1. Startpagina
  2. Kernthema’s
  3. Mobiliteit & logistiek

Mobiliteit & logistiek

[GRI 302/103-1, 305/103-1] Opdat onze klanten steeds verse producten en gevulde rekken aantreffen, worden dagelijks goederen vanuit de distributiecentra naar de winkels vervoerd. Wij voeren deze transporten hoofdzakelijk zelf uit. In 2017 transporteerden we goederen met een volume van bijna 31 miljoen europalletplaatsen vanuit onze 73 distributiecentra naar meer dan 4.700 winkels in de volledige ondernemingsgroep. Door deze transporten worden broeikasgassen uitgestoten. Wij treffen verschillende maatregelen om onze logistiek zo milieuvriendelijk mogelijk te maken.

Onze benadering

[GRI 302/103-2/3, 305/103-2/3] Ons doel is om de efficiëntie van onze goederenlogistiek voortdurend te verhogen – niet in de laatste plaats om het hogere transportvolume dat gepaard gaat met onze stijgende verkoop op te vangen. Moderne logistieke concepten helpen ons om goederenstromen te bundelen, optimale transportroutes te kiezen en zo de transportafstand te verkorten. De afstand tussen het distributiecentrum en de winkel bedraagt gemiddeld ongeveer 88 kilometer. Banden met lage rolweerstand en dakspoilers, die de luchtweerstand van onze transportvoertuigen verlagen, helpen het brandstofverbruik en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Bovendien letten wij erop dat de vrachtwagens van ALDI Nord onze distributiecentra in principe enkel volgeladen verlaten en wij leiden bijvoorbeeld in Nederland de vrachtwagenchauffeurs op inzake een zuinige rijstijl.

In Duitsland hebben wij in 2017 het gebruik van alternatieve motoren geanalyseerd. Er is momenteel nog geen omschakeling gepland. Wat ons personenwagenpark betreft, zullen wij ons in de toekomst richten op korte leasecontracten om een jonger wagenpark te creëren. Zo zorgen we ervoor dat meer voertuigen voldoen aan de laatste normen voor brandstofverbruik en uitlaatemissies en klimaatvriendelijker zijn.

Organisatie & richtlijnen

[GRI 302/103-2] De ontwikkeling van een klimaatvriendelijke logistiek wordt in Duitsland door de logistiekafdeling van ALDI Einkauf en door de regionale vestigingen gestimuleerd. Er wordt met de ALDI-ondernemingen in de landen informatie over dit thema uitgewisseld. In mei 2018 hebben wij ons internationaal klimaatbeschermingsbeleid gepubliceerd.

Vooruitgang & maatregelen 2017

Nieuwe logistieke hub bundelt goederenstromen

[GRI 305/103-1/2] In 2017 hebben wij onze inkoop logistiek in Duitsland voor de productgroepen wijn en schuimwijn verder uitgebouwd. Daarvoor hebben wij een logistieke hub, die goederenstromen bundelt en zo kosten en de broeikasgassenuitstoot vermindert, geïnstalleerd.

Omschakeling naar ledverlichting in de distributiecentra

[GRI 305/103-1/2] In onze distributiecentra is de verlichting voor een groot deel van het stroomverbruik verantwoordelijk (tot 50 procent). Daarom vertrouwen we steeds meer op LED-technologie en het gebruik van aan aanwezigheid aangepaste verlichting met behulp van bewegingsmelders. Meer hierover in het hoofdstuk Klimaatbescherming.

Managementsysteem

De in het duurzaamheidsrapport 2015 aangekondigde introductie van een managementsysteem in de logistiek kon in Duitsland nog niet definitief voltooid worden. In een eerste fase wordt een Pick-by-Voice-systeem in de Duitse distributiecentra ingevoerd. Dit vormt de basis voor de toekomstige volledige uitbreidingsfase. Dankzij Pick-by-Voice verloopt het orderverzamelproces papierloos en spraakgestuurd. De medewerkers hebben zo de beide handen vrij om hun werk uit te voeren, waardoor het werk vereenvoudigd wordt en de efficiëntie vergroot. Tijdens de introductie kregen de medewerkers een uitgebreide opleiding over de werkwijze van het nieuwe systeem. In de toekomst zullen wij met behulp van het nieuwe managementsysteem onze goederenstromen nog beter kunnen analyseren. Er werd hieromtrent een pilootproject opgestart.

Doelstellingen & status

[GRI 302/103-2/3, 305/103-2/3]

Onze doelstellingen uit het CR-programma:

Pijler: behoud van natuurlijke hulpbronnen

Doelstelling

Status

Streefdatum

Streefwaarde

Bereik

Onderzoek naar alternatieve aandrijfconcepten voor gebruik in logistieke processen

doel bereikt – Duurzaamheid bij ALDI Nord

2017

onderzoek

Duitsland

Oprichting van een BREEAM-gecertificeerd distributiecentrum (BREEAM – Building Research Establishment Environmental Assessment)

nieuw

2019

oprichting

België

doel bereikt – Duurzaamheid bij ALDI Nord doel bereikt lopend proces – Duurzaamheid bij ALDI Nord lopend proces

Kerncijfers

Aantal voertuigen

Aantal voertuigen volgens type voertuig op 31.12

Aantal vrachtwagens

Aantal personenwagens

Andere voertuigen1

Aantal vrachtwagens

Aantal personenwagens

Andere voertuigen1

Aantal vrachtwagens

Aantal personenwagens

Andere voertuigen1

Belgien/Luxemburg2

217

185

8

219

211

8

223

226

7

Denemarken

56

89

5

56

92

5

52

100

4

Duitsland

909

909

74

880

969

75

736

1.125

74

Frankrijk

238

314

23

234

349

25

227

349

22

Nederland

200

188

8

189

201

8

173

211

8

Polen


64

2


82

2


76

2

Portugal


41

1


47

1


55

1

Spanje


159170

2


165

2

Ondernemingsgroep

1.620

1.949

121

1.578

2.121

126

1.411

2.307

120

1 Hieronder vallen heftrucks en voertuigen met aardgasaandrijving.
2 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Brandstofverbruik [GRI 302-1]

Brandstofverbruik van personenwagens, vrachtwagens en andere voertuigen (in liter of per kilogram aardgas)

Diesel1 (l)

Benzine (l)

Aardgas (kg)

Diesel1, 2 (l)

Benzine (l)

Aardgas (kg)

Diesel1 (l)

Benzine (l)

Aardgas (kg)

België/Luxemburg3

4.215.6074.322.0314.407.171Denemarken

1.513.990


913

1.480.176

595

330

1.412.919

339

66

Duitsland

16.335.662

7.368

21.365

16.863.778

2.266

21.270

17.419.921

1.698

20.655

Frankrijk

5.858.537


9.737

5.730.617


9.828

5.913.078


10.116

Nederland

3.626.4223.687.2403.526.601Polen

144.629


1.386

158.452


567

180.340


1.331

Portugal

100.883


600

108.132


500

120.112


300

Spanje

404.581415.182


2.828

423.613


4.059

Ondernemingsgroep

32.200.311

7.368

34.001

32.765.608

2.861

35.323

33.403.755

2.037

36.527

1 Inclusief verbruik van stookolie voor de aandrijving van koelmotoren (buiten Duitsland).
2 Door latere toevoegingen aan de cijfers van 2016 verschillen de cijfers van het huidige en het vorige rapport gedeeltelijk van elkaar.
3 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

SDG

GRI

Verdere inhoud

Kernthema’s

Diversiteit & evenwicht werk-privé

In de negen Europese landen waar wij vertegenwoordigd zijn, werken mensen uit 117 verschillende landen. Deze diversiteit past bij ALDI Nord, want zij verrijkt onze samenwerking en weerspiegelt bovendien de diversiteit van onze klanten.

MEER
Management

Compliance

Wij richten ons handelen naar onze kernwaarden: eenvoudig, verantwoordelijk, betrouwbaar. Deze waarden beschrijven ook het compliance begrip van de ondernemingsgroep ALDI Nord.

MEER
Kernthema’s

Duurzame normen in de non-food-toeleveringsketen

Overal waar wij onze invloed kunnen doen gelden, nemen wij onze verantwoordelijkheid voor veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden en de naleving van milieunormen.

MEER
Highlights

Wat het betekent om een ALDI-medewerker te zijn

Eenvoudig, betrouwbaar, verantwoordelijk. Daarvoor staan we, in alles wat we doen en overal waar we zijn.

MEER
Kernthema’s

Klantbenadering & servicekwaliteit

Het vertrouwen van onze klanten is ons belangrijkste goed. Al meer dan 100 jaar richten wij ons aanbod en onze dienstverlening consequent op de behoeften van onze klanten.

MEER
Kernthema’s

Veiligheid op het werk & gezondheidsbescherming

Het behoort tot de identiteit van de regionale vestigingen van ALDI Nord om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de gezondheid en de veiligheid van de medewerkers op de werkplek.

MEER
Highlights

Engagement voor dierenwelzijn: goed resultaat in vergelijking met de sector

Wij weten dat er op het vlak van dierenwelzijn nog veel te doen is. Maar we zijn op goede weg: dat bevestigen twee actuele publicaties over het engagement voor dierenwelzijn in de levensmiddelenindustrie.

MEER
Kernthema’s

Aantrekkelijke werkgever

De ongeveer 69.000 medewerkers moeten er fier op kunnen zijn om bij ALDI Nord te werken. Daarvoor worden veilige werkomstandigheden, aantrekkelijke raamvoorwaarden en ontwikkelingsperspectieven op lange termijn geboden.

MEER
Kernthema’s

Voedselverspilling & afval

Wij nemen de verantwoordelijkheid op ons voor de bescherming van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen. Afval beperken en voedselverspilling tegengaan, spelen daarbij voor ons als detailhandelaar een centrale rol.

MEER

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

 

   

   

 

 

 

 

 

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch