1. Startpagina
  2. Kernthema’s
  3. Aantrekkelijke werkgever

Aantrekkelijke werkgever

[GRI 404/103-1] Of het nu in de verkoop-, inkoop-, administratie-, logistieke of IT-afdeling is, de beslissende bijdrage voor het aanhoudende succes van ALDI Nord wordt geleverd door ca. 69.000 ALDI-medewerkers. Ze moeten allemaal fier kunnen zijn om bij ALDI Nord te werken. Daarvoor worden hen veilige arbeidsomstandigheden, aantrekkelijke kadervoorwaarden en perspectieven voor de toekomst aangeboden. Een open, coöperatieve en respectvolle omgang is heel belangrijk voor ons. De waardering van elke medewerker en zijn verbondenheid met ALDI Nord staan centraal. Met dit totaalpakket willen wij bestaande medewerkers op lange termijn behouden en nieuwe talenten aantrekken.

Onze benadering

[GRI 102-16, 404/103-2, 405/103-2] Sinds 3 jaar volgen wij een duidelijke moderniseringsstrategie. Dit brengt voor de medewerkers van ALDI Nord ook veranderingen met zich mee. Zij zetten zich vooral in om ons assortiment consequent af te stemmen op de behoeften van de klant. Voor personeelsaangelegenheden gaan wij als volgt te werk: In de personeelsafdeling (Human Ressources – HR) worden de bedrijfs- en managementmissie sinds 2015 door een HR-concept, dat onze moderniseringskoers ondersteund, aangevuld. Naast de ontwikkeling van een herkenbare employer brand voor ALDI Nord, hierna “Aantrekkelijke werkgever” genoemd, staat momenteel vooral de ontwikkeling van managers en jonge krachten centraal. Bovendien breiden wij onze interne communicatie uit.

Om sollicitanten voor ALDI Nord aan te trekken, zijn wij aanwezig op talrijke job- en opleidingsbeurzen alsook op recruteringsevenementen. De
 Karrierewebseite hebben wij in Duitsland in 2017 bijgewerkt en gemoderniseerd, in Nederland begin 2018. Bezoekers vinden hier niet alleen een reeks vacatures en informatie over de opleidingsmogelijkheden, de website levert ook boeiende inzichten in het dagelijkse werk alsook in informatieve ervaringsrapporten van medewerkers. Wij richten ons op langdurige arbeidsrelaties en stellen bij ALDI Nord overwegend medewerkers met een contract van onbepaalde duur tewerk (bijna 80 procent in 2017). ALDI Nord onderscheidt zich in de sector door een bovengemiddelde anciënniteit van zijn medewerkers. De ALDI-medewerkers ontvangen een eerlijke en prestatiegerelateerde vergoeding.

Organisatie & richtlijnen

[GRI 404/103-2, 405/103-2, 102-16] De verantwoordelijkheid voor personeelsgerelateerde thema’s is gedecentraliseerd en verankerd per onderneming van de ondernemingsgroep ALDI Nord. De samenwerking over de grenzen van de ondernemingen heen vindt regelmatig plaats in twee comités: in het HR-comité, waarin de directies van de juridisch zelfstandige regionale vestigingen en van ALDI Einkauf vertegenwoordigd zijn. Bovendien vergaderen de HR-collega’s sinds 2017 tot twee keer per jaar in de “internationaler Kreis der HR-Fachbereiche” en bovendien werken ze in het kader van projecten samen aan internationale thema’s. In Duitsland en Nederland komen de HR-afdeling en de managers van de regionale vestigingen één keer per kwartaal samen in een team van experts om de praktische relevantie van de thema’s te garanderen.

De gemeenschappelijke basis van het HR-werk is de bedrijfsmissie, het HR-concept alsook de managementmissie “Echte ondernemers”. Het werd in 2014 ontwikkeld en legt de klemtoon op de waarden “eenvoudig, verantwoordelijk en betrouwbaar” alsook op waardering, openheid en vertrouwen.

Vooruitgang & maatregelen 2017

Opleiding en bijscholing: bouwsteen van succes

[GRI 404/103-2] De opleidings- en bijscholingsmogelijkheden van de ondernemingsgroep zijn een belangrijk element om onze toekomst veilig te stellen. In België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Portugal en Spanje bieden wij opleidingsprogramma’s aan.

Het aantal leerlingen in de volledige ondernemingsgroep bedroeg in 2017 ongeveer 2.300, in Duitsland ongeveer 2.100. Daarmee waren de regionale vestigingen in Duitsland nog steeds een van de grootste opleiders in de Duitse detailhandel. In Duitsland werd in 2017 82 procent van de leerlingen na afronding van de opleiding aangeworven.

Naast de klassieke opleiding worden duale opleidingen en stageprogramma’s aangeboden. In Duitsland konden wij in het rapporteringsjaar de masteropleiding “Internationales Handelsmanagement” ook voor externe kandidaten openen. Het aantal partnerhogescholen en instellingen voor hoger beroepsonderwijs steeg tot 22 (2015: 18). In 2017 hebben 43 studenten hun duale studies bij ALDI Spanje afgerond. ALDI Nederland is in 2017 met het Sprint Trainee Impact Programm (STIP) begonnen. In oktober zijn 34 stagiairs (hogeschool en universiteit) met het stageprogramma gestart met als doel om binnen 23 maanden Districtmanager te worden. Hun lesgevers zijn Winkelmanagers die sinds de zomer van 2017 via speciale “Train the Trainer”-opleidingen op deze taak worden voorbereid. Op het programma stonden onder andere opleidingen inzake thema’s zoals didactiek en communicatie. In Portugal wordt sinds 2016 een stageprogramma in de winkels en de administratie aangeboden.

Bij de bijscholing stond in 2017 vooral het ALDI Nord Instore Konzept voor winkels centraal. Met een workshopconcept bereiden wij sinds september 2017 medewerkers van de desbetreffende winkel voor op aankomende veranderingen. Zo willen wij informatie over aankomende veranderingen verstrekken, hulp en motivatie bieden. Bovendien hebben wij in 2017 de introductie van nieuwe technologieën begeleid met opleidingen, bijvoorbeeld de introductie van een nieuw SAP-systeem in Duitse en Franse regionale vestigingen. In Nederland werd in 2017 het ALDI-trainingshuis geopend. Hier worden opleidingen voor stagiairs en “Train the Trainer”-opleidingen voor lesgevers aangeboden. In 2017 hebben reeds 49 Winkelmanagers een bijscholing voltooid.

Introductie van de elektronische tijdsregistratie weldra voltooid

De introductie van een elektronisch tijdsregistratiesysteem werd in 2017 in bijna alle Duitse vestigingen voltooid – in drie regionale vestigingen moet de introductie nog plaatsvinden. Het systeem creëert meer transparantie en eerlijkheid bij de organisatie van de werktijden en verloning. Het tijdsregistratiesysteem gaat gepaard met een nieuw beloningsmodel dat medewerkers veel voordelen biedt: Zo werd de wekelijkse arbeidstijd voor Winkelmanagers verminderd met enkele uren maar werd het salaris behouden. Bovendien werd de werkvergoeding verhoogd. In 2017 hebben wij, zoals gepland, het tijdsregistratiesysteem in Nederland ingevoerd. Vermoedelijk zullen alle winkels in Nederland tegen midden 2018 aangesloten zijn.

Communicatie met de medewerkers: direct en creatief

Wij bouwen de interne communicatie als deel van ons HR-concept verder uit. Het doel is de beschikbare kanalen uit te breiden, de actualiteit ervan te verhogen en verdere mogelijkheden voor dialoog te bieden. In Duitsland publiceren wij sinds april 2017 vier keer per jaar een personeelsmagazine, in België en Polen sinds begin 2018. Bovendien breiden wij in Duitsland de spontane communicatie met de medewerkers in de winkel uit. Daarvoor maken wij onder andere gebruik van flyers, affiches, brochures en video’s. ALDI Portugal heeft in 2017 een maandelijkse medewerkersnieuwsbrief verdeeld. In België, Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, Polen en Portugal publiceren wij bovendien regelmatig CR-nieuwsbrieven die ook voor interne doelgroepen bestemd zijn.

In 2017 hebben wij creatieve personeelswedstrijden georganiseerd. Op de vraag “Waarom werkt u graag bij ALDI?” konden medewerkers in België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Nederland, Portugal, Polen en Spanje antwoorden d.m.v. zelfgemaakte bijdragen en zo tonen wat hun dagtaak bij ALDI zo speciaal maakt. In Duitsland werden in november de 70 winnaars in categorieën zoals “afbeelding, foto en tekst” of “creatiefste winkel” tijdens een prijsuitreiking met aantrekkelijke prijzen beloond. In de volledige ondernemingsgroep namen meer dan 2.370 medewerkers met ongeveer 660 inzendingen aan de wedstrijden deel, bv. met gedichten, strips, muziekvideo’s, sculpturen, recepten en schilderijen.

Bedrijfswedstrijden bevorderen de gezondheid van de medewerkers en versterken hun band met ALDI Nord. In 2017 hebben wij in zeven van de negen ALDI Nord-landen aan loopwedstrijden deelgenomen. ALDI Polen neemt regelmatig deel aan de “Katowice Business Run” waarbij het inschrijvingsgeld aan liefdadigheidsinstellingen worden gedoneerd.

Bevordering van verantwoord management

[GRI 404/103-2] De managers bij ALDI Nord hebben een belangrijke voorbeeldfunctie. Uit de eerste medewerkersenquêtes is gebleken dat er nog meer mogelijkheden zijn om de managementmissie “Echte ondernemers” tot leven te brengen. Daarom leggen wij de klemtoon op de bevordering van verantwoord management. Door middel van verschillende maatregelen dragen wij tot het volgende bij: van regionale, hiërarchische en interpositionele managementconferenties tot workshops van één dag om de communicatie, het zelfmanagement en het management te verbeteren. Een toolbox biedt nuttige tips en informatie voor een erkentelijk management. Het project “Einfach Verkauf” richt zich tot de leidinggevenden van ALDI Inkoop. Ze hebben de mogelijkheid om op een zaterdag in een winkel te werken, om het dagelijkse werk van de medewerkers en de wensen van de klanten ter plaatse te ervaren. Ze kunnen de praktijkervaringen gebruiken om de regionale vestigingen bij hun kernactiviteiten met zinvolle diensten te ondersteunen.

Doelstellingen & status

[GRI 404/103-2/3] Onze doelstellingen zijn de uitbreiding van de communicatie met de medewerkers en de bevordering van verantwoord en erkentelijk management. Wij meten onze vooruitgang door onder andere medewerkersenquêtes. Kerncijfers zoals de gemiddelde anciënniteit of het aantal leerlingen geven nadere informatie. Dat wij met ons HR-werk succesvol zijn, werd in 2017 ook bevestigd door onderscheidingen zoals “Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe”.

Onze doelstellingen uit het CR-programma:

Pijler: Medewerkerswaardering

Doelstelling

Status

Streefdatum

Streefwaarde

Bereik

Uitbreiding van de communicatie met medewerkers

nieuw

2019

o.a. meer communicatiekanalen voor ALDI-medewerkers

Duitsland

Ontwikkeling van een opleidingsprogramma om de competenties van onze managers verder aan te scherpen

nieuw

2019

concept

Polen

doel bereikt – Duurzaamheid bij ALDI Nord doel bereikt lopend proces – Duurzaamheid bij ALDI Nord lopend proces

Kerncijfers

Medewerkers volgens afdeling [GRI 405-1]

Aantal medewerkers volgens afdeling en geslacht op 31.12 (in hoofden)

Ondernemingsgroep

Aantal vrouwen

Ondernemingsgroep

Aantal vrouwen

Ondernemingsgroep

Aantal vrouwen

Verkoop

46.708

36.146

51.780

40.157

55.901

42.495

Magazijn

4.604

1.183

4.983

1.207

5.466

1.288

Wagenpark

2.490

39

2.596

36

2.722

54

Bureau

2.215

1.950

2.401

2.105

2.704

2.419

Hoger management

577

122

589

139

631

155

Lager management

1.043

284

1.174

337

1.322

403

Overige1

542

33

556

31

621

28

Ondernemingsgroep

58.179

39.757

64.079

44.012

69.367

46.842

1 Onder deze categorie vallen zowel de leden van de ondernemingsraad als de medewerkers van de klusjesdienst.

Aantal medewerkers dat onder een cao valt [GRI 102-41]

Aantal medewerkers dat onder een cao valt op 31.12 (in procent)

Aantal medewerkers dat onder een cao valt – Duurzaamheid bij ALDI Nord

1 Bij de berekening van het medewerkersaantal werd met Polen geen rekening gehouden omdat daar geen cao’s worden gesloten.

Anciënniteit

Gemiddelde anciënniteit van de medewerkers (in jaren)

2015

2016

20171

België/Luxemburg2

12

12

12

Denemarken

4

4

4

Duitsland

10

10

10

Frankrijk

6

6

5

Nederland

10

10

8

Polen

3

3

3

Portugal

3

2

2

Spanje

3

3

4

Ondernemingsgroep

6

6

9

1 Door een gewijzigde berekeningsmethode ontstaat een nauwkeurigere waarde van de ondernemingsgroep ten opzichte van de waarden van vorige jaren.
2 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag").

Aantal medewerkers volgens arbeidscontract [GRI 405-1, 102-8]

Aantal medewerkers volgens arbeidscontract en geslacht op 31.12 (in procent)

Bepaalde duur

Aantal vrouwen

Onbepaalde duur

Aantal vrouwen

Bepaalde duur

Aantal vrouwen

Onbepaalde duur

Aantal vrouwen

Bepaalde duur

Aantal vrouwen

Onbepaalde duur

Aantal vrouwen

België/Luxemburg1

9,6

64,3

90,4

68,2

9,2

62,9

90,8

75,7

11,7

64,5

88,3

74,3

Denemarken

1,5

65,5

98,5

51,9

0,2

60,0

99,8

52,3

6,8

50,6

93,2

48,3

Duitsland

15,5

67,1

84,5

72,1

21,7

68,6

78,3

71,2

19,5

64,6

80,5

72,4

Frankrijk

10,8

62,8

89,2

64,3

10,2

64,9

89,8

65,4

10,2

65,8

89,8

64,6

Nederland

32,8

59,7

67,2

63,6

30,9

57,7

69,1

63,6

42,3

49,8

57,7

64,1

Polen

61,1

86,6

38,9

85,0

60,8

86,3

39,2

83,7

63,4

83,5

36,6

84,8

Portugal

58,0

69,9

42,0

69,1

58,2

67,2

41,8

68,7

66,2

66,4

33,8

70,1

Spanje

4,9

51,4

95,1

63,3

5,3

48,1

94,7

63,5

4,5

53,6

95,5

65,1

Ondernemingsgroep

16,5

66,3

83,5

68,7

19,7

67,3

80,3

69,1

21,3

62,6

78,7

69,5

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag").

Aantal leerlingen en duale studenten op 31.12 [GRI 404-1]

Aantal leerlingen en duale studenten op 31.12

Het opleidingsmodel op basis van het Duitse model wordt niet in alle landen gehanteerd. Daarom beperken de gegevens zich tot het aantal leerlingen in de landen Denemarken, Duitsland en Frankrijk. Het in Nederland en Spanje gebruikte model wordt bij de berekening van de kerncijfers niet meegeteld omdat de opleidingsmodellen niet identiek zijn. In Duitsland wordt ook een duale opleiding aangeboden.

Leerlingen

Duale studenten

Leerlingen

Duale studenten

Leerlingen

Duale studenten

Denemarken

53


52


59


Duitsland

2.014

92

1.757

99

2.084

123

Frankrijk

241


194


189


Totaal

2.308

92

2.003

99

2.332

123

SDG

GRI

Verdere inhoud

Kernthema’s

Diversiteit & evenwicht werk-privé

In de negen Europese landen waar wij vertegenwoordigd zijn, werken mensen uit 117 verschillende landen. Deze diversiteit past bij ALDI Nord, want zij verrijkt onze samenwerking en weerspiegelt bovendien de diversiteit van onze klanten.

MEER
Management

Compliance

Wij richten ons handelen naar onze kernwaarden: eenvoudig, verantwoordelijk, betrouwbaar. Deze waarden beschrijven ook het compliance begrip van de ondernemingsgroep ALDI Nord.

MEER
Kernthema’s

Duurzame normen in de non-food-toeleveringsketen

Overal waar wij onze invloed kunnen doen gelden, nemen wij onze verantwoordelijkheid voor veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden en de naleving van milieunormen.

MEER
Highlights

Wat het betekent om een ALDI-medewerker te zijn

Eenvoudig, betrouwbaar, verantwoordelijk. Daarvoor staan we, in alles wat we doen en overal waar we zijn.

MEER
Kernthema’s

Klantbenadering & servicekwaliteit

Het vertrouwen van onze klanten is ons belangrijkste goed. Al meer dan 100 jaar richten wij ons aanbod en onze dienstverlening consequent op de behoeften van onze klanten.

MEER
Kernthema’s

Veiligheid op het werk & gezondheidsbescherming

Het behoort tot de identiteit van de regionale vestigingen van ALDI Nord om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de gezondheid en de veiligheid van de medewerkers op de werkplek.

MEER
Highlights

Engagement voor dierenwelzijn: goed resultaat in vergelijking met de sector

Wij weten dat er op het vlak van dierenwelzijn nog veel te doen is. Maar we zijn op goede weg: dat bevestigen twee actuele publicaties over het engagement voor dierenwelzijn in de levensmiddelenindustrie.

MEER
Kernthema’s

Aantrekkelijke werkgever

De ongeveer 69.000 medewerkers moeten er fier op kunnen zijn om bij ALDI Nord te werken. Daarvoor worden veilige werkomstandigheden, aantrekkelijke raamvoorwaarden en ontwikkelingsperspectieven op lange termijn geboden.

MEER
Kernthema’s

Voedselverspilling & afval

Wij nemen de verantwoordelijkheid op ons voor de bescherming van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen. Afval beperken en voedselverspilling tegengaan, spelen daarbij voor ons als detailhandelaar een centrale rol.

MEER

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

 

   

   

 

 

 

 

 

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch