1. Startpagina
  2. Kernthema’s
  3. Diversiteit & evenwicht werk-privé

Diversiteit & evenwicht werk-privé

[GRI 405/103-1, 405-1] In de negen Europese landen, waar we vertegenwoordigd zijn, werken medewerkers uit 117 landen. Deze diversiteit is deel van ALDI Nord want ze verrijkt onze samenwerking en weerspiegelt bovendien de diversiteit van onze klanten. Gelijke kansen worden bevorderd en een positionering als aantrekkelijke werkgever wordt bereikt door een verscheidenheid aan functieprofielen, toegangs- en promotiekansen en arbeidstijdmodellen.

Onze benadering

[GRI 405/103-2] Wij verzetten ons duidelijk tegen elke vorm van discriminatie. In alle landen geldt het volgende: Ongeacht geslacht, leeftijd, godsdienst of overtuiging, seksuele identiteit, afkomst of lichamelijke beperking hebben alle medewerkers dezelfde kansen. Wij zijn gericht op vaardigheden.

Om gelijke voorwaarden voor iedereen te creëren, worden werknemers bij ALDI Nord zoveel mogelijk ondersteund bij het combineren van werk, vrije tijd en gezinsleven. Het evenwicht tussen werk en privé is voor ons een belangrijk onderwerp voor de toekomst, waarvan het belang werd onderstreept in onze relevantie-enquête 2017. Bij het opstellen van het werkschema wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de werknemers. Bovendien zijn er ca. 48.000 deeltijdse werknemers tewerkgesteld in de bedrijven van de ondernemingsgroep, vooral in de winkels (90 procent).

Organisatie

Organisatie van de ondernemingsraad

[GRI 102-10, 405/103-2, 407/103-1/2/3] Sinds de jaren 70 stelt ALDI Duitsland direct bij de oprichting van een nieuwe regionale vestiging een ondernemingsraad aan. Elke van de 34 regionale vestigingen werd in 2017 ook door een eigen ondernemingsraad vertegenwoordigd. Begin 2018 werden de bedrijfsactiviteiten van de regionale vestigingen Hoyerswerda en Könnern geherstructureerd. Dit had geen invloed op de winkels. De administratie- en logistieke medewerkers verhuisden naar andere regionale vestigingen. Voor de overige medewerkers werd een belangenevenwicht en een sociaal plan uitgewerkt. Ook in België en Nederland zijn er ondernemingsraden.

Klachtensystemen

[GRI 405/103-2, 407/103-1/2/3] Sinds 2015 kunnen de medewerkers in Nederland gebruik maken van een duidelijk geregeld klachtensysteem. Het klachtensysteem stuurt een duidelijke nultolerantieboodschap tegen alle vormen van discriminatie naar alle medewerkers. In Spaanse ondernemingen bestaat reeds sinds 2009 een actieplan dat in werking treedt bij elk teken van intimidatie. Het plan garandeert dat de situatie binnen de 24 uur wordt opgehelderd of verholpen. De Spaanse ondernemingen hebben in 2009 eveneens een actieplan voor gelijke kansen ingevoerd. Daarbij wordt de werknemersstructuur regelmatig herzien op het vlak van gelijke kansen en gelijke behandeling.

Vooruitgang & maatregelen 2017

[GRI 405/103-2/3] In 2017 bedroeg het aandeel vrouwelijke medewerkers in leidinggevende posities ongeveer 27 procent, in de winkels bedroeg dit percentage 43 procent. Wij zien dit als een bevestiging van onze werking om de individuele prestaties duidelijk op de voorgrond te plaatsen bij het toekennen van managementfuncties.

Uit de resultaten van de eerste medewerkersenquête in 2017 bleek dat de medewerkers fier zijn om bij ALDI Nord te mogen werken. Tegelijkertijd werd duidelijk dat we bij het thema evenwicht werk-privé bij enkele posities en functies nog verbeteringen kunnen aanbrengen. Op basis van de resultaten van de medewerkersenquête werden de eerste maatregelen getroffen. Wij motiveren onze managers en promoten een respectvolle en erkentelijke samenwerking. ALDI Polen heeft eind 2017 een project ter bevordering van het samenhorigheidsgevoel en de medewerkersmotivatie opgestart.

Kerncijfers

Vrouwen in leidinggevende posities [GRI 405-1]

Aantal vrouwelijke medewerkers in leidinggevende posities op 31.12 (in procent)

2015

2016

2017

België/Luxemburg1

24,9

27,3

29,5

Denemarken

20,2

20,0

21,3

Duitsland

24,6

26,7

27,8

Frankrijk

17,5

21,4

23,1

Nederland

15,1

16,3

17,9

Polen

38,6

40,3

36,7

Portugal

43,2

45,2

48,0

Spanje

34,8

32,8

34,0

Ondernemingsgroep

23,8

25,8

27,3

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “ Onderwerp van het verslag").

Medewerkers volgens afdeling [GRI 405-1]

Aantal medewerkers volgens afdeling en geslacht op 31.12 (in hoofden)

Ondernemingsgroep

Aantal vrouwen

Ondernemingsgroep

Aantal vrouwen

Ondernemingsgroep

Aantal vrouwen

Verkoop

46.708

36.146

51.780

40.157

55.901

42.495

Magazijn

4.604

1.183

4.983

1.207

5.466

1.288

Wagenpark

2.490

39

2.596

36

2.722

54

Bureau

2.215

1.950

2.401

2.105

2.704

2.419

Hoger management

577

122

589

139

631

155

Lager management

1.043

284

1.174

337

1.322

403

Overige1

542

33

556

31

621

28

Ondernemingsgroep

58.179

39.757

64.079

44.012

69.367

46.842

1 Onder deze categorie vallen zowel de leden van de ondernemingsraad als de medewerkers van de klusjesdienst.

Medewerkers volgens dienstverband [GRI 102-8]

Aantal medewerkers volgens dienstverband en geslacht op 31.12 (in hoofden)

Voltijds

Aantal vrouwen

Deeltijds

Aantal vrouwen

Voltijds

Aantal vrouwen

Deeltijds

Aantal vrouwen

Voltijds

Aantal vrouwen

Deeltijds

Aantal vrouwen

België/Luxemburg1

2.021

877

4.235

3.575

2.117

903

4.295

3.552

2.325

1.099

4.402

3.705

Denemarken

1.048

468

989

583

1.074

468

1.110

660

1.098

413

1.179

686

Duitsland

7.267

3.125

24.162

19.396

7.258

2.977

27.957

22.428

7.370

2.994

28.466

22.517

Frankrijk

5.184

2.504

2.236

2.029

5.474

2.722

2.769

2.482

5.993

2.794

3.225

2.798

Nederland

1.639

324

4.652

3.569

1.622

317

4.678

3.540

1.775

363

6.879

4.736

Polen

473

337

687

665

809

617

657

637

1.334

1.134

572

572

Portugal

230

94

383

322

265

144

538

391

333

157

845

611

Spanje

1.220

611

1.753

1.278

1.407

718

2.049

1.456

1.427

708

2.144

1.555

Ondernemingsgroep

19.082

8.340

39.097

31.417

20.026

8.866

44.053

35.146

21.655

9.662

47.712

37.180

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “ Onderwerp van het verslag”).

Medewerkers volgens leeftijdscategorie [GRI 405-1]

Aantal medewerkers volgens leeftijdscategorie op 31.12 (in procent)

Aantal medewerkers volgens leeftijdscategorie op 31.12 (in procent) – Duurzaamheid bij ALDI Nord

Medewerkers met beperkingen [GRI 405-1]

Aantal invalide medewerkers op 31.12 (in procent)

2015

2016

2017

Aantal medewerkers met beperkingen

1,7

1,6

1,6

GRI

Verdere inhoud

Kernthema’s

Diversiteit & evenwicht werk-privé

In de negen Europese landen waar wij vertegenwoordigd zijn, werken mensen uit 117 verschillende landen. Deze diversiteit past bij ALDI Nord, want zij verrijkt onze samenwerking en weerspiegelt bovendien de diversiteit van onze klanten.

MEER
Management

Compliance

Wij richten ons handelen naar onze kernwaarden: eenvoudig, verantwoordelijk, betrouwbaar. Deze waarden beschrijven ook het compliance begrip van de ondernemingsgroep ALDI Nord.

MEER
Kernthema’s

Duurzame normen in de non-food-toeleveringsketen

Overal waar wij onze invloed kunnen doen gelden, nemen wij onze verantwoordelijkheid voor veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden en de naleving van milieunormen.

MEER
Highlights

Wat het betekent om een ALDI-medewerker te zijn

Eenvoudig, betrouwbaar, verantwoordelijk. Daarvoor staan we, in alles wat we doen en overal waar we zijn.

MEER
Kernthema’s

Klantbenadering & servicekwaliteit

Het vertrouwen van onze klanten is ons belangrijkste goed. Al meer dan 100 jaar richten wij ons aanbod en onze dienstverlening consequent op de behoeften van onze klanten.

MEER
Kernthema’s

Veiligheid op het werk & gezondheidsbescherming

Het behoort tot de identiteit van de regionale vestigingen van ALDI Nord om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de gezondheid en de veiligheid van de medewerkers op de werkplek.

MEER
HIGHLIGHTSHighlights

Engagement voor dierenwelzijn: goed resultaat in vergelijking met de sector

Wij weten dat er op het vlak van dierenwelzijn nog veel te doen is. Maar we zijn op goede weg: dat bevestigen twee actuele publicaties over het engagement voor dierenwelzijn in de levensmiddelenindustrie.

MEER
Kernthema’s

Aantrekkelijke werkgever

De ongeveer 69.000 medewerkers moeten er fier op kunnen zijn om bij ALDI Nord te werken. Daarvoor worden veilige werkomstandigheden, aantrekkelijke raamvoorwaarden en ontwikkelingsperspectieven op lange termijn geboden.

MEER
Kernthema’s

Voedselverspilling & afval

Wij nemen de verantwoordelijkheid op ons voor de bescherming van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen. Afval beperken en voedselverspilling tegengaan, spelen daarbij voor ons als detailhandelaar een centrale rol.

MEER

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

 

   

   

 

 

 

 

 

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch