Dierenwelzijn bij discounters – een contradictie?

Dierenwelzijn – Duurzaamheid bij ALDI Nord

Wat ons betreft niet. Samen met onze leveranciers en verschillende organisaties zetten we ons onvermoeibaar in voor dit thema. En dat in alle landen waar ALDI Nord actief is in de detailhandel. Zo willen we het dierenwelzijnsniveau bij de vervaardiging van onze producten verder ontwikkelen.

 

Steeds meer consumenten willen weten waar de dierlijke producten die ze bij ons kopen vandaan komen. Ze willen er zeker van zijn dat de dieren goed behandeld worden. Daarom streven we met onze maatregelen vooral één doel na: een verbetering van de omstandigheden in veehouderijen op brede basis, niet enkel voor individuele producten of fabrikanten. Hoe we dat doel willen bereiken? Door zoveel mogelijk van onze producten te certificeren volgens diverse nationale dierenwelzijnskeurmerken.

Mahi Klosterhalfen – Duurzaamheid bij ALDI Nord

“Elke keer als ALDI zijn dierenwelzijnsnormen verstrengt, heeft dat een sterke invloed op concurrenten en de rest van de markt. Om zaken in beweging te krijgen, hebben we globale veranderingen nodig in plaats van individuele projecten. Ik ben blij dat ALDI Nord hierover een open dialoog met ons voert en voortdurend nieuwe impulsen geeft, zowel op nationaal als op internationaal vlak.”

Mahi Klosterhalfen, Algemeen directeur van de Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt en lid van de raad van bestuur, Compassion in World Farming

Een greep uit de dierenwelzijnsmaatregelen in de verschillende ALDI Nord-landen vindt u hier:

Keurmerk voor betere veehouderij en langzaamgroeiende kippen

In Nederland staat het keurmerk Beter Leven voor betere leefomstandigheden in kippen- en varkensboerderijen. De dieren hebben meer ruimte en kunnen hun natuurlijke behoeften volgen. Volgens de norm krijgen producten één tot drie sterren, afhankelijk van hoe diervriendelijk de veehouderij is. Ons doel: al onze producten met dierlijke grondstoffen moeten minimaal het ’één ster’-keurmerk van Beter Leven hebben.

Daarnaast zet ALDI Nederland in op een langzaamgroeiend kippenras. Het voordeel voor de dieren: minder fokgerelateerde gezondheidsproblemen. Bovendien hebben de dieren meer licht en ruimte. Ze worden onder andere met verantwoord geteelde soja gevoederd. Eind 2016 hebben we ons gehele assortiment vers kippenvlees in Nederland vervangen door vlees van dit trager groeiende ras – of door vlees dat voldoet aan de criteria van het ‘één ster’-keurmerk van Beter Leven.

ATC ALDI Nederland – Duurzaamheid bij ALDI Nord

Geen kooieieren meer

Sinds 2012 zijn de conventionele legbatterijen in de hele Europese Unie verboden. Het kweken in zogenaamde ‘verrijkte’ kooien en de invoer van kooieieren uit derde landen zijn nog steeds toegestaan. ALDI Nord heeft zich tot doel gesteld om vanaf 2025 in geen enkel land nog kooieieren te verkopen. In België, Duitsland, Luxemburg en Nederland worden al jarenlang geen kooieieren meer verkocht. In Denemarken zullen we dat doel in 2018 bereiken; in Frankrijk, Portugal en Spanje is dit tegen eind 2020 gepland.

We gaan nog een stap verder door in veel landen zo min mogelijk kooieieren te verwerken in eigenmerkproducten. In Duitsland wouden we dat doel tegen 2021 bereiken, maar dat lukte al in 2018. De internationale dierenwelzijnsorganisatie Compassion in World Farming (CIWF) kende ons daarvoor in 2016 ‘Het gouden ei ‘ toe. Ook bij ALDI België worden al voor 95 procent van de eigenmerkproducten met eieren geen kooieieren meer gebruikt. Bij ALDI Frankrijk verbieden we vanaf 2020 kooieieren in onze eierproducten; bij ALDI Portugal zal dat vanaf 2025 zijn.

Good Egg Award – Duurzaamheid bij ALDI Nord

“We zijn blij dat zo’n belangrijke foodretailer als ALDI Nord het goede voorbeeld geeft en werkt aan betere omstandigheden in kippenhouderijen.”

Dr. Tracey Jones, Directeur van Food Business, Compassion in World Farming

Afwisseling in de varkensstal

biggetjes in de stal met afleidingsmateriaal – Duurzaamheid bij ALDI Nord

Varkens zijn nieuwsgierig, intelligent en sociaal, spelen veel en verkennen hun omgeving. In industriële varkenshouderijen is er niet veel ruimte voor die behoeften. Wij willen daar stap voor stap verandering in brengen en nemen daartoe diverse maatregelen. ALDI Denemarken, bijvoorbeeld, gebruikt het nationale dierenwelzijnslabel Bedre Dyrevelfærd (‘Betere dierenbescherming’). Bij producten die dit label dragen, hebben de dieren meer stro om in te wroeten en om nesten in te bouwen. Ze hebben ook meer ruimte om te bewegen en hun sociale relaties te onderhouden.

Veel vers gras voor melkkoeien

Milchkühe auf einer Weide – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord

Op de frisse, zoute weiden van de Sleeswijk-Holsteinse Noordzeekust grazen de koeien die de melk leveren voor onze Duitse weidemelk ‘Meierkamp’. Die is afkomstig van koeien die ten minste 120 dagen per jaar zes uur of langer op de weide grazen. Ze worden enkel gevoederd met ggo-vrij voer. De boeren van de door ons geselecteerde boerderijen verbinden zich ertoe te voldoen aan de voorwaarden van het premiumniveau van het Duitse dierenwelzijnslabel Für mehr Tierschutz (het label omvat twee niveaus, waarbij het premiumniveau met strengere eisen verbonden is). Dit houdt onder andere in dat de dieren het hele jaar door uitloopgelegenheid hebben.

Bovendien wordt alleen melk gebruikt die afkomstig is van boerderijen die niet verder dan 40 kilometer van de Noordzeekust van Sleeswijk-Holstein liggen. Want korte transportroutes naar de zuivelfabriek zijn beter voor het milieu. Ook bij ALDI Nederland behoren weidemelk en weidemelkproducten tot het standaardassortiment.

Deze producten en methodes gebruiken we niet

e ontwikkelen ons assortiment meer en meer met verschillende dierenwelzijnscriteria in het achterhoofd. Daarom definiëren we duidelijk welke grondstoffen en praktijken we accepteren (zie nationale versies van het Dierenwelzijnsbeleid).

Samenwerking voor meer dierenwelzijn

Veel actoren zijn direct of indirect betrokken bij de productie van producten van dierlijke oorsprong. Om de situatie van de dieren blijvend te verbeteren, moet iedereen de handen ineenslaan. Daarom vertrouwen we op partnerschappen en dialogen in alle landen, met onder andere leveranciers, boeren, verenigingen en vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties.

In Duitsland is de Deutsche Tierschutzbund (de Duitse dierenbeschermingsvereniging) één van onze partners. Klanten kunnen het keurmerk ervan op verschillende gecertificeerde melkproducten van ALDI vinden. Afhankelijk van de regio voldoen de producten aan het instap- of premiumniveau van het nationale keurmerk Für mehr Tierschutz (‘voor meer dierenwelzijn’). Wat betekent dit voor melkkoeien? Onder andere meer ruimte: de koeien worden in loopstallen gehouden en krijgen een ligbox met stro, een voederplek en minstens zes vierkante meter. Bovendien moeten de hoeven van de koeien minstens één keer per jaar verzorgd worden en moeten er maatregelen voor meer comfort voor de dieren genomen worden (zoals borstels). De koeien krijgen ook altijd ggo-vrij voer. Op het premiumniveau komt daar de permanente toegang tot een uitloop, en tijdens de beweidingsperiode tot een weiland, bij. Dit keurmerk legt normen vast waar concrete wettelijke eisen voor het houden van melkvee ontbreken. Voor ons is de samenwerking met de Duitse dierenbeschermingsvereniging een nieuwe mijlpaal op weg naar meer dierenwelzijn – permanent en voor zoveel mogelijk dieren.

een stal van de “Frische Alpenmilch” (verse alpenmelk) van Meierkamp – Duurzaamheid bij ALDI Nord

Voorbeeld ‘verse Alpenmelk’:

samen met 80 boeren, een zuivelfabriek en de Duitse dierenbeschermingsvereniging werken we aan betere normen in de melkveehouderij.

Een kijkje in de stallen

De ALDI Transparency Code (ATC) creëert transparantie voor onze klanten in de winkels over de herkomst van verschillende producten. In Nederland kunnen onze klanten via het ATC-platform ook een kijkje nemen in de stallen. In video’s over de boerderijen laten we onze klanten zien hoe de dieren worden gehouden en welke dierenbeschermingsaspecten de boerderijen in acht nemen.

In deze video ziet u hoe wij de kwaliteit van de goederen tijdens het productieproces waarborgen:

Klik op de link hieronder om de YouTube-video te activeren. Na activering worden gegevens doorgegeven aan YouTube.

Animal welfare and transparency ind ALDI Nord Niederlande

"ALDI Nord is zeer transparant over de herkomst van dierlijke producten. De groep voldoet daarmee aan een criterium dat heel belangrijk is voor een kwaliteitskeurmerk als het Beter Leven-keurmerk."

Marijke de Jong, programmamanager van het kwaliteitskeurmerk Beter Leven van de Nederlandse Dierenbescherming

De verschillende pijlers van ons inkoopbeleid: bindende richtlijnen

Met de verschillende categorieën van ons inkoopbeleid definiëren we bindende normen voor de vervaardiging van onze producten. Dat geldt ook voor dierenwelzijn. Sinds begin 2016 geldt ons internationale dierenwelzijnsbeleid als bindend kader voor de hele ALDI-groep. Het beleid heeft betrekking op alle food- en non-foodproducten van eigen merk die dierlijke grondstoffen bevatten. Onze eisen met betrekking tot een dierenwelzijnsgeörienteerd assortiment, transparantie, traceerbaarheid, controles en audits zijn er in opgesomd. Het beleid legt vast dat we ons steeds verder voor meer dierenwelzijn inzetten en actief deelnemen aan de dialoog in onze sector. De afgelopen jaren hebben we meerdere nationale versies van dit inkoopbeleid geformuleerd, om specifieke vereisten per land te concretiseren. Dit in Duitsland, Nederland, Denemarken, België en Luxemburg en begin 2018 ook in Portugal en Frankrijk. Spanje volgt in de loop van 2018.

SDG

GRI

Verdere inhoud

Kernthema’s

Diversiteit & evenwicht werk-privé

In de negen Europese landen waar wij vertegenwoordigd zijn, werken mensen uit 117 verschillende landen. Deze diversiteit past bij ALDI Nord, want zij verrijkt onze samenwerking en weerspiegelt bovendien de diversiteit van onze klanten.

MEER
Management

Compliance

Wij richten ons handelen naar onze kernwaarden: eenvoudig, verantwoordelijk, betrouwbaar. Deze waarden beschrijven ook het compliance begrip van de ondernemingsgroep ALDI Nord.

MEER
Kernthema’s

Duurzame normen in de non-food-toeleveringsketen

Overal waar wij onze invloed kunnen doen gelden, nemen wij onze verantwoordelijkheid voor veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden en de naleving van milieunormen.

MEER
HIGHLIGHTS

Wat het betekent om een ALDI-medewerker te zijn

Eenvoudig, betrouwbaar, verantwoordelijk. Daarvoor staan we, in alles wat we doen en overal waar we zijn.

MEER
Kernthema’s

Klantbenadering & servicekwaliteit

Het vertrouwen van onze klanten is ons belangrijkste goed. Al meer dan 100 jaar richten wij ons aanbod en onze dienstverlening consequent op de behoeften van onze klanten.

MEER
Kernthema’s

Veiligheid op het werk & gezondheidsbescherming

Het behoort tot de identiteit van de regionale vestigingen van ALDI Nord om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de gezondheid en de veiligheid van de medewerkers op de werkplek.

MEER
Highlights

Engagement voor dierenwelzijn: goed resultaat in vergelijking met de sector

Wij weten dat er op het vlak van dierenwelzijn nog veel te doen is. Maar we zijn op goede weg: dat bevestigen twee actuele publicaties over het engagement voor dierenwelzijn in de levensmiddelenindustrie.

MEER
Kernthema’s

Aantrekkelijke werkgever

De ongeveer 69.000 medewerkers moeten er fier op kunnen zijn om bij ALDI Nord te werken. Daarvoor worden veilige werkomstandigheden, aantrekkelijke raamvoorwaarden en ontwikkelingsperspectieven op lange termijn geboden.

MEER
Kernthema’s

Voedselverspilling & afval

Wij nemen de verantwoordelijkheid op ons voor de bescherming van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen. Afval beperken en voedselverspilling tegengaan, spelen daarbij voor ons als detailhandelaar een centrale rol.

MEER

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

 

   

   

 

 

 

 

 

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch