte helpt een GRASP-evaluatie de producenten een goed sociaal management tot stand te brengen in hun bedrijf. Om het sociale management van producenten beter te kunnen beoordelen, moeten onze groenten- en fruittelers al sinds 2016 een sociale evaluatie volgens GRASP kunnen voorleggen.

*Fysieke certificering
Palmolieproducten kunnen fysiek RSPO-gecertificeerd zijn als ze voldoen aan de vereisten van een van de volgende drie toeleveringsketensystemen: Identity Preserved (IP), Segregation (SEG) of Mass Balance (MB).

1. Identity Preserved (IP): De traceerbaarheid van de olie naar de individuele, concrete plantage is mogelijk. De palmolie wordt gesegregeerd, d.w.z. strikt fysiek gescheiden van niet-gecertificeerde palmolie over de hele toeleveringsketen. In het eindproduct komt enkel gecertificeerde palmolie terecht.

2. Segregation (SEG): Zoals bij IP wordt er enkel gecertificeerde palmolie gebruikt in het eindproduct. Palmolie van verschillende duurzaam gecertificeerde plantages kan wel gemengd worden.

3. Mass Balance (MB): Bij dit systeem wordt gecertificeerde palmolie op een gecontroleerde manier gemengd met niet-gecertificeerde palmolie in de raffinaderij. Het eindproduct bevat dus niet enkel gecertificeerde palmolie. Een voorwaarde voor zo’n systeem is een exacte balancering en volledige controle van de gecertificeerde grondstofstromen doorheen de volledige toeleveringsketen.

*4 Book & Claim-certificaten
Het toeleveringsketenmodel Book and Claim stelt RSPO-gecertificeerde molens, palmpitcrushers en onafhankelijke groepen kleine boeren in staat om RSPO-certificaten voor bepaalde hoeveelheden palmolie te verkopen aan eindverbruikers die niet-gecertificeerde/conventionele palmolieproducten verkopen.

Molens, palmpitcrushers en onafhankelijke groepen kleine boeren kunnen hun gecertificeerde hoeveelheden verkopen via één of meer van de vier toeleveringsketenmodellen. Daarbij wordt gegarandeerd dat een bepaalde hoeveelheid slechts één keer verkocht wordt. RSPO-leden kunnen RSPO-certificaten kopen ter compensatie van de hoeveelheid niet-gecertificeerde/conventionele palmolieproducten die ze gebruiken in hun processen. Op die manier garanderen ze dat ergens ter wereld een hoeveelheid duurzame palmolie geproduceerd wordt die gelijk is aan de hoeveelheid gekochte certificaten. Met de aankoop van RSPO-certificaten creëren kopers mogelijkheden voor verkopers om duurzaam te produceren (bron: RSPO (2017): RSPO-toeleveringsketennorm).

*5 Fairtrade
Producten die het Fairtrade-label dragen, zijn afkomstig uit eerlijke handel. Het doel is kleine boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika te ondersteunen en hun positie op de wereldmarkt duurzaam te verbeteren. Bij de toekenning van het keurmerk moeten de internationale Fairtrade-normen in acht worden genomen, die betrekking hebben op verreikende sociale, economische en ecologische aspecten.

*6 Rainforest Alliance
De internationale milieuorganisatie Rainforest Alliance werd opgericht in 1987 in het kader van de strijd tegen de geleidelijke vernietiging van de regenwouden. Het Rainforest Alliance CertifiedTM –keurmerk met de groene kikker identificeert producten als koffie, cacao, thee, bananen of citrusvruchten die afkomstig zijn van boerderijen die duurzame teeltprocessen inzetten. Boeren en producentengroeperingen moeten voldoen aan de strenge criteria van de norm voor duurzame landbouw van de Rainforest Alliance. Die omvatten ecologische, sociale en economische criteria. Er wordt rekening gehouden met betere arbeidsomstandigheden voor werknemers, toegang tot onderwijs en de bescherming van natuurlijke hulpbronnen, gevoelige ecosystemen en in het wild levende dieren, evenals met de traceerbaarheid van grondstoffen.

 *UTZ
Het UTZ-programma werd in 2002 in het leven geroepen. Het doel: boeren in de landen waar koffie, cacao, thee, kruiden en hazelnoten worden geproduceerd duurzame steun bieden, zodat ze betere toekomstperspectieven kunnen creëren voor hun gezinnen. In tal van opleidings- en bijscholingsprogramma’s krijgen boeren theoretisch onderwijs en praktische ondersteuning op het gebied van goede landbouw- en ondernemerspraktijken. Bovendien worden ecologische maatregelen bij de teelt en de oogst bevorderd om de natuurlijke hulpbronnen op de landbouwgrond in stand te houden. Deze diverse maatregelen verhogen uiteindelijk niet alleen de kwaliteit van de grondstoffen, maar ook de efficiëntie van de teelt en daarmee de financiële opbrengst van de boeren.

Verdere inhoud

Kernthema’s

Diversiteit & evenwicht werk-privé

In de negen Europese landen waar wij vertegenwoordigd zijn, werken mensen uit 117 verschillende landen. Deze diversiteit past bij ALDI Nord, want zij verrijkt onze samenwerking en weerspiegelt bovendien de diversiteit van onze klanten.

MEER
Management

Compliance

Wij richten ons handelen naar onze kernwaarden: eenvoudig, verantwoordelijk, betrouwbaar. Deze waarden beschrijven ook het compliance begrip van de ondernemingsgroep ALDI Nord.

MEER
Kernthema’s

Duurzame normen in de non-food-toeleveringsketen

Overal waar wij onze invloed kunnen doen gelden, nemen wij onze verantwoordelijkheid voor veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden en de naleving van milieunormen.

MEER
Highlights

Wat het betekent om een ALDI-medewerker te zijn

Eenvoudig, betrouwbaar, verantwoordelijk. Daarvoor staan we, in alles wat we doen en overal waar we zijn.

MEER
Kernthema’s

Klantbenadering & servicekwaliteit

Het vertrouwen van onze klanten is ons belangrijkste goed. Al meer dan 100 jaar richten wij ons aanbod en onze dienstverlening consequent op de behoeften van onze klanten.

MEER
Kernthema’s

Veiligheid op het werk & gezondheidsbescherming

Het behoort tot de identiteit van de regionale vestigingen van ALDI Nord om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de gezondheid en de veiligheid van de medewerkers op de werkplek.

MEER
Highlights

Engagement voor dierenwelzijn: goed resultaat in vergelijking met de sector

Wij weten dat er op het vlak van dierenwelzijn nog veel te doen is. Maar we zijn op goede weg: dat bevestigen twee actuele publicaties over het engagement voor dierenwelzijn in de levensmiddelenindustrie.

MEER
Kernthema’s

Aantrekkelijke werkgever

De ongeveer 69.000 medewerkers moeten er fier op kunnen zijn om bij ALDI Nord te werken. Daarvoor worden veilige werkomstandigheden, aantrekkelijke raamvoorwaarden en ontwikkelingsperspectieven op lange termijn geboden.

MEER
Kernthema’s

Voedselverspilling & afval

Wij nemen de verantwoordelijkheid op ons voor de bescherming van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen. Afval beperken en voedselverspilling tegengaan, spelen daarbij voor ons als detailhandelaar een centrale rol.

MEER

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

 

   

   

 

 

 

 

 

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch