In naam van het klimaat

In naam van het klimaat De weg van een ALDI-kruippakje – Duurzaamheid bij ALDI Nord

Klimaatverandering gaat iedereen aan. Voor ons is het evident dat we bijdragen tot de bescherming van het klimaat. Ons doel: onze uitstoot van broeikasgassen tegen 2021 met 40 procent verlagen (ten opzichte van 2015). Om dat doel te bereiken, nemen we op verschillende niveaus maatregelen voor klimaatbescherming. We doen vooral veel in onze winkels, want daar valt het meeste te besparen op CO2-uitstoot.

 

Wie één van onze vernieuwde winkels binnenstapt ziet meteen dat er veel veranderd is: een ruimer aanbod, gevelhoge vensters, frisse kleuren, bredere gangen, … Wat niet meteen in het oog springt, zijn de talrijke nieuwe maatregelen om met moderne technologie het klimaat te beschermen.

En toen was er (energiezuinig) licht

En toen was er (energiezuinig) licht – Duurzaamheid bij ALDI Nord

U heeft misschien al gemerkt dat er veel meer licht is in de verbouwde winkels. Door de hoge vensters valt veel licht binnen. Daardoor hoeven we overdag minder kunstlicht te gebruiken – een duidelijk energievoordeel. Helemaal geen kunstlicht meer gebruiken is natuurlijk onmogelijk, maar in de nieuwe of gemoderniseerde winkels gebruiken we sinds 2016 wel enkel nog energie-efficiënte ledverlichtingstechnieken. Die verbruiken tot 50 procent minder stroom dan de vroegere verlichting. Ook in de koel- en vriesinstallaties wordt ledverlichting gebruikt. De ledtechniek creëert bovendien minder warmte dan andere verlichtingstechnieken, zodat er ook minder stroom nodig is voor koeling.

Koudweg efficiënt

Koudweg efficiënt – Duurzaamheid bij ALDI Nord

Om yoghurt, melk, pizza en vissticks vers te houden, moeten ze gekoeld of diepgevroren zijn. Dat verbruikt veel stroom. In onze nieuwe winkels gebruiken we daarom enkel nog energie-efficiënte vriesinstallaties. Voor de koelinstallaties gebruiken we ook steeds vaker slimme technieken: ze koelen op een efficiënte manier en kunnen de warmte die daarbij vrijkomt ook recupereren. Die warmte gebruiken we onder andere voor de verwarming van onze winkels: handig en energiezuinig. Ook het thema koelmiddelen staat hoog op onze agenda. Koelmiddelen zijn essentieel om levensmiddelen koel te houden, maar kunnen via kleine lekken (ook wel ‘lekkage’ genoemd) in de atmosfeer terechtkomen. Dat kan, afhankelijk van het middel in kwestie, erg schadelijk zijn voor het klimaat. Met de huidige stand van de techniek kan dergelijke lekkage niet volledig vermeden worden. In sommige landen gebruiken we een digitaal lekkagemonitoringsysteem om het verbruik van koelmiddelen te documenteren. Dat helpt ons om het aantal lekken tot een minimum te beperken. Daarnaast gebruiken we in nieuwe koel- en vriesinstallaties het milieuvriendelijke, natuurlijke koelmiddel propaan (R290). In onze nieuwe winkels zullen we in de toekomst indien mogelijk enkel nog koelinstallaties met het natuurlijke koelmiddel CO2 gebruiken.

Stroom van op het dak

Stroom van op het dak – Duurzaamheid bij ALDI Nord

Ook de buitenverlichting en de verlichting op de parking van de nieuwe winkels werkt met ledlampen. Wie goed kijkt, ziet ook dat de daken van de winkels schitteren in de zon: dat zijn de zonnepanelen, waarmee we in veel winkels zelf stroom produceren. In 2017 produceerden we met de zonnepanelen op de daken van onze winkels ongeveer 23.000 MWh stroom. Dat komt ongeveer overeen met het jaarlijkse verbruik van bijna 5.750 gezinnen. Momenteel verbruiken wij ca. 70 procent van de opgewekte energie zelf, de rest komt in het stroomnet terecht. Wij willen het aandeel energie dat we zelf verbruiken, vergroten. Daarom testen we het gebruik van opslagtechnologieën waarmee we de opgewekte stroom op een later tijdstip kunnen gebruiken. We hebben over het algemeen grootse plannen wat zonne-energie betreft. Alleen in Frankrijk staan 120 nieuwe installaties op de planning. In Portugal willen we het vermogen van de installaties tegen 2021 met ongeveer 5.000 kWp (kilowattpiek) verhogen. Dat is het vermogen van ongeveer 50 nieuwe installaties. In België komen er 18 nieuwe installaties bij in 2018 en 2019.

Alle maatregelen onder één dak: onze klimaatstrategie

Alle maatregelen voor klimaatbescherming in onze winkels zijn belangrijke onderdelen van onze omvattende klimaatstrategie. We hebben immers niet enkel een duidelijke klimaatdoelstelling geformuleerd (tegen 2021 40 procent minder CO2 dan in 2015), maar ook een concreet stappenplan uitgewerkt om die doelstelling te realiseren. Onderstaande grafiek toont in welke domeinen CO2-uitstoot ontstaat en wat we doen om die uitstoot te beperken.

Emissiebronnen – en wat we eraan doen

Emissiebronnen – en wat we eraan doen – Duurzaamheid bij ALDI Nord
59 procent in de winkels

Onze winkels zijn verantwoordelijk voor het merendeel van de uitstoot. Afhankelijk van omvang en uitrusting, verbruikt een winkel ongeveer 150 tot 250 MWh per jaar. Dat komt overeen met het verbruik van ongeveer 40 tot 60 gemiddelde huishoudens. Vooral koeling en verlichting zijn gebieden waarop we veel potentieel voor meer energie-efficiëntie zien.

17 procent door verlies aan koelmiddelen

Koelmiddelen kunnen in de atmosfeer terechtkomen en zo bijdragen tot de opwarming van deaarde. Met de huidige stand van de techniek kunnen dergelijke lekken niet volledig vermedenworden. Met een digitaal systeem beperken we lekken al zoveel mogelijk. Tegelijkertijd vervangen wij de huidige koelmiddelen steeds meer door milieuvriendelijke alternatieven, zoals het natuurlijke koelmiddel propaan (R290) of CO2.

9 procent in distributiecentra

In onze distributiecentra is de verlichting voor een groot deel van het stroomverbruik verantwoordelijk (tot 50 procent). Ledtechnieken bieden hier een groot bezuinigingspotentieel. Bovendien evalueren we in de meeste distributiecentra het gebruik van aan de behoeften aangepaste verlichting met bewegingsmelders en lichtsensoren. Dankzij bewegingsmelders worden enkel de ruimtes van het magazijn verlicht, waarin op dat moment gewerkt wordt. Naast bewegingsmelders installeren we in Duitsland ook lichtsensoren. Die verminderen het gebruik van kunstlicht al naar gelang de lichtinval overdag, wat ook stroom bespaart.

13 procent door logistiek

Onze goederen moeten van onze distributiecentra naar de winkels getransporteerd worden. Wij voeren deze transporten hoofdzakelijk zelf uit. Een groot deel van de uitstoot van broeikasgassen in de logistiek is te wijten aan het dieselverbruik van de vrachtwagens die dewinkels bevoorraden. In de logistieke sector blijft het  economisch gezien moeilijk om diesel te vervangen door een klimaatvriendelijker type aandrijving. In Duitsland deden we in 2017 onderzoek naar het gebruik van alternatieve aandrijvingstechnieken.

Wilt u meer te weten komen?

Meer info over onze klimaatdoelstellingen en maatregelen vindt u in ons Kimaatbeschermingsbeleid.

SDG

GRI

Verdere inhoud

Kernthema’s

Diversiteit & evenwicht werk-privé

In de negen Europese landen waar wij vertegenwoordigd zijn, werken mensen uit 117 verschillende landen. Deze diversiteit past bij ALDI Nord, want zij verrijkt onze samenwerking en weerspiegelt bovendien de diversiteit van onze klanten.

MEER
Management

Compliance

Wij richten ons handelen naar onze kernwaarden: eenvoudig, verantwoordelijk, betrouwbaar. Deze waarden beschrijven ook het compliance begrip van de ondernemingsgroep ALDI Nord.

MEER
Kernthema’s

Duurzame normen in de non-food-toeleveringsketen

Overal waar wij onze invloed kunnen doen gelden, nemen wij onze verantwoordelijkheid voor veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden en de naleving van milieunormen.

MEER
HIGHLIGHTS

Wat het betekent om een ALDI-medewerker te zijn

Eenvoudig, betrouwbaar, verantwoordelijk. Daarvoor staan we, in alles wat we doen en overal waar we zijn.

MEER
Kernthema’s

Klantbenadering & servicekwaliteit

Het vertrouwen van onze klanten is ons belangrijkste goed. Al meer dan 100 jaar richten wij ons aanbod en onze dienstverlening consequent op de behoeften van onze klanten.

MEER
Kernthema’s

Veiligheid op het werk & gezondheidsbescherming

Het behoort tot de identiteit van de regionale vestigingen van ALDI Nord om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de gezondheid en de veiligheid van de medewerkers op de werkplek.

MEER
Highlights

Engagement voor dierenwelzijn: goed resultaat in vergelijking met de sector

Wij weten dat er op het vlak van dierenwelzijn nog veel te doen is. Maar we zijn op goede weg: dat bevestigen twee actuele publicaties over het engagement voor dierenwelzijn in de levensmiddelenindustrie.

MEER
Kernthema’s

Aantrekkelijke werkgever

De ongeveer 69.000 medewerkers moeten er fier op kunnen zijn om bij ALDI Nord te werken. Daarvoor worden veilige werkomstandigheden, aantrekkelijke raamvoorwaarden en ontwikkelingsperspectieven op lange termijn geboden.

MEER
Kernthema’s

Voedselverspilling & afval

Wij nemen de verantwoordelijkheid op ons voor de bescherming van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen. Afval beperken en voedselverspilling tegengaan, spelen daarbij voor ons als detailhandelaar een centrale rol.

MEER

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

 

   

   

 

 

 

 

 

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch