1. Startpagina
  2. Highlights
  3. ALDI CR-Support in Hongkong

ALDI CR-Support in Hongkong - productievestigingen onder de loep

ALDI CR-Support in Hongkong - productievestigingen onder de loep – Sustainability at ALDI North

Veel van de non-foodproducten die ALDI verkoopt, zoals textiel, speelgoed en meubels, worden in Azië gemaakt. Om die reden is Hongkong de ideale locatie voor de afdeling ALDI CR-Support Ltd., die nauw samenwerkt met de CR-afdeling van ALDI Einkauf. Het team controleert de arbeids- en sociale normen van productievestigingen.

 

De afdeling ALDI CR-Support Ltd. wordt geleid door Christian Lohoff (36). Lohoff werkt niet voor het eerst in het buitenland: voor hij in 2013 bij ALDI Einkauf aan de slag ging, woonde hij twee jaar in Canada. Die ervaring hielp hem zich snel thuis te voelen in Hongkong. Intussen is Lohoff een expert op het gebied van Corporate Responsibility (CR) in de toeleveringsketen. Hij leidt een team van 13 medewerkers in de in 2015 opgerichte afdeling. Het bijzondere: bij ALDI-CR Support draait alles om CR-thema’s, zoals audits. In dit interview vertelt Lohoff over zijn dagdagelijkse werk, de grootste uitdagingen in de productievestigingen en waarom hij met zijn directe aanpak in China soms op de tenen trapt.

Enkele feiten over de afdeling

Enkele feiten over de afdeling – Sustainability at ALDI North
  • Firmanaam: ALDI CR-Support Asia Ltd.
  • Oprichting: 2015
  • Medewerkers: 14
  • Hoofdopdracht: productievestigingen in Azië bezoeken en controleren

Waar houdt ALDI CR-support in Hong Kong zich precies mee bezig?

Christian Lohoff Leiter der ALDI CR-Support Asia Ltd. – ALDI Nord

Onze hoofdopdracht is leveranciers en productievestigingen die voor onze leveranciers werken onder de loep nemen. Daarvoor hebben we in de laatste twee jaar een eigen proces ontwikkeld: het ALDI Social Assessment of kortweg ASA. Bij controles ter plekke letten we er bijvoorbeeld op of alle medewerkers volgens de wet uitbetaald worden. Ook veiligheid op het werk en gezondheid spelen een belangrijke rol. Als teamleider werk ik vooral vanuit mijn kantoor, terwijl mijn collega’s in de fabrieken controles doen. Ik probeer er echter af en toe bij te zijn. Dat is belangrijk om inzicht te kunnen krijgen in de huidige uitdagingen in de productievestigingen.

Hoe verloopt zo’n inspectie ter plaatse?

Voor we met de audits beginnen, moeten we beslissen welke productiebevestigingen van onze leveranciers we willen bezoeken. Voor de productgroep textiel is het ons doel alle fabrieken waarmee onze leveranciers samenwerken te controleren. Bij huishoudelijke producten als elektronica of meubels focussen we ons momenteel op de leveranciers die voor ons het belangrijkst zijn of het grootste risico vormen. Wanneer de beslissing gemaakt is, verdiepen we ons op kantoor in verschillende documenten en evalueren we alle informatie over de productievestiging waarover we beschikken. Zo komen we te weten waarop we vooral moeten letten bij ons bezoek. Op de dag van de audit controleren we na een inleidend gesprek eerst de boekhouding en enkele belangrijke documenten. We controleren minutieus of alles in orde is. De intensieve communicatie en samenwerking met onze leveranciers en de productievestigingen ter plaatse leiden tot meer transparantie in onze toeleveringsketen. Als we alle documenten doorgenomen hebben, bezoeken we de fabriek zelf. We controleren er de arbeids- en sociale normen aan de hand van een uitgebreide checklist. We spreken de arbeiders ook persoonlijk, op een rustige plek. Op het einde van de dag nemen we met de betrokken partijen alle resultaten door, leggen we eerste maatregelen vast en geven we advies bij vragen over de concrete omzetting van die maatregelen.

Hoe gaat het verder na de controle ter plaatse?

Na de audits worden, indien nodig, verbeteringsplannen opgesteld. Daarin wordt exact opgelijst op welke gebieden de productievestigingen verbeteringen moeten doorvoeren. Wanneer de leveranciers de plannen ontvangen hebben, moeten ze ons binnen de tien dagen laten weten hoe en wanneer de verbeteringen uitgevoerd zullen worden. Het verdere verloop verschilt van geval tot geval. In sommige gevallen sturen de leveranciers ons foto’s die aantonen dat de problemen daadwerkelijk werden opgelost. Als het om kritische thema’s gaat, bezoeken we de fabrieken meermaals. Ik vind het belangrijk om bij problemen niet direct de samenwerking stop te zetten: we kunnen de toeleveringsketen enkel optimaliseren door zelf aan zet te blijven en samen oplossingen te vinden. Als een productievestiging op kritische punten niet aan onze verwachtingen voldoet, krijgt die tijdelijk geen nieuwe opdrachten. Zo geven we het signaal dat we het serieus menen.

Welke zwakke punten komen bij audits vaak naar boven? Zijn er daarbij regionale verschillen?

In China is het vaakst voorkomende probleem dat arbeiders veel te veel overuren presteren. Soms worden de lonen en toelagen voor bijvoorbeeld weekendwerk niet correct of niet op tijd uitbetaald. In Bangladesh ligt de focus vooral op de veiligheid van de gebouwen en op gezondheidsbescherming. We hopen dat onze inspanningen ter plaatse effect hebben op lange termijn en dat de leveranciers en productievestigingen daardoor een beter inzicht in deze thema’s krijgen.

Veel structurele problemen kunnen ondernemingen niet alleen oplossen. Hoe belangrijk is de samenwerking met andere actoren?

Zeer belangrijk. Zo zijn we bijvoorbeeld lid van het amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI)*, waarvoor we aan regionale CR-bijeenkomsten in Azië deelnemen. Het doel daarvan is om thema’s en uitdagingen in het dagelijkse werk ter plaatse met andere ondernemingen te bespreken. Die praktische kennis geven we dan door aan onze CR-afdeling bij ALDI Einkauf. ALDI Einkauf bouwt dan, in samenwerking met de andere leden van amfori BSCI, verder aan de norm voor een duurzamere toeleveringsketen. Dat vergemakkelijkt ook het werk voor de leveranciers. Want die moeten, afhankelijk van klant tot klant, aan veel verschillende eisen voldoen.

Van het Ruhrgebied naar de miljoenenmetropool Hongkong – ook op persoonlijk vlak een grote stap. Hoe is het om in Azië te werken?

bureau van de ALDI CR-Support Asia Ltd. in Hongkong – Sustainability at ALDI North

Dat was inderdaad een hele aanpassing. Hier is het bijvoorbeeld niet de gewoonte om problemen direct te benoemen. Mensen willen geen gezichtsverlies lijden. Het is daarom beter om medewerkers en partners apart aan te spreken en kritiek enkel indirect te uiten. Ik heb gelukkig al eens in het buitenland gewerkt en vind het leuk me in nieuwe culturen te integreren. Dankzij die ervaring kwam ik in Hongkong makkelijker op mijn pootjes terecht.

Hoe de toeleveringsketen bij ALDI Nord in elkaar zit

Non-foodproducten in Azië worden niet direct aangekocht. Tussen ons en de productievestigingen staan de leveranciers. Zij doen een beroep op producenten met verschillende productievestigingen, die ze eerst moeten benoemen, voor ze ons een offerte kunnen bezorgen. Ons werk bestaat niet enkel uit de controle van de arbeidsvoorwaarden in fabrieken, ook de leveranciers worden zorgvuldig gecontroleerd voor we met hen in zee gaan. Hoeveel weet een leverancier over zijn productievestigingen? Hoe zit zijn toeleveringsketen in elkaar? Wat weet hij over CR-thema’s? Via zulke vragen komen we te weten welke risico’s met een bepaalde leverancier verbonden zijn. Met audits nemen we dan de proef op de som. Zo weten we zeker of de leverancier goed op de hoogte is van de arbeids- en sociale normen en of we een fabriek gekozen hebben die aan onze eisen voldoet.

* amfori BSCI
Het amfori BSCI-initiatief werd in 2003 door amfori (voorheen: Foreign Trade Association, FTA) in het leven geroepen. Amfori BSCI is een initiatief van industriële en commerciële bedrijven en heeft tot doel veilige en sociaal rechtvaardige omstandigheden binnen de toeleveringsketen te garanderen.

SDG

Verdere inhoud

Kernthema’s

Diversiteit & evenwicht werk-privé

In de negen Europese landen waar wij vertegenwoordigd zijn, werken mensen uit 117 verschillende landen. Deze diversiteit past bij ALDI Nord, want zij verrijkt onze samenwerking en weerspiegelt bovendien de diversiteit van onze klanten.

MEER
Management

Compliance

Wij richten ons handelen naar onze kernwaarden: eenvoudig, verantwoordelijk, betrouwbaar. Deze waarden beschrijven ook het compliance begrip van de ondernemingsgroep ALDI Nord.

MEER
Kernthema’s

Duurzame normen in de non-food-toeleveringsketen

Overal waar wij onze invloed kunnen doen gelden, nemen wij onze verantwoordelijkheid voor veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden en de naleving van milieunormen.

MEER
HIGHLIGHTS

Wat het betekent om een ALDI-medewerker te zijn

Eenvoudig, betrouwbaar, verantwoordelijk. Daarvoor staan we, in alles wat we doen en overal waar we zijn.

MEER
Kernthema’s

Klantbenadering & servicekwaliteit

Het vertrouwen van onze klanten is ons belangrijkste goed. Al meer dan 100 jaar richten wij ons aanbod en onze dienstverlening consequent op de behoeften van onze klanten.

MEER
Kernthema’s

Veiligheid op het werk & gezondheidsbescherming

Het behoort tot de identiteit van de regionale vestigingen van ALDI Nord om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de gezondheid en de veiligheid van de medewerkers op de werkplek.

MEER
Highlights

Engagement voor dierenwelzijn: goed resultaat in vergelijking met de sector

Wij weten dat er op het vlak van dierenwelzijn nog veel te doen is. Maar we zijn op goede weg: dat bevestigen twee actuele publicaties over het engagement voor dierenwelzijn in de levensmiddelenindustrie.

MEER
Kernthema’s

Aantrekkelijke werkgever

De ongeveer 69.000 medewerkers moeten er fier op kunnen zijn om bij ALDI Nord te werken. Daarvoor worden veilige werkomstandigheden, aantrekkelijke raamvoorwaarden en ontwikkelingsperspectieven op lange termijn geboden.

MEER
Kernthema’s

Voedselverspilling & afval

Wij nemen de verantwoordelijkheid op ons voor de bescherming van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen. Afval beperken en voedselverspilling tegengaan, spelen daarbij voor ons als detailhandelaar een centrale rol.

MEER

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

 

   

   

 

 

 

 

 

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch