Belangrijk nieuwsbericht ALDI blijft open
Productterugroeping Gekruide kippenonderbouten (vers ingevroren) 1 kg

Mensenrechten

Basisverklaring inzake de naleving van de mensenrechten - Verantwoordelijkheid bij ALDI België

Basisverklaring inzake de naleving van de mensenrechten

ALDI Nord is zich, als deel van de globale waardecreatieketens, bewust van zijn verantwoordelijkheid inzake de naleving van mensenrechten. Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijfssucces op lange termijn enkel mogelijk is wanneer mensenrechten worden erkend en beschermd. In dat verband menen wij dat de goedkeuring van het Nationaal Actieplan "Bedrijfsleven en Mensenrechten" door de Duitse federale regering een belangrijke mijlpaal vormt.

Mensenrechten bij ALDI Nord

Basisverklaring

Om als bedrijf onze verantwoordelijkheid te kunnen nemen, is een duidelijke afstemming en verankering op managementniveau noodzakelijk. Wij hebben daarom samen met ALDI SÜD een Basisverklaring inzake de naleving van de mensenrechten (pdf, 42 kb) opgesteld waarmee wij aangeven dat wij onze verantwoordelijk serieus nemen.

Bovendien fungeren onze verplichte CR-policy en onze aanvullende overeenkomst inzake sociale normen al jaren voor ons en onze handelspartners als duidelijke richtlijnen voor de implementatie van een duurzame toeleveringsketen. Ze definiëren onder andere onze verwachtingen inzake sociale levens- en arbeidsomstandigheden alsook de naleving van de mensenrechten in het productieproces van onze producten. Bovendien verwijzen wij naar internationaal en nationaal geldende mensenrechtenakkoorden en sommen we verantwoordelijkheden op.

“Wij juichen het heel erg toe dat ALDI Nord zich in een afzonderlijke verklaring verbindt tot naleving van de mensenrechten. De voortdurende implementatie van processen op het gebied van mensenrechten in onze eigen bedrijfsactiviteiten en de handelsrelaties in de waardecreatieketen zijn één van de kerndoelstellingen van de 10 principes uit het Global Compact van de Verenigde Naties en de globale duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties.”

Marcel Engel, hoofd van het German Global Compact Network

Bepaling van negatieve effecten

Wij zijn er ons van bewust dat onze activiteiten nadelige effecten op de mensenrechten kunnen hebben. Daarom bepalen wij voortdurend de risico’s door o.a. continu onderzoek en hotspotanalyses. Door middel van uitgebreide sociale audits die door externe dienstverleners worden uitgevoerd en eigen productievestigingen-assessments, de zogenaamde ALDI Social Assessments (ASA’s), krijgen wij regelmatig een beeld van potentiële risico’s inzake de arbeidsomstandigheden, vooral bij de productie van non-foodartikelen in risicolanden. 

Als foodretailer focussen wij eveneens op de identificatie van mensenrechtenrisico’s bij foodartikelen. Daarom hebben wij samen met een externe dienstverlener systematisch de mensenrechtenrisico’s in de food-toeleveringsketens geanalyseerd. De risico’s worden beoordeeld op basis van volgende indicatoren: arbeidsrechten, genderongelijkheid, kinderarbeid, dwangarbeid, milieuvervuiling, watergebrek, kwetsbaarheid door de gevolgen van de klimaatverandering en ontbossing. Informatie over deze indicatoren werd verzameld op basis van verschillende analyses, bijvoorbeeld via de Global Slavery Index of de corruptiewaarnemingsindex van Transparency International.

Op basis van onze risicoanalyse geven wij voorrang aan geïdentificeerde probleemgebieden. De dialoog ter plaatse met stakeholders en rechthebbenden helpt ons bij het grondige onderzoek van mensenrechtenrisico’s. Zo reizen wij steeds meer zelf naar de productie- en herkomstlanden van de in onze filialen aangeboden goederen.

Maatregelen en controle van de doeltreffendheid

Daar waar wij belangrijke, potentiële negatieve effecten voor de mensenrechten identificeren, integreren wij in onze activiteiten maatregelen om risico’s te vermijden of te verminderen. Daartoe behoren bv.: 

 • opleidingen van relevante medewerkers 
 • gebruik van certificatienormen en definitie van doelstellingen in o.a. het inkoopbeleid van verschillende productcategorieën
 • kwalificatie van productievestigingen in het kader van het AFAP
 • opleidingen van leveranciers
 • leveranciersbeoordeling en ev. uitsluiting van leveranciers of fabrikanten
 • intensievere samenwerking met leveranciers, ook bij maatregelen inzake de naleving van mensenrechtenaspecten 
 • uitvoering van projecten in het herkomstland, bv. koffieproject in Honduras en ProPlanteurs, een project ter ondersteuning van kleine boeren bij de productie van palmolie

Onze ervaring is dat de arbeidsomstandigheden binnen de toeleveringsketens vanwege de complexiteit het best kunnen worden verbeterd door gezamenlijke initiatieven en samenwerkingsverbanden, vooral wanneer er sprake is van systeemproblemen en toeleveringsketens worden gedeeld met veel andere bedrijven. ALDI Nord neemt daarom deel aan productspecifieke multistakeholderinitiatieven zoals bv.: 

 • Forum Nachhaltiger Kakao (Duits initiatief voor duurzame cacao) 
 • Global Coffee Platform 
 • Fruit Juice CSR Platform 
 • World Banana Forum 
 • Textilbündnis (Duits verbond voor duurzaam textiel) 
 • Bangladesh Accord on Fire and Building Safety 

Klachtenmechanismen

Klachtenmechanismen zijn een geschikt middel om negatieve effecten vroegtijdig op te sporen. Als laatste schakel van onze soms complexe waardecreatieketens zien wij echter bijzondere uitdagingen in de individuele implementatie in de productielanden van de door ons verhandelde goederen. Wij willen deze uitdaging aangaan door concepten te ontwikkelen die de toegang tot klachtenmechanismen in relevante toeleveringsketens verbeteren. Bovendien zetten wij ons samen met andere betrokkenen in voor de implementatie van klachtenmechanismen – bijvoorbeeld in het kader van ons lidmaatschap bij Textilbündnis (Duits verbond voor duurzaam textiel).

Berichtgeving

Transparantie is een essentiële bouwsteen van de verantwoordelijkheden inzake de mensenrechten. Vandaag de dag communiceren wij reeds bestaande maatregelen, bv. in het kader van ons duurzaamheidsrapport of op onze website. In de toekomst willen we nog opener communiceren over mensenrechtenrisico's en onze maatregelen.

Voortdurende verbetering

We zijn ons ervan bewust dat de uitvoering van de verantwoordelijkheden inzake de mensenrechten een continu ontwikkelingsproces is. Daarom controleren wij regelmatig onze desbetreffende processen en tools.

ALDI-nieuwsbrief

Meld je aan en mis geen enkele aanbieding.

Herinnering voor

Foutmelding Er is helaas een fout opgetreden. Probeer het later nogmaals.

Wil je een melding ontvangen als het artikel beschikbaar is? *

Datumselectie *

Dag van herinnering
2 dagen vooraf
1 dag vooraf
Aanbiedingsdag
Tijdstip
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Gelieve het veld in te vullen

Ter info
 • Om onze gratis herinneringsservice te kunnen gebruiken, moet je je bij eerste gebruik authentificeren.
 • Dat gaat als volgt: geef je e-mailadres en/of gsm-nummer in en klik op "Herinnering activeren". Afhankelijk van de gekozen service (e-mail, sms) zal je een activeringslink ontvangen op je toestel. Klik op de link om de herinneringsservice te activeren. Je hoeft je maar één keer te authentificeren.
 • Vul minstens alle velden met een * in.
 • Om dit formulier te kunnen verzenden, moet je de acceptatie van cookies activeren in de veiligheidsinstellingen van je browser. Sms-berichten kunnen enkel naar het Belgische mobiele netwerk verzonden worden. De herinnering kan alleen worden verzonden als de geselecteerde datum in de toekomst ligt en je jouw e-mailadres of mobiele telefoonnummer met succes hebt geverifieerd.
 • Je e-mailadres en mobiele telefoonnummer worden opgeslagen voor verzendingsdoeleinden (voor het verzenden van de herinnering voor een geselecteerd artikel) en voor authenticatiedoeleinden voor toekomstige herinneringen in het kader van deze dienst. Je kan je afmelden of je gegevens laten verwijderen via de pagina "Afmelden voor herinngeringsservice". De herinneringsservice mag enkel gebruikt worden als je zelf de ontvanger van de herinneringen bent.

Dit aanbod is al beschikbaar in de winkel. De herinneringsfunctie werd om die reden niet geactiveerd.

Let erop dat onze aanbiedingen in tegenstelling tot het vast assortiment in beperkte aantallen verkocht worden. Om die reden is het mogelijk dat ze al zijn uitverkocht in de voormiddag op de eerste actiedag.

Herinnering geactiveerd!

Herinneringsbevestiging

Je ontvangt je herinnering op ${date} om ${time}.

Bevestiging emailadres

Bevestiging telefoonnummer

Bevestiging emailadres en telefoonnummer

We sturen je nog een e-mail om je e-mailadres te bevestigen. Klik aub op de link in de e-mail. Als de bevestigingspagina niet opent, kopieer dan de link en plak die in je browser.

We sturen je ook een bericht via sms om je telefoonnummer te bevestigen. Surf aub naar de link in het bericht.

We sturen je een bericht per e-mail en per sms om je e-mailadres en telefoonnummer te bevestigen. Klik aub op de link in het bericht.