Kerncijfers

Management

Netto-omzet van de ondernemingsgroep ALDI Nord
Nettoumsatz der Unternehmensgruppe ALDI Nord – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord

Totale netto-omzet per jaar (uitgedrukt in miljard euro)

Winkels en medewerkers

Totaal aantal winkels en medewerkers (in hoofden) naar geslacht en regio op 31.12

Aantal winkels

Aantal medewerkers

Aantal vrouwen

Aantal winkels

Aantal medewerkers

Aantal vrouwen

Aantal winkels

Aantal medewerkers

Aantal vrouwen

België/Luxemburg1

461

6.256

4.452

457

6.412

4.455

459

6.727

4.804

Denemarken

220

2.037

1.051

222

2.184

1.128

188

2.277

1.099

Duitsland

2.339

31.429

22.521

2.298

35.215

25.405

2.249

35.836

25.511

Frankrijk

899

7.420

4.533

891

8.243

5.204

888

9.218

5.592

Nederland

498

6.291

3.893

491

6.300

3.857

494

8.654

5.099

Polen

105

1.160

1.002

118

1.466

1.254

124

1.906

1.706

Portugal

47

613

416

48

803

535

57

1.178

768

Spanje

260

2.973

1.889

264

3.456

2.174

272

3.571

2.263

Ondernemingsgroep

4.829

58.179

39.757

4.789

64.079

44.012

4.731

69.367

46.842

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie "Onderwerp van het verslag”).

Aantal producten en eigenmerken in ons assortiment

Het aantal producten en het aandeel eigenmerken in ons vaste assortiment (in procent uitgedrukt)1

Aantal producten

Percentage eigenmerken

Aantal producten

Percentage eigenmerken

Aantal producten

Percentage eigenmerken

België/Luxemburg2

1.113

99,7

1.373

97,6

1.465

96,1

Denemarken

1.394

87,7

1.651

81,0

1.826

75,5

Duitsland

1.183

94,8

1.461

94,0

1.432

91,1

Frankrijk

1.210

94,6

1.450

95,1

1.452

90,9

Nederland

1.238

97,7

1.437

94,2

1.737

93,5

Polen

1.339

88,6

1.700

86,8

2.101

73,6

Portugal

1.477

92,3

1.505

85,3

1.639

85,8

Spanje

1.422

90,2

1.609

89,7

1.842

89,6

Ondernemingsgroep

1.297

92,9

1.523

90,2

1.687

86,2

1 We definiëren duidelijke normen tegenover onze leveranciers wat onze eigenmerken betreft.
2 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie "Onderwerp van het verslag”).

Medewerkerswaardering

Medewerkers volgens afdeling

Aantal medewerkers volgens afdeling en geslacht op 31.12 (in hoofden)

Ondernemingsgroep

Aantal vrouwen

Ondernemingsgroep

Aantal vrouwen

Ondernemingsgroep

Aantal vrouwen

Verkoop

46.708

36.146

51.780

40.157

55.901

42.495

Magazijn

4.604

1.183

4.983

1.207

5.466

1.288

Wagenpark

2.490

39

2.596

36

2.722

54

Bureau

2.215

1.950

2.401

2.105

2.704

2.419

Hoger management

577

122

589

139

631

155

Lager management

1.043

284

1.174

337

1.322

403

Overige1

542

33

556

31

621

28

Ondernemingsgroep

58.179

39.757

64.079

44.012

69.367

46.842

1 Onder deze categorie vallen zowel de leden van de ondernemingsraad als de medewerkers van de klusjesdienst.

Aantal medewerkers dat onder een cao valt
Aantal medewerkers dat onder een cao valt – Duurzaamheid bij ALDI Nord

Aantal medewerkers dat onder een cao valt op 31.12 (in procent)

 

* Bij de berekening van het medewerkersaantal werd met Polen geen rekening gehouden omdat daar geen cao’s worden gesloten.

Anciënniteit

Gemiddelde anciënniteit van de medewerkers (in jaren)

2015

2016

20171

België/Luxemburg2

12

12

12

Denemarken

4

4

4

Duitsland

10

10

10

Frankrijk

6

6

5

Nederland

10

10

8

Polen

3

3

3

Portugal

3

2

2

Spanje

3

3

4

Ondernemingsgroep

6

6

9

1 Door een gewijzigde berekeningsmethode ontstaat een nauwkeurigere waarde van de ondernemingsgroep ten opzichte van de waarden van vorige jaren.
2 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie "Onderwerp van het verslag”).

Aantal medewerkers volgens arbeidscontract

Aantal medewerkers volgens arbeidscontract en geslacht op 31.12 (in procent)

Bepaalde duur

Aantal vrouwen

Onbepaalde duur

Aantal vrouwen

Bepaalde duur

Aantal vrouwen

Onbepaalde duur

Aantal vrouwen

Bepaalde duur

Aantal vrouwen

Onbepaalde duur

Aantal vrouwen

België/Luxemburg1

9,6

64,3

90,4

68,2

9,2

62,9

90,8

75,7

11,7

64,5

88,3

74,3

Denemarken

1,5

65,5

98,5

51,9

0,2

60,0

99,8

52,3

6,8

50,6

93,2

48,3

Duitsland

15,5

67,1

84,5

72,1

21,7

68,6

78,3

71,2

19,5

64,6

80,5

72,4

Frankrijk

10,8

62,8

89,2

64,3

10,2

64,9

89,8

65,4

10,2

65,8

89,8

64,6

Nederland

32,8

59,7

67,2

63,6

30,9

57,7

69,1

63,6

42,3

49,8

57,7

64,1

Polen

61,1

86,6

38,9

85,0

60,8

86,3

39,2

83,7

63,4

83,5

36,6

84,8

Portugal

58,0

69,9

42,0

69,1

58,2

67,2

41,8

68,7

66,2

66,4

33,8

70,1

Spanje

4,9

51,4

95,1

63,3

5,3

48,1

94,7

63,5

4,5

53,6

95,5

65,1

Ondernemingsgroep

16,5

66,3

83,5

68,7

19,7

67,3

80,3

69,1

21,3

62,6

78,7

69,5

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie "Onderwerp van het verslag”).

Aantal leerlingen en duale studenten op 31.12

Aantal leerlingen en duale studenten op 31.12

Het opleidingsmodel op basis van het Duitse model wordt niet in alle landen gehanteerd. Daarom beperken de gegevens zich tot het aantal leerlingen in de landen Denemarken, Duitsland en Frankrijk. Het in Nederland en Spanje gebruikte model wordt bij de berekening van de kerncijfers niet meegeteld omdat de opleidingsmodellen niet identiek zijn. In Duitsland wordt ook een duale opleiding aangeboden.

Leerlingen

Duale studenten

Leerlingen

Duale studenten

Leerlingen

Duale studenten

Denemarken

53


52


59


Duitsland

2.014

92

1.757

99

2.084

123

Frankrijk

241


194


189


Totaal

2.308

92

2.003

99

2.332

123

Vrouwen in leidinggevende posities

Aantal vrouwelijke medewerkers in leidinggevende posities op 31.12 (in procent)

2015

2016

2017

België/Luxemburg1

24,9

27,3

29,5

Denemarken

20,2

20,0

21,3

Duitsland

24,6

26,7

27,8

Frankrijk

17,5

21,4

23,1

Nederland

15,1

16,3

17,9

Polen

38,6

40,3

36,7

Portugal

43,2

45,2

48,0

Spanje

34,8

32,8

34,0

Ondernemingsgroep

23,8

25,8

27,3

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie "Onderwerp van het verslag").

Medewerkers volgens afdeling

Aantal medewerkers volgens dienstverband en geslacht op 31.12 (in hoofden)

Voltijds

Aantal vrouwen

Deeltijds

Aantal vrouwen

Voltijds

Aantal vrouwen

Deeltijds

Aantal vrouwen

Voltijds

Aantal vrouwen

Deeltijds

Aantal vrouwen

België/Luxemburg1

2.021

877

4.235

3.575

2.117

903

4.295

3.552

2.325

1.099

4.402

3.705

Denemarken

1.048

468

989

583

1.074

468

1.110

660

1.098

413

1.179

686

Duitsland

7.267

3.125

24.162

19.396

7.258

2.977

27.957

22.428

7.370

2.994

28.466

22.517

Frankrijk

5.184

2.504

2.236

2.029

5.474

2.722

2.769

2.482

5.993

2.794

3.225

2.798

Nederland

1.639

324

4.652

3.569

1.622

317

4.678

3.540

1.775

363

6.879

4.736

Polen

473

337

687

665

809

617

657

637

1.334

1.134

572

572

Portugal

230

94

383

322

265

144

538

391

333

157

845

611

Spanje

1.220

611

1.753

1.278

1.407

718

2.049

1.456

1.427

708

2.144

1.555

Ondernemingsgroep

19.082

8.340

39.097

31.417

20.026

8.866

44.053

35.146

21.655

9.662

47.712

37.180

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie "Onderwerp van het verslag").

Medewerkers volgens leeftijdscategorie
Medewerkers volgens leeftijdscategorie – Duurzaamheid bij ALDI Nord

Aantal medewerkers volgens leeftijdscategorie op 31.12 (in procent)

Medewerkers met beperkingen

Aantal invalide medewerkers op 31.12 (in procent)

2015

2016

2017

Aantal medewerkers met beperkingen

1,7

1,6

1,6

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim bij doorbetaling (in procent)

2015

2016

2017

België/Luxemburg1

4,5

4,2

4,2

Denemarken

4,1

3,7

3,3

Duitsland

3,8

4,2

4,4

Frankrijk

5,5

4,6

5,1

Nederland

4,1

4,1

4,3

Polen

2,6

3,1

3,2

Portugal2

n/a

n/a

n/a

Spanje

2,9

2,6

3,2

Ondernemingsgroep

3,9

3,8

4,0

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie "Onderwerp van het verslag").
Geen betaald ziekteverzuim in Portugal (n/a = niet beschikbaar).

Ketenverantwoordelijkheid

Productrecalls

Aantal teruggeroepen producten, opgesplitst in food- en non-foodproducten

Totaal

Recalls food

Recalls non-food

Totaal

Recalls food

Recalls non-food

Totaal

Recalls food

Recalls non-food

België/Luxemburg1

3

3


1

1


4

4


Denemarken

2

2


3

3


3

3


Duitsland

5

1

4

10

10


9

8

1

Frankrijk

14

122

2

233

22

1

11

10

1

Nederland

2

2


3

3


4

4


Polen
1

1


1

1


Portugal1

1


Spanje
3

1

2

5

2

3

Ondernemingsgroep

26

20

6

44

41

3

38

33

5

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie "Onderwerp van het verslag").
2 Daarvan zes op grond van onvolledige kennisgeving.
3 In 16 gevallen was er sprake van regionale recalls. De recalls werden in totaal zes keer uitgevoerd op grond van onvolledige kennisgeving.

Door Stiftung Warentest of ÖKO-TEST beoordeelde producten
Door Stiftung Warentest of ÖKO-TEST beoordeelde producten – Duurzaamheid bij ALDI Nord

Aantal producten die door het Stiftung-Warentest- of ÖKO-TEST-testresultaat beoordeeld werden*.

 

De beoordeling van producten met testresultaten is enkel in Duitsland mogelijk. Daarom hebben de gegevens enkel betrekking op Duitsland.

Vegetarisch en veganistisch geëtiketteerde producten

Aantal opgenomen, vegetarisch en/of veganistisch geëtiketteerde food- en non-food-eigenmerkproducten in het vaste en tijdelijke assortiment1

Naast de gelabelde producten is er nog een groot aantal niet-gelabelde vegetarische en/of veganistische producten in de ondernemingsgroep.

2015

20162

2017

vegetarische/veganistische producten

vegetarische/veganistische producten

vegetarische/veganistische producten

België/Luxemburg3

5

8

14

Denemarken


2

14

Duitsland

16

56

129

Frankrijk4

Nederland

7

8

13

Polen


2

19

Portugal


5

21

Spanje

1

3

24

Ondernemingsgroep

29

78

185

1 De aankoopcentrales van ALDI Nord kopen individuele producten gedeeltelijk ook voor meerdere landen aan. Daarom kan het totale aantal aangekochte producten lager zijn dan de som van de nationale aankopen.
2 Door latere toevoegingen aan de cijfers van 2016 verschillen de cijfers van het huidige en het vorige rapport van elkaar.
3 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie "Onderwerp van het verslag").

Aantal bio- en Fairtrade-producten

Aantal eigenmerkproducten met EU Biolabel en aantal aangekochte eigenmerkproducten met Fairtrade-certificaat in het vaste en tijdelijke assortiment

Bioproducten

Fairtrade-producten

Bioproducten

Fairtrade-producten

Bioproducten

Fairtrade-producten

België/Luxemburg1

56

3

61

9

101

16

Denemarken

86

8

118

11

150

19

Duitsland

125

15

144

21

188

30

Frankrijk

45


60

1

103

14

Nederland

66

37

114

41

112

29

Polen

9

1

10

1

45

6

Portugal

60

7

77

12

76

19

Spanje

105

1

131

4

225

4

Ondernemingsgroep2

433

58

517

70

803

73

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie "Onderwerp van het verslag").
2 De aankoopcentrales van ALDI Nord kopen individuele producten gedeeltelijk ook voor meerdere landen aan. Daarom kan het totale aantal aangekochte producten lager zijn dan de som van de nationale aankopen.

Aandeel producten met ALDI Transparency Code in Duitsland
Anteil Artikel mit ALDI Transparenz Code in Deutschland – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord

Aandeel vleesproducten of vleesbevattende eigenmerkproducten in het vaste en tijdelijke assortiment in Duitsland die voorzien zijn van de ALDI Transparency Code (ATC) (in procent)

Op basis van de invoering van de ATC voor andere productgroepen en in andere landen zal de gegevensverzameling de komende jaren worden uitgebreid en geïnternationaliseerd.

Productievestigingen van de non-food-productgroepen per land in 2017
Produktionsstätten der Non-Food-Warengruppen nach Ländern – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord

Aantal ingeschakelde productievestigingen voor non-food-producten in het desbetreffende productassortiment (in procent)

Aandeel aangekochte producten met FSC®- of PEFC™-gecertificeerde grondstoffen

Aandeel aangekochte eigenmerkproducten die met FSC®– of PEFC™-gecertificeerde grondstoffen geproduceerd werden in vergelijking met het totale aantal aangekochte eigenmerkproducten met bestanddelen uit hout, karton, papier, viscose en vlies op cellulosebasis alsook bamboe (in procent)

Als certificatietypes werden FSC® 100%, FSC®MIX en PEFC™ gehanteerd. In 2017 is het grootste deel daarvan conform de FSC® MIX-norm (ca. 48 procent) gecertificeerd, gevolgd door de FSC® 100%-norm (ca. 30 procent) alsook de PEFC™-norm (ca. 22 procent).

Totaal

Waarvan FSC® 100%

Waarvan FSC® MIX

Waarvan PEFC™

Totaal

Waarvan FSC® 100%

Waarvan FSC® MIX

Waarvan PEFC™

Totaal

Waarvan FSC® 100%

Waarvan FSC® MIX

Waarvan PEFC™

België/Luxemburg2

24,8

41,5

12,3

46,2

28,8

38,9

23,6

37,5

52,1

32,8

45,1

22,1

Denemarken

72,4

32,9

38,2

28,9

89,8

21,9

63,2

14,9

93,2

45,7

39,1

15,2

Duitsland

84,4

34,5

31,1

34,4

87,3

25,3

58,6

16,1

88,2

28,6

55,1

16,3

Frankrijk

41,5

25,8

47,4

26,8

46,4

35,4

41,5

23,1

65,7

35,0

40,8

24,2

Nederland

54,3

20,6

28,6

50,8

58,4

29,6

38,0

32,4

68,5

36,9

33,6

29,5

Polen

59,4

47,4

15,8

36,8

60,6

26,0

44,1

29,9

65,4

37,0

42,0

21,0

Portugal

60,2

37,5

21,4

41,1

68,7

33,3

43,0

23,7

86,3

42,1

43,7

14,3

Spanje

42,6

32,6

15,2

52,2

64,0

30,1

34,0

35,9

74,5

41,0

37,1

21,9

Ondernemingsgroep

41,3

30,9

36,7

32,4

53,1

26,4

49,7

23,9

62,8

30,0

47,9

22,1

1 Door de publicatie van het houtinkoopbeleid werd in 2017 het toepassingsgebied uitgebreid met andere productgroepen alsook eigenmerkproducten met bestanddelen vervaardigd uit viscose, vlies op cellulosebasis en bamboe.
2 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie "Onderwerp van het verslag").

Aandeel duurzaam katoen in het totaalgewicht verhandeld katoen

Aandeel duurzaam katoen in het totaalgewicht in de rapporteringsperiode verhandeld katoen voor eigenmerkproducten in de productgroepen kleding- en interieurtextiel in het vaste en tijdelijke assortiment (in procent)

Totaal

Waarvan GOTS

Waarvan OCS

Waarvan overige biolabels

Waarvan Fairtrade

Waarvan gerecycleerd zonder label

België/Luxemburg1

9,6

60,5


7,9

11,4

20,2

Denemarken

19,1

76,7

0,4

5,4

14,2

3,3

Duitsland

22,8

82,8

1,4

1,4

11,0

3,4

Frankrijk

19,0

72,6

0,9

2,8

6,7

16,9

Nederland2

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Polen

11,3

61,3

2,0

29,9

1,8

5,1

Portugal

19,6

83,9

1,4

1,8

8,7

4,2

Spanje

17,2

81,5

1,5

1,9


15,1

Ondernemingsgroep

20,6

80,5

1,3

2,2

10,4

5,6

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie "Onderwerp van het verslag").
2 Voor ALDI Nederland zijn voor het jaar 2017 geen gegevens over de tonnages verhandeld katoen beschikbaar (n/a = niet beschikbaar).

Aandeel aangekochte gecertificeerde duurzame visproducten

Aandeel aangekochte eigenmerkproducten die MSC-, ASC-, GLOBALG.A.P.-gecertificeerd of conform het EU Biolabel gecertificeerd zijn, in vergelijking met het totale aantal aangekochte visproducten in het vaste en tijdelijke assortiment, ingedeeld volgens certificatietype (in procent)1

In 2017 was in de volledige ondernemingsgroep ongeveer 40 procent van de aangekochte visproducten conform één van de bovengenoemde duurzaamheidsnormen gecertificeerd. Het grootste deel daarvan is conform de MSC-norm (ca. 66 procent) gecertificeerd, gevolgd door de ASC-norm (ca. 19 procent) en de GLOBALG.A.P.- norm (ca. 13 procent) alsook de producten met EU Biolabel (ca. 4 procent).

Totaal

Waarvan MSC

Waarvan ASC

Waarvan GLOBALG.A.P.

Waarvan EU Biolabel

Totaal

Waarvan MSC

Waarvan ASC

Waarvan GLOBALG.A.P.

Waarvan EU Biolabel

Totaal

Waarvan MSC

Waarvan ASC

Waarvan GLOBALG.A.P.

Waarvan EU Biolabel

België/Luxemburg2

32,4

82,6

8,7

8,7


56,0

60,0

30,0

20,0


51,8

56,1

24,7

17,8

1,4

Denemarken

56,9

72,4

6,9

20,7


59,4

65,8

10,5

21,1

2,6

75,4

74,4

16,3

4,7

4,6

Duitsland

70,6

64,0

10,1

22,5

3,4

66,9

55,9

7,5

31,2

5,4

71,1

64,1

10,4

19,8

5,7

Frankrijk

17,9

85,0

5,0

40,0


22,2

62,5

15,6

25,0


36,9

66,1

18,6

11,9

8,5

Nederland

47,4

67,3

16,4

14,5

1,8

50,9

69,5

18,6

13,6

3,4

61,5

66,1

28,8

11,9

3,4

Polen

35,8

73,7

10,5

21,1


31,1

78,9

5,3

15,8


42,3

66,7

15,2

15,1

3,0

Portugal

25,0

76,9


23,1


28,8

53,3

13,3

26,7

6,7

27,6

71,9

9,4

12,5

6,2

Spanje

10,9

76,9


15,4

7,7

10,0

66,7

13,3

13,3

6,7

12,9

65,0

15,0

5,0

15,0

Ondernemingsgroep

32,9

71,7

11,5

17,3

2,6

36,0

63,4

17,5

20,2

3,1

39,5

66,3

18,8

13,3

4,2

1 Producten die met meerdere keurmerken gecertificeerd zijn, worden voor elk certificatietype meegeteld maar in het totale aantal worden ze enkel als één product beschouwd. Daarom kan de som van de indelingen meer dan 100 procent bedragen.
2 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie "Onderwerp van het verslag").

Aandeel aangekochte gecertificeerde duurzame visproducten (eigenmerken) per productgroep

Aandeel aangekochte gecertificeerde duurzame visproducten in het vaste en tijdelijke assortiment (eigenmerken) per productgroep (in procent)1

Verse vis (koeling)

Diepvries

Conserven

Overige

België/Luxemburg2

81,8

76,5

32,1

49,4

Denemarken

78,6

91,7

50,0

61,5

Duitsland

82,9

88,9

58,3

62,8

Frankrijk

75,0

68,8

20,0

28,3

Nederland

81,8

74,1

50,0

22,7

Polen

34,4

63,6

11,1

76,5

Portugal

81,3

12,2

4,5

35,1

Spanje

22,9

30,0

3,4

3,1

Ondernemingsgroep

58,0

41,2

18,5

38,6

1 Alle producten werden over het algemeen toegewezen aan de vier productgroepen. Nationale publicaties kunnen door de verschillende productgroepen in de desbetreffende landen afwijken.
2 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie "Onderwerp van het verslag").

Aandeel KAT-gecertificeerde schaaleieren

Aandeel KAT-gecertificeerde schaaleieren in vergelijking met het totale aantal aangekochte schaaleieren in het vaste en tijdelijke assortiment (in procent)1

2015

2016

2017

België/Luxemburg2

86,0

80,0

84,9

Duitsland

100,0

100,0

100,0

Nederland

100,0

100,0

100,0

Polen

34,4

32,3

26,9

Ondernemingsgroep

97,6

96,6

96,9

1 De KAT-certificatie wordt niet in alle landen toegepast. Daarom worden hier enkel de landen opgesomd waarin deze wel gehanteerd wordt.
2 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie "Onderwerp van het verslag").

Aandeel gecertificeerde palmolie

Aandeel voor de productie van onze food- en non-foodproducten in het vaste en tijdelijke assortiment gebruikte hoeveelheid palmolie die conform een fysiek RSPO-productieketensysteem gecertificeerd werd (in procent)1

2015

2016

Totaal

Totaal

Totaal

Food

Non-Food

België/Luxemburg3

77,7

85,4

92,8

99,8

20,1

Denemarken

30,1

91,0

96,1

99,4

46,0

Duitsland

86,7

90,0

91,9

100,0

46,8

Frankrijk

66,5

82,2

87,4

100,0

26,8

Nederland

71,4

88,3

85,4

91,3

15,2

Polen

78,7

69,2

75,1

76,5

53,0

Portugal

62,7

84,1

80,5

90,9

20,3

Spanje

36,9

68,7

63,2

72,2

36,3

Ondernemingsgroep

76,8

86,7

89,2

97,4

35,8

1De gegevens zijn gedeeltelijk gebaseerd op prognoses.
2 Een indeling volgens food- en non-foodproducten is pas vanaf 2017 mogelijk.
3 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie "Onderwerp van het verslag").

Aandeel gecertificeerde cacaobevattende producten

Aandeel aangekochte cacaobevattende eigenmerkproducten in het vaste en tijdelijke assortiment met gecertificeerde duurzame cacao in vergelijking met het totale aantal aangekochte cacaobevattende producten, ingedeeld volgens certificatienorm (in procent)

In 2017 bevatten ongeveer 88 procent van de cacaobevattende eigenmerkproducten duurzaam gecertificeerde cacao. Het grootste deel daarvan is conform de UTZ-norm (ca. 98 procent) gecertificeerd, gevolgd door de Fairtrade-norm (ca. 1,5 procent, incl. 0,1 procent producten met Fairtrade-certificaat en EU Biolabel) en het EU Biolabel (ca. 0,7 procent).

Totaal

Waarvan Fairtrade

Waarvan UTZ

Totaal

Waarvan Fairtrade

Waarvan UTZ

Totaal

Waarvan Fairtrade

Waarvan UTZ

België/Luxemburg1

20,0

1,9

98,1

77,0

2,0

98,0

98,2

2,2

97,5

Denemarken

73,5

100,0

89,

1,2

98,8

82,6

1,1

97,8

Duitsland

77,0

0,9

99,1

90,1

0,8

99,2

93,8

0,2

97,8

Frankrijk

23,9

100,0

90,9

0,4

99,6

88,0

1,4

97,8

Nederland

77,5

3,6

96,4

84,2

3,2

96,4

95,3

1,6

98,4

Polen

69,7

100,0

68,6

0,8

99,2

80,0

98,4

Portugal

68,5

100,0

80,2

0,5

99,5

88,5

0,9

97,3

Spanje

55,4

99,4

70,3

0,5

99,5

88,9

0,5

96,7

Ondernemingsgroep

48,9

1,9

97,9

78,8

1,5

98,4

87,6

1,4

97,9

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie "Onderwerp van het verslag").

Aandeel aangekochte gecertificeerde en geverifieerde duurzame koffie

Aandeel aangekochte gecertificeerde of geverifieerde duurzame koffie in vergelijking met het totale gewicht aangekochte koffie voor eigenmerkproducten in het vaste en tijdelijke assortiment (in procent)

Als certificatie- en verificatietypes voor de door ons aangekochte koffie werden Fairtrade, het EU Biolabel, 4C, Rainforest Alliance en UTZ gehanteerd. In 2017 was ongeveer 48 procent van de aangekochte koffie conform één van de bovengenoemde duurzaamheidsnormen gecertificeerd. Het grootste deel daarvan is conform de UTZ-norm (ca. 80 procent) gecertificeerd, gevolgd door de Fairtrade-norm en het EU Biolabel (ca. 9 procent).

20151

20161

2017

Check Icon – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord

België/Luxemburg2

11,2

16,4

44,1

Denemarken

13,6

18,7

49,0

Duitsland

14,1

21,9

50,0

Frankrijk

9,2

15,7

43,9

Nederland

11,3

15,8

44,8

Polen

9,8

13,4

43,5

Portugal

16,5

29,6

60,6

Spanje

19,2

36,9

61,6

Ondernemingsgroep

12,8

19,5

47,8

1 Op basis van een verbeterde onderzoeksmethode werden de gegevens met terugwerkende kracht aangepast ten opzichte van eerdere publicaties.
2 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie "Onderwerp van het verslag").

Aandeel aangekochte gecertificeerde duurzame thee

Aandeel aangekochte gecertificeerde duurzame thee in vergelijking met het totale gewicht aangekochte thee voor eigenmerkproducten in het vaste en tijdelijke assortiment (in procent)1

Als certificatie- en verificatietypes voor de door ons aangekochte thee werden Fairtrade, het EU Biolabel, 4C, Rainforest Alliance en UEBT/UTZ gehanteerd. In 2017 was ongeveer 53 procent van de aangekochte thee conform één van de bovengenoemde duurzaamheidsnormen gecertificeerd. Het grootste deel daarvan is conform de Rainforest Alliance-norm (ca. 54 procent) gecertificeerd, gevolgd door het EU Biolabel (ca. 28 procent).

20152

20162

2017

België/Luxemburg3

7,9

20,9

38,9

Denemarken

12,2

29,6

49,8

Duitsland

17,8

37,2

55,4

Frankrijk

12,0

34,4

50,6

Nederland

13,2

25,2

44,0

Polen

14,7

20,1

48,4

Portugal

46,4

36,4

53,3

Spanje

33,5

36,3

56,8

Ondernemingsgroep

17,1

34,3

52,9

1 In het inkoopbeleid wordt zowel met eigenmerkproducten met theebestanddelen (producten die bestanddelen uit theestruiken bevatten, zoals bv. zwarte en groene thee) alsook eigenmerkproducten met theeachtige bestanddelen (bv. kruiden- en vruchtenthee) rekening gehouden.
2 Op basis van een verbeterde onderzoeksmethode werden de gegevens met terugwerkende kracht aangepast ten opzichte van eerdere publicaties.
3 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie "Onderwerp van het verslag").

Aantal verdeelde zakken

Aantal verdeelde zaken naar soort (in duizendtallen)

Draagtassen

Herbruikbare draagtassen

Diepvriestassen

Broodzakken

Plastic zakjes met handvat

Draagtassen

Herbruikbare draagtassen

Diepvriestassen

Broodzakken

Plastic zakjes met handvat

Draagtassen

Herbruikbare draagtassen

Diepvriestassen

Broodzakken

Plastic zakjes met handvat

België/Luxemburg1

8.729

963

310

7.615

8.759

1.088

337

9.213

8.268

1.225

362

8.794

Denemarken

6.459

79

48

7.315

3.678

6.733

84

50

9.187

3.536

6.606

71

42

12.951

4.480

Duitsland

46.627

1.753

878

118.652

184.744

44.160

2.182

876

129.580

181.688

36.543

2.081

930

160.093

175.730

Frankrijk2

9.813

2.345

844

20.647

10.500

11.016

1.332

808

46.638

10.500

10.681

1.506

820

58.864

38.320

Nederland

6.392

465

192

5.483

444

180

111

6.034

518

220

5.867

1.792

Polen3

2.202

39

25.760

2.780

43

17

2.888

26.880

2.623

51

25

7.920

41.280

Portugal

1.725

157

11

2.373

10.206

2.208

206

15

7.560

9.072

3.127

298

22

16.888

14.742

Spanje

17.344

433

57

23.160

12.000

22.248

573

75

29.254

21.736

25.572

624

101

37.113

33.916

Ondernemingsgroep

99.292

6.234

2.340

179.762

246.888

103.387

5.952

2.356

234.431

253.412

99.455

6.374

2.523

308.489

310.171

1De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie "Onderwerp van het verslag" ). In België worden zowel plastic als papieren broodzakken gebruikt.
2 Door latere toevoegingen aan de cijfers van 2015 en 2016 verschillen de cijfers van het huidige en het vorige rapport gedeeltelijk van elkaar.
3 Het design en de grootte van de draagtassen in Polen verschillen van die in de overige ALDI Nord-landen.

Voor primaire verpakkingen gebruikte materialen

Gewicht van de voor primaire verpakkingen gebruikte materialen (in ton)1, 2, 3

Totaal

Hout, karton, papier

Kunststoffen

Andere

Totaal

Hout, karton, papier

Kunststoffen

Andere

Totaal

Hout, karton, papier

Kunststoffen

Andere

België/Luxemburg4

100.260

22.418

26.766

51.076

84.539

16.967

24.921

42.651

74.074

13.203

24.387

36.484

Denemarken

5.000

882

1.323

2.795

2.521

554

397

1.570

8.880

1.612

1.525

5.743

Duitsland

584.192

83.163

177.909

323.120

286.952

52.191

53.314

181.447

280.692

50.964

48.194

181.534

Frankrijk

15.002

2.431

3.004

9.567

7.798

1.526

900

5.372

54.697

9.931

9.391

35.375

Nederland

90.155

10.437

23.857

55.861

64.215

7.758

16.703

39.754

104.028

14.896

23.763

65.369

Polen5

8.658

2.715

2.066

3.877

4.410

1.633

901

1.876

7.643

2.171

1.614

3.858

Portugal

2.075

506

558

1.011

1.885

475

437

973

7.947

813

3.764

3.370

Spanje

20.125

4.857

6.354

8.914

14.265

3.840

3.275

7.150

30.462

6.845

6.228

17.389

Ondernemingsgroep

825.467

127.409

241.837

456.221

466.585

84.944

100.848

280.793

568.423

100.435

118.866

349.122

1 De gegevens zijn gedeeltelijk gebaseerd op prognoses.
2 Zonder informatie over producten die door onze centrales in Denemarken en Frankrijk nationaal aangekocht werden. De voor deze landen vermelde hoeveelheden werden via de collectieve inkooporganisatie van ALDI Inkoop aangekocht.
3 De wijziging van de waarden van alle landen, met uitzondering van België en Luxemburg, ten opzichte van de vorige jaren is te wijten aan een gewijzigde prognosemethode van de via de collectieve inkooporganisatie van ALDI Inkoop aangekochte hoeveelheden.
4 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie " Onderwerp van het verslag"). De waarden van de plastic verpakkingen zijn gebaseerd op de wettelijke verpakkingsaangifte en werden voor de twee voorgaande jaren met terugwerkende kracht aangepast.
5 Voor in Polen aangekochte producten werden primaire en secundaire verpakkingen samen genomen onder de noemer ‘primaire verpakkingen’.

Primaire verpakkingen van hout, karton, papier in het toepassingsgebied van ons houtinkoopbeleid

Aandeel hout, karton, papier in vergelijking met het totale gewicht gebruikte materialen voor primaire verpakkingen (in procent)

2015

2016

2017

Ondernemingsgroep

15,4

18,2

17,7

Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Direct energieverbruik

Direct energieverbruik in gebouwen en de logistiek, ingedeeld per land (in MWh)1

Het grootste deel van het directe energieverbruik is toe te schrijven aan het gebruik van aardgas voor de warmteproductie alsook van diesel als motorbrandstof in de logistiek. Ten opzichte van 2016 is het totale verbruik licht gedaald.

2015

20162

2017

Check Icon – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord

België/Luxemburg3

108.941

109.576

111.286

Denemarken

20.962

20.692

19.766

Duitsland

386.112

402.431

397.002

Frankrijk

149.429

143.479

147.787

Nederland

84.156

86.055

80.058

Polen

12.896

14.905

16.639

Portugal

1.013

1.084

1.206

Spanje

4.177

4.449

4.731

Ondernemingsgroep

767.686

782.671

778.475

1 De gegevens zijn gedeeltelijk gebaseerd op prognoses.
2 Door latere toevoegingen aan de cijfers van 2016 verschillen de cijfers van het huidige en het vorige rapport gedeeltelijk van elkaar.
3 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie "Onderwerp van het verslag").

Direct energieverbruik volgens bronnen

Direct energieverbruik in gebouwen en de logistiek, ingedeeld volgens energiebronnen (in MWh)1

2015

2016

2017

Aardgas

418.129

429.621

418.921

Stookolie

27.589

25.321

25.509

Biogas

154

89

67

Diesel (incl. dieselgeneratoren)

321.314

327.163

333.492

Benzine (l)

66

26

18

Vloeibaar gas

434

451

466

1 De gegevens zijn gedeeltelijk gebaseerd op prognoses.

Indirect energieverbruik

Stroomverbruik en verbruik bij stadsverwarming (in MWh)1

Het stroomverbruik van onze vestigingen is met bijna 990 GWh voor het grootste deel van de energiebehoefte verantwoordelijk. Het verbruik is met ca. zes procent nauwelijks gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De stijging is toe te schrijven aan onder andere langere openingstijden en aan het feit dat de winkels met extra koelinstallaties en bakautomaten zijn uitgerust.

Totaal

Stroom

Stads-verwarming

Totaal

Stroom

Stads-verwarming

Totaal

Stroom

Stads-verwarming

België/Luxemburg3

88.411

88.411

89.559

89.559

101.354

101.354

Denemarken

50.569

39.659

10.910

51.141

39.739

11.402

50.470

39.855

10.615

Duitsland

451.014

433.393

17.621

463.361

445.897

17.464

472.279

454.553

17.726

Frankrijk

177.762

177.762

167.805

167.805

180.752

180.752

Nederland

79.780

78.779

1.001

82.177

81.077

1.100

84.669

83.716

953

Polen

17.394

16.110

1.284

20.429

18.606

1.823

25.335

22.173

3.162

Portugal

14.113

14.113

14.884

14.884

17.720

17.720

Spanje

79.694

79.694

79.070

79.070

89.029

89.029

Ondernemingsgroep

958.737

927.921

30.816

968.426

936.637

31.789

1.021.608

989.152

32.456

1 De gegevens zijn gedeeltelijk gebaseerd op prognoses.
2  Door latere toevoegingen aan de cijfers van 2016 verschillen de cijfers van het huidige en het vorige rapport gedeeltelijk van elkaar.
3 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie "Onderwerp van het verslag").

Broeikasgasemissies scope 1 en 2

Broeikasgasemissies scope 1 en 2 (in ton CO2-equivalenten)

De broeikasgasemissies werden op basis van het energie- en brandstofverbruik alsook van het verlies van koelmiddelen bepaald. De berekening is uitgevoerd conform de eisen van het Greenhouse Gas (GHG) Protocol (Broeikasgassenprotocol) op basis van de DEFRA- of GEMIS-emissiefactoren voor de emissies van de stadsverwarming. Conform het GHG-protocol wordt een aparte berekening van de scope-2-emissies uit stroomverbruik volgens plaats- en marktgebaseerde emissiefactoren uitgevoerd. Terwijl de plaatsgebaseerde methode gericht is op de factoren voor een bepaalde geografische regio (bijvoorbeeld een land), wordt voor de marktgebaseerde factoren – indien mogelijk – een individuele stroommix van een bedrijf gebruikt via de effectieve emissies van de energieproducent. De berekening van de plaatsgebaseerde broeikasgasemissies is gebaseerd op de factoren van het International Energy Agency (IEA).

 

Scope 11

Scope 22
“plaatsgebaseerd“

Scope 22
“marktgebaseerd”

Scope 11

Scope 22, 3
“plaatsgebaseerd”

Scope 22, 3
“marktgebaseerd”

Scope 11

Scope 22
“plaatsgebaseerd”

Scope 22
“marktgebaseerd”

België/Luxemburg4

42.096

17.782

15.781

40.328

18.656

13.246

38.639

22.674

14.859

Denemarken

11.104

13.241

8.973

10.466

11.372

10.914

14.942

8.119

10.859

Duitsland

120.089

214.793

262.533

110.178

211.664

38.301

108.069

203.918

223.790

Frankrijk

74.861

11.350

2.666

75.277

6.863

6.276

67.101

8.364

6.756

Nederland

31.253

35.044

72

29.802

38.393

143

28.147

40.984

124

Polen

3.940

12.866

13.488

5.501

14.688

15.185

6.931

17.295

18.441

Portugal

1.529

3.964

6.180

2.817

3.793

4.334

5.728

5.695

5.080

Spanje

12.239

19.467

30.218

12.267

20.096

26.774

10.980

25.718

29.854

Ondernemingsgroep

297.111

328.507

339.911

286.636

325.525

115.173

280.537

332.767

309.763

1 Scope 1: emissies uit direct energieverbruik van gebouwen, brandstofverbruik van de logistiek en koelmiddelenverlies.
2 Scope 2: emissies uit stroomverbruik en verbruik bij stadsverwarming met een indeling volgens plaats- en marktgebaseerde emissies.
3 Door latere toevoegingen aan de cijfers van 2016 verschillen de cijfers van het huidige en het vorige rapport gedeeltelijk van elkaar.
4 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie "Onderwerp van het verslag").

Broeikasgasemissies scope 1 en 2 volgens bronnen 2016 & 2017
Broeikasgasemissies scope 1 en 2 volgens bronnen 2016 & 2017 – Duurzaamheid bij ALDI Nord

Totale hoeveelheid broeikasgasemissies scope 1 en 2 volgens bronnen (in procent, op basis van plaatsgebaseerde emissies)

Geïnstalleerd vermogen van zonnepanelen

Geïnstalleerd vermogen van zonnepanelen (in kWp)

2015

2016

2017

België/Luxemburg1

438

1.095

2.594

Denemarken

35

45

45

Duitsland

11.526

19.537

26.708

Frankrijk

273

Nederland

149

149

209

Polen

Portugal

866

990

1.466

Spanje

732

804

850

Ondernemingsgroep

13.746

22.620

32.145

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie "Onderwerp van het verslag").

Zelfopwekking

Stroom opgewekt via zonnepanelen en eigen verbruik (in MWh)

Opgewekte stroom

Eigen verbruik

Opgewekte stroom

Eigen verbruik

Opgewekte stroom

Eigen verbruik

België/Luxemburg1

275

251

815

659

1.809

1.629

Denemarken

10

10

47

47

41

29

Duitsland

7.498

4.575

13.445

8.752

18.261

11.967

Frankrijk

125

102

Nederland

150

115

156

124

156

123

Polen

Portugal

25

25

1.085

864

1.537

1.285

Spanje

205

174

391

321

1.224

1.224

Ondernemingsgroep

8.163

5.150

15.939

10.767

23.153

16.359

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie "Onderwerp van het verslag").

Aantal voertuigen

Aantal voertuigen volgens type voertuig op 31.12

Aantal vrachtwagens

Aantal personenwagens

Andere voertuigen1

Aantal vrachtwagens

Aantal personenwagens

Andere voertuigen1

Aantal vrachtwagens

Aantal personenwagens

Andere voertuigen1

België/Luxemburg2

217

185

8

219

211

8

223

226

7

Denemarken

56

89

5

56

92

5

52

100

4

Duitsland

909

909

74

880

969

75

736

1.125

74

Frankrijk

238

314

23

234

349

25

227

349

22

Nederland

200

188

8

189

201

8

173

211

8

Polen

64

2

82

2

76

2

Portugal

41

1

47

1

55

1

Spanje

159

170

2

165

2

Ondernemingsgroep

1.620

1.949

121

1.578

2.121

126

1.411

2.307

120

1 Hieronder vallen heftrucks en voertuigen met aardgasaandrijving.
2 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie "Onderwerp van het verslag").

Brandstofverbruik

Brandstofverbruik van personenwagens, vrachtwagens en andere voertuigen (in liter of per kilogram aardgas)

Diesel1
(l)

Benzine (l)

Aardgas (kg)

Diesel1, 2
(l)

Benzine (l)

Aardgas (kg)

Diesel1
(l)

Benzine (l)

Aardgas (kg)

België/Luxemburg3

4.215.607

4.322.031

4.407.171

Denemarken

1.513.990

913

1.480.176

595

330

1.412.919

339

66

Duitsland

16.335.662

7.368

21.365

16.863.778

2.266

21.270

17.419.921

1.698

20.655

Frankrijk

5.858.537

9.737

5.730.617

9.828

5.913.078

10.116

Nederland

3.626.422

3.687.240

3.526.601

Polen

144.629

1.386

158.452

567

180.340

1.331

Portugal

100.883

600

108.132

500

120.112

300

Spanje

404.581

415.182

2.828

423.613

4.059

Ondernemingsgroep

32.200.311

7.368

34.001

32.765.608

2.861

35.323

33.403.755

2.037

36.527

1 Inclusief verbruik van stookolie voor de aandrijving van koelmotoren (buiten Duitsland).
2 Door latere toevoegingen aan de cijfers van 2016 verschillen de cijfers van het huidige en het vorige rapport gedeeltelijk van elkaar.
3 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat "Onderwerp van het verslag").

Voedseldonaties

Aantal winkels die niet meer voor verkoop maar wel nog voor consumptie geschikte voedingsmiddelen aan liefdadigheidsinstellingen schenken in vergelijking met het totale aantal winkels (in procent)

In principe plannen wij goederen op zodanige wijze dat er zo min mogelijk verliezen optreden. Eventuele overschotten worden indien mogelijk gedoneerd. Niet alle vestigingen beschikken over partners die voedseldonaties aanvaarden.

2015

2016

2017

Check Icon – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord

België/Luxemburg1

100,0

100,0

100,0

Denemarken

3,6

3,6

18,1

Duitsland

98,1

99,1

99,0

Frankrijk

23,4

Nederland

28,7

74,2

Polen

4,8

24,6

38,7

Portugal

8,5

25,0

31,6

Spanje

76,5

75,4

76,1

Ondernemingsgroep

61,5

65,2

75,4

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie "Onderwerp van het verslag").

Afvalhoeveelheden in Duitsland

Afvalhoeveelheden volgens type afval (in ton)1

De afvalhoeveelheid in Duitsland is licht gestegen ten opzichte van 2016, waarbij het grootste deel van het afval aan verpakkingsafval te wijten is. Gevaarlijk afval maakt met 420 ton slechts ongeveer 0,2 procent uit van het totale afvalvolume. Hieronder vallen voornamelijk gebruikte olie, oliefilters, voertuigbatterijen en kwikhoudende TL-buizen. De hoeveelheid afval kan op dit moment alleen worden geregistreerd voor onze Duitse vestigingen. Internationalisering is gepland voor de komende jaren.

2015

20162

2017

Gevaarlijk afval

493

414

420

Papier/karton

432

450

400

Stedelijk afval3

22.129

22.320

24.550

Afval van de productie en verwerking van levensmiddelen4

8.173

11.102

11.343

Verpakkingsafval

156.580

161.290

164.000

Waarvan folie/plastic

3.986

3.578

3.432

Waarvan karton/ papier

121.331

125.174

128.549

Waarvan pet

31.264

32.538

31.864

Overige5

155

Gebruikte toestellen

70

56

52

Totale hoeveelheid afval

187.878

195.632

200.765

1 De gegevens zijn gedeeltelijk gebaseerd op prognoses.
2 Door latere toevoegingen aan de cijfers van 2016 verschillen de cijfers van het huidige en het vorige rapport gedeeltelijk van elkaar.
3 Industrieel afval. Hieronder vallen “restafval”, verpakte levensmiddelen, grof afval, hout en schroot.
4 Hieronder valt ook afval van bedrijfsrestaurants en bake-offgoederen.
5 Hieronder valt ook ander verpakkingsafval zoals bloempotten of plantenbakken. Deze categorie werd in 2017 geïntroduceerd.

Afvalhoeveelheden volgens verwerkingsmethode
Afvalhoeveelheden volgens verwerkingsmethode – Duurzaamheid bij ALDI Nord

Afvalhoeveelheden volgens verwijderingsmethode in Duitsland (in procent)*

In 2017 werd met circa 99 procent het grootste deel van het ongevaarlijke afval hergebruikt of gerecycleerd (inclusief compostering).

 

* De toewijzing volgens verwijderingsmethode is deels gebaseerd op prognoses.
** Inclusief verbranding voor energieterugwinning.

Afvalhoeveelheden volgens verwerkingsmethode

Afvalhoeveelheden volgens verwijderingsmethode in Duitsland (in procent)1

In 2017 werd met circa 99 procent het grootste deel van het ongevaarlijke afval hergebruikt of gerecycleerd (inclusief compostering).

2015

2016

2017

Duitsland

Duitsland

Duitsland

Hergebruik en recycling2

96,38

96,80

96,76

Storting

0,03

0,02

0,18

Verbranding (massaverbranding)

1,54

1,08

0,85

Compostering

2,06

2,10

2,20

1 De toewijzing volgens verwijderingsmethode is deels gebaseerd op prognoses.
2 Inclusief verbranding voor energieterugwinning.

Waterverbruik

Waterverbruik (in kubieke meters)1

2015

20162

2017

België/Luxemburg3

48.506

50.115

47.995

Denemarken

14.228

15.805

16.310

Duitsland

210.353

212.639

232.644

Frankrijk

135.945

123.577

151.269

Nederland

40.860

38.632

38.472

Polen

13.092

15.509

23.532

Portugal

23.471

39.130

60.649

Spanje

65.883

88.895

87.619

Ondernemingsgroep

552.338

584.302

658.490

1 De gegevens zijn gedeeltelijk gebaseerd op prognoses.
2 Door latere toevoegingen aan de cijfers van 2016 verschillen de cijfers van het huidige en het vorige rapport gedeeltelijk van elkaar.
3 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie  "Onderwerp van het verslag").

Maatschappelijke betrokkenheid & dialoog

Aantal groente- en fruitproducten

Gemiddeld aantal groente- en fruitproducten in het assortiment

2015

2016

2017

België/Luxemburg1

66

84

95

Denemarken

90

90

107

Duitsland

74

85

97

Frankrijk

65

70

75

Nederland

75

105

104

Polen

65

85

109

Portugal

85

91

93

Spanje

120

112

111

Ondernemingsgroep

80

90

99

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie "Onderwerp van het verslag").

Oplage klantenmagazine

Jaarlijks gemiddelde oplage van het klantenmagazine, opgesplitst volgens magazine

Totaal

Wekelijkse klantenmagazine

ALDI Reisen

Overige1

Totaal

Wekelijkse klantenmagazine

ALDI Reisen

Overige1

Totaal

Wekelijkse klantenmagazine

ALDI Reisen

Overige1

België/Luxemburg2

4.654.528

4.654.528

4.677.350

4.677.350

4.650.273

4.650.273

Denemarken

1.625.739

1.525.639

100.100

1.424.122

1.324.122

100.000

1.320.458

1.320.458

Duitsland

43.869.605

22.525.573

1.378.658

19.965.374

44.990.008

22.357.251

1.356.737

21.276.020

45.539.205

22.210.748

1.335.392

21.993.065

Frankrijk

9.067.031

9.067.031

8.983.799

8.983.799

9.034.767

9.034.767

Nederland

7.346.736

5.400.000

1.946.736

8.568.511

5.028.372

3.540.139

15.330.870

4.998.835

10.332.035

Polen

2.266.180

1.794.060

472.120

1.945.500

1.945.500

2.216.535

2.216.535

Portugal

441.760

441.760

454.428

454.428

530.807

530.807

Spanje

2.789.251

1.081.901

1.707.350

3.045.274

987.274

2.058.000

2.281.478

511.853

1.769.625

Ondernemingsgroep

72.060.830

46.490.492

1.378.658

24.191.680

74.088.992

45.758.096

1.356.737

26.974.159

80.904.393

45.474.276

1.335.392

34.094.725

1 Tot deze categorie behoren thematische publicaties, zoals bv. het gourmet-, wijn- of feestmagazine en actiemagazines, zoals het openingsmagazine.
2 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie "Onderwerp van het verslag").

Tonnage van het klantenmagazine

Gewicht van het voor het klantenmagazine gebruikte papier op jaarbasis (in ton)

Totaal

Wekelijkse klantenmagazine

ALDI Reisen

Overige1

Totaal

Wekelijkse klantenmagazine

ALDI Reisen

Overige1

Totaal

Wekelijkse klantenmagazine

ALDI Reisen

Overige1

België/Luxemburg2

10.299

10.299

10.811

10.811

10.823

10.823

Denemarken

2.537

2.535

2

2.474

2.469

5

3.419

3.419

Duitsland

65.560

63.299

880

1.381

72.757

70.442

907

1.408

81.314

78.485

874

1.955

Frankrijk

16.253

16.253

18.461

18.461

21.516

21.516

Nederland

8.635

8.397

238

8.587

8.116

471

11.032

10.550

482

Polen

2.521

2.512

9

3.372

3.372

5.279

5.279

Portugal

810

810

1.030

1.030

1.543

1.543

Spanje

3.113

2.954

179

2.912

2.696

216

1.674

1.448

226

Ondernemingsgroep

109.748

107.059

880

1.809

120.404

117.397

907

2.100

136.600

133.063

874

2.663

1 Tot deze categorie behoren thematische publicaties, zoals bv. het gourmet-, wijn- of feestmagazine en actiemagazines, zoals het openingsmagazine.
2 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie "Onderwerp van het verslag").

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

 

   

   

 

 

 

 

 

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch