Waar komen vissticks vandaan?

Vis – Duurzaamheid bij ALDI Nord

Steeds meer mensen willen het weten. En steeds vaker luidt het antwoord: uit duurzame visvangst. Dat verraadt bijvoorbeeld het blauwe label van de Marine Stewardship Council (MSC) dat op veel verpakkingen staat. Een teken dat er bij de visvangst iets aan de gang is.

 

In veel diepvrieskisten is er ondertussen gecertificeerd duurzame vis te vinden. Dat is belangrijk, want nog steeds zijn er vele uitdagingen in de visserij. Een reden daarvoor zijn de grote hoeveelheden vis die elk jaar gevist en gekweekt worden: uit wildvangst gaat het om meer dan 90 miljoen ton, uit aquacultuur om meer dan 70 miljoen ton. Door overbevissing, illegale vismethoden en milieuvervuiling zijn veel natuurlijke visbestanden bedreigd. Ongeveer 30 procent is overbevist (bron: WWF).

Desondanks neemt de consumptie van vis over de hele wereld toe. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties rekent tegen 2026 met een stijging van 19 procent tegenover 2014–2016 (bron: FAO). Om tegemoet te komen aan de vraag, moeten de vangst en de visteelt veranderen. Daarvoor is de samenwerking nodig van de Verenigde Naties, de EU, van organisaties zoals de Marine Stewardship Council (MSC) en handelaars als ALDI Nord.

We willen dat onze klanten ook in de toekomst nog met een gerust geweten alaskakoolvisfilets kunnen kopen. Daarom maken wij onze volledige toeleveringsketen voor vis en zeevruchten steeds duurzamer. Samen met partners zoals de MSC bevorderen wij bijvoorbeeld de duurzame visvangst en nemen wij erg bedreigde vissoorten uit het assortiment.

diepvrieskasten met visproducten – Duurzaamheid bij ALDI Nord

Om de wereldwijde visbestanden te beschermen, is het absoluut noodzakelijk dat steeds meer visserijen duurzaam werken. De handel is daarbij een belangrijke sleutel: door steeds meer producten uit duurzame visserij in het assortiment op te nemen, wordt het voor consumenten gemakkelijker om milieubewuste beslissingen te nemen bij hun aankopen.

Stefanie Kirse, Hoofd van het kantoor Duitsland/Oostenrijk/Zwitserland, Marine Stewardship Council

Iedereen aan boord: uniforme regels voor de inkoop van vis

Met ons nieuw internationaal visinkoopbeleid zullen wij in 2018 in alle landen waar ALDI Nord actief is als kleinhandelaar, uniforme minimumnormen voor de inkoop van vis en zeevruchten bepalen. Op deze wijze schakelen wij ons assortiment consequent om op duurzame visproducten.

Al vele jaren zetten wij ons in voor duurzame visvangst. Een overzicht van de doelstellingen die we al bereikt hebben, vindt u hier:

Grafik Zertifizierte Fischartikel – Duurzaamheid bij ALDI Nord
Aandeel aan gecertificeerde duurzame visproducten in de gehele ondernemingsgroep

2018

Ons internationaa visinkoopbeleid wordt gepubliceerd! Daarin vindt u alle informatie over de inkoop van vis en zeevruchten bij ALDI.

Wij hebben alle relevante duurzaamheidsaspecten voor onze nationale visassortimenten nauwkeurig onder de loep genomen en zetten in op producten die volgens MSC*, ASC**  of GLOBALG.A.P.*** gecertificeerd zijn of voorzien zijn van het EU Biolabel. Vooral in landen die geen nationaal inkoopbeleid hebben gepubliceerd, wordt het internationaal beleid de nieuwe norm.

2017

productfoto vissticks – Duurzaamheid bij ALDI Nord

In Denemarken publiceerden we een nationaal visinkoopbeleid dat ook betrekking heeft op merkproducten. In ALDI België verscheen een nieuwe versie van het nationale visinkoopbeleid. In Duitsland en Denemarken bereikten we in 2017 onder andere de volgende zelf gedefinieerde doelstellingen uit het nationale inkoopbeleid:

  • Alle vis uit wildvangst is MSC-gecertificeerd. Dat geldt voor grondstoffen in het vaste en seizoensassortiment, voor verse vis en ook voor diepvriesproducten.
  • 100 procent van de grondstoffen uit aquacultuur is gecertificeerd volgens ASC, Bio of GLOBALG.A.P. Dat geldt voor alle producten uit het vaste en seizoensassortiment, voor verse vis, diepvriesproducten, gekoelde producten en conserven.

2016

In Portugal publiceerden we een nationaal visinkoopbeleid. Daarin wordt onder andere vastgelegd dat  100 procent van de ingekochte stokvis – een Portugese specialiteit – tegen 2018MSC-gecertificeerd zijn. Bovendien Werd het nationale visinkoopbeleid van ALDI Nord Duitsland uitgebreid herzien.

2015

In ALDI Nederland werd een nationaal visinkoopbeleid van kracht.

2011

cover van het nationale visinkoopbeleid – Duurzaamheid bij ALDI Nord

Hier begon alles: ALDI Nord Duitsland publiceerde voor de eerste keer een nationaal visinkoopbeleid. Het is het startpunt van onze activiteiten omtrent duurzame inkoop.

Waarop letten?

De etikettering op onze visverpakkingen helpt u erbij om bij uw aankopen bewuste beslissingen te nemen. Op de verpakking vindt u onder andere informatie over de precieze vissoort, wildvangst of aquacultuur, vismethode, -gebied en -periode. Bovendien kunt u bij uw aankopen op de volgende labels letten of, in Duitsland, gebruik maken van de ALDI Transparency Code:

Belangrijke labels

Aquaculture Stewardship Council (ASC) Logo – Duurzaamheid bij ALDI Nord

**Aquaculture Stewardship Council
De Aquaculture Stewardship Council (ASC) is een onafhankelijke, wereldwijde non-profitorganisatie, die in 2010 werd opgericht door het World Wide Fund for Nature (WWF) en het Sustainable Trade Initiative (IDH). De ASC heeft als doel de viskweek wereldwijd duurzamer te maken. De norm staat voor ecologisch en maatschappelijk verantwoorde viskweek.

EU-Bio-Logo – Duurzaamheid bij ALDI Nord

EU-Bio-Logo:
Alle visproducten en zeevruchten die het bio-label dragen, werden geproduceerd en gecontroleerd volgens de EU-wetgeving. Het bio-label staat onder andere voor gecontroleerde waterkwaliteit, de aandacht voor de natuurlijke habitat en bio-gecertificeerde voeders

GLOBALG.A.P. Logo – Duurzaamheid bij ALDI Nord

***GLOBALG.A.P.
GLOBALG.A.P. is een particuliere organisatie die wereldwijd vrijwillige normen heeft ontwikkeld voor de certificering van landbouwproducten (onder andere van groenten en fruit, diervoeder, veeteelt, plant- en zaadgoed, aquacultuur). De controles zijn in het bijzonder gericht op voedselveiligheid, dierenwelzijn, afval- en milieubeheer, gezondheid en veiligheid op het werk. Een GLOBALG.A.P.-gecertificeerde producent kan bewijzen dat alle productiestappen volledig traceerbaar zijn en uitgebreid werden gecontroleerd.

Marine Stewardship Council (MSC) Logo – Duurzaamheid bij ALDI Nord

*Marine Stewardship Council
De Marine Stewardship Council (MSC) is een internationale, onafhankelijke non-profitorganisatie die het wereldwijd erkende MSC-keurmerk voor vis uit duurzame visserij beheert. Als een visserij het MSC-keurmerk wil, moet die zich laten evalueren volgens de MSC-milieunorm voor duurzame visserij en aan die norm voldoen.

"Onze doelstelling is dat tegen 2020 20 procent van de wereldwijde visvangst afkomstig is uit visserijen die MSC-gecertificeerd zijn of zich in de MSC-evaluatieprocedure bevinden. Opdat dat zou lukken, moeten de markt, de milieubescherming en de visserij nauw samenwerken. Enkel wanneer het aanbod aan visproducten in de breedte duurzamer wordt, kunnen bedreigde bestanden zich herstellen en kan het ecosysteem van de zee zijn evenwicht terugvinden."

Nicolas Guichoux, Global Commercial Director, Marine Stewardship Council

GRI

Verdere inhoud

Kernthema’s

Diversiteit & evenwicht werk-privé

In de negen Europese landen waar wij vertegenwoordigd zijn, werken mensen uit 117 verschillende landen. Deze diversiteit past bij ALDI Nord, want zij verrijkt onze samenwerking en weerspiegelt bovendien de diversiteit van onze klanten.

MEER
Management

Compliance

Wij richten ons handelen naar onze kernwaarden: eenvoudig, verantwoordelijk, betrouwbaar. Deze waarden beschrijven ook het compliance begrip van de ondernemingsgroep ALDI Nord.

MEER
Kernthema’s

Duurzame normen in de non-food-toeleveringsketen

Overal waar wij onze invloed kunnen doen gelden, nemen wij onze verantwoordelijkheid voor veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden en de naleving van milieunormen.

MEER
HIGHLIGHTS

Wat het betekent om een ALDI-medewerker te zijn

Eenvoudig, betrouwbaar, verantwoordelijk. Daarvoor staan we, in alles wat we doen en overal waar we zijn.

MEER
Kernthema’s

Klantbenadering & servicekwaliteit

Het vertrouwen van onze klanten is ons belangrijkste goed. Al meer dan 100 jaar richten wij ons aanbod en onze dienstverlening consequent op de behoeften van onze klanten.

MEER
Kernthema’s

Veiligheid op het werk & gezondheidsbescherming

Het behoort tot de identiteit van de regionale vestigingen van ALDI Nord om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de gezondheid en de veiligheid van de medewerkers op de werkplek.

MEER
Highlights

Engagement voor dierenwelzijn: goed resultaat in vergelijking met de sector

Wij weten dat er op het vlak van dierenwelzijn nog veel te doen is. Maar we zijn op goede weg: dat bevestigen twee actuele publicaties over het engagement voor dierenwelzijn in de levensmiddelenindustrie.

MEER
Kernthema’s

Aantrekkelijke werkgever

De ongeveer 69.000 medewerkers moeten er fier op kunnen zijn om bij ALDI Nord te werken. Daarvoor worden veilige werkomstandigheden, aantrekkelijke raamvoorwaarden en ontwikkelingsperspectieven op lange termijn geboden.

MEER
Kernthema’s

Voedselverspilling & afval

Wij nemen de verantwoordelijkheid op ons voor de bescherming van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen. Afval beperken en voedselverspilling tegengaan, spelen daarbij voor ons als detailhandelaar een centrale rol.

MEER

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

 

   

   

 

 

 

 

 

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch