Gentechnologie: ons standpunt over een omstreden thema

Gentechnologie – Duurzaamheid bij ALDI Nord

Het maatschappelijk discours over gentechnologie verloopt heftig en maakt veel mensen onzeker. Wij nemen de bezwaren van onze klanten ernstig en informeren via transparante labels. Een toenemend aantal van onze producten is voorzien van het VLOG-label van het Duitse Verband Lebensmittel ohne Gentechnik (vereniging voor niet genetisch gemodificeerde levensmiddelen).

 

Over het gebruik en de risico’s van de teelt van genetisch gemodificeerde planten wordt al vele jaren heftig gediscussieerd. De voorstanders beloven hogere landbouwopbrengsten en meer voedselveiligheid. De tegenstanders maken zich zorgen om economische afhankelijkheid van grote zaadconcerns. De discussie wordt ook in de Europese landen uiteenlopend gevoerd: Vooral in Duitsland en Denemarken oogst gentechnologie heel veel kritiek.

Bijna

80 procent

van de Duitsers staat er afwijzend tegenover dat gebruiksdieren genetisch gemodificeerd voer krijgen (BMUB en BfN (2016): Natuurbewustzijnsstudie 2015).

Ook

53 procent

van de Denen staat kritisch tegenover genetisch gemodificeerd graan (TNS Gallup for Berlingske).

Hoe denkt ALDI Nord over het thema?

Bij ALDI Nord staan de behoeften van de klanten steeds centraal. En wij nemen uw bezwaren ten opzichte van gentechnologie ernstig. Al lang worden dan ook alle levensmiddelen voor ALDI Nord geproduceerd zonder genetisch gemodificeerde ingrediënten. Alle leveranciers moeten garanderen dat de goederen geen genetisch gemodificeerde voedselingrediënten, additieven of andere stoffen in de zin van het in de EU geldend recht bevatten. Bovendien moeten de leveranciers  overeenkomstige verklaringen en eventueel ook laboanalyses kunnen voorleggen en deze bij controles openbaar maken. Dat geldt voor alle levensmiddelen die bij ALDI Nord verkocht worden en omvat alle voorstadia.

Bij het thema gentechnologie speelt sojaschroot als één van de belangrijkste voeders een speciale rol. Sojaschroot wordt vandaag in grote hoeveelheden uit overzeese gebieden in Europa ingevoerd en is grotendeels afkomstig uit genetisch gemodificeerde sojasoorten. Wij zijn van mening dat er onder de actuele voorwaarden te weinig stimulansen zijn voor een duurzame teelt van soja en dat deze situatie niet zo snel zal veranderen. Wij bieden onze klanten in Duitsland dan ook uitsluitend eierproducten en producten van vers gevogelte aan die voorzien zijn van het label Ohne GenTechnik. Ook tal van andere vlees- en melkproducten dragen dit label. In 2018 komen er andere producten bij. Onze doelstellingen leggen wij in 2018 vast in een internationaal inkoopbeleid voor soja.

Etikettering schept transparantie

Bij het etiketteren van onze eigen merken gaan wij verder dan de wettelijke eisen: met het Duitse label Ohne GenTechnik bieden wij aan onze klanten de zekerheid dat niet enkel in het voedsel maar ook bij het dierenvoer werd afgezien van genetisch gemodificeerde organismen. Want voor dergelijke dierlijke producten is er in de EU momenteel geen etiketteringsplicht. Bij ALDI Nord vinden consumenten een toenemend aantal producten met het Ohne GenTechnik-label zoals zuivelproducten, vlees, oliën of eieren.

Non GMO Logo – Duurzaamheid bij ALDI Nord
Achtergrond: de etiketteringsplicht van de EU voor genetisch gemodificeerde levensmiddelen

Achtergrond: de etiketteringsplicht van de EU voor genetisch gemodificeerde levensmiddelen

Volgens het EU-recht moeten alle levensmiddelen, ingrediënten en additieven die uit een genetisch gemodificeerd organisme (ggo) geproduceerd zijn of die zelf een ggo zijn of ggo bevatten, van een etiket voorzien worden. Het betreft organismen waarvan het erfgoed gemodificeerd werd zoals dat op natuurlijke wijze door kruisen en/of natuurlijke recombinatie niet mogelijk is. Er zijn echter uitzonderingen op deze etiketteringsplicht. Zo zijn melk, eieren en vlees zelfs niet onderworpen aan de etiketteringsplicht wanneer de dieren genetisch gemodificeerd voer hebben gegeten. De etikettering volgens het EU-recht eist op dierlijke levensmiddelen dan ook geen gegevens over het gebruik van genetische gemodificeerde voeders. Hier gebruiken we dan ook het label Ohne GenTechnik.

SDG

GRI

Verdere inhoud

Kernthema’s

Diversiteit & evenwicht werk-privé

In de negen Europese landen waar wij vertegenwoordigd zijn, werken mensen uit 117 verschillende landen. Deze diversiteit past bij ALDI Nord, want zij verrijkt onze samenwerking en weerspiegelt bovendien de diversiteit van onze klanten.

MEER
Management

Compliance

Wij richten ons handelen naar onze kernwaarden: eenvoudig, verantwoordelijk, betrouwbaar. Deze waarden beschrijven ook het compliance begrip van de ondernemingsgroep ALDI Nord.

MEER
Kernthema’s

Duurzame normen in de non-food-toeleveringsketen

Overal waar wij onze invloed kunnen doen gelden, nemen wij onze verantwoordelijkheid voor veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden en de naleving van milieunormen.

MEER
HIGHLIGHTS

Wat het betekent om een ALDI-medewerker te zijn

Eenvoudig, betrouwbaar, verantwoordelijk. Daarvoor staan we, in alles wat we doen en overal waar we zijn.

MEER
Kernthema’s

Klantbenadering & servicekwaliteit

Het vertrouwen van onze klanten is ons belangrijkste goed. Al meer dan 100 jaar richten wij ons aanbod en onze dienstverlening consequent op de behoeften van onze klanten.

MEER
Kernthema’s

Veiligheid op het werk & gezondheidsbescherming

Het behoort tot de identiteit van de regionale vestigingen van ALDI Nord om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de gezondheid en de veiligheid van de medewerkers op de werkplek.

MEER
Highlights

Engagement voor dierenwelzijn: goed resultaat in vergelijking met de sector

Wij weten dat er op het vlak van dierenwelzijn nog veel te doen is. Maar we zijn op goede weg: dat bevestigen twee actuele publicaties over het engagement voor dierenwelzijn in de levensmiddelenindustrie.

MEER
Kernthema’s

Aantrekkelijke werkgever

De ongeveer 69.000 medewerkers moeten er fier op kunnen zijn om bij ALDI Nord te werken. Daarvoor worden veilige werkomstandigheden, aantrekkelijke raamvoorwaarden en ontwikkelingsperspectieven op lange termijn geboden.

MEER
Kernthema’s

Voedselverspilling & afval

Wij nemen de verantwoordelijkheid op ons voor de bescherming van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen. Afval beperken en voedselverspilling tegengaan, spelen daarbij voor ons als detailhandelaar een centrale rol.

MEER

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

 

   

   

 

 

 

 

 

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch