1. Startpagina
 2. Kernthema’s
 3. Maatschappelijk engagement

Maatschappelijk engagement

ALDI Nord is niet alleen een handelaar, werkgever, zakenpartner of concurrent. Wij zijn ook een burger en buur. Voor al deze rollen nemen wij onze verantwoordelijkheid. Met onze competentie en ervaring dragen we ook buiten onze core business bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Via ons maatschappelijke engagement ondersteunen wij tal van projecten met verschillende prioriteiten – bijvoorbeeld m.b.t. het thema voeding of ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de toeleveringsketen.

Onze benadering

In de negen ALDI Nord-landen promoten wij samen met nationale initiatieven en organisaties lokale en omvangrijke projecten. Voedseldonaties en donaties in natura staan daarbij centraal. Bovendien bieden wij gedeeltelijk via gelddonaties ondersteuning. Daarnaast vervult de ALDI Nord Stiftungs GmbH een internationale liefdadigheidsopdracht die gericht is op vaste wettelijke doeleinden.

De prioriteiten van dit engagement hebben betrekking op volgende domeinen:

 • Duurzaam beheer in de waardecreatieketen
 • Klimaatbescherming, dierenwelzijn en biologische diversiteit
 • Gezondheid in het vrijetijds- en beroepsleven, gezonde voeding en gezonde arbeidsomstandigheden
 • Rampenbestrijdings- en levensreddende maatregelen, in het bijzonder bij natuur- en milieurampen
 • Wetenschap en onderzoek

Als internationaal actieve retailer met een uitgebreide waardecreatieketen zijn wij ook actief in de herkomstlanden van onze producten. Sinds maart 2017 ondersteunen wij bijvoorbeeld twee projecten in de koffie- en cacaoproductie in Colombia en West- en Centraal-Afrika. De steun komt ten goede aan lokale boeren, producenten en hun gezinnen en draagt bij tot verduurzaming van de teelt.

Organisatie

Maatschappelijk engagement is als pijler centraal verankerd in onze CR-policy, in de praktijk betreft het eerder lokaal engagement. Daarom worden de projecten in de ALDI Nord-landen onafhankelijk gekozen en gepromoot. Ook in Duitsland beheren de regionale vestigingen hun maatschappelijke engagement zelf – daarbij worden ze ondersteund door de CR-afdeling van ALDI Einkauf. Sinds 2016 houdt ook de ALDI Nord Stiftungs GmbH zich bezig met samenwerkingsverbanden en projecten met externe partners op internationaal niveau.

Vooruitgang & maatregelen 2017

Maatschappelijk engagement in de ALDI Nord-landen

In het rapporteringsjaar 2017 hebben talrijke regionale ALDI-vestigingen zich maatschappelijk geëngageerd en dit door middel van samenwerkingsverbanden, projecten of gelddonaties. Enkele voorbeelden:

 • ALDI Nederland heeft in het rapporteringsjaar verschillende projecten opgestart, waaronder een project omtrent gezonde voeding met de stichting JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) en een samenwerkingsverband met de Plastic Soup Foundation omtrent de duurzame omgang met plastic. Bovendien neemt ALDI Nederland sinds 2017 deel aan twee onderzoeksprojecten om voedselverlies te vermijden. ALDI Nederland engageert zich ook via liefdadigheidswedstrijden: In 2017 namen meer dan 150 medewerkers deel aan de “Kika Run”. De opbrengsten zijn bestemd voor kinderen die aan kanker lijden.
 • ALDI Denemarken neemt deel aan een nationale campagne in de strijd tegen borstkanker. Daarbij wordt een deel van de opbrengst van de verkoop van verschillende producten gedoneerd. Deze samenwerking bestaat sinds 2016 en werd in 2017 voortgezet.
 • ALDI Portugal ondersteunt op dezelfde manier het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (United Nations – UN). Daarbij wordt een deel van de opbrengst van de verkoop van water (“Earth Water”) gedoneerd. De opbrengsten dienen voor de honger- en armoedebestrijding. ALDI Portugal organiseert samen met talrijke andere lokale partnerschappen voedseldonaties.
 • In Polen steunen we opnieuw goede doelen door deel te nemen aan de “Katowice Business Run”. Het inschrijvingsgeld wordt gedoneerd.
 • Een schone buurt – dat is onze verantwoordelijkheid bij ALDI België: Alle winkels hebben deelgenomen aan de “Retail Clean Up Day 2017” om zwerfvuil rond de winkelgebouwen te verminderen.

De samenwerkingsverbanden van de ALDI Nord Stiftungs GmbH

De ALDI Nord Stiftungs GmbH heeft in 2017 samen met de organisatie “Deutsches Kinderhilfswerk (DKHW)” het project “Mobile Aktion Ernährung und Bewegung” als één van de eerste projecten in het leven geroepen. Daarbij leren kinderen en jongeren spelenderwijze de fundamenten van een gezonde en duurzame voeding alsook de vreugde van lichaamsbeweging. De speciaal voor het project ontworpen trailers stoppen op openbare pleinen of schoolpleinen in het ALDI Nord-verkoopgebied. Daar worden gratis acties aangeboden omtrent gezonde voeding en beweging. Van oktober 2017 tot oktober 2018 vinden ongeveer 360 evenementen plaats die worden begeleid door regionale partners van de organisatie DKHW met in totaal zes leden. Samen met het Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie werd een ander financieringsproject van de ALDI Nord Stiftungs GmbH uitgevoerd. Hier werkt een onderzoeksvereniging aan oplossingen voor duurzame voedselproductie en benaderingen van het thema gezonde voeding. Na voltooiing van het project zullen de resultaten openbaar gepubliceerd worden.

Voedseldonaties: huidige projecten

Als retailer ligt het in onze verantwoordelijkheid om voedselverspilling te vermijden. Dit is een grensoverschrijdend thema op het gebied van afvalbeheer en maatschappelijk engagement. Eén van de bouwstenen van ons engagement tegen voedselverspilling is het doneren van niet meer voor verkoop maar wel nog voor consumptie geschikte levensmiddelen. Meer hierover in de story’s “Eten redden” en “Maatschappelijke betrokkenheid in Portugal".

Doelstellingen & status

De lokale en projectmatige aanpak houdt in dat we weinig overkoepelende doelen formuleren in ons maatschappelijke engagement. Er zijn doelstellingen voor duurzame consumptie en voedseldonaties. Individuele projecten worden geëvalueerd.

Onze doelstellingen uit het CR-programma:

Pijler: maatschappelijke betrokkenheid & dialoog

Doelstelling

Status

Streefdatum

Streefwaarde

Bereik

Ontwikkeling van pilootprojecten over duurzame consumptie

lopend proces – Duurzaamheid bij ALDI Nord

2018

project

Duitsland

Uitbreiding van de dialoog met relevante stakeholders

lopend proces – Duurzaamheid bij ALDI Nord

voortdurend

deelname aan sectorinitiatieven

ondernemingsgroep

doel bereikt – Duurzaamheid bij ALDI Nord doel bereikt lopend proces – Duurzaamheid bij ALDI Nord lopend proces

Verdere inhoud

Kernthema’s

Diversiteit & evenwicht werk-privé

In de negen Europese landen waar wij vertegenwoordigd zijn, werken mensen uit 117 verschillende landen. Deze diversiteit past bij ALDI Nord, want zij verrijkt onze samenwerking en weerspiegelt bovendien de diversiteit van onze klanten.

MEER
Management

Compliance

Wij richten ons handelen naar onze kernwaarden: eenvoudig, verantwoordelijk, betrouwbaar. Deze waarden beschrijven ook het compliance begrip van de ondernemingsgroep ALDI Nord.

MEER
Kernthema’s

Duurzame normen in de non-food-toeleveringsketen

Overal waar wij onze invloed kunnen doen gelden, nemen wij onze verantwoordelijkheid voor veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden en de naleving van milieunormen.

MEER
Highlights

Wat het betekent om een ALDI-medewerker te zijn

Eenvoudig, betrouwbaar, verantwoordelijk. Daarvoor staan we, in alles wat we doen en overal waar we zijn.

MEER
Kernthema’s

Klantbenadering & servicekwaliteit

Het vertrouwen van onze klanten is ons belangrijkste goed. Al meer dan 100 jaar richten wij ons aanbod en onze dienstverlening consequent op de behoeften van onze klanten.

MEER
Kernthema’s

Veiligheid op het werk & gezondheidsbescherming

Het behoort tot de identiteit van de regionale vestigingen van ALDI Nord om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de gezondheid en de veiligheid van de medewerkers op de werkplek.

MEER
Highlights

Engagement voor dierenwelzijn: goed resultaat in vergelijking met de sector

Wij weten dat er op het vlak van dierenwelzijn nog veel te doen is. Maar we zijn op goede weg: dat bevestigen twee actuele publicaties over het engagement voor dierenwelzijn in de levensmiddelenindustrie.

MEER
Kernthema’s

Aantrekkelijke werkgever

De ongeveer 69.000 medewerkers moeten er fier op kunnen zijn om bij ALDI Nord te werken. Daarvoor worden veilige werkomstandigheden, aantrekkelijke raamvoorwaarden en ontwikkelingsperspectieven op lange termijn geboden.

MEER
Kernthema’s

Voedselverspilling & afval

Wij nemen de verantwoordelijkheid op ons voor de bescherming van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen. Afval beperken en voedselverspilling tegengaan, spelen daarbij voor ons als detailhandelaar een centrale rol.

MEER

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

 

   

   

 

 

 

 

 

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch