1. Startpagina
  2. Highlights
  3. Maatschappelijke betrokkenheid in Portugal

Grote inzet voor het goede doel

Maatschappelijke betrokkenheid in Portugal – Duurzaamheid bij ALDI Nord

Met talrijke sociale projecten engageert ALDI Portugal zich voor de armen. In 2017 gingen we de samenwerking aan met een aantal nieuwe partners. Samen steunen wij vooral gezinnen, daklozen en kinderen. We geven onze klanten ook de mogelijkheid om een bedrag te storten.

 

Met 57 winkels is ALDI nog redelijk klein in Portugal. Als het gaat over sociaal engagement is ALDI Portugal echter een koploper: van de Algarve tot in het noorden van het land, wij voelen ons nauw verbonden met de bevolking. Met een groot aantal regionale projecten bereiken onze giften van voedsel en natura de mensen ter plaatse. Sinds enkele maanden hebben wij andere nieuwe partners aan boord. Twee ervan zouden wij u hier graag willen voorstellen:

Hulp voor daklozen en arme gezinnen

De organisatie Assistência Médica Internacional, afgekort AMI, engageert zich in het bijzonder voor daklozen en arme gezinnen. We schenken hen niet alleen voedsel, ook kleding of huishoudtoestellen vinden via AMI een zinvolle bestemming. Bovendien liepen de verkoopacties met het merk ’AMI Alimenta’ (’AMI voedt’) succesvol: bij de aankoop van de producten kwam een deel van de opbrengst ten goede aan hulpprojecten. Onze klanten in Portugal steunden zo bijvoorbeeld met de aankoop van aardappelen projecten die de vereenzaming van ouderen tegengaan. De opbrengst van de verkoop van clementines ging naar initiatieven voor kinderen die bedreigd zijn door sociale buitensluiting. Op de verpakking werd voor de klanten meteen duidelijk gemaakt waar hun gift naartoe ging.

affiche AMI alimenta  – Duurzaamheid bij ALDI Nord
logo AMI alimenta – Duurzaamheid bij ALDI Nord

„Dankzij de ondersteuning van ALDI Portugal konden we ons werk niet enkel financieren, maar onze doelgroepen ook een waardiger leven bieden.“

Isabelle Poinsot Proença Romão, directeur van de marketingafdeling van AMI

De fruithelden schieten ter hulp

"Heróis da Fruta” – Duurzaamheid bij ALDI Nord

Sinds 2018 nieuw in het programma van ALDI Portugal: het project ‘Heróis da Fruta’ (‘Fruithelden’) van Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (Portugese organisatie tegen overgewicht bij kinderen). Doel van het project: kleuterscholen en basisscholen voorzien van gezonde tussendoortjes. Wie bij ALDI Portugal miniperen of miniappelen van nationale producenten onder het merk ‘Heróis da Fruta’ koopt, doet automatisch een gift voor het project ‘Missão 1 Quilo de Ajuda’ (‘Missie 1 kilo hulp’). Met de giften worden gratis fruitsnacks gefinancierd.

logo "Heróis da Fruta” – Duurzaamheid bij ALDI Nord

“De samenwerking met ALDI Portugal helpt ons om steeds meer kinderen een gratis gezonde fruitsnack aan te bieden.”

Mário Silva, Voorzitter en oprichter APCOI

Andere samenwerkingen

Maar dat zijn slechts een paar nieuwkomers. ALDI Portugal steunt talrijke andere initiatieven, soms al meerdere jaren. Een paar voorbeelden:

Re-Food,Organização de Apoio Social (sinds november 2015)
Logo Refood – Duurzaamheid bij ALDI Nord

Met de steun van vele vrijwilligers verzamelt het initiatief voedsel dat niet meer verkocht maar wel nog geconsumeerd kan worden en verdeelt het onder de armen.

CASA, Centro de Apoio ao Sem-Abrigo (sinds juni 2015)
Logo CASA – Duurzaamheid bij ALDI Nord

CASA steunt daklozen en hun gezinnen met voedselgiften en giften in natura.

Crescer Ser (sinds december 2015)
Logo Crescer Ser – Duurzaamheid bij ALDI Nord

De vereniging Crescer Ser heeft zeven pleegzorginstellingen voor kinderen tussen 0 en 18 jaar die het slachtoffer werden van huiselijk geweld of om andere redenen niet bij hun gezin kunnen wonen.

CERCI – Flor da Vida (sinds september 2016)
Logo CERCI – Duurzaamheid bij ALDI Nord

In de zorginstellingen van de vereniging CERCI – Flor da Vida wonen mensen met lichamelijke en geestelijke beperkingen. Naast verschillende therapeutische behandelingen worden geestelijke, cognitieve en ambachtelijke vaardigheden van de bewoners in verschillende werkplaatsen gesteund. De producten die er gemaakt worden, worden verkocht. De opbrengsten gaan naar de zorginstellingen en hun bewoners.

Serviço Jesuíta aos Refugiados (sinds mei 2015)
Logo JRS – Duurzaamheid bij ALDI Nord

De Jesuit Refugee Service (JRS) begeleidt en steunt vluchtelingen en migranten en komt op voor hun rechten.

Comunidade Vida e Paz (sinds april 2016)
Logo Comunidad Vida e Paz – Duurzaamheid bij ALDI Nord

De vereniging Comunidade Vida e Paz steunt daklozen en arme gezinnen die dreigen dakloos te worden.

Conselho Português para os Refugiados (sinds mei 2015)
Logo CPR – Duurzaamheid bij ALDI Nord

De Conselho Português para os Refugiados (Portugese Vluchtelingenraad) onderhoudt twee opvangcentra voor vluchtelingen en biedt hen juridisch advies.

SDG

Verdere inhoud

Kernthema’s

Diversiteit & evenwicht werk-privé

In de negen Europese landen waar wij vertegenwoordigd zijn, werken mensen uit 117 verschillende landen. Deze diversiteit past bij ALDI Nord, want zij verrijkt onze samenwerking en weerspiegelt bovendien de diversiteit van onze klanten.

MEER
Management

Compliance

Wij richten ons handelen naar onze kernwaarden: eenvoudig, verantwoordelijk, betrouwbaar. Deze waarden beschrijven ook het compliance begrip van de ondernemingsgroep ALDI Nord.

MEER
Kernthema’s

Duurzame normen in de non-food-toeleveringsketen

Overal waar wij onze invloed kunnen doen gelden, nemen wij onze verantwoordelijkheid voor veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden en de naleving van milieunormen.

MEER
HIGHLIGHTS

Wat het betekent om een ALDI-medewerker te zijn

Eenvoudig, betrouwbaar, verantwoordelijk. Daarvoor staan we, in alles wat we doen en overal waar we zijn.

MEER
Kernthema’s

Klantbenadering & servicekwaliteit

Het vertrouwen van onze klanten is ons belangrijkste goed. Al meer dan 100 jaar richten wij ons aanbod en onze dienstverlening consequent op de behoeften van onze klanten.

MEER
Kernthema’s

Veiligheid op het werk & gezondheidsbescherming

Het behoort tot de identiteit van de regionale vestigingen van ALDI Nord om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de gezondheid en de veiligheid van de medewerkers op de werkplek.

MEER
Highlights

Engagement voor dierenwelzijn: goed resultaat in vergelijking met de sector

Wij weten dat er op het vlak van dierenwelzijn nog veel te doen is. Maar we zijn op goede weg: dat bevestigen twee actuele publicaties over het engagement voor dierenwelzijn in de levensmiddelenindustrie.

MEER
Kernthema’s

Aantrekkelijke werkgever

De ongeveer 69.000 medewerkers moeten er fier op kunnen zijn om bij ALDI Nord te werken. Daarvoor worden veilige werkomstandigheden, aantrekkelijke raamvoorwaarden en ontwikkelingsperspectieven op lange termijn geboden.

MEER
Kernthema’s

Voedselverspilling & afval

Wij nemen de verantwoordelijkheid op ons voor de bescherming van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen. Afval beperken en voedselverspilling tegengaan, spelen daarbij voor ons als detailhandelaar een centrale rol.

MEER

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

 

   

   

 

 

 

 

 

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch